Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný seminář téma příspěvku odborný seminář PRÁCE S MIKROREGIONY, ČINNOST MIKROREGIONŮ A PROJEKTY NA MIKROREGIONÁLNÍ ÚROVNI téma příspěvku Spolupráce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný seminář téma příspěvku odborný seminář PRÁCE S MIKROREGIONY, ČINNOST MIKROREGIONŮ A PROJEKTY NA MIKROREGIONÁLNÍ ÚROVNI téma příspěvku Spolupráce."— Transkript prezentace:

1 odborný seminář téma příspěvku odborný seminář PRÁCE S MIKROREGIONY, ČINNOST MIKROREGIONŮ A PROJEKTY NA MIKROREGIONÁLNÍ ÚROVNI téma příspěvku Spolupráce Jihomoravského kraje s mikroregiony v rámci podpory projektů a území zasaženém povodněmi Havlíčkův Brod, 3. listopadu 2010

2 Pojem mikroregionu v Jihomoravském kraji (svazek obcí dle §§ 49 až 53 č. zákona 128/2000 Sb., o obcích) - vzniká pro územně ucelenou oblast vymezenou přirozenými přírodními, technickými nebo historickými hranicemi nebo pojícími prvky. V obecné formě se jedná o spádové území, které využívá principu soudržnosti, kde tři a více obcí propojuje a provazuje své zájmy a záměry jednotlivých akcí a aktivit v územně uceleném zájmovém prostoru s cílem vymezení a realizování žádoucích změn ve všech obcích nebo části obcí takto vymezeného území. Registr zájmových sdružení právnických osob – vede krajský úřad Orgány mikroregionu – valná hromada, předseda, manažer – tajemník - poradce

3 Plošné rozložení mikroregionů v roce 2010 – počet 69

4 Mikroregionů podle velikosti

5 Šetření spokojenosti mikroregionů Cílem dotazníku bylo získat informace o aktuálních potřebách mikroregionů a tím zkvalitnit komunikaci i celkovou spolupráci Jihomoravského kraje a mikroregionů. Ze 69 mikroregionů odpovědělo 27 mikroregionů, což je 39% mikroregionů v Jihomoravském kraji.

6 Šetření spokojenosti mikroregionů Účastní se pracovních setkání Jihomoravského kraje a mikroregionů váš mikroregion ? Jste spokojen s tématickou náplní pracovních setkání mikroregionů? Jste spokojeni s podávanými informacemi z hlediska aktuálnosti, srozumitelnosti a odbornosti ? Jste spokojen s frekvencí pracovních setkání mikroregionů? Jste spokojen s metodickou pomocí JMK? Jaké komunikační prostředky preferujete pro operativní získávání informací ? Myslíte si, že by měla existovat přístupná databáze mikroregionů, kde by se probíhala průběžná aktualizace ?

7 Šetření spokojenosti mikroregionů S webovými stránkami JMK z hlediska potřeb mikroregionu jsem Jste spokojeni s přístupem pracovníků Krajského úřadu JMK (vstřícnost, odbornost)? Postrádáte vzdělávací programy pro mikroregiony? Jaké zaměření dotačních programů by bylo z hlediska potřeb rozvoje mikroregionu nejvhodnější ? Jaké máte hodnocení a připomínky ke stávajícím (event. ukončeným) dotačním programům? Co vám zcela chybí? Jiné

8 5. Jste spokojen s metodickou pomocí JMK? velmi spokojen10 spíše spokojen14 spokojen5 spíše nespokojen0 nespokojen0

9 9. Jste spokojeni s přístupem pracovníků Krajského úřadu JMK (vstřícnost, odbornost)? velmi spokojen19 spíše spokojen7 spokojen3 spíše nespokojen0 nespokojen0

10 11. Jaké zaměření dotačních programů by bylo z hlediska potřeb rozvoje mikroregionů nejvhodnější? Rozvoj cestovního ruchu, turistická infrastruktura 9x (ubytování 1x) Rozvoj cyklostezek (plus údržba) 6x Vodní turistika 1x Propagace regionů 5x, provoz infocenter Podpora akcí, které už mají tradici a návštěvnost a mikroregionální význam 4x Oprava místních komunikací 5x Silniční infrastruktura 2x Úprava zeleně a veřejného prostranství, životní prostředí 5x

11 12. Jaké máte hodnocení a připomínky ke stávajícím (event.ukončeným) dotačním programům? složitá legislativy a formální stránka žádostí pozdní schvalování podaných žádostí pozitivně je hodnocen dotační program Program rozvoje venkova JMK pozitivně jsou hodnoceny dotační programy pro mikroregiony obce jsou rády za drobné dotace z kraje ale nejsou schopny uživit žádosti z ROP JV 13. Co vám zcela chybí? více finančních prostředků na manažery mikroregionů odpovědnost kraje za budování a provádění údržby na mezinárodních a dálkových cyklo EURO_VELO péče o církevní stavby dotační titul na úhradu alespoň části úroků z úvěrů obcí a mikroregionů

12 Spolupráce s mikroregiony v oblasti přípravy a realizace projektů Roční souhrnný přehled o možnosti financování projetů obcí a mikroregionů „Dotační programy pro obce JMK“ http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=105840&TypeID=2 Měsíční aktualizace aktuálních výzev „Měsíční grantový kalendář výzev pro minicipální sféru“ (RRA JM); www.partnerstvi.cz Pracovní setkání s mikroregiony (3x ročně) Pracovní setkání se zástupci obcí (představitelé kraje a vedoucí odborů) Operativní komunikace v rámci aktuálních výzev Vyhlášený DP – Podpora čistoty komunikací pro nemotorovou dopravu V přípravě DP – Podpora regionálních produktů a výrobků

13 Přímá finanční podpora Jihomoravského kraje projektů mikroregionů Dotační program podpora rozvoje mikroregionů v Jihomoravském kraji 2009/2010 (projektová dokumentace a projektové žádosti) Oblast podporyPočet dotacíVýše dotací Poradenství a vzdělávání4183 000 Kč Životní prostředí4 350 000 Kč Cestovní ruch10 760 000 Kč Cyklostezky7550 000 Kč Vzdělávání - LZ3183 000 Kč Podnikání1100 000 Kč Celkem 292 126 000 Kč

14 Podpořené projekty mikroregionů v rozvoji cyklostezek

15 Úkoly plněné při zasažení území živelnou pohromou Úkoly vyplývající ze:  zákona č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)  vyhlášky Ministerstva financí č. 186/2002 Sb. kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

16 Spolupráce při zpracování předběžného odhadu nákladů na obnovu majetku Harmonogram 2. a 4. června: vyhlášení stavu nebezpečí v části území Jihomoravského kraje 7. června: stanovení metodiky sběru podkladů, uspořádání semináře a předání pověření pro osoby provádějící terénní šetření nákladů na obnovu –Za účasti hejtmana, proškoleno 35 osob –Pověření vystaveno 45 pracovníkům obcí a mikroregionů 11. června: konec stavu nebezpečí 12–16. června: terénní šetření –Počet zasažených obcí, kde probíhalo šetření: 37 16. června: soustředění všech podkladů na KrÚ JMK 17–18. června: zpracování souhrnné tabulky a tabulek podle působnosti jednotlivých ústředních správních úřadů, vypracování průvodního komentáře 18. června: předání přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku Ministerstvu financí ČR Průběžná komunikace a doplňování informaci

17 Poškozeno celkem 37 obcí

18 Kontaktní osoby Jméno a příjmeníPavel Fišer Funkce oddělení strategického rozvoje Odbor regionálního rozvoje Adresa pracoviště (ulice, č.p., obec) Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Telefon541 651 348, 606748923 Fax541 651 349 E-mailfiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Odborný seminář téma příspěvku odborný seminář PRÁCE S MIKROREGIONY, ČINNOST MIKROREGIONŮ A PROJEKTY NA MIKROREGIONÁLNÍ ÚROVNI téma příspěvku Spolupráce."

Podobné prezentace


Reklamy Google