Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

59.1 Zásady psaní čárky v souvětí Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "59.1 Zásady psaní čárky v souvětí Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 59.1 Zásady psaní čárky v souvětí Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Autor: Mgr. Eva Zralá interpunkční znaménka tečka, čárka, otazník, vykřičník, dvojtečka, středník, pomlčka, tři tečky, uvozovky, závorky, lomítko, apostrof Je jasné že správné používání interpunkce je opravdu důležité psaní čárek teček či uvozovek není pouhým výmyslem nás učitelů abychom měli čím trápit žáky Dobře použité interpunkční znaménko nám může pomoci pochopit správný význam věty je dobrým orientačním bodem při čtení textu a jeho porozumění Pokud tedy chceme aby se v našem textu dobře orientovali i ostatní už jen z tohoto důvodu bychom měli interpunkční znaménka používat Schválně zkuste si přečíst tento text ve znění bez použití interpunkce

2 59.2 Co již víme o interpunkčních znaménkách? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura znaménkonázevfunkce.tečkaukončuje větu, označuje zkratky, označuje řadové číslovky,čárkaodděluje věty v souvětí, složky několikanásobných větných členů, volně vložené či připojené výrazy ;středníkfunkce mezi tečkou a čárkou - odděluje části jedné věty, ale výrazněji než čárka :dvojtečkauvozuje větu či její část (často přímou řeč), která nějak doplňuje či rozvíjí předchozí text !vykřičníkukončuje větu rozkazovací či zvolací ?otazníkukončuje větu tázací – — pomlčkaodděluje části projevu, naznačuje pomlku v řeči, vyznačuje rozsah (od - do) – spojovník, rozdělovníkspojuje těsně vázaná slova, na konci řádku vyznačuje dělení slov …výpustka (tři tečky)nahrazuje vypuštěnou část textu, uvnitř textu naznačuje přerušovanou řeč „“ ‚‘ »« uvozovkyuvozují přímou řeč, citáty ’ apostrofnahrazuje vynechané písmeno, používá se pro zkracování letopočtů () [] {} 〈〉 závorkyoznačují volně vložené (méně důležité) části textu /lomítkovyznačuje alternativy (nahrazuje spojku nebo)

3 59.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura členicí znaménko ČÁRKA odděluje: několikanásobné větné členy vložené nebo volně připojené výrazy věty v souvětí viz DUM ČJ 58 (Zásady psaní čárky ve větě jednoduché) viz DUM ČJ 58 (Zásady psaní čárky ve větě jednoduché) viz dále další důležité informace najdeš v DUM ČJ 17 a ČJ 18 další důležité informace najdeš v DUM ČJ 17 a ČJ 18

4 59.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura ZÁSADY PSANÍ ČÁRKY V SOUVĚTÍ čárkou oddělujeme zpravidla všechny věty v souvětí (hlavní, vedlejší, souřadně spojené) větu vloženou do jiné věty oddělujeme čárkou z obou stran K evropským velkoměstům, která mají podzemní dráhu, patří i Praha. čárku nepíšeme pouze před spojkami a, i, ani, nebo v poměru slučovacím Stavili se pro mě a já jsem šel. ve všech ostatních případech (např. a v poměru odporovacím, dvojice spojek ani - ani, spojení a tedy, a proto, a tak) čárku píšeme Stavili se pro mě, a já jsem nešel.poměr odporovací Stavili se pro mě, a tak jsem šel. poměr důsledkový jestliže se děje přímo nevylučují, ale označují jen dvě možnosti (které např. po sobě následují), pak se před spojkami nebo, či čárka nepíše Odpoledne chodím na hřiště nebo se dívám na televizi. setkají-li se dva spojovací výrazy, z nichž každý patří jiné větě, píše se čárka před prvním z nich Odpovězte hned, nebo kdyby to nebylo možné, aspoň do týdne. ZÁSADY PSANÍ ČÁRKY V SOUVĚTÍ čárkou oddělujeme zpravidla všechny věty v souvětí (hlavní, vedlejší, souřadně spojené) větu vloženou do jiné věty oddělujeme čárkou z obou stran K evropským velkoměstům, která mají podzemní dráhu, patří i Praha. čárku nepíšeme pouze před spojkami a, i, ani, nebo v poměru slučovacím Stavili se pro mě a já jsem šel. ve všech ostatních případech (např. a v poměru odporovacím, dvojice spojek ani - ani, spojení a tedy, a proto, a tak) čárku píšeme Stavili se pro mě, a já jsem nešel.poměr odporovací Stavili se pro mě, a tak jsem šel. poměr důsledkový jestliže se děje přímo nevylučují, ale označují jen dvě možnosti (které např. po sobě následují), pak se před spojkami nebo, či čárka nepíše Odpoledne chodím na hřiště nebo se dívám na televizi. setkají-li se dva spojovací výrazy, z nichž každý patří jiné větě, píše se čárka před prvním z nich Odpovězte hned, nebo kdyby to nebylo možné, aspoň do týdne. PAMATUJ!!!

5 59.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Z pamětí cyklisty Po celý školní rok jsem se vždycky snažil abych měl dobré vysvědčení protože jinak by maminka na prázdniny odstavila kolo. A prázdniny bez kola jsem si neuměl představit. Vyjížděl jsem od nás z městečka do blízkých hor které směrem nahoru byly Krušné a dolů veselé protože jsem z kopce nemusel šlapat. Když jsem domů přinesl vysvědčení slušné maminka jen vzdychla. Neměla mé kolo ráda a já se jí nemohl divit. Přiváželo mě z prázdninových výletů značně potlučeného a ona lomila rukama že jsem samá boule. A že jsem určitě jezdil jako blázen a že si nedám říct a že doufá že příští rok se budu učit hůř aby mohla dát kolo pod zámek. Taky říkala že ještě nejsem dospělý a že za mě odpovídá ale ve skutečnosti jsem musel odpovídat já na její otázky jak a proč jsem si zase natloukl. Marně jsem se pokoušel tyto otázky zamluvit ujištěním že zranění jsou neškodná protože jsem si je pořídil na zdravém vzduchu. Doznávám že jsem byl cyklistou nesvědomitým. Průběžně jsem se zdokonaloval v jízdě bez řídítek a z kopce jsem nerad brzdil a naopak za deště jsem brzdil rád jelikož ve smyku jsem si připal dospělejší. Ale tohle jsem mamince vyprávět nemohl protože by mě nepustila do sedla. Šrámy jsem se snažil pentlit nejrůznějšími výmluvami které měly ukázat že já za nic nemohu že to zavinily nepředvídané okolnosti. (podle R. Křesťana) Rozliš věty hlavní a vedlejší, doplň čárky a odůvodni je.

6 59.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Zásady interpunkce při psaní na počítači základní pravidlo pro tečku, čárku, otazník, vykřičník a dvojtečku zní: Za znaménko mezera patří, před něj nikoliv. pro závorky a uvozovky platí: Na vnějších stranách závorek / uvozovek se mezery dělají, na vnitřních ne. Zásady interpunkce při psaní na počítači základní pravidlo pro tečku, čárku, otazník, vykřičník a dvojtečku zní: Za znaménko mezera patří, před něj nikoliv. pro závorky a uvozovky platí: Na vnějších stranách závorek / uvozovek se mezery dělají, na vnitřních ne.

7 59.7 CLIL (Punctuation) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature

8 59.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.c 2.a 3.a 4.b Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

9 59.9 Použité zdroje, citace 1.http://www.mojecestina.cz/interpunkce/c2011041601-interpunkcni-znamenka---uvod.html slide 1http://www.mojecestina.cz/interpunkce/c2011041601-interpunkcni-znamenka---uvod.html 2.http://cs.wikipedia.org/wiki/Interpunk%C4%8Dn%C3%AD_znam%C3%A9nko slide 2http://cs.wikipedia.org/wiki/Interpunk%C4%8Dn%C3%AD_znam%C3%A9nko 3.Styblík Vlastimil: Mluvnická a pravopisná cvičení k Přehledné mluvnici češtiny pro základní školy, 2. vydání, Praha, Fortuna, 1996, ISBN 80-7168-294-2 slide 5 4.http://www.jakpsatweb.cz/interpunkce.html slide 6http://www.jakpsatweb.cz/interpunkce.html 5.http://www.helpforenglish.cz/gramatika/ruzne/interpunkce/c2009121402-punctuation-marks--interpunkcni-znamenka-.html slide 7http://www.helpforenglish.cz/gramatika/ruzne/interpunkce/c2009121402-punctuation-marks--interpunkcni-znamenka-.html 6.http://www.helpforenglish.cz/slovni-zasoba/okruhy-slovni-zasoby/c2009121603-Punctuation-marks--vocabulary-.html slide 7http://www.helpforenglish.cz/slovni-zasoba/okruhy-slovni-zasoby/c2009121603-Punctuation-marks--vocabulary-.html 7.http://www.paperwritingservice.info/tips-from-paper-writing-service-professionals/paper-writing-service-tips-on-punctuation/ slide 7http://www.paperwritingservice.info/tips-from-paper-writing-service-professionals/paper-writing-service-tips-on-punctuation/ 1.http://www.mojecestina.cz/interpunkce/c2011041601-interpunkcni-znamenka---uvod.html slide 1http://www.mojecestina.cz/interpunkce/c2011041601-interpunkcni-znamenka---uvod.html 2.http://cs.wikipedia.org/wiki/Interpunk%C4%8Dn%C3%AD_znam%C3%A9nko slide 2http://cs.wikipedia.org/wiki/Interpunk%C4%8Dn%C3%AD_znam%C3%A9nko 3.Styblík Vlastimil: Mluvnická a pravopisná cvičení k Přehledné mluvnici češtiny pro základní školy, 2. vydání, Praha, Fortuna, 1996, ISBN 80-7168-294-2 slide 5 4.http://www.jakpsatweb.cz/interpunkce.html slide 6http://www.jakpsatweb.cz/interpunkce.html 5.http://www.helpforenglish.cz/gramatika/ruzne/interpunkce/c2009121402-punctuation-marks--interpunkcni-znamenka-.html slide 7http://www.helpforenglish.cz/gramatika/ruzne/interpunkce/c2009121402-punctuation-marks--interpunkcni-znamenka-.html 6.http://www.helpforenglish.cz/slovni-zasoba/okruhy-slovni-zasoby/c2009121603-Punctuation-marks--vocabulary-.html slide 7http://www.helpforenglish.cz/slovni-zasoba/okruhy-slovni-zasoby/c2009121603-Punctuation-marks--vocabulary-.html 7.http://www.paperwritingservice.info/tips-from-paper-writing-service-professionals/paper-writing-service-tips-on-punctuation/ slide 7http://www.paperwritingservice.info/tips-from-paper-writing-service-professionals/paper-writing-service-tips-on-punctuation/

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 59.10 Anotace AutorMgr. Eva Zralá Období01 – 06/2012 Ročník7. a 8. ročník Klíčová slovaInterpunkce, interpunkční znaménka, čárka. AnotacePrezentace popisující zásady psaní čárky v souvětí.


Stáhnout ppt "59.1 Zásady psaní čárky v souvětí Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google