Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18.1 Významové poměry, interpunkce Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18.1 Významové poměry, interpunkce Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 18.1 Významové poměry, interpunkce Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura interpunkční znaménka tečka, čárka, otazník, vykřičník, dvojtečka, středník, pomlčka, tři tečky, uvozovky, závorky, lomítko, apostrof Autor: Mgr. Eva Zralá Je jasné že správné používání interpunkce je opravdu důležité psaní čárek teček či uvozovek není pouhým výmyslem nás učitelů abychom měli čím trápit žáky Dobře použité interpunkční znaménko nám může pomoci pochopit správný význam věty je dobrým orientačním bodem při čtení textu a jeho porozumění Pokud tedy chceme aby se v našem textu dobře orientovali i ostatní už jen z tohoto důvodu bychom měli interpunkční znaménka používat Schválně zkuste si přečíst tento text ve znění bez použití interpunkce

2 18.2 Co již víme o větách a větných členech? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura souvětí podřadné - obsahuje pouze 1 větu hlavní souvětí souřadné - obsahuje 2 a více vět hlavních VĚTA JEDNODUCHÁ SOUVĚTÍ větné členy věta hlavní věta vedlejší rozvíjející základní Koupila jsem si nový penál, sešity i tužky. Koupila jsem si vše, co jsem potřebovala do školy. Vydala jsem se do papírnictví a koupila jsem si nové školní pomůcky. několikanásobný větný člen souvětí podřadné (věta hlavní a věta vedlejší) souvětí souřadné (spojení dvou hlavních vět) Zopakuj si, co již víš o zásadách psaní čárek (interpunkce).

3 18.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura PAMATUJ! i souřadně spojené věty (větné členy) oddělujeme čárkami čárku nepíšeme pouze před spojkami a, i, ani, nebo v poměru slučovacím Stavili se pro mě a já jsem šel. ve všech ostatních případech (např. a v poměru odporovacím, dvojice spojek ani - ani, spojení a tedy, a proto, a tak) čárku píšeme Stavili se pro mě, a já jsem nešel.poměr odporovací Stavili se pro mě, a tak jsem šel. poměr důsledkový jestliže se děje přímo nevylučují, ale označují jen dvě možnosti (které např. po sobě následují), pak se před spojkami nebo, či čárka nepíše Odpoledne chodím na hřiště nebo se dívám na televizi. PAMATUJ! i souřadně spojené věty (větné členy) oddělujeme čárkami čárku nepíšeme pouze před spojkami a, i, ani, nebo v poměru slučovacím Stavili se pro mě a já jsem šel. ve všech ostatních případech (např. a v poměru odporovacím, dvojice spojek ani - ani, spojení a tedy, a proto, a tak) čárku píšeme Stavili se pro mě, a já jsem nešel.poměr odporovací Stavili se pro mě, a tak jsem šel. poměr důsledkový jestliže se děje přímo nevylučují, ale označují jen dvě možnosti (které např. po sobě následují), pak se před spojkami nebo, či čárka nepíše Odpoledne chodím na hřiště nebo se dívám na televizi. Mezi souřadně spojenými větami (větnými členy) existují VÝZNAMOVÉ POMĚRY. 1.mezi souřadně spojenými hlavními větami (v souvětí souřadném) 2.mezi souřadně spojenými vedlejšími větami (stejného druhu, závisí na stejné řídící větě) 3.mezi jednotlivými členy několikanásobného větného členu 1.slučovací 2.stupňovací 3.odporovací 4.vylučovací 5.příčinný 6.důsledkový 1.slučovací 2.stupňovací 3.odporovací 4.vylučovací 5.příčinný 6.důsledkový Více o zásadách psaní čárek - viz elektronická učebnice ČJ58 a ČJ59.

4 18.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura VÝZNAMOVÉ POMĚRY vztah mezi větamispojovací výrazypříklad souřadného souvětí slučovací + věty se k sobě prostě přiřazují, jsou rovnocenné a, i, ani, přitom, také, též, (a) pak, (a) potom, (a) nakonec, ani - ani, jednak - jednak, hned - hned, dílem - dílem Mám horečku a také mě bolí v krku. stupňovací druhá věta stupňuje význam věty první, je významově závažnější ba, ba i, dokonce, dokonce i, nejen - ale i, nejen - nýbrž i, natož, přímo Bolí mě v krku, dokonce mám i horečku. odporovací druhá věta odporuje větě první nebo ji nějak omezuje ale, a, avšak, však, leč, než, jenže, nýbrž, a přece, sice - ale, nicméně Bolí mě v krku, ale horečku nemám. vylučovací jedna věta vylučuje platnost věty druhé (platí-li jedna, neplatí druhá) nebo, anebo, buď - buď, buď - anebo, či, zdali - či Stále mám buď horečku, nebo mě alespoň bolí v krku. příčinný druhá věta vyjadřuje příčinu věty první neboť, vždyť, totiž, však také Mám horečku, neboť jsem nachladl. důsledkový druhá věta vyjadřuje důsledek věty první proto, a proto, tudíž, a tudíž, tedy, a tak, a tedy Nachladl jsem, a proto mám nyní horečku.

5 18.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SOUVĚTÍ vzorový příklad: 1.H 2.H 3.V Všichni se zastavili, neboť objevili hrad, který stál tam, 4.V 5.V kde končilo křoví a kde začínal sráz. graf: 1.H, neboť 2.H který 3.V,přívlastková kde 4.V a kde 5.V příslovečné místní v poměru slučovacím Podle počtu přísudků ověříme počet vět v souvětí. Jednotlivé věty označíme číslicí a určíme, zda jde o věty hlavní (označíme H), či vedlejší (označíme V). Do grafu zakreslíme postupně všechny věty, zapisujeme rovněž spojovací výrazy a čárky. Větou řídící se zeptáme tak, abychom si dokázali odpovědět určovanou větou vedlejší. Dle otázky (Jaký hrad? Kde stál?) určíme druh vedlejší věty - zapíšeme. Věty hlavní zapisujeme vždy nahoru na první řádek (jsou rovnocenné). Vyznačíme významový poměr mezi hlavními větami (zde příčinný). Pokud najdeme dvě a více vedlejších vět stejného druhu závisejících na téže větě řídící (4.V, 5.V), určíme významový poměr i mezi nimi (zde slučovací - před a nepíšeme čárku).

6 18.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Urči významové poměry mezi větami v následujících souvětích, odůvodni a doplň interpunkci: Buď ty slepice zavřete na dvorek nebo jich budete mít míň. Bolí mě hlava a navíc se mi chce spát. Je sucho a tak je třeba záhony pravidelně zalévat. Spíš či bdíš? Škola skočila prázdniny začínají. Nepřijel neboť se mu rozbilo auto. Urči významové poměry mezi větami v následujících souvětích, odůvodni a doplň interpunkci: Buď ty slepice zavřete na dvorek nebo jich budete mít míň. Bolí mě hlava a navíc se mi chce spát. Je sucho a tak je třeba záhony pravidelně zalévat. Spíš či bdíš? Škola skočila prázdniny začínají. Nepřijel neboť se mu rozbilo auto. Rozliš, kdy jde o souvětí souřadné (S) a kdy o podřadné (P): Mám v diktátu mnoho chyb, protože jsem psal rychle. Úkoly píšu nejraději na počítači, neboť jsem líný psát perem. Protože mají vlaky často zpoždění, jezdím raději autobusem. Zítra do školy nepřijdu, musím totiž k lékaři. Už ten počítač vypni, vždyť se blíží půlnoc. Rozliš, kdy jde o souvětí souřadné (S) a kdy o podřadné (P): Mám v diktátu mnoho chyb, protože jsem psal rychle. Úkoly píšu nejraději na počítači, neboť jsem líný psát perem. Protože mají vlaky často zpoždění, jezdím raději autobusem. Zítra do školy nepřijdu, musím totiž k lékaři. Už ten počítač vypni, vždyť se blíží půlnoc. PSPSSPSPSS PSPSSPSPSS Nakresli grafy následujících souvětí, doplň interpunkci: Usoudili jsme že ten úkol dopsat nestihneme ale že se toho zase tolik nestane. Koupání se nám líbilo dokonce i jídlo bylo výborné a tak se nám dovolená vydařila. Nelíbí se mi jak čtete jak píšete jak se učíte i jak se chováte. Nakresli grafy následujících souvětí, doplň interpunkci: Usoudili jsme že ten úkol dopsat nestihneme ale že se toho zase tolik nestane. Koupání se nám líbilo dokonce i jídlo bylo výborné a tak se nám dovolená vydařila. Nelíbí se mi jak čtete jak píšete jak se učíte i jak se chováte. Doplň interpunkci mezi jednotlivými členy několikanásobných větných členů a urči významový poměr: Prožil chudobné ale radostné dětství. Vždy přinese buď kytici nebo bonboniéru. Ani ty ani já tam nepůjdeme. Vyhledávám knížky plné vzruchu napětí a zábavy. Maminka dokonce i tatínek se na tebe zlobí. Doplň interpunkci mezi jednotlivými členy několikanásobných větných členů a urči významový poměr: Prožil chudobné ale radostné dětství. Vždy přinese buď kytici nebo bonboniéru. Ani ty ani já tam nepůjdeme. Vyhledávám knížky plné vzruchu napětí a zábavy. Maminka dokonce i tatínek se na tebe zlobí. Z následujících dvojic vět utvoř nejprve souvětí souřadné s větami v poměru slučovacím, poté souvětí podřadné s vhodným druhem vedlejší věty. Zavřel vrátka. Pustil psa. Dojedli zákusky. Vypili kávu. Přiložil do kamen. Oheň se rozhořel. Z následujících dvojic vět utvoř nejprve souvětí souřadné s větami v poměru slučovacím, poté souvětí podřadné s vhodným druhem vedlejší věty. Zavřel vrátka. Pustil psa. Dojedli zákusky. Vypili kávu. Přiložil do kamen. Oheň se rozhořel.

7 18.7 CLIL (Semantic relationships, punctuation) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature simple sentence – věta jednoduchá sentence - souvětí main clause – hlavní věta subordinate (dependent) clause – vedlejší věta punctuation - interpunkce punctuation marks - interpunkční znaménka simple sentence – věta jednoduchá sentence - souvětí main clause – hlavní věta subordinate (dependent) clause – vedlejší věta punctuation - interpunkce punctuation marks - interpunkční znaménka Types of the English sentences

8 18.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.d 2.b 3.a 4.d Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

9 18.9 Použité zdroje, citace 1.http://www.mojecestina.cz/interpunkce/c2011041601-interpunkcni-znamenka---uvod.html slide 1http://www.mojecestina.cz/interpunkce/c2011041601-interpunkcni-znamenka---uvod.html 2.Bičíková, Vladimíra - Topil, Zdeněk - Šafránek, František: Český jazyk 8, 1. vydání, Havlíčkův Brod, TOBIÁŠ, 2002, ISBN 80-7311- 011-3 slide 4, slide 6 3. Styblík, Vlastimil a kol.: Český jazyk pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií, 2. vydání, Praha, SPN, 2002, ISBN 80-7235-126-5 slide 4 4.http://en.wikipedia.org/wiki/Punctuation slide 7http://en.wikipedia.org/wiki/Punctuation 5.http://www.mce.k12tn.net/english/powerpoints.htm slide 7http://www.mce.k12tn.net/english/powerpoints.htm 6.obrázky z databáze klipart 1.http://www.mojecestina.cz/interpunkce/c2011041601-interpunkcni-znamenka---uvod.html slide 1http://www.mojecestina.cz/interpunkce/c2011041601-interpunkcni-znamenka---uvod.html 2.Bičíková, Vladimíra - Topil, Zdeněk - Šafránek, František: Český jazyk 8, 1. vydání, Havlíčkův Brod, TOBIÁŠ, 2002, ISBN 80-7311- 011-3 slide 4, slide 6 3. Styblík, Vlastimil a kol.: Český jazyk pro 8. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií, 2. vydání, Praha, SPN, 2002, ISBN 80-7235-126-5 slide 4 4.http://en.wikipedia.org/wiki/Punctuation slide 7http://en.wikipedia.org/wiki/Punctuation 5.http://www.mce.k12tn.net/english/powerpoints.htm slide 7http://www.mce.k12tn.net/english/powerpoints.htm 6.obrázky z databáze klipart

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 18.10 Anotace AutorMgr. Eva Zralá Období07 – 12/2011 Ročník8. ročník Klíčová slovaVýznamové poměry - slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, příčinný, důsledkový AnotacePrezentace popisující významové poměry a zásady psaní čárek mezi hlavními větami, mezi souřadně spojenými vedlejšími větami a mezi jednotlivými členy několikanásobných větných členů.


Stáhnout ppt "18.1 Významové poměry, interpunkce Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google