Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

58.1 Zásady psaní čárky ve větě jednoduché Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "58.1 Zásady psaní čárky ve větě jednoduché Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk."— Transkript prezentace:

1 58.1 Zásady psaní čárky ve větě jednoduché Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Autor: Mgr. Eva Zralá interpunkční znaménka tečka, čárka, otazník, vykřičník, dvojtečka, středník, pomlčka, tři tečky, uvozovky, závorky, lomítko, apostrof Je jasné že správné používání interpunkce je opravdu důležité psaní čárek teček či uvozovek není pouhým výmyslem nás učitelů abychom měli čím trápit žáky Dobře použité interpunkční znaménko nám může pomoci pochopit správný význam věty je dobrým orientačním bodem při čtení textu a jeho porozumění Pokud tedy chceme aby se v našem textu dobře orientovali i ostatní už jen z tohoto důvodu bychom měli interpunkční znaménka používat Schválně zkuste si přečíst tento text ve znění bez použití interpunkce

2 58.2 Co již víme o interpunkčních znaménkách? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura znaménkonázevfunkce.tečkaukončuje větu, označuje zkratky, označuje řadové číslovky,čárkaodděluje věty v souvětí, složky několikanásobných větných členů, volně vložené či připojené výrazy ;středníkfunkce mezi tečkou a čárkou - odděluje části jedné věty, ale výrazněji než čárka :dvojtečkauvozuje větu či její část (často přímou řeč), která nějak doplňuje či rozvíjí předchozí text !vykřičníkukončuje větu rozkazovací či zvolací ?otazníkukončuje větu tázací – — pomlčkaodděluje části projevu, naznačuje pomlku v řeči, vyznačuje rozsah (od - do) – spojovník, rozdělovníkspojuje těsně vázaná slova, na konci řádku vyznačuje dělení slov …výpustka (tři tečky)nahrazuje vypuštěnou část textu, uvnitř textu naznačuje přerušovanou řeč „“ ‚‘ »« uvozovkyuvozují přímou řeč, citáty ’ apostrofnahrazuje vynechané písmeno, používá se pro zkracování letopočtů () [] {} 〈〉 závorkyoznačují volně vložené (méně důležité) části textu /lomítkovyznačuje alternativy (nahrazuje spojku nebo)

3 58.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura členicí znaménko ČÁRKA odděluje: několikanásobné větné členy vložené nebo volně připojené výrazy věty v souvětí viz DUM ČJ 59 (Zásady psaní čárky v souvětí) viz DUM ČJ 59 (Zásady psaní čárky v souvětí) viz dále další důležité informace najdeš v DUM ČJ 16 a na další důležité informace najdeš v DUM ČJ 16 a na

4 58.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura ZÁSADY PSANÍ ČÁRKY VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ několikanásobný větný člen pokud nejsou spojeny spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím / ve výčtu možností !!! Náš byt tvoří kuchyň, dva pokoje, ložnice a hala. volný přívlastekvazba, kterou lze z věty vypustit, aniž by se porušil smysl věty Zahrada, obehnaná vysokou zdí, byla velmi rozlehlá. přístavek volně připojený shodný přívlastek, jehož základem je podstatné jméno Jan Neruda, významný básník 19. století, napsal šest básnických sbírek. oslovení= vokativ (5. pád) Co kdybys, Jirko, přišel zítra? vsuvkajednoslovné vsuvky zpravidla čárkou neoddělujeme!!! První, to se rozumí, doběhl Pavel. Věnujte mi prosím pozornost. samostatný větný člen osamostatněná část výpovědi Hory, ty mám ráda. To je hezký chlapec, ten Ivan. citoslovcepokud není větným členem (např. podmětem) !!! Ach, tady je krásně! Tiché ach (= podmět) se ozývalo z podkroví. ČÁRKOU NEODDĚLUJEME: členy ustálených spojení (frazémy) Nasliboval nám hory doly. postupně rozvíjející přívlastek Jan Neruda je známý český spisovatel. údaje místa a času v datech Smlouva byla podepsána v Děčíně dne 20. února 1998. nesouřadná, ale stejnorodá příslovečná určení Kniha leží vlevo nahoře. ČÁRKOU NEODDĚLUJEME: členy ustálených spojení (frazémy) Nasliboval nám hory doly. postupně rozvíjející přívlastek Jan Neruda je známý český spisovatel. údaje místa a času v datech Smlouva byla podepsána v Děčíně dne 20. února 1998. nesouřadná, ale stejnorodá příslovečná určení Kniha leží vlevo nahoře. ČÁRKOU ODDĚLUJEME:

5 58.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura řešení: Je u nich pečená vařená. frazém Haló, je tu někdo? citoslovce Podepište žádost vpravo dole. příslovečná určení To je hezká dívka, ta Ivana. samostatný větný člen Mluvil pomalu, klidně, s rozvahou. několikanásobný v. člen Přineste mi prosím (,prosím,) třídnici. vsuvka Tvé ach mi nepomůže. ach = podmět Tatínek, chudák, zůstal úplně sám. přístavek Představení se uskuteční dne 22.3. 2009 v Liberci. datum a místo Dnes ani zítra nepřijdu. výčet možností Mlátil kolem sebe hlava nehlava. frazém Je to zajímavá, ač poněkud netradiční hudba. několikanásobný v. člen Chodit k řece na ryby, to byla jeho radost. samostatný větný člen Kdybyste tak věděli, moji milí, co vás čeká! oslovení Přijede myslím (, myslím,) příští sobotu. vsuvka K žádosti musí být připojen podpis ověřený notářem. těsný (volný) přívlastek Doplň a zdůvodni interpunkci: Je u nich pečená vařená. Haló je tu někdo? Podepište žádost vpravo dole. To je hezká dívka ta Ivana. Mluvil pomalu klidně s rozvahou. Přineste mi prosím třídnici. Tvé ach mi nepomůže. Tatínek chudák zůstal úplně sám. Představení se uskuteční dne 22.3. 2009 v Liberci. Dnes ani zítra nepřijdu. Mlátil kolem sebe hlava nehlava. Je to zajímavá ač poněkud netradiční hudba. Chodit k řece na ryby to byla jeho radost. Kdybyste tak věděli moji milí co vás čeká! Přijede myslím příští sobotu. K žádosti musí být připojen podpis ověřený notářem. Doplň a zdůvodni interpunkci: Je u nich pečená vařená. Haló je tu někdo? Podepište žádost vpravo dole. To je hezká dívka ta Ivana. Mluvil pomalu klidně s rozvahou. Přineste mi prosím třídnici. Tvé ach mi nepomůže. Tatínek chudák zůstal úplně sám. Představení se uskuteční dne 22.3. 2009 v Liberci. Dnes ani zítra nepřijdu. Mlátil kolem sebe hlava nehlava. Je to zajímavá ač poněkud netradiční hudba. Chodit k řece na ryby to byla jeho radost. Kdybyste tak věděli moji milí co vás čeká! Přijede myslím příští sobotu. K žádosti musí být připojen podpis ověřený notářem.

6 58.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Babička přijela Děti vybíhaly každou chvilku na cestu dívat se nejede-li už Václav a každému kdo šel kolem vypravovaly Dnes přijede naše babička Samy pak mezi sebou si ustavičně povídaly Jakápak asi ta babička bude Ony znaly více babiček podoby jejich se jim v hlavě pletly nevěděly však ke které by měly tu svou babičku připodobnit. Tu konečně přijíždí ke stavení vozík Babička už jede rozlehlo se po domě (podle B. Němcové) Vyhledej v textu přímou řeč a věty uvozovací a doplň všechna interpunkční znaménka.

7 58.7 CLIL (Punctuation) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature

8 58.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.b 2.c 3.a 4.d Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

9 58.9 Použité zdroje, citace 1.http://www.mojecestina.cz/interpunkce/c2011041601-interpunkcni-znamenka---uvod.html slide 1http://www.mojecestina.cz/interpunkce/c2011041601-interpunkcni-znamenka---uvod.html 2.http://cs.wikipedia.org/wiki/Interpunk%C4%8Dn%C3%AD_znam%C3%A9nko slide 2http://cs.wikipedia.org/wiki/Interpunk%C4%8Dn%C3%AD_znam%C3%A9nko 3.http://www.pravidla.cz/vice/clenici-znamenka/?kapitola=11 slide 3http://www.pravidla.cz/vice/clenici-znamenka/?kapitola=11 4.Sochrová Marie: Český jazyk v kostce, 1. vydání, Havlíčkův Brod, Fragment, 1996, ISBN 80-7200-041-1 slide 4 5.Styblík Vlastimil: Mluvnická a pravopisná cvičení k Přehledné mluvnici češtiny pro základní školy, 2. vydání, Praha, Fortuna, 1996, ISBN 80-7168-294-2 slide 6 6.http://www.topzine.cz/babicku-bozeny-nemcove-si-mohou-precist-i-zacinajici-ctenari slide 6http://www.topzine.cz/babicku-bozeny-nemcove-si-mohou-precist-i-zacinajici-ctenari 7.http://www.helpforenglish.cz/gramatika/ruzne/interpunkce/c2009121402-punctuation-marks--interpunkcni-znamenka-.html slide 7http://www.helpforenglish.cz/gramatika/ruzne/interpunkce/c2009121402-punctuation-marks--interpunkcni-znamenka-.html 8.http://www.helpforenglish.cz/slovni-zasoba/okruhy-slovni-zasoby/c2009121603-Punctuation-marks--vocabulary-.html slide 7http://www.helpforenglish.cz/slovni-zasoba/okruhy-slovni-zasoby/c2009121603-Punctuation-marks--vocabulary-.html 9.http://www.paperwritingservice.info/tips-from-paper-writing-service-professionals/paper-writing-service-tips-on-punctuation/ slide 7http://www.paperwritingservice.info/tips-from-paper-writing-service-professionals/paper-writing-service-tips-on-punctuation/ 10.http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1 slide 8http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1 1.http://www.mojecestina.cz/interpunkce/c2011041601-interpunkcni-znamenka---uvod.html slide 1http://www.mojecestina.cz/interpunkce/c2011041601-interpunkcni-znamenka---uvod.html 2.http://cs.wikipedia.org/wiki/Interpunk%C4%8Dn%C3%AD_znam%C3%A9nko slide 2http://cs.wikipedia.org/wiki/Interpunk%C4%8Dn%C3%AD_znam%C3%A9nko 3.http://www.pravidla.cz/vice/clenici-znamenka/?kapitola=11 slide 3http://www.pravidla.cz/vice/clenici-znamenka/?kapitola=11 4.Sochrová Marie: Český jazyk v kostce, 1. vydání, Havlíčkův Brod, Fragment, 1996, ISBN 80-7200-041-1 slide 4 5.Styblík Vlastimil: Mluvnická a pravopisná cvičení k Přehledné mluvnici češtiny pro základní školy, 2. vydání, Praha, Fortuna, 1996, ISBN 80-7168-294-2 slide 6 6.http://www.topzine.cz/babicku-bozeny-nemcove-si-mohou-precist-i-zacinajici-ctenari slide 6http://www.topzine.cz/babicku-bozeny-nemcove-si-mohou-precist-i-zacinajici-ctenari 7.http://www.helpforenglish.cz/gramatika/ruzne/interpunkce/c2009121402-punctuation-marks--interpunkcni-znamenka-.html slide 7http://www.helpforenglish.cz/gramatika/ruzne/interpunkce/c2009121402-punctuation-marks--interpunkcni-znamenka-.html 8.http://www.helpforenglish.cz/slovni-zasoba/okruhy-slovni-zasoby/c2009121603-Punctuation-marks--vocabulary-.html slide 7http://www.helpforenglish.cz/slovni-zasoba/okruhy-slovni-zasoby/c2009121603-Punctuation-marks--vocabulary-.html 9.http://www.paperwritingservice.info/tips-from-paper-writing-service-professionals/paper-writing-service-tips-on-punctuation/ slide 7http://www.paperwritingservice.info/tips-from-paper-writing-service-professionals/paper-writing-service-tips-on-punctuation/ 10.http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1 slide 8http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 58.10 Anotace AutorMgr. Eva Zralá Období01 – 06/2012 Ročník6., 7., 8. ročník Klíčová slovaInterpunkce, interpunkční znaménka, čárka, vsuvka, oslovení, samostatný větný člen, několikanásobný větný člen, citoslovce, přístavek, volný přívlastek. AnotacePrezentace popisující zásady psaní čárky ve větě jednoduché.


Stáhnout ppt "58.1 Zásady psaní čárky ve větě jednoduché Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk."

Podobné prezentace


Reklamy Google