Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

58.1 Zásady psaní čárky ve větě jednoduché

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "58.1 Zásady psaní čárky ve větě jednoduché"— Transkript prezentace:

1 58.1 Zásady psaní čárky ve větě jednoduché
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 58.1 Zásady psaní čárky ve větě jednoduché Je jasné že správné používání interpunkce je opravdu důležité psaní čárek teček či uvozovek není pouhým výmyslem nás učitelů abychom měli čím trápit žáky Dobře použité interpunkční znaménko nám může pomoci pochopit správný význam věty je dobrým orientačním bodem při čtení textu a jeho porozumění Pokud tedy chceme aby se v našem textu dobře orientovali i ostatní už jen z tohoto důvodu bychom měli interpunkční znaménka používat Schválně zkuste si přečíst tento text ve znění bez použití interpunkce interpunkční znaménka tečka, čárka, otazník, vykřičník, dvojtečka, středník, pomlčka, tři tečky, uvozovky, závorky, lomítko, apostrof Autor: Mgr. Eva Zralá

2 58.2 Co již víme o interpunkčních znaménkách?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 58.2 Co již víme o interpunkčních znaménkách? znaménko název funkce . tečka ukončuje větu, označuje zkratky, označuje řadové číslovky , čárka odděluje věty v souvětí, složky několikanásobných větných členů, volně vložené či připojené výrazy ; středník funkce mezi tečkou a čárkou - odděluje části jedné věty, ale výrazněji než čárka : dvojtečka uvozuje větu či její část (často přímou řeč), která nějak doplňuje či rozvíjí předchozí text ! vykřičník ukončuje větu rozkazovací či zvolací ? otazník ukončuje větu tázací – — pomlčka odděluje části projevu, naznačuje pomlku v řeči, vyznačuje rozsah (od - do) spojovník, rozdělovník spojuje těsně vázaná slova, na konci řádku vyznačuje dělení slov výpustka (tři tečky) nahrazuje vypuštěnou část textu, uvnitř textu naznačuje přerušovanou řeč „“ ‚‘ »« uvozovky uvozují přímou řeč, citáty apostrof nahrazuje vynechané písmeno, používá se pro zkracování letopočtů () [] {}〈〉 závorky označují volně vložené (méně důležité) části textu / lomítko vyznačuje alternativy (nahrazuje spojku nebo)

3 58.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 58.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? členicí znaménko ČÁRKA odděluje: několikanásobné větné členy vložené nebo volně připojené výrazy věty v souvětí viz dále viz DUM ČJ 59 (Zásady psaní čárky v souvětí) další důležité informace najdeš v DUM ČJ 16 a na

4 ZÁSADY PSANÍ ČÁRKY VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ několikanásobný větný člen
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 58.4 Co si řekneme nového? ZÁSADY PSANÍ ČÁRKY VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ ČÁRKOU NEODDĚLUJEME: členy ustálených spojení (frazémy) Nasliboval nám hory doly. postupně rozvíjející přívlastek Jan Neruda je známý český spisovatel. údaje místa a času v datech Smlouva byla podepsána v Děčíně dne 20. února 1998. nesouřadná, ale stejnorodá příslovečná určení Kniha leží vlevo nahoře. ČÁRKOU ODDĚLUJEME: několikanásobný větný člen pokud nejsou spojeny spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím / ve výčtu možností !!! Náš byt tvoří kuchyň, dva pokoje, ložnice a hala. volný přívlastek vazba, kterou lze z věty vypustit, aniž by se porušil smysl věty Zahrada, obehnaná vysokou zdí, byla velmi rozlehlá. přístavek volně připojený shodný přívlastek, jehož základem je podstatné jméno Jan Neruda, významný básník 19. století, napsal šest básnických sbírek. oslovení = vokativ (5. pád) Co kdybys, Jirko, přišel zítra? vsuvka jednoslovné vsuvky zpravidla čárkou neoddělujeme!!! První, to se rozumí, doběhl Pavel. Věnujte mi prosím pozornost. samostatný větný člen osamostatněná část výpovědi Hory, ty mám ráda. To je hezký chlapec, ten Ivan. citoslovce pokud není větným členem (např. podmětem) !!! Ach, tady je krásně! Tiché ach (= podmět) se ozývalo z podkroví.

5 58.5 Procvičení a příklady Doplň a zdůvodni interpunkci:
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 58.5 Procvičení a příklady Doplň a zdůvodni interpunkci: Je u nich pečená vařená. Haló je tu někdo? Podepište žádost vpravo dole. To je hezká dívka ta Ivana. Mluvil pomalu klidně s rozvahou. Přineste mi prosím třídnici. Tvé ach mi nepomůže. Tatínek chudák zůstal úplně sám. Představení se uskuteční dne v Liberci. Dnes ani zítra nepřijdu. Mlátil kolem sebe hlava nehlava. Je to zajímavá ač poněkud netradiční hudba. Chodit k řece na ryby to byla jeho radost. Kdybyste tak věděli moji milí co vás čeká! Přijede myslím příští sobotu. K žádosti musí být připojen podpis ověřený notářem. řešení: Je u nich pečená vařená. frazém Haló, je tu někdo? citoslovce Podepište žádost vpravo dole. příslovečná určení To je hezká dívka, ta Ivana. samostatný větný člen Mluvil pomalu, klidně, s rozvahou. několikanásobný v. člen Přineste mi prosím (,prosím,) třídnici. vsuvka Tvé ach mi nepomůže. ach = podmět Tatínek, chudák, zůstal úplně sám. přístavek Představení se uskuteční dne v Liberci. datum a místo Dnes ani zítra nepřijdu. výčet možností Mlátil kolem sebe hlava nehlava. frazém Je to zajímavá, ač poněkud netradiční hudba. několikanásobný v. člen Chodit k řece na ryby, to byla jeho radost. samostatný větný člen Kdybyste tak věděli, moji milí, co vás čeká! oslovení Přijede myslím (, myslím,) příští sobotu. vsuvka K žádosti musí být připojen podpis ověřený notářem. těsný (volný) přívlastek

6 58.6 Něco navíc pro šikovné Babička přijela
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 58.6 Něco navíc pro šikovné Vyhledej v textu přímou řeč a věty uvozovací a doplň všechna interpunkční znaménka. Babička přijela Děti vybíhaly každou chvilku na cestu dívat se nejede-li už Václav a každému kdo šel kolem vypravovaly Dnes přijede naše babička Samy pak mezi sebou si ustavičně povídaly Jakápak asi ta babička bude Ony znaly více babiček podoby jejich se jim v hlavě pletly nevěděly však ke které by měly tu svou babičku připodobnit. Tu konečně přijíždí ke stavení vozík Babička už jede rozlehlo se po domě (podle B. Němcové)

7 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature 58.7 CLIL (Punctuation)

8 58.8 Test znalostí 1. Ve větě jednoduché čárkou neoddělujeme:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 58.8 Test znalostí 1. Ve větě jednoduché čárkou neoddělujeme: a/ oslovení b/ postupně rozvíjející přívlastek c/ samostatný větný člen d/ přístavek 3. Ve které větě je vsuvka? a/ On si to, myslím, nikdy nebral příliš k srdci. b/ Myslím, že dnešní test mi zrovna nevyšel. c/ Nikdy bych si nepomyslela, že je ten Jirka takový. d/ Jirko, myslím, že to přeháníš! 2. Ve které větě je správně doplněna / nedoplněna čárka? a/ Ach to je krása! b/ Vosy hrr, na kluky. c/ Z lesa se ozvalo prásk. d/ Haló kde je kdo? 4. Ve které větě jsou správně doplněny čárky? a/ Božena Němcová autorka známé knihy Babička, patřila k významným osobnostem literatury 19. století. b/ Božena Němcová je autorkou knih Babička, V zámku a podzámčí, Divá Bára, a Pohorská vesnice. c/ Božena Němcová je považována za zakladatelku novodobé, české prózy. d/ Božena Němcová patří, dle mého názoru, k nejvýznamnějším českým spisovatelkám. Správné odpovědi: b c a d

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 58.9 Použité zdroje, citace slide 1 slide 2 slide 3 Sochrová Marie: Český jazyk v kostce, 1. vydání, Havlíčkův Brod, Fragment, 1996, ISBN slide 4 Styblík Vlastimil: Mluvnická a pravopisná cvičení k Přehledné mluvnici češtiny pro základní školy, 2. vydání, Praha, Fortuna, 1996, ISBN slide 6 slide 6 slide 7 slide 7 slide 7 slide 8

10 58.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 01 – 06/2012 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 58.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 01 – 06/2012 Ročník 6., 7., 8. ročník Klíčová slova Interpunkce, interpunkční znaménka, čárka, vsuvka, oslovení, samostatný větný člen, několikanásobný větný člen, citoslovce, přístavek, volný přívlastek. Anotace Prezentace popisující zásady psaní čárky ve větě jednoduché.


Stáhnout ppt "58.1 Zásady psaní čárky ve větě jednoduché"

Podobné prezentace


Reklamy Google