Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět: N ě m e c k ý j a z y k Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět: N ě m e c k ý j a z y k Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny"— Transkript prezentace:

1 Předmět: N ě m e c k ý j a z y k Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Inovativní metoda č Präpositionen třída: Z3 – Zámečník, tříletý učební obor, 3. ročník Předmět: N ě m e c k ý j a z y k Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny Zpracovala: Mgr. Jana Zachrlová „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“

2 Pomůcky 3 sady „předložkového domina“
papíry (čtvrtky) formátu A3 – na vytvoření Vennova diagramu a na zápis vět fixy

3 Cíl hodin Ccílem hodin je zopakovat a utřídit německé předložky a procvičit jejich používání ve větách. Použité inovativní metody: Vennovy diagramy skupinová práce didaktická hra – „předložkové domino“

4 1. hodina – Vennovy diagramy
zopakování významu německých předložek Žáci se střídají u tabule a zapisují všechny předložky, na které si vzpomenou i s jejich překladem do češtiny – pokud možno v rychlém sledu. roztřídění předložek do skupin (se 3.p., se 4.p., se 3. a se 4.p.) pomocí Vennova diagramu Společně zařadíme německé předložky do jednotlivých skupin pomocí Vennova diagramu – na tabuli. opakování skloňování podst.jm. a osobních zájmen K předložkám v diagramu doplníme osobní zájmena a podst. jm. ve správných tvarech – na tabuli.

5 Opakování předložek – vytváření společného Vennova diagramu

6 Opakování předložek – vytváření společného Vennova diagramu

7 Společně vytvořený Vennův diagram

8 2. a 3. hodina – práce ve skupinách, skládání „předložkového domina“
Žáci se rozdělí do 3 skupin. Nutné dohlédnout na to, aby byly skupiny trochu vyrovnané – žáci se tedy nebudou dělit do skupin zcela sami, nýbrž pod dohledem vyučujícího. Každá skupina dostane jednu sadu domina – sady jsou 3, každá jiná. 1.sada: předložky ve spojení s podst. jmény 2.sada: předložky ve spojení s osobními zájmeny 3.sada: předložky pojící se s oběma pády (se 3.a 4.p.)

9 2. a 3.hodina – práce ve skupinách, skládání „předložkového domina“
Skupiny skládají „domino“ – musí vytvořit uzavřený okruh. V průběhu hodin si skupiny jednotlivé sady domin mezi sebou vyměňují. Cílem je, aby každá skupina složila postupně všechny 3 sady. Vyučující dohlíží na průběh aktivity a v případě potřeby poradí, vysvětlí.

10 Skládání „předložkového“ domina

11 Skládání „předložkového“ domina

12 Skládání „předložkového“ domina

13 Skládání „předložkového“ domina

14 Skládání „předložkového“ domina

15 Složená domina

16 Náhled domin

17 Náhled domin

18 Náhled domin

19 Náhled domin

20 Náhled domin

21 Náhled domin

22 4. hodina – praktické používání předložek ve větách
Žáci se opět rozdělí do 3 vyrovnaných skupin. Každá si zopakuje rozdělení předložek do jednotlivých skupin vytvořením vlastního Vennova diagramu – pokud možno zpaměti, bez pomoci sešitů apod. Vytvořené Vennovy diagramy zkontroluji a upozorním na případné chyby. V další fázi hodiny se skupiny snaží vymyslet a zapsat co nejvíce vět s předložkami. Zvítězí skupina, která zapíše nejvíce vět s co nejmenším počtem chyb – bude ohodnocena jedničkou pro všechny členy skupiny.

23 4. hodina – praktické používání předložek ve větách
Na tabuli budou uvedeny pro ilustraci příklady vět: Ich will nicht mit dir sprechen. Das Buch ist von meiner Oma. Mein Computer steht auf dem Schreibtisch. ( WO? – 3.p. ) Ich stelle die Vase auf den Tisch. ( WOHIN? – 4.p. )

24 Hodnocení hodin V závěru hodiny zhodnotím průběh všech 4 hodin, pokud budou žáci během všech 4 hodin pracovat a budou se aktivně zapojovat do plnění úkolů, budou ohodnoceni známkou 1. Takto dostanou i slabší žáci možnost získat dobrou známku – což pokládám v této třídě za důležité, neboť jsou zde žáci, kteří jsou v NJ velmi slabí a získat lepší známku v běžné hodině je pro ně značně obtížné.

25 Vytváření vlastních Vennových diagramů, práce ve skupinách

26 Vytváření vlastních Vennových diagramů, práce ve skupinách

27 Vytvořené Vennovy diagramy

28 Vytvořené Vennovy diagramy

29 Vytvořené Vennovy diagramy

30 Vytvořené Vennovy diagramy

31 Závěrečné hodnocení průběhu hodin
Hodiny proběhly bez problémů, podle plánu, pouze podst.jm. a os.zájmena bylo nutné zapsat na tabuli mimo diagram – z prostorových důvodů, v diagramu by to bylo nepřehledné(1.hodina). Při zápisu předložek (první hodina) si žáci nevzpomněli na všechny – především byl problém dát dohromady předložky pojící se s oběma pády. Naopak žáci zapsali a i správně zařadili především předložky se 3.p. a i většinu předložek se 4.p. Největším problémem při opakování skloňování bylo skloňování osobních zájmen.

32 Závěrečné hodnocení průběhu hodin
Skládání domin žáky bavilo asi nejvíce, ve skupinách se aktivně zapojili všichni (doporučuji skupiny od 2 do maximálně 4 žáků – dle počtu žáků ve třídě). Skupiny si mezi sebou bez problémů stihly vyměnit všechna 3 domina. Každá skupina byla schopna složit aspoň 2 domina sama, dvěma skupinám jsem pomohla při skládání domina s oběma pády, které bylo pro žáky nejsložitější. Jedna skupina úspěšně složila bez pomoci všechna 3 domina – jedničkou byli ohodnoceni všichni členové skupiny. Ostatní 2 skupiny dostaly ohodnocení +.

33 Závěrečné hodnocení průběhu hodin
V poslední, čtvrté hodině, si žáci zopakovali předložky vytvořením vlastního Vennova diagramu v každé skupině. Při průběžné kontrole diagramů jsem musela žáky upozorňovat na chybějící předložky, opět si nevzpomněli na všechny. Při zařazování předložek do skupin se chybovalo především u předložek s oběma pády. Žáci je špatně zařazovali. Poněkud problematické bylo samostatné vymýšlení vět.

34 Závěrečné hodnocení průběhu hodin
Nakonec jsem opět rozložila „domina“ – každé na jednu lavici (složila jsem pouze část – zbytek doskládali žáci) a žáci si k nim chodili pro „inspiraci“ při vymýšlení vět. Věty zapisovala každá skupina na čtvrtku kolem svého Vennova diagramu. Při zápisu vět byla nutná má pomoc a nápověda. I přesto byly ve větách chyby a prakticky žádná skupina nestihla použít ve větách úplně všechny předložky. Čtvrtku s Vennovým diagramem a zápisem vět každá skupina odevzdala k opravě a ohodnocení.

35 Závěrečné hodnocení průběhu hodin
Předložky jsem touto metodou opakovala ve všech třetích ročnících a všude se tato forma opakování a procvičení setkala s kladným ohlasem. Třída OI3 si dokonce stihla vyměnit a složit všechna domina během jediné vyučovací hodiny. Vennův diagram a domina jsem použila při opakování předložek i ve druhém ročníku nástavbového studia (třída PT2) . Tyto hodiny lze bez problému použít i ve zkrácené verzi – potom stačí i dvě vyučovací hodiny. Pokud je třída šikovná a rychlá, stačí na složení domin i jedna hodina, druhá hodina se věnuje opakování a praktickému užití předložek ve větách.


Stáhnout ppt "Předmět: N ě m e c k ý j a z y k Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny"

Podobné prezentace


Reklamy Google