Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alena Poncarová Žďárek, 11/2013 Litoměřice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alena Poncarová Žďárek, 11/2013 Litoměřice."— Transkript prezentace:

1 Alena Poncarová alena.poncarova@gmail.com Žďárek, 11/2013 Litoměřice

2  aktuální členění  Mathesius, Firbas, Daneš  základ, východisko, ohnisko, jádro, téma, réma, tranzit, topik, fokus  úskalí  centering  Grosz, Joshi, Prince, Walker, Weinstein  entity pozornosti tematické posloupnosti – přechody v centeringu 2

3  Mathesiův termín (Weil, von Gabelentz)  vztahy mezi slovosledem a prozodií věty  členění věty oznamovací - kritérium obsahového členění  2členná struktura  základ, východisko, téma, topik, theme (o čem se mluví)  jádro, ohnisko, réma, fokus, theme, comment (co se o tom říká)  *tranzit 3

4  Mathesius – aktuální vs. formální členění  Trávníček – větný, členský slovosled  Daneš – výpovědní vs. větněčlenská funkce 4

5 5

6  binární (diskrétní) kategorie  zapojené vs. nezapojené elementy  kritérium: odvoditelnost s dosavadního kontextu  nová – ne nutně nezmíněná, ale prezentovaná jako nová (Halliday 1967)  základ, východisko vs. jádro, ohnisko 6

7  termíny  základ – to, o čem se mluví  východisko (východiště) – co je známé, co je nasnadě  Mathesius sám důsledně nerozlišoval  jádro – všechny složky, které nejsou součástí V nebo Z  včetně takzvaného tranzitu  ohnisko – ta část výpovědi, která není řízena prvky kontextově zapojenými  jako jediné vymezováno syntakticky, ne sémanticky 7

8  skalární kategorie: nízká > vysoká VD  čím novější informace, tím vyšší stupeň VD  téma vs. réma + vlastní T a vlastní R  perspektiva větná i v rámci tématu, rématu 8

9  funkční větná perspektiva (FSP) – Aleš Svoboda  téma  o čem se mluví  známé, tj. minimálně odvoditelné z kontextu  réma  co se o tom říká  rematizátory 9

10 Aktuální členění Kontextová zapojenost Východisko Základ Jádro Ohnisko Tranzit Výpovědní dynamičnost TémaRéma Topik Theme Fokus Rheme 10

11  kontextová zapojenost je specifičtějším kritériem než výpovědní dynamičnost  „vlastní“ kategorie – napříč ostatními  vlastní téma vs. diatéma  nejvíce > nejméně dynamické části tematické složky 11

12 V J ] R. V J. 12

13 V J ] R. V J. 13

14  topik – hlavní téma diskursu  soubor prvků, které se po určitou delší dobu udržely na nejvyšších stupních aktivovanosti (Hajičová 1999)  kontextově zapojené a výpovědně dynamické části výpovědi včetně predikátu (Peregrin 1995)  fokus – negativní vymezení vůči topiku  kontextově nezapojené a nejméně dynamické části výpovědi 14

15  70. léta, USA - Philadelphie  syntaktická teorie modelující lokální vztahy v textu  kvantitativní předpoklady o vztazích mezi výpověďmi  sémantické entity – centra pozornosti 15

16  Cf – forward-looking center  všechny entity diskursu, které jsou do něj prostřednictvím výpovědi uvedeny  možnost založit koreferenční řetězec  entita musí být povrchově vyjádřena (ne nutně v aktuální výpovědi)  Cp – prefered center (vztah k Cb)  nejvíce pozornosti – hierarchizováno relativně, podle salience  větný člen (Po > Pt > něco jiného), slovosled  v koreferenčních vztazích – anafor  stává se Cb následující výpovědi 16

17  Cb – backward-looking center  speciální typ Cf: „Cb je speciálním členem Cf, který reprezentuje entitu diskursu, které se výpověď nejvíce věnuje“ (WJP 1998)  Cp předchozí věty, zájmenné pravidlo (pronominalizace), přímá realizace (celá výpověď)  omezení: jen 1 ve větě  entita může být přítomna pouze hloubkově 17

18 18

19  téma a réma = „dvě dílčí komplementární funkce výpovědi, kterých nabývají různé části věty, když je řazena do kontextu jako jeho součást s platností výpovědi“ – funkce významů větných částí  tematické posloupnosti (1968)  průběžné téma  tematizace rématu  rozvíjení rozštěpeného rématu  tematické odvozování  tematický skok 19

20 20 Cb(U i ) = Cb(U i-1 ) Cb(U i-1 ) = [?] Cb(U i ) ≠ Cb(U i-1 ) Cb(U i ) = Cp(U i ) continuesmooth-shift Cb(U i ) ≠ Cp(U i ) retainrough-shift

21 1. Jeff pomáhal Dickovi mýt auto. 21 Cp[Jeff] Cb[?] Cf[Jeff, Dick, auto] přechod0 2. Jeff myl okna, zatímco Dick voskoval. Cp[Jeff] Cb[Jeff] Cf[Jeff, okna, Dick] přechodcontinue

22 3. Dick taky leštil kapotu. 22 2. Jeff myl okna, zatímco Dick voskoval. Cp[Jeff] Cb[Jeff] Cf[Jeff, okna, Dick] přechodcontinue Cp[Dick] Cb[Dick] Cf[Dick, kapota] přechodsmooth-shift

23 23  negativní vymezování  překrývající se kritéria (KZ a VD)  Aj terminologie nekoresponduje s Čj  typologické příčiny  AČV v té podobě, jak ho známe z Čj, v Aj v podstatě není  slovosledné variace – větší volnost v Čj  elize – podmět

24  tematické posloupnosti ≠ přechody v centeringu  paralela: průběžné téma - přechod continue (zachování podmětu)  přechody pracují i s větněčlenskou platností, dokonce jako s klíčovým pojmem  centering je zjednodušující – z hlediska danešovské AČV perspektivy  může být pozitivum (snazší popis)  i negativum (zanedbání jevů)  prostor pro zkoumání typologických rozdílů: aplikace teorie AČV na Aj téměř nemožná 24

25  shodují se na tom, že AČV existuje a má významotvornou funkci  rozdíly v koncepci  členění vlastního tématu, vlastního rématu apod. není na základě centeringu možné  problémy při koreferenci s pouze dílčí částí NP  omezení centeringové teorie pouze na lokální vztahy – bezprostředně sousedící výpovědi  Daneš: perspektiva tématu a rématu  centering: perspektiva Danešova + větněčlenská  predikát: Čj spíše rematická část, Aj součást topiku 25

26  DANEŠ, František (1968): Typy tematických posloupností v textu (na materiále českého textu odborného). SaS 29, s. 125–141.  FIRBAS, Jan (1964): On Defining the Theme in Functional Sentence Perspective, TLP 1, s. 267—280  GROSZ, Barbara – WEINSTEIN, Scott – JOSHI, Aravind (1995): Centering: A Framework for Modeling the Local Coherence of Discourse. In Computational Linguistics 2, s. 203–225.  MATHESIUS, Vilém (1947): O tak zvaném aktuálním členění větném. In Čeština a obecný jazykozpyt. Praha: Melantrich. (poprvé publikováno SaS 5/1939, s. 171–174)  MIKULOVÁ, Marie et al. (2005): Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu. Anotátorská příručka. Praha: ÚFAL MFF UK.  WALKER, Marilyn – JOSHI, Aravind – FRIEDMAN PRINCE, Ellen (1998) (eds.): Centering Theory in Discourse. Oxford: Clarendon Press. First Edition.  ZIMOVÁ, Ludmila (1994): Způsoby vyjadřování větných členů v textu: konkurence pojmenování, pronominalizace a elize. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. 26

27 Alena Poncarová alena.poncarova@gmail.com 27

28 28


Stáhnout ppt "Alena Poncarová Žďárek, 11/2013 Litoměřice."

Podobné prezentace


Reklamy Google