Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antecedent zájmena 3. osoby (předběžné) výsledky Alena Poncarová Žďárek 5/2013 Karkulka měla navštívit babičku. Ale sežral ji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antecedent zájmena 3. osoby (předběžné) výsledky Alena Poncarová Žďárek 5/2013 Karkulka měla navštívit babičku. Ale sežral ji."— Transkript prezentace:

1 Antecedent zájmena 3. osoby (předběžné) výsledky Alena Poncarová alena.poncarova@gmail.com Žďárek 5/2013 Karkulka měla navštívit babičku. Ale sežral ji vlk.

2 Příspěvek Antecedent zájmena 3. osoby Centering Hypotézy Data PDT Dotazníkové šetření Výsledky

3 Antecedent zájmena 3. osoby tendence umisťování antecedentu zájmena třetí osoby v textu nejen povrchová vyjádření – nevyjádřené podměty atd. zájmena osobní, přivlastňovací ne ukazovací, relační a reflexivní – většinou jasná koreferenční vazba proměnné: AČV (T-R), větný člen (Po-Pt)

4 Centering syntaktická teorie modelující lokální vztahy v textu centering poskytuje kvantitativní předpoklady sémantické entity – centra pozornosti Cf – forward looking center réma možnost založit koreferenční řetězec Cp – prefered center (vztah k Cb) nejvíce pozornosti větný člen (Po > Pt > něco jiného), slovosled Cb - backward looking center téma, jen 1 ve větě Cp předchozí věty

5 Typy vztahů POKRAČOVÁNÍHLADKÝ POSUN PONECHÁNÍHRUBÝ POSUN

6 Pracovní hypotézy CENTERING (angličtina) AČV a VČ ovlivňují utváření koreferenčního řetězce Navazování na T je signifikantně častější než na F. Navazování na Po je signifikantně častější než na Pt. OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY nepotvrzení hypotézy T-F Byl jednou jeden král. Ten měl 3 dcery. První se jmenovala … Kruijff-Korbayová + Hajičová (1997) potvrzení hypotézy Po-Pt

7 PDT textová koreference: 6 000

8 PDT – téma X réma do:T/CF z T z C z F sum 4 489 26 31 4 515 1 547 18 15 1 565 Welchův test t=0.629 p-value = 0.5828 p > 0.05

9 PDT – téma X réma - efektivní brácha do:TCF z T z C z F 2 641 552 993 17 0 10 18 2 9 sum3 21020 Welchův test t= -2.178 p-value = 0.161 p > 0.05

10 PDT – Po x Pt do:PoPt do T do C do F sum 569 249 241 1 059 703 294 290 1 287 Welchův test t = -0,4356 p-value = 0.6868 p > 0.05

11 PDT – Po x Pt – efektivní brácha do:PoPt z Po z Pt z X 23 51 24 19 47 sum9790 konkurence jen v necelých 5% - jen 66 případů souvýskytu Po a Pt jako ef. br. ze 307 rozlišení Nom a Acc tvarů Welchův test t = 0.184 p-value = 0.863 p > 0.05

12 PDT neposkytuje signifikantní výsledky

13 Dotazníkové šetření

14 AČVPan listonoš dnes doručil objednaný časopis. Zpozdil se. Objednaný časopis dnes doručil pan listonoš. Zpozdil se. VČPan listonoš dnes doručil objednaný časopis. Zpozdil se. Panem listonošem byl dnes doručen objednaný časopis. Zpozdil se. nejednoznačné kontexty 16 testovacích kontextů x 4 varianty 4 varianty dotazníku: 5x(T, F, Po, Pt)

15 Přijatelnost 16 uměle vytvořených kontextů x 3 varianty, tj. 48 položek 80 respondentů škála 1-7 (1 = normální česká věta, 7 = ne) >>> pořadí přijatelnosti kontextů

16 Přijatelnost - výsledky početřešení (aplikováno v celé trojici) průměr do 4.0038OK obě hodnoty do 4.54zachovány jako testovací průměr nad 4.5, jediné ze 3 2zachovány jako testovací, upraveny více variant v trojici hodnoceno negativně 2 (1) přesunuty do výplňkových kontextů, nahrazeno novým kontextem průměr i medián negativní (nad 5.0) 2

17 Vlastní dotazník 20 sledovaných položek v každé ze 4 variant stejné pořadí sledovaných vs. výplňkových položek ve všech variantách 1 otázka na stránku, bez možnosti návratu elektronická forma 20vteřinový limit pohlaví ani věk nemá signifikantní vliv agesexsum 15- m0 2 f2 16 - 30 m52 197 f145 31 - 45 m14 31 f17 46 - 60 m15 43 f28 61+ m6 12 f6 m87 285 f198

18 Surové výsledky TFPoPt. sum Q13213854952044+11 1 420 Q243925546422816+18 1 420 Q34192844062987+6 1 420 Q43633443363653+9 1 420 1 5421 2681 7011 095745 680

19 Surové výsledky TFPoPt. sum Q13213854952044+11 1 420 Q243925546422816+18 1 420 Q34192844062987+6 1 420 Q43633443363653+9 1 420 1 5421 2681 7011 095745 680

20

21 TF 1 5421 268 PoPt 1 7011 095

22 Statistika TFPoPt 1 5421 2681 7011 095 t = 1.724t = 3.001 p-value = 0.136 p > 0.05 p-value = 0.024 p < 0.05

23 Statistika TFPoPt 1 5421 2681 7011 095 t = 1.724t = 3.001 p-value = 0.136 p > 0.05 p-value = 0.024 p < 0.05

24 Statistika TFPoPt 1 5421 2681 7011 095 t = 1.724t = 3.001 p-value = 0.136 p > 0.05 p-value = 0.024 p < 0.05

25 Statistika TFPoPt 1 5421 2681 7011 095 t = 1.724t = 3.001 p-value = 0.136 p > 0.05 p-value = 0.024 p < 0.05

26 Hypotézy centeringové predikce nepotvrzené: Navazování na T je signifikantně častější než na F. potvrzené: Navazování na Po je signifikantně častější než na Pt. síla proměnných: VČ > AČV?

27 Karkulka Po měla navštívit babičku Pt. Ale sežral ji vlk.

28

29 Karkulka T měla navštívit babičku F. Ale sežral ji vlk.

30 Literatura (výběr) BRENNAN, Susan (1995): Centering Attention in Discourse. Language and Cognitive Processes 10, s. 137-167. BRENNAN, Susan – FRIEDMAN, Marilyn – POLLARD, Carl (1987): A Centering Approach to Pronouns. IN Proceedings of the 25th Annual Meeting of the ACL. Stanford: Association of Computational Linguistics. GROSZ, Barbara – JOSHI, Aravind – WEINSTEIN, Scott (1995): Centering: A Framework for Modeling the Local Coherence of Discourse. Computational Linguistics 2, s. 203-225. KONG, Fang – ZHOU, GuoDong – ZHU, Qiaoming (2009): Employing the Centering Theory in Pronoun Resolution from the Semantic Perspective. IN Proceedings of the 2009 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, s. 987-996. KRUIJFF-KORBAYOVÁ, Ivana - HAJIČOVÁ, Eva (1997): Topics and centers. A comparison of the salience-based approach and the Centering theory. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 67, s. 25-50.

31 DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Antecedent zájmena 3. osoby (předběžné) výsledky Alena Poncarová Žďárek 5/2013 Karkulka měla navštívit babičku. Ale sežral ji."

Podobné prezentace


Reklamy Google