Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané světové mýty zobrazující vznik světa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané světové mýty zobrazující vznik světa"— Transkript prezentace:

1 Vybrané světové mýty zobrazující vznik světa
Stvořitelské mýty Vybrané světové mýty zobrazující vznik světa

2 Bohyně Eurynomé a had Ofión
Řekové Bohyně Eurynomé a had Ofión Na počátku se z Chaosu vynořila Eurynomé… Hledajíc pevnou oporu pro nohy, rozhodla se oddělit od nebes moře a tančila osamělá na vlnách. Uchopila severní vítr, třela jej dlaněmi, až vznikl velký had jménem Ofión. Ofióna se zmocnil chtíč a spojil se s Eurynomé. Díky tomu počala a v podobě holubice později vyseděla vejce. Ofión v pravý čas vejce obtočil a stiskl, aby prasklo. Vyšly z něj planety, hvězdy, země, hory, řeky… vše co existuje.

3 Germáni Völuspá (Edda)
Na začátku existovala jen prázdnota - propast Ginnungagap. Oheň a led se střetly nad propastí a mezi nimi vznikl obr Ymir. Z tajícího ledu vznikla kráva Adhumla. Olizovala led, až se objevil Buri. Jeho syn Borr se oženil s Bestlou, dcerou ledových obrů, a spolu měli tři syny - bohy Odina, Viliho a Véa. Bohové zaútočili na Ymira. Zabili jej, a když se vylila všechna jeho krev, Ymirovo maso se stalo pevninou, jeho kosti a zuby skalami a kameny, jeho krev oceánem a řekami. Obrova lebka visí na obloze, podpírají ji čtyři trpaslíci - Sever, Jih, Východ a Západ. Žhavé jiskry ohně se staly Sluncem, Měsícem a hvězdami.

4 Finové Kalevala …Pannou byla vzduchu dcera, ušlechtilá Luonnotara, dráhně v tiši svaté žila… …Již jí dlouhá chvíle byla, panenství si znechutila, nechtěla být věčně sama, vésti nudný život panny, v širých vzduchu prostořinách, na pustinách, samotinách… …Sestoupila shůry dolů, spustila se do vln mořských…. …Vichr vílu skolébával, proud si s pannou pozahrával, na blankytném moře znaku, na stříbřistých jeho vlnách, zavál vichr do dělohy, mořem lůno oplodněno… …Když let bylo prošlo devět a šlo na rok na desátý, zdvihla čelo popěněné, vzepřela se celým tělem, chystala se ku tvoření, strojila se ku rození na hřbetě moře siném, nekonečné vodní pláni… …Kam se ruka obrátila, okřídlí se utvořila; kam se noha zarazila, rybné tůně vyhloubila; kde se panna potopila, hlubina se prolomila… …Plula potom od pevniny, tiše na znak položena; utvářela úskaliny, skryté skalné zádořiny, kde se tříští korábové, tonou mladí korábníci… …Ostrovy už vyvýšeny, skály v moře zapuštěny, trčí nebes pilířové, strou se lány pevné země, skaliska jsou pokropena, pole jimi obvedena…

5 Mennoferský (memfiský) mýtus
staří Egypťané Mennoferský (memfiský) mýtus Ptah vytvořil všechny bohy, Atuma i jeho Devatero bohů. Všechna božská slova povstala z myšlenky srdce a rozkazu jazyka. On vytváří duchy. On tvoří touto řečí všechny pokrmy a všechnu stravu. On tvoří to, co je milováno, i to, co je nenáviděno. On dává život pokojnému a smrt zločinci. On vytvořil všechny práce a všechna umění, jež vykonávají ruce. Nohy chodí a všechny údy se pohybují podle jeho rozkazu, jak vymyslelo to srdce a vyšlo to z jazyka, tak se všechno děje. On je tvůrce bohů, z něhož povstaly všechny věci, potrava i pokrmy, oběti bohů i všechno dobré. A Thovt ví, že jeho síla je větší než síla bohů. Ptah byl spokojen, když stvořil všechny věci a všechna božská slova.

6 Sumerové (Babylón) Enúma Eliš
Na počátku byl chaos – vody sladké (Apsu) i slané (Tiámat) byly smíchány s Mummu (hlas, inteligence). Z tohoto chaosu se zrodily páry bohů – Lachmua a Lachmu, Anšar a Kišar. Pak vzniká generace mladších bohů. Apsu a Mummu se chtějí mladých bohů zbavit a propuká boj. Umírá Apsu a je zajat Mummu. Do boje vstupuje Tiámat s jedenácti démony. Postaví se jí Marduk, syn Ea, jednoho z mladších bohů. Rozpáře Tiámat, z jedné půlky vytvoří nebesa a z druhé zemi. Pak usidluje bohy v nových městech – tvoří řád.

7 Íránci (Peršané) Avesta Stvořitelem je Ohrmazd (Ahura Mazda).
Ohrmazd stvořil prvotní bytost jménem Gajomard, která nebyla ani samec ani samice. Ahriman (Angra Mainju), duch zla, který dlel v absolutní Temnotě, chtěl vše, co Ohrmazd vytvořil, zničit. Proto poslal démonku Jahi zabít Gajomarda. Byla sice úspěšná, ale Měsíc zachránil jeho semeno před tím než zahynul. Z tohoto semene pak vznikla všechna zvířata. Z Gajomardova těla vyrostl strom, z jehož semen pochází všechen rostlinný život. Z větví pak vznikli první lidé – Mašja a Mašjana. Ohrmazd a Ahriman

8 Číňané Drak Pangu (Pan’ Ku)
Na počátku nebylo nic, pouze beztvarý chaos. Tento chaos se na let zformoval do kosmického vejce. Uvnitř něj se dokonale vyvážily protiklady (ženský jin a mužský jang) a díky tomu z vejce vznikl drak Pangu. Oddělil úderem obří sekery jin a jang od sebe, a tak vznikla země (tmavá jin) a obloha (světlý jang). K tomu, aby je udržel oddělené, stojí Pangu mezi nimi a zvedá nebe vzhůru, aby se se zemí opět nespojilo.

9 Čerokíjové Dâyuni'sï Poprvé země vznikla, když Dâyuni'sï (malý vodní brouk) přišel z nebeské říše Gälûñ'lätï, aby se podíval, co je pod vodou. Země však nebyla ještě k osídlení vhodná. Káně se ustavičným letem unavilo a pleskáním křídly vytvořilo hory a údolí z ještě neoschlého bahna. Po oschnutí bláta se zvířata na zem přestěhovala. Pobíhal po hladině, ale nenašel vhodné místo k odpočinutí, tak se ponořil, a vynesl kousek bláta.. To se po vynoření začalo rozpínat, až vznikla země. Byla však tma, a tak umístila na nebe slunce s dráhou od východu k západu. První pokusy nebyly příliš dobré – buď svítilo příliš málo, nebo zase příliš hodně, a tak musela svoje konání několikrát opakovat, než byla spokojena. Další zvířata v nebeské říši se chtěla horlivě přesouvat na nově vzniklou zem, a tak první ptáci byli předtím vysláni, aby zjistili, zda je již dostatečně suchá. Zejména káně, které mělo na starosti toho ohlídat nejvíce.

10 Indové Divočák Varaha Jeden démon unesl bohyni Země Prthiví a ukryl ji na mořském dně. Bůh Višnu na sebe vzal podobu divočáka a ponořil se za ním. Začal boj s démonem, kterého nakonec porazil. Přivedl bohyni Země zpět na zemi, vynesl ji na svých klech. Stala se opět plodnou a schopnou donosit živou bytost. Mezitím Višnu vytvořil kontinenty a zformoval pohoří.

11 Zpracovalo Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého v rámci projektu „Využití křesťanského dědictví ve výuce“. 2012


Stáhnout ppt "Vybrané světové mýty zobrazující vznik světa"

Podobné prezentace


Reklamy Google