Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Traumata hrudníku, břicha a končetin KARIM, 1.ročník Petra Minarčíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Traumata hrudníku, břicha a končetin KARIM, 1.ročník Petra Minarčíková."— Transkript prezentace:

1 Traumata hrudníku, břicha a končetin KARIM, 1.ročník Petra Minarčíková

2 -Izolovaná traumata - Polytraumata Úrazy: dopravní, pracovní, domácí, sportovní, kriminální

3 Traumata hrudníku Hrudní koš chrání životně důležité orgány – plíce, srdce, magistrální cévy, hlavní bronchy, jícen… Hrudní koš chrání životně důležité orgány – plíce, srdce, magistrální cévy, hlavní bronchy, jícen… Mechanismy poranění – kontuze, komprese, decelerace Mechanismy poranění – kontuze, komprese, decelerace Poranění otevřená, zavřená. Poranění otevřená, zavřená. Poranění skeletu (žebra, páteř) x poranění orgánů uvnitř hrudního koše Poranění skeletu (žebra, páteř) x poranění orgánů uvnitř hrudního koše

4 Kritické stavy masivní nitrohrudní krvácení masivní nitrohrudní krvácení srdeční tamponáda srdeční tamponáda tenzní pneumothorax tenzní pneumothorax obstrukce dýchacích cest obstrukce dýchacích cest nestabilní stěna hrudní nestabilní stěna hrudní

5 Potenciálně život ohrožující stavy poranění aorty poranění aorty tracheobronchiální poranění tracheobronchiální poranění ruptura bránice a herniace břišních orgánů ruptura bránice a herniace břišních orgánů poranění jícnu poranění jícnu

6 Fraktury žeber Izolované Izolované Mnohočetné Mnohočetné Sériové Sériové Blokové – paradoxní dýchání, kyvadlový pohyb vzduchu – dechová insuficience. Nutná intubace, dlouhodobá ventilace, stabilizace hrudníku Blokové – paradoxní dýchání, kyvadlový pohyb vzduchu – dechová insuficience. Nutná intubace, dlouhodobá ventilace, stabilizace hrudníku

7 Fraktury páteře Bez dislokace Bez dislokace Dislokované – s porušením integrity míchy Dislokované – s porušením integrity míchy Stabilní Stabilní Nestabilní Nestabilní - neurologický nález na místě! - neurologický nález na místě!

8 Pneumothorax Vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny při ruptuře plic nebo poranění hrudní stěny Vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny při ruptuře plic nebo poranění hrudní stěny Zavřený – plášťový – 15-20% Zavřený – plášťový – 15-20% - parciální – do 60% - parciální – do 60% - kompletní – nad 60% - kompletní – nad 60% Otevřený – trvalá komunikace s atmosférou Otevřený – trvalá komunikace s atmosférou Přetlakový - ventilový Přetlakový - ventilový

9 Přetlakový pneumothorax Bezprostředně ohrožuje život Bezprostředně ohrožuje život Pohyb vzduchu pouze směrem do pohrudniční dutiny, zpětnému pohybu brání měkké tkáně (ventil) Pohyb vzduchu pouze směrem do pohrudniční dutiny, zpětnému pohybu brání měkké tkáně (ventil) Kolaps plíce, s každým dechem narůstá přetlak, utlačení mediastina, srdce a velkých cév, akutní zhoršení ventilace a oběhu Kolaps plíce, s každým dechem narůstá přetlak, utlačení mediastina, srdce a velkých cév, akutní zhoršení ventilace a oběhu

10 PNO vpravo

11

12

13

14

15 Klinický obraz: Klinický obraz: Neklid, dyspnoe, cyanóza, přeplněné krční žíly, inspirační postavení hrudníku, zmenšení rozsahu dýchacích pohybů, hypotenze Neklid, dyspnoe, cyanóza, přeplněné krční žíly, inspirační postavení hrudníku, zmenšení rozsahu dýchacích pohybů, hypotenze Na postižené straně oslabené až vymizelé dýchání, „škatulový“ poklep, na RTG vymizelá plicní kresba, deviace trachey Na postižené straně oslabené až vymizelé dýchání, „škatulový“ poklep, na RTG vymizelá plicní kresba, deviace trachey Častý je podkožní emfyzém – třaskání Častý je podkožní emfyzém – třaskání

16 První pomoc u PNO U přetlakového PNO - zavedení drénu nebo silné jehly nejčastěji ve 2.- 3.mezižebří v medioklavikulární čáře. Improvizovaný ventil – např. z chir. rukavice. Ventilace přerušovaným přetlakem před zavedním drenáže je kontraindikována! U přetlakového PNO - zavedení drénu nebo silné jehly nejčastěji ve 2.- 3.mezižebří v medioklavikulární čáře. Improvizovaný ventil – např. z chir. rukavice. Ventilace přerušovaným přetlakem před zavedním drenáže je kontraindikována! U otevřeného PNO – změnit na uzavřený a poté vyřešit drenáží. Neuzavírat však zcela neprodyšně, abychom ho nezměnili na přetlakový! (neprodyšné krytí, oblepit ze 3 stran) U otevřeného PNO – změnit na uzavřený a poté vyřešit drenáží. Neuzavírat však zcela neprodyšně, abychom ho nezměnili na přetlakový! (neprodyšné krytí, oblepit ze 3 stran)

17 Hemothorax Často v kombinaci s pneumothoraxem Často v kombinaci s pneumothoraxem Záleží na množství krve v hrudníku a na zdroji krvácení – krvácení z malých cév ustane většinou samo Záleží na množství krve v hrudníku a na zdroji krvácení – krvácení z malých cév ustane většinou samo Terapie: drenáž – nejčastěji v střední až zadní čáře axilární v 6.-8. mezižebří Terapie: drenáž – nejčastěji v střední až zadní čáře axilární v 6.-8. mezižebří

18 Emfyzém mediastina při ruptuře některého z hlavních bronchů v mediastinu při ruptuře některého z hlavních bronchů v mediastinu Pronikání vzduchu z plic do mediastina a dále na krk a obličej Pronikání vzduchu z plic do mediastina a dále na krk a obličej Podkožní emfyzem – třaskání, zduření obličeje a krku, přeplnění krčních žil, cyanosa Podkožní emfyzem – třaskání, zduření obličeje a krku, přeplnění krčních žil, cyanosa Kolární mediastinotomie, hrudní drenáž Kolární mediastinotomie, hrudní drenáž

19 Kontuze plic Vznik tupým násilím značné intenzity – s i bez poškození skeletu Vznik tupým násilím značné intenzity – s i bez poškození skeletu Vznik „nevzdušné“ plíce Vznik „nevzdušné“ plíce Často kombinace s pneumo a hemothoraxem Často kombinace s pneumo a hemothoraxem Klinické příznaky + RTG obraz Klinické příznaky + RTG obraz

20 Kontuze srdce, srdeční tamponáda Již 150-200ml krve v perikardu vede ke kompresi srdce s omezením žilního návratu a snižující se diastolickou náplní Již 150-200ml krve v perikardu vede ke kompresi srdce s omezením žilního návratu a snižující se diastolickou náplní Poranění myokardu při tupém či penetrujícím poranění Poranění myokardu při tupém či penetrujícím poranění Klinicky: dušnost, neklid, zvýšení venozního a pokles arteriálního tlaku, pulsus paradoxus, Klinicky: dušnost, neklid, zvýšení venozního a pokles arteriálního tlaku, pulsus paradoxus, ECHO srdce, punkce perikardu ECHO srdce, punkce perikardu

21 Bodné poranění hrudníku

22 Poranění velkých cév v hrudníku Ruptura aorty – 90% končí smrtí na místě nehody Ruptura aorty – 90% končí smrtí na místě nehody Neúplná ruptura – postižení pouze intima media – obtížná diagnostika Neúplná ruptura – postižení pouze intima media – obtížná diagnostika Terapie – pouze operační řešení – přemostění stentem Terapie – pouze operační řešení – přemostění stentem Poranění mediastinálních žil – v.cava sup., truncus pulm. – obraz těžkého hemorhagického šoku Poranění mediastinálních žil – v.cava sup., truncus pulm. – obraz těžkého hemorhagického šoku

23 Poranění jícnu Při penetrujících poraněních hrudníku nebo iatrogenně ( endoskopie ) Při penetrujících poraněních hrudníku nebo iatrogenně ( endoskopie ) Příznaky: dysfagie, retrosternální bolest, pneumomediastinum nebo PNO Příznaky: dysfagie, retrosternální bolest, pneumomediastinum nebo PNO Dg.: RTG s kontrastem, ezofagoskopie Dg.: RTG s kontrastem, ezofagoskopie Terapie: stent, operační rekonstrukce Terapie: stent, operační rekonstrukce

24 Poranění bránice 80% v levé polovině (pravá kryta játry) 80% v levé polovině (pravá kryta játry) Mechanismus – pády z výšky, prudké komprese, propíchnutí úlomky žeber… Mechanismus – pády z výšky, prudké komprese, propíchnutí úlomky žeber… Nebezpečí prolapsu břišních orgánů do dutiny hrudní! Nebezpečí prolapsu břišních orgánů do dutiny hrudní! Klinicky – kombinace příznaků břišních i hrudních - ileosní stav, ventilační tíseň Klinicky – kombinace příznaků břišních i hrudních - ileosní stav, ventilační tíseň Dg. RTG,CT, klinika Dg. RTG,CT, klinika

25 Poranění břicha a retroperitonea Otevřená, zavřená – přímé - tupé násilí, nepřímé – decelerace – poranění závěsných struktur Otevřená, zavřená – přímé - tupé násilí, nepřímé – decelerace – poranění závěsných struktur nejčastěji dopravní úrazy, pády z výšky nejčastěji dopravní úrazy, pády z výšky Prognóza závislá na včasné diagnostice a včasném operačním řešení Prognóza závislá na včasné diagnostice a včasném operačním řešení Krevní ztráty hradit již během transportu, tlumení, analgetizace, event. UPV Krevní ztráty hradit již během transportu, tlumení, analgetizace, event. UPV Dg.: sono, CT Dg.: sono, CT

26 Poranění orgánů dutiny břišní Ruptura jater, sleziny, mezenteria, mezokolon, bránice, méně často poranění pankreatu, ledvin, moč. Měchýře, uretry Ruptura jater, sleziny, mezenteria, mezokolon, bránice, méně často poranění pankreatu, ledvin, moč. Měchýře, uretry Velké krvácení – častá příčina smrti v prvních hodinách Velké krvácení – častá příčina smrti v prvních hodinách Dg. hemoperitonea – klinika, zn. hemorhagického šoku, sono, CT - nezbytná urgentní laparotomie! Dg. hemoperitonea – klinika, zn. hemorhagického šoku, sono, CT - nezbytná urgentní laparotomie!

27 Perforace střeva CAVE! často přehlédnuty, klinická manifestace 3.-5. den CAVE! často přehlédnuty, klinická manifestace 3.-5. den Perforace duodena de retroperitonea Perforace duodena de retroperitonea Zvýšení tt, leukocytů, CRP, subileus až sterkorální peritonitida Zvýšení tt, leukocytů, CRP, subileus až sterkorální peritonitida Horní střední laparotomie, někdy roušky ponechány 24-48h, second look Horní střední laparotomie, někdy roušky ponechány 24-48h, second look

28 Poranění sleziny I. - Subkapsulární nebo intraparenchymatosní hematom I. - Subkapsulární nebo intraparenchymatosní hematom II. - Povrchní trhliny II. - Povrchní trhliny III. - Hluboké trhliny III. - Hluboké trhliny IV. - Dilacerace částečné, úplné IV. - Dilacerace částečné, úplné CAVE dvoudobá ruptura sleziny! Po poraněních I.typu nezbytné opakované sonografické kontroly. CAVE dvoudobá ruptura sleziny! Po poraněních I.typu nezbytné opakované sonografické kontroly. Splenectomie – u III. a IV. typu – riziko poklesu imunity Splenectomie – u III. a IV. typu – riziko poklesu imunity

29 Poranění jater I.a II.typ – trhliny pouzdra, povrchní, trhliny parenchymu do 1cm hloubky – konz.postup I.a II.typ – trhliny pouzdra, povrchní, trhliny parenchymu do 1cm hloubky – konz.postup III. typ – hlubší ruptury parenchymu s poraněním cév a žlučovodu III. typ – hlubší ruptury parenchymu s poraněním cév a žlučovodu IV. typ – dilacerace laloku, hilové ruptury s poraněním hlavních větví v.portae, jaterní tepny a žlučovodu IV. typ – dilacerace laloku, hilové ruptury s poraněním hlavních větví v.portae, jaterní tepny a žlučovodu V.typ – ruptura hlavních kmenů jat. žil nebo retrohepatického úseku dolní duté žíly V.typ – ruptura hlavních kmenů jat. žil nebo retrohepatického úseku dolní duté žíly

30 I. a II. typ – relat. lehká poranění, konzervativní postup, nutnost sledování – sono, CT I. a II. typ – relat. lehká poranění, konzervativní postup, nutnost sledování – sono, CT III. typ – středně těžké poranění III. typ – středně těžké poranění IV. a V. – těžké poranění s mortalitou 80-100% IV. a V. – těžké poranění s mortalitou 80-100% III. – V. typ – vždy akutní operační řešení III. – V. typ – vždy akutní operační řešení


Stáhnout ppt "Traumata hrudníku, břicha a končetin KARIM, 1.ročník Petra Minarčíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google