Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

29.10.2002 Modely pro komutovaný přístup k Internetu AORTA Zájmová sekce alternativních operátorů APVTS 29.říjen 2002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "29.10.2002 Modely pro komutovaný přístup k Internetu AORTA Zájmová sekce alternativních operátorů APVTS 29.říjen 2002."— Transkript prezentace:

1 29.10.2002 Modely pro komutovaný přístup k Internetu AORTA Zájmová sekce alternativních operátorů APVTS 29.říjen 2002

2 229.10.2002 Obsah prezentace Obsah prezentace  Úvod  Očekávaný vývoj modelů pro Internet  Přehled dalšího vývoje v roce 2003  Internet přes propojení na tranzitní úrovní  Internet přes propojení na místní úrovni  „Flat rate“ pro služby propojení Internetového provozu  Závěry

3 29.10.2002 Úvod Stav v ČR v porovnání s vývojem v EU

4 429.10.2002 Penetrace Internetu Přístup jako % všech výnosů Penetrace trhu Internetoví „nadšenci“ Masový trh Nízká Vysoká ( ) 10 % 60 % PřipojeníReklamaPřidaná hodnotaE-komerce Placené připojení Připojení zdarma Minutová cena za propojení Flat-rate Pevná cena za propojení Připojení i přístup zdarma Pevná cena za propojení Komutovaný přístup k Internetu v ČR zaostává za vývojem v zemích EU Současný stav v ČR Příklad dle typické situace v zemích EU Internet dial-up v ČR: Penetrace Internetu je pod hranicí penetrace v zemích EU, ačkoliv se výrazně zvýšila po zavedení Internetu zdarma Další vývoj Internetu souvisí s implementací propojení pro Internet na tranzitní a místní úrovni Očekávaným impulsem pro další růst Internetového provozu je zavedení pevné ceny za připojení (tzv. „flat rate“) pro koncové zákazníky Zdroj: Alcatel

5 29.10.2002 Očekávaný vývoj komutovaného přístupu k Internetu (Internet dial-up) Vývoj z pohledu alternativních provozovatelů a ISP

6 629.10.2002 Přehled dalšího vývoje v roce 2003 z pohledu zákazníků, alternativních provozovatelů a ISP prosinecledenúnorbřezendubenkvětenříjenzářisrpenčervenecčerven 2002 Zavedení Internetu přes propojení na tranzitní úrovni s celonárodním pokrytím 2003 listopadlistopad Zavedení flat rate pro Internet přes propojení Zpřistupnění místní smyčky pro xDSL prosinec Ceny a služby pro koncové zákazníky   Možnost tvorby vlastních cen pro ISP   Internet přes služby výběru provozovatele   Možnost přechodu na služby ADSL alternativních operátorů   Pevná cena za komutovaný přístup k Internetu (flat rate) pro koncové zákazníky   Široká nabídka služeb xDSL alternativních provozovatelů   Zpřehlednění cen ČTc (prvních 10 min, balíčky )   Snížení rozdílu cen v silném a slabém pásmu   Internet přes služby výběru provozovatele Zavedení Internetu přes propojení na místní úrovni s celonárodním pokrytím Q1 ‘03 Komerční a technické řešení Velkoochodní nabídka pro ADSL Q3 ‘03 Nabídka služeb xDSL alternativními provozovateli

7 729.10.2002 Ceny pro koncové zákazníky pro rok 2003 by měly být přehledné, nediskriminující a neomezující Hlavní principy pro tvorbu cen pro koncové zákazníky prosazované alternativními operátory a poskytovateli Internetových služeb (ISP) sdružených v AORTA: Transparentnost cen:   Stávající ceny pro koncové zákazníky stanovené ČTc se liší dle délky připojení, časového pásma a tarifů – struktura cen je příliš komplikovaná => Návrh AORTA: zjednodušení cen, snížení rozdílu minutové ceny v závislosti na délce připojení Nediskriminace cen:   Ceny pro koncové zákazníky za přístup ke službám ISP by měly být stejné bez ohledu na technické řešení směrování Internetového provozu a výběru ISP => Návrh AORTA: ČTÚ stanoví princip nediskriminace cen Ceny neomezující zákazníka:   Poměr cen za připojení k Internetu v silném a slabém pásmu je 3:1 až 4:1 dle délky připojení, přičemž v hlasových službách je tento poměr 2:1   Účtování ceny za minutu při neexistenci pevné ceny (flat rate) za přístup ke službám ISP nepodporuje další rozvoj Internetu => Návrh AORTA: snížení rozdílu cen v silném a slabém pásmu, zavedení pevné ceny za určité časové období (flat rate) po umožnění pevných cen za kapacitu propojení

8 829.10.2002 Propojení pro Internet na tranzitní úrovni Principy z hlediska alternativních operátorů: Český Telecom směruje Internetový provoz na propojovací body alternativních operátorů dle požadavků alternativních operátorů a platí cenu za ukončení provozu stanovenou ČTÚ, přístupové oblasti TÚ ČTc pokrývají celé území ČR ISP mají možnost výběru připojení k Českému Telecomu nebo k alternativním operátorům, ČTc neomezuje využití rozsahu čísel s prefixem 971 pro Internet přes propojení (tzv. „národní“ i „lokální“ verze) ČTc umožní nákladově efektivní propojení obousměrnými svazky, společnými pro hlasový a Internetový provoz Principy z hlediska ISP: ISP sdílí výnosy z cen pro koncové zákazníky s operátorem, ke kterému je připojen podíl výnosů ISP je určen na komerčním základě jako výsledek soutěže na trhu připojení ISP Mechanismus pro stanovení koncové ceny: Ceny pro koncové zákazníky stanovuje Český Telecom po diskusi s ČTÚ, alternativními operátory a ISP, nebo jsou ČTÚ přímo regulovány

9 929.10.2002 Propojení pro Internet na místní úrovni Principy z hlediska alternativních operátorů: Český Telecom směruje Internetový provoz na propojovací body alternativních operátorů, dle požadavků alternativních operátorů, na místní nebo na tranzitní úrovni a platí cenu za ukončení provozu stanovenou ČTÚ pro Internet (přičemž cena za ukončení Internetového provozu je vyšší v případě propojovacího bodu na místní úrovni) Propojení na místní úrovni bude možné na vybraných Hostech, které svými přístupovými oblastmi pokrývají celé území ČR ČTc umožní propojení na Internet na místní úrovni nejpozději během Q1 2003 na DSS1 (PRI) do zavedení možnosti propojení na SS7 (nejpozději Q2 2003) Principy z hlediska ISP: Stejné principy jako v předchozím případě „Model originace“: Vedle stávajícího „modelu terminace“ Internetového provozu (a služeb výběru provozovatele), bude během Q1 2003 umožněn i „model originace Internetového provozu“, který umožní alternativním provozovatelům (AO) a ISP definování vlastních cen za Internet dial-up, přičemž koncový uživatel platí cenu stanovenou pouze AO nebo ISP (stejný princip jako u služeb výběru provozovatele) Alternativní provozovatelé/ISP platí Českému Telecomu za „originaci“ Internetového provozu místní cenu za propojení/připojení (nenavýšenou o CS příplatek v případě propojení na PRI) Český Telecom poskytne alternativním provozovatelům/ISP možnost outsourcingu výběru výnosů od zákazníků za přijatelnou cenu

10 1029.10.2002 Propojení pro Internet na místní úrovni za pevnou cenu na základě propojovací kapacity (FRIACO) Principy z hlediska alternativních operátorů: Český Telecom umožní zavedení pevné ceny (paušálního tarifu) za propojení na místní úrovni pro originaci Internetového provozu, založené na propojovací kapacitě (nezávislé na délce a počtu uskutečněných připojení k Internetu) – koncept FRIACO (Flat-rate Internet Access Call Origination) Český Telecom poskytne alternativním provozovatelům/ISP možnost outsourcingu výběru výnosů od zákazníků za přijatelnou cenu Principy z hlediska ISP: Stejné principy jako v předchozích případech

11 29.10.2002 Závěr Co žádají alternativní provozovatelé a ISP sdružení v AORTA z hlediska dalšího vývoje komutovaného přístupu k Internetu

12 1229.10.2002 Shrnutí stanoviska AORTA k modelům pro komutovaný přístup k Internetu Alternativní operátoři a ISP v AORTA odmítají: Model navrhovaný Českým Telecomem pro Internet dial-up, který je jednostranně výhodný pro Český Telecom (a IOL) na úkor koncových zákazníků a ISP Alternativní operátoři a ISP v AORTA žádají: Okamžité zprovoznění Internetu přes propojení (služba Tranzit k síti Internet) s pokrytím celého území ČR přístupovými oblastmi TÚ Českého Telecomu a s aplikací příslušných rozhodnutí ČTÚ Stanovení ceny pro koncové zákazníky Českým Telecomem na základě konzultace s ČTÚ, alternativními operátory a ISP Zavedení dalších velkoobchodních služeb pro Internetu přes propojení při zachování stávajících modelů a služeb dle charakteristik a termínů obsažených v návrhu AORTA uvedeném výše


Stáhnout ppt "29.10.2002 Modely pro komutovaný přístup k Internetu AORTA Zájmová sekce alternativních operátorů APVTS 29.říjen 2002."

Podobné prezentace


Reklamy Google