Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Český telekomunikační úřad Trhy elektronických komunikací ČR Analýzy relevantních trhů – zhodnocení – nápravná opatření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Český telekomunikační úřad Trhy elektronických komunikací ČR Analýzy relevantních trhů – zhodnocení – nápravná opatření."— Transkript prezentace:

1 PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Český telekomunikační úřad Trhy elektronických komunikací ČR Analýzy relevantních trhů – zhodnocení – nápravná opatření

2 Trh Pevné linky: Penetrace – 31,31 % (2005)

3 Trh Pevné linky: počet uživatelů – 3 204 000 (2005)

4 Trh Pevné linky: Tržní podíl (2005) Telefónica O2 Czech Republic 84,0 % RADIOKOMUNIK ACE 12,2 % GTS NOVERA1,1% Czech On Line1,9% TISCALI0,8%

5 Trh Mobily: penetrace – 114,9 % (2005)

6 Trh Mobily: počet uživatelů – 11 165 000 (2005) Telefónica O2 Czech Republic 4 573 600 T-Mobile Czech Republic 4 360 000 Vodafone2 231 400 In total11 165 000

7 Trh Mobily: tržní podíl

8 Trh Broadband: penetrace, uživatelé – 2005 Split of technologiesNumber xDSL279 853 WiFi200 000 CATV132 944 CDMA70 342 FTTx17 049 FWA8 875 Total709 063 Penetration6,92%

9 Trh Broadband: tržní podíl Main operators: Telefónica O2 Czech Republic UPC Česká republika Karneval Media GTS NOVERA RADIOKOMUNIKACE Smart Comp Tiscali Telekomunikace Česká republika T-Mobile Czech Republic Main operators: Telefónica O2 Czech Republic UPC Česká republika Karneval Media GTS NOVERA RADIOKOMUNIKACE Smart Comp Tiscali Telekomunikace Česká republika T-Mobile Czech Republic

10 2 Analýzy relevantních trhů změna způsobu regulace prováděné ČTÚ s účinností zákona č. 127/2005 Sb. od 1.5. 2005 oproti zákonu č. 151/2000 Sb. – povinnosti lze operátorům ukládat výhradně na základě výsledku analýzy relevantního trhu rozdělení trhu elektronických komunikací na trhy, na kterých by se mohly vyskytnout soutěžní problémy – 18 relevantních trhů – regulátor má povinnost provést analýzy všech těchto relevantních trhů

11 Analýzy relevantních trhů 11 princip regulace – primárně na velkoobchodním trhu, pokud je tato regulace nedostatečně účinná, uplatní se regulace na maloobchodním trhu dříve plošná regulace často včetně stanovení max. cen na základě zákona č.151/2000 Sb. nyní uplatněná regulace – změkčení proti předchozímu stavu – všechny uložené povinnosti musí být náležitě odůvodněny !

12 Analýzy relevantních trhů 4 cíl analýzy - posouzení stupně konkurence na příslušném trhu – od zcela nekonkurenčního (existence podniku s významnou tržní silou) až k plně konkurenčnímu prostředí navržení nápravných opatření podle zjištěného stupně konkurence zveřejnění informací o přístupu a propojení zveřejnění referenční nabídky přístupu a propojení oddělená evidence výnosů a nákladů povinnost umožnit přístup a propojení volba a předvolba operátora cenová regulace

13 5 1.Předpisy ČR pro oblast elektronických komunikací 2.Regulační rámec EU pro oblast elektronických komunikací 3.Ostatní příslušné předpisy EU pro oblast elektronických komunikací Legislativní rámec ART

14 6 1. Předpisy ČR Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích Vyhláška č. 430/2005 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací Opatření obecné povahy č. OOP/1/07.2005- 2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly Legislativní rámec ART

15 7 2. Regulační rámec EU Směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) Směrnice 2002/20/ES (autorizační směrnice) Směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě) Směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice) Směrnice 2002/58/ES (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) Směrnice 2002/77/ES o hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb elektronických komunikací Rozhodnutí Komise 2003/548/ES o minimálním souboru pronajatých okruhů Legislativní rámec ART

16 8 3. Ostatní příslušné předpisy EU Doporučení Komise 2003/561/EC Doporučení Komise 2003/311/EC ze dne 11.2.2003 (Doporučení o příslušných trzích) Vysvětlující memorandum týkající se doporučení 2003/C 497/EC ze dne 11. 2.2003 Seznam standardů a/nebo specifikací pro sítě a služby OJ C331, str. 32 ze dne 31.12.2002 Pokyny Komise 2002/C 165/03 ze dne 11. 7.2002 Pracovní materiál ERG (03) 09 rev3 – září 2005 Legislativní rámec ART

17 9 přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby Výsledek ART SMP podnik - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. tržní podíly T O2 na trhu blížící se 100 % přítomnost překážek trvalého charakteru – náročnost vybudování duplicitní infrastruktury ART č. 1

18 10 Nápravná opatření Před ART stanovení věcně usměrňovaných a maximálních cen v rámci univerzální služby povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů povinnost CS/CPS Po ART nákladová orientace cen umožnění CS/CPS přeprodej měsíčního paušálu oddělená evidence nákladů a výnosů ART č. 1

19 11 přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby Výsledek ART SMP podnik - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. tržní podíly T O2 na trhu 95 % přítomnost překážek trvalého charakteru – náročnost vybudování duplicitní infrastruktury ART č. 2

20 12 Nápravná opatření Před ART stanovení věcně usměrňovaných a maximálních cen v rámci univerzální služby povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů Po ART umožnění CS/CPS přeprodej měsíčního paušálu oddělená evidence nákladů a výnosů ART č. 2

21 13 veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby Výsledek ART SMP podnik - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. tržní podíly T O2 na trhu podle objemu provozu 86 %, podle tržeb 74 % a počtu účastníků 83 % přítomnost překážek trvalého charakteru – náročnost vybudování duplicitní infrastruktury ART č. 3

22 14 Nápravná opatření Před ART stanovení věcně usměrňovaných a maximálních cen v rámci univerzální služby povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů Po ART oddělená evidence nákladů a výnosů ART č. 3

23 15 veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby Výsledek ART SMP podnik - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. tržní podíly T O2 na trhu podle objemu provozu 62 % a podle tržeb 73 % přítomnost překážek trvalého charakteru – náročnost vybudování duplicitní infrastruktury ART č. 4

24 16 Nápravná opatření Před ART stanovení věcně usměrňovaných a maximálních cen v rámci univerzální služby povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů Po ART oddělená evidence nákladů a výnosů ART č. 4

25 17 veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby Výsledek ART SMP podnik - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. tržní podíly T O2 na trhu podle objemu provozu 68 %, podle tržeb 59 % a počtu účastníků 89 % ART č. 5

26 18 Nápravná opatření Před ART stanovení věcně usměrňovaných a maximálních cen v rámci univerzální služby povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů Po ART oddělená evidence nákladů a výnosů ART č. 5

27 19 veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby Výsledek ART bez SMP podniku - trh je efektivně konkurenčním tržní podíly T O2 na trhu podle objemu provozu 45 %, podle tržeb 44 % a počtu účastníků 90 % Neuložena nápravná opatření. ART č. 6

28 20 minimální soubor pronajatých okruhů Výsledek ART SMP podnik - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. tržní podíly T O2 na trhu podle tržeb 65 % a podle počtu pronajatých okruhů 65 % ART č. 7

29 21 Nápravná opatření Před ART povinnost pronájmu okruhů stanovení věcně usměrňovaných cen povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů Po ART nákladová orientace cen povinnost poskytovat službu pronájmu okruhů oddělená evidence nákladů a výnosů povinnost nediskriminace ART č. 7

30 22 původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě Výsledek ART SMP podnik - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. tržní podíly T O2 na trhu podle originovaných minut 92 % a podle přípojek 99 % přítomnost překážek trvalého charakteru – náročnost vybudování duplicitní infrastruktury ART č. 8

31 23 Nápravná opatření Před ART stanovení věcně usměrňovaných a maximálních cen pro propojení povinnost propojení a přístupu uveřejnění referenční nabídky propojení a referenční nabídky zpřístupnění povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů Po ART stanovení maximálních cen povinnost umožnit přístup uveřejnění referenční nabídky přístupu a referenční nabídky propojení oddělená evidence nákladů a výnosů povinnost nediskriminace ART č. 8

32 24 ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě Výsledek ART SMP podniky – všichni poskytovatelé působící na tomto trhu tržní podíly T O2 na trhu podle terminovaných minut 94 % a podle přípojek 99 % přítomnost překážek trvalého charakteru – možnost ukončení volání pouze v síti poskytovatele vlastnícího volané číslo ART č. 9

33 25 Nápravná opatření Před ART (pouze pro T O2) stanovení věcně usměrňovaných a maximálních cen pro propojení povinnost propojení uveřejnění referenční nabídky propojení povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů Po ART – nesymetrická podle podílu na trhu stanovení maximálních cen (T O2 i AO) povinnost umožnit propojení a přístup (T O2) uveřejnění referenční nabídky propojení (T O2) oddělená evidence nákladů a výnosů (T O2 i AO) povinnost nediskriminace (T O2 i AO) ART č. 9

34 26 tranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti Výsledek ART bez SMP podniku - trh je efektivně konkurenčním tržní podíly na trhu podle objemu provozu T O2 27 %, GTS NOVERA 33 %, TELE 2 25 % Neuložena nápravná opatření. ART č. 10

35 27 velkoobchodní plný přístup k účastnickému kovovému vedení nebo sdílený přístup k účastnickému kovovému vedení nebo úseku účastnického kovového vedení sítě pro účely poskytování služeb elektronických komunikací Výsledek ART SMP podnik - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. tržní podíly T O2 na trhu v počtu aktivních účastnických vedení 85 % přítomnost překážek trvalého charakteru – náročnost vybudování duplicitní infrastruktury ART č. 11

36 28 Nápravná opatření Před ART stanovení způsobu výpočtu cen za zpřístupnění povinnost zpřístupnění uveřejnění referenční nabídky zpřístupnění povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů Po ART stanovení maximálních cen povinnost umožnit přístup uveřejnění referenční nabídky zpřístupnění oddělená evidence nákladů a výnosů, včetně LRIC povinnost nediskriminace ART č. 11

37 29 velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací Výsledek ART SMP podnik - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. tržní podíl T O2 na trhu 92 % přítomnost překážek trvalého charakteru – infrastruktura nesnadno duplikovatelná ART č. 12

38 30 Nápravná opatření Před ART stanovení způsobu výpočtu cen a maximální ceny povinnost umožnit přístup uveřejnění referenční nabídky přístupu povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů Po ART povinnost umožnit přístup uveřejnění referenční nabídky přístupu oddělená evidence nákladů a výnosů, včetně LRIC povinnost nediskriminace ART č. 12

39 31 velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací Výsledek ART SMP podnik - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. tržní podíl T O2 podle počtu okruhů 60 % a podle tržeb 66 % ART č. 13

40 32 Nápravná opatření Před ART povinnost pronájmu okruhů (T O2 a RADIOKOMUNIKACE) stanovení věcně usměrňovaných cen povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů Po ART povinnost umožnit přístup stanovení nákladově orientovaných cen uveřejnění referenční nabídky přístupu oddělená evidence nákladů a výnosů povinnost nediskriminace ART č. 13

41 33 velkoobchodní poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací Výsledek ART bez SMP podniku - trh je efektivně konkurenčním tržní podíly na trhu podle tržeb T O2 32 %, RADIOKOMUNIKACE 32 %, ČD-Telematika 16 %, T-Systems PragoNet 14 % Neuložena nápravná opatření. ART č. 14

42 34 přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích Výsledek ART bez SMP podniku - trh je efektivně konkurenčním tržní podíly na trhu podle tržeb T-Mobile 43 %, Eurotel 30 %, Vodafone 28 %, podle počtu účastníků T-Mobile 41 %, Eurotel 41 %, Vodafone 18 % Neuložena nápravná opatření. ART č. 15

43 35 ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích Výsledek ART SMP podniky – všichni poskytovatelé působící na tomto trhu (T-Mobile, Eurotel, Vodafone) tržní podíly podle terminovaných minut T-Mobile 40 %, Eurotel 34 %, Vodafone 26 % a podle počtu účastníků T-Mobile 41 %, Eurotel 41 %, Vodafone 18 % přítomnost překážek trvalého charakteru – možnost ukončení volání pouze v síti poskytovatele vlastnícího volané číslo ART č. 16

44 36 Nápravná opatření Před ART povinnost propojení stanovení způsobu výpočtu cen a maximálních cen pro propojení uveřejnění referenční nabídky propojení povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů Po ART stanovení maximálních cen povinnost umožnit propojení a přístup uveřejnění referenční nabídky propojení a přístupu oddělená evidence nákladů a výnosů povinnost nediskriminace ART č. 16

45 37 velkoobchodní vnitrostátní trh mezinárodního roamingu ve veřejných mobilních sítích Výsledek ART bez SMP podniku - trh je efektivně konkurenčním tržní podíly na trhu podle objemu provozvu T- Mobile 46 %, Eurotel 33 %, Vodafone 21 %, podle tržeb T-Mobile 44 %, Eurotel 40 %, Vodafone 17 % Neuložena nápravná opatření. ART č. 17

46 38 služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům Výsledek ART SMP podnik – RADIOKOMUNIKACE a.s. tržní podíl 100 % (analogový signál) přítomnost překážek trvalého charakteru – vlastnictví převážné části infrastruktury, omezené rádiové kmitočty ART č. 18

47 39 Nápravná opatření Před ART stanovení maximálních cen povinnost poskytovat služby šíření povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů Po ART nákladová orientace cen povinnost umožnit přístup uveřejnění informací týkajících se přístupu oddělená evidence nákladů a výnosů povinnost nediskriminace ART č. 18

48 40 Telefonní služba (pevná) - velkoobchod

49 41 Telefonní služba (pevná) - maloobchod

50 42 Telefonní služba (mobilní)- velkoobchod

51 43 Pronajaté okruhy – maloobchod a velkoobchod

52 44 Trhy přístupu k síti - velkoobchod

53 45 Šíření rozhlasového a televizního vysílání - velkoobchod

54 46 Z 18 trhů: SMP (stanovení podniku s významnou tržní silou) – 13 trhů REM (uložení nápravných opatření) – 13 trhů CEN (cenová regulace) – 8 trhů Závěry ART - implementace

55 Děkuji Vám za pozornost sídlo: Sokolovská 219 Praha 9 poštovní adresa: poštovní přihrádka 02 225 02 Praha 025 PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu telefon:224 004 836 e-mail:podatelna@ctu.cz


Stáhnout ppt "PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Český telekomunikační úřad Trhy elektronických komunikací ČR Analýzy relevantních trhů – zhodnocení – nápravná opatření."

Podobné prezentace


Reklamy Google