Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní integrace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní integrace"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní integrace
ZŠ Komenského 273 Chodov P2.2.30 Mezinárodní integrace Mgr. Miloš Volek

2 Zamysli se : Proč se říká : “ V jednotě je síla“?
Co vedlo státy v minulosti k nutnosti spojovat se ? Zamysli se nad výhodami a nevýhodami vstupu státu do mezinárodního uskupení. Kdy v dějinách slyšeli o mezinárodních integracích? Které integrace zanikly pádem SSSR ? V dějepise jste slyšeli o Společnosti národů, co bylo jejím cílem a úkolem? Co nahradilo Společnost národů ?

3 INTEGRACE hospodářský, politický, právní bezpečnostní
–prohlubování spolupráce mezi jednotlivými státy účel: hospodářský, politický, právní bezpečnostní   V minulosti - na základě mezinárodních dohod a smluv. Od 19. stol. postupně první pokusy o vytvoření mezinárodních organizací Za jednu z prvních mezinárodních organizací se považuje Svatá aliance

4 Mezinárodní vztahy dvě formy
mezistátní dohody a smlouvy – vztah mezi konkrétními státy (jejich práva a závazky), a pomocí přesných formulací vytváří podklad pro mezinárodní spolupráci; rozlišujeme smlouvy bilaterální (mezi dvěma státy) multilaterální (mezi více státy); mezinárodní organizace – vyšší úroveň spolupráce mezi státy, je trvalejšího charakteru; státy postupují část svých rozhodovacích pravomocí společným orgánům.

5 Efektivnější využívání
Tyto organizace přispívají k rozvoji členských států a vyrovnávání úrovně rozvoje mezi nimi. Efektivnější využívání lidského potenciálu nerostného bohatství finančních prostředků vojenských sil Každá mezinárodní smlouva nebo členství v mezinárodní organizaci musí být schváleny příslušného státu v souladu s jeho právem (ratifikace, např. i referendem).

6 spojení vojenských sil k obraně volný pohyb zboží volný pohyb služeb
Výhody integrace : spojení vojenských sil k obraně volný pohyb zboží volný pohyb služeb volný pohyb pracovních sil Nevýhody integrace: vzdát se určitých pravomocí Podřízení se společnému rozhodnutí Ztráta či omezení vlastní identity Vznikají na základě společného historického vývoje, či nutnosti spolupracovat v některém odvětví či oboru

7 Dělení: dle velikosti regionální globální dle převládající oblasti spolupráce politické, ekonomické, vojenské, humanitární, kulturní apod.

8 Politické organizace OSN
• vznik 1945 v New Yorku • má 192 členů (mimo Vatikán a Thajvan) • Cíl: zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce TOMÁŠ FRÁNEK. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Založení OSN navrhl americký prezident Franklin D. Roosevelt,

9 Organizace OSN UNESCO pro výchovu, vědu a kulturu UNICEF dětský fond
FAO výživa a zemědělství WHO zdravotnictví IMF(MMF) mezinárodní měnový fond sídlo OSN v NewYorku EMPOOR. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

10 NATO NATO (North Atlantic Treaty Organisation) je hlavní vojensko-politické seskupení spojující 26 států Evropy a Severní Ameriky se společným cílem zachovávat bezpečnost a svobodu členů NATO politickými i vojenskými prostředky AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

11 Cíle Základním posláním NATO je ochrana svobody a bezpečnosti všech jeho členů politickými i vojenskými prostředky v souladu se zásadami Charty OSN Chránit bezpečnost cestou vzájemných záruk a stabilních vztahů s jinými zeměmi Zajistit mír založený na společných hodnotách demokracie, lidských práv a právního státu

12 Cíle Základním posláním NATO je ochrana svobody a bezpečnosti všech jeho členů politickými i vojenskými prostředky v souladu se zásadami Charty OSN Chránit bezpečnost cestou vzájemných záruk a stabilních vztahů s jinými zeměmi Zajistit mír založený na společných hodnotách demokracie, lidských práv a právního státu Nejznámější mise IFOR, SFOR, SFOR II. (Bosna a Hercegovina) AFOR (Albánie) – 1999 KFOR (Kosovo) – 1999  ISAF (Afghánistán) 2003  NTIM–I (Írák) 2004)  Operace Pákistán – 2005/6

13 Další vojensko- politické bloky
VARŠAVSKÁ SMLOUVA –blok komunistických států založený r ve Varšavě, zanikl po pádu socialistických režimů r Sídlo se nacházelo v Moskvě, celý blok byl řízen Sovětským svazem. Jedinou vojenskou akcí celého bloku byla okupace Československa v srpnu 1968. ANZUS – tichomořský obranný vojenský pakt založený r USA, Austrálií a Novým Zélandem. CENTO – původně Bagdádský pakt, vojensko-politické uskupení existující v letech Členy byly Turecko, Irák, Velká Británie, Pákistán, Írán. SEATO – , sídlem Bangkok, vojensko-politické uskupení USA, Velké Británie, Francie, Austrálie, Nového Zélandu, Pákistánu, Filipín, a Thajska namířené proti komunistickým státům jihovýchodní a východní Asie (Čína, KLDR, severní Vietnam). INTERPOL – MEZINÁRODNÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE – založena r ve Vídni (sídlí v Lyonu) za účelem potírání mezinárodního zločinu a výměně informací mezi kriminálními policiemi členských zemí; v poslední době je aktuální boj proti mezinárodnímu terorismu.

14 Další mezinárodní organizace
Mezinárodní červený kříž Zabývá se poskytováním humanitární pomoci a lékařské péče v oblastech, kde je tomu potřeba (přírodní katastrofy, válečné konflikty, boj s chudobou atd.). Organizace byla založena v roce Několikrát obdržela Nobelovu cenu míru. MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VÝBOR organizace sídlící v Lausanne ve Švýcarsku, založená Pierrem de Coubertinem r v Paříži s cílem obnovit tradici antických olympijských her. Podporuje rozvoj sportu, snaží se přispět k míru a přátelství mezi národy MOV organizuje letní a zimní olympijské hry. První moderní letní olympijské hry se konaly v roce 1896 v Athénách v Řecku, první zimní OH proběhly v roce 1924 v Chamonix ve Francii. 

15 Další mezinárodní organizace
Rada Evropy sdružující 47 zemí Monitoruje stav lidských práv a podporuje rozvoj demokracie. Rada Evropy byla založena r v Londýně, sídlí ve Štrasburku. BRITSKÉ SPOLEČENSTVÍ NÁRODŮ Commonwealth of Nations je volné sdružení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s jejími bývalými dominii a koloniemi. Formální hlavou je britský panovník, v současnosti tedy Alžběta II. Organizace vznikla v roce 1931, členem je přibližně 50 států na všech kontinentech, které udržují těsné hospodářské vztahy.

16 Další mezinárodní organizace
SPOLEČENSTVÍ NEZÁVISLÝCH STÁTŮ Organizace zahrnující 9 z 15 bývalých svazových republik Sovětského svazu: SNS vzniklo v roce 1991 jako politicko-hospodářská organizace, ale usiluje rovněž o vojenské vazby. Sídlem je běloruský Minsk. Amnesty International Nevládní organizace sledující dodržování lidských práv ve světě založená v roce 1961. Porovnává aktuální praxi lidských práv s mezinárodně přijatými standardy a požaduje jejich dodržování. Aktuálně má hnutí 2,2 miliónu členů, sponzorů a pravidelných dárců z více než 150 zemí světa. AI pro svou činnost nepřijímá finanční pomoc od vlád. Za svou činnost organizace dostala v roce 1977 Nobelovu

17 Zdroje http://www.jindrichpolak.wz.cz/skola_prezentace8.php
wwww.nato.int učebnice Zeměpis pro základní školy a víceletá gymnázia - 9, Nakladatelství Fraus 2008 Školní atlas dnešního světa , Nakladatelství Terra , 2001 Skripta pro předmět Základy společenských věd: Mezinárodní vztahy , Mgr.Jana Šramková a spol… Gymnázium Šumperk


Stáhnout ppt "Mezinárodní integrace"

Podobné prezentace


Reklamy Google