Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní integrace ZŠ Komenského 273 Chodov Mgr. Miloš Volek P2.2.30.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní integrace ZŠ Komenského 273 Chodov Mgr. Miloš Volek P2.2.30."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní integrace ZŠ Komenského 273 Chodov Mgr. Miloš Volek P2.2.30

2 Zamysli se :  Proč se říká : “ V jednotě je síla “?  Co vedlo státy v minulosti k nutnosti spojovat se ?  Zamysli se nad výhodami a nevýhodami vstupu státu do mezinárodního uskupení.  Kdy v dějinách slyšeli o mezinárodních integracích?  Které integrace zanikly pádem SSSR ?  V dějepise jste slyšeli o Společnosti národů, co bylo jejím cílem a úkolem?  Co nahradilo Společnost národů ?

3 INTEGRACE – prohlubování spolupráce mezi jednotlivými státy účel:  hospodářský,  politický,  právní  bezpečnostní V minulosti - na základě mezinárodních dohod a smluv. Od 19. stol. postupně první pokusy o vytvoření mezinárodních organizací Za jednu z prvních mezinárodních organizací se považuje Svatá aliance 1815-1848.

4 Mezinárodní vztahy dvě formy mezistátní dohody a smlouvy – vztah mezi konkrétními státy (jejich práva a závazky), a pomocí přesných formulací vytváří podklad pro mezinárodní spolupráci; rozlišujeme smlouvy  bilaterální (mezi dvěma státy)  multilaterální (mezi více státy); mezinárodní organizace – vyšší úroveň spolupráce mezi státy, je trvalejšího charakteru; státy postupují část svých rozhodovacích pravomocí společným orgánům.

5 Tyto organizace přispívají k rozvoji členských států a vyrovnávání úrovně rozvoje mezi nimi. Efektivnější využívání  lidského potenciálu  nerostného bohatství  finančních prostředků  vojenských sil Každá mezinárodní smlouva nebo členství v mezinárodní organizaci musí být schváleny příslušného státu v souladu s jeho právem ( ratifikace, např. i referendem).

6 Výhody integrace :  spojení vojenských sil k obraně  volný pohyb zboží  volný pohyb služeb  volný pohyb pracovních sil Nevýhody integrace:  vzdát se určitých pravomocí  Podřízení se společnému rozhodnutí  Ztráta či omezení vlastní identity Vznikají na základě společného historického vývoje, či nutnosti spolupracovat v některém odvětví či oboru

7 Dělení: dle velikosti  regionální  globální dle převládající oblasti spolupráce  politické,  ekonomické,  vojenské,  humanitární,  kulturní apod.

8 Politické organizace vznik 1945 v New Yorku má 192 členů (mimo Vatikán a Thajvan) Cíl: zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce OSN Založení OSN navrhl americký prezident Franklin D. Roosevelt, TOMÁŠ FRÁNEK. http://img.aktualne.centrum.cz/ [online]. [cit. 11.3.2013]. Dostupný na WWW: http://img.aktualne.centrum.cz/31/87/318733-osn-vlajka.jpg

9 Organizace OSN UNESCO pro výchovu, vědu a kulturu UNICEF dětský fond FAO výživa a zemědělství WHO - zdravotnictví IMF (MMF) mezinárodní měnový fond EMPOOR. http://cs.wikipedia.org/wiki/ [online]. [cit. 11.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:United_Nations_HQ _-_New_York_City.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:United_Nations_HQ _-_New_York_City.jpg sídlo OSN v NewYorku

10 NATO (North Atlantic Treaty Organisation) je hlavní vojensko-politické seskupení spojující 26 států Evropy a Severní Ameriky se společným cílem zachovávat bezpečnost a svobodu členů NATO politickými i vojenskými prostředky NATO AUTOR NEUVEDEN. http://i.idnes.cz/ [online]. [cit. 11.3.2013]. Dostupný na WWW: http://i.idnes.cz/08/121/cl6/INC27856f_inc20081202_003.jpg http://i.idnes.cz/08/121/cl6/INC27856f_inc20081202_003.jpg

11 Cíle ZZákladním posláním NATO je ochrana svobody a bezpečnosti všech jeho členů politickými i vojenskými prostředky v souladu se zásadami Charty OSN CChránit bezpečnost cestou vzájemných záruk a stabilních vztahů s jinými zeměmi ZZajistit mír založený na společných hodnotách demokracie, lidských práv a právního státu

12 Cíle Základním posláním NATO je ochrana svobody a bezpečnosti všech jeho členů politickými i vojenskými prostředky v souladu se zásadami Charty OSN Chránit bezpečnost cestou vzájemných záruk a stabilních vztahů s jinými zeměmi Zajistit mír založený na společných hodnotách demokracie, lidských práv a právního státu Nejznámější mise IFOR, SFOR, SFOR II. ( Bosna a Hercegovina) AFOR (Albánie) – 1999 KFOR ( Kosovo) – 1999  ISAF ( Afghánistán) 2003  NTIM–I (Írák) 2004)  Operace Pákistán – 2005/6

13 Další vojensko- politické bloky VARŠAVSKÁ SMLOUVA –blok komunistických států založený r. 1955 ve Varšavě, zanikl po pádu socialistických režimů r. 1991. Sídlo se nacházelo v Moskvě, celý blok byl řízen Sovětským svazem. Jedinou vojenskou akcí celého bloku byla okupace Československa v srpnu 1968. ANZUS – tichomořský obranný vojenský pakt založený r. 1952 USA, Austrálií a Novým Zélandem. CENTO – původně Bagdádský pakt, vojensko-politické uskupení existující v letech 1955-1979. Členy byly Turecko, Irák, Velká Británie, Pákistán, Írán. SEATO – 1954-1977, sídlem Bangkok, vojensko-politické uskupení USA, Velké Británie, Francie, Austrálie, Nového Zélandu, Pákistánu, Filipín, a Thajska namířené proti komunistickým státům jihovýchodní a východní Asie (Čína, KLDR, severní Vietnam). INTERPOL – MEZINÁRODNÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE – založena r. 1923 ve Vídni (sídlí v Lyonu) za účelem potírání mezinárodního zločinu a výměně informací mezi kriminálními policiemi členských zemí; v poslední době je aktuální boj proti mezinárodnímu terorismu.

14 Další mezinárodní organizace MEZINÁRODNÍ ČERVENÝ KŘÍŽ Zabývá se poskytováním humanitární pomoci a lékařské péče v oblastech, kde je tomu potřeba (přírodní katastrofy, válečné konflikty, boj s chudobou atd.). Organizace byla založena v roce 1863. Několikrát obdržela Nobelovu cenu míru. MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VÝBOR organizace sídlící v Lausanne ve Švýcarsku, založená Pierrem de Coubertinem r. 1894 v Paříži s cílem obnovit tradici antických olympijských her. Podporuje rozvoj sportu, snaží se přispět k míru a přátelství mezi národy MOV organizuje letní a zimní olympijské hry. První moderní letní olympijské hry se konaly v roce 1896 v Athénách v Řecku, první zimní OH proběhly v roce 1924 v Chamonix ve Francii.

15 Další mezinárodní organizace RADA EVROPY sdružující 47 zemí Monitoruje stav lidských práv a podporuje rozvoj demokracie. Rada Evropy byla založena r. 1949 v Londýně, sídlí ve Štrasburku. BRITSKÉ SPOLEČENSTVÍ NÁRODŮ Commonwealth of Nations je volné sdružení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s jejími bývalými dominii a koloniemi. Formální hlavou je britský panovník, v současnosti tedy Alžběta II. Organizace vznikla v roce 1931, členem je přibližně 50 států na všech kontinentech, které udržují těsné hospodářské vztahy.

16 Další mezinárodní organizace SPOLEČENSTVÍ NEZÁVISLÝCH STÁTŮ Organizace zahrnující 9 z 15 bývalých svazových republik Sovětského svazu: SNS vzniklo v roce 1991 jako politicko-hospodářská organizace, ale usiluje rovněž o vojenské vazby. Sídlem je běloruský Minsk. AMNESTY INTERNATIONAL Nevládní organizace sledující dodržování lidských práv ve světě založená v roce 1961. Porovnává aktuální praxi lidských práv s mezinárodně přijatými standardy a požaduje jejich dodržování. Aktuálně má hnutí 2,2 miliónu členů, sponzorů a pravidelných dárců z více než 150 zemí světa. AI pro svou činnost nepřijímá finanční pomoc od vlád. Za svou činnost organizace dostala v roce 1977 Nobelovu

17 Zdroje učebnice Zeměpis pro základní školy a víceletá gymnázia - 9, Nakladatelství Fraus 2008 Školní atlas dnešního světa, Nakladatelství Terra, 2001 Skripta pro předmět Základy společenských věd: Mezinárodní vztahy, Mgr.Jana Šramková a spol… Gymnázium Šumperk http://www.jindrichpolak.wz.cz/skola_prezentace8.php http://ius.tulacek.eu/tnh/pfuk/tnh/zkouska/otazka-47 http://referaty-seminarky.cz/nato/ www.osn.czwww.osn.cz, www.un.org wwww.nato.int www.iir.cz www.globalpolitics.cz www.jindrichpolak.wz.cz


Stáhnout ppt "Mezinárodní integrace ZŠ Komenského 273 Chodov Mgr. Miloš Volek P2.2.30."

Podobné prezentace


Reklamy Google