Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzická topologie sítí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzická topologie sítí"— Transkript prezentace:

1 Fyzická topologie sítí
Markéta Kosová

2 Použité prameny

3 Fyzická topologie sítě
Popisuje skutečné fyzické zapojení jednotlivých počítačů, bez uvažování toku signálů v síti. Kabeláž propojující jednotlivé počítače (a další zařízení) v síti může mít různou topologii.

4 Nejčastější varianty jsou :
Sběrnice (bus) Hvězda (star) Kruh (ring) Neomezená topologie

5 Sběrnice (bus) je uspořádání, kdy jsou jednotlivé počítače připojeny na různá místa jednoho souvislého úseku. Přesněji řečeno, v přípojných místech musí být na kabelu spojky nebo odbočky umožňující připojení. Příkladem použití této topologie je síť typu Ethernet.

6 Hvězda (star) Tato topologie představuje současný trend vytváření počítačových sítí. Spoje od koncových přípojných uzlů jsou vedeny do centrálního uzlu, kde je prvek realizující propojení koncových uzlů. Podíváme-li se na topologii obecně, vidíme, že struktura je vhodná nejen pro sítě (Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM), ale i pro telefonní ústředny; prvek spojující uzly je pak v místě s označením Star

7 Kruh (ring) propojuje počítače pomocí kabelu v jediném okruhu. Neexistují žádné zakončené konce. Signál postupuje po smyčce v jednom směru a prochází všemi počítači. Funguje zde každý počítač jako opakovač, tzn. že zesiluje signál a posílá ho do dalšího počítače. Protože signál prochází všemi počítači, může mít selhání jednoho počítače dopad na celou síť.

8 Neomezená topologie Segmenty sítě jsou zapojeny libovolně mezi sebou. Nejedná se o samostatné počítače, ale o navzájem propojené sítě.

9 Volba topologie 1 Topologie Výhody Nevýhody Sběrnicová
Ekonomické využití kabelu. Média nejsou drahá a snadno se s nimi pracuje. Jednoduchá, spolehlivá. Snadno se rozšiřuje. Síť může při velkém provozu zpomalit. Problémy se obtížně izolují. Porušení kabelu může ovlivnit mnoho uživatelů.

10 Volba topologie 2 Topologie Výhody Nevýhody Kruhová
Rovnocenný přístup pro všechny počítače. Vyvážený výkon i při velkém počtu uživatelů. Selhání jednoho počítače může mít dopad na zbytek sítě. Problémy se obtížně izolují. Rekonfigurace sítě přeruší její provoz.

11 Volba topologie 3 Topologie Výhody Nevýhody Hvězdicová
Snadná modifikace a přidávání nových počítačů. Centrální monitorování a správa. Selhání jednoho počítače neovlivní zbytek sítě. Pokud selže centrální prvek, selže celá síť.

12 Spojové                                                                

13 Charakter komunikace

14 Nespojové Charakterem komunikace mohou být sítě spojové a nespojové (správněji nazývané jako sítě s navazováním spojení a bez navazování spojení – v angl. terminologii with connection a connectionless). U spojových sítí je před zahájením přenosu nutné navázat spojení, tzn. uzly se musí domluvit s aktivními prvky a koncovými uzly, které následně vytvoří virtuální kanál, prostřednictvím něhož jsou přenášena data. U nespojových sítí se žádné spojení nenavazuje.                                                                                                                                   

15 Kombinace charakteristik
Určitým hybridem obou technologií může být přepínání nespojových technologií, kde sice nedochází k vytváření virtuálních spojů, ale zároveň jsou unicastové pakety posílány pouze příslušnému uzlu.

16 Dále sem patří Opakovač (repeater) Rozbočovač (hub, koncentrátor)
Převodník (Media Converter)

17 Opakovač (repeater) Aktivní prvek zajišťující spojení dvou a více segmentů sítě tím, že signál obdržený na jednom portu zopakuje do ostatních portů přičemž signál přečasuje, tj. obnoví ostré vzestupné a sestupné hrany; opakovač rozšiřuje kolizní i broadcastovou doménu.

18 Rozbočovač (hub, koncentrátor)
Multiportový opakovač vybavený UTP porty typu RJ45 nebo Telco, případně rozšiřujícím portem jiného typu (coax, FO, AUI); rozbočovač rozšiřuje kolizní i broadcastovou doménu; vedle klasických rozbočovačů používajících jednu rychlost (ať již 10 Mbit/s nebo 100 Mbit/s) existují dvojrychlostní rozbočovače (dual speed hub) – ty mají dvě sběrnice a port se automaticky přepne na jednu z nich v závislosti na tom jakou rychlost používá připojované zařízení; dvourychlostní rozbočovače se dnes již vyrábějí převážně v provedení s integrovaným přepínačem zajišťujícím spojení obou sběrnic, starší modely však mohou překvapit tím, že jsou obě sběrnice oddělené a je nutno je propojit externím prvkem!

19 Počet opakovačů nebo rozbočovačů spojených za sebou je omezen
Počet opakovačů nebo rozbočovačů spojených za sebou je omezen. U technologie 100Base-X se vyskytují dva typy Class I a Class II. Typ Class I umožňuje vzájemné spojení maximálně dvou rozbočovačů, Class II spojování rozbočovačů dokonce neumožňuje ! Pravidlo je naštěstí eliminováno přepínači takže je potřeba se pouze vyvarovat propojování rozbočovačů a volit vhodný návrh sítě. U technologie 10Base-X existují buď zjednodušená pravidla pro určení množství opakovačů zapojených za sebou nebo exaktní výpočet. Přestože se dnes již používají přepínače, které omezení eliminují, je dobré si pamatovat, že by neměly být za sebe zapojeny více než 4 opakovače.

20 Rozbočovač (hub, koncentrátor)
                                                                                                 

21 Převodník (Media Converter)
je poměrně oblíbené zařízení, které zajišťuje konverzi (převod) signálu z jednoho typu média do jiného. Rozdíl mezi opakovačem a převodníkem je v tom, že převodník na rozdíl od opakovače neprovádí přečasování signálu. Převodníky jsou dostupné v pevné konfiguraci nebo modulární, spravovatelné i nespravovatelné, připravené pro určitou technologii nebo universální. Jsou používány tam, kde je potřeba určitý počet portů definovaného typu a řešení na primárních aktivních prvcích je příliš nákladné (např. konverze z Multimodové optiky na Singlemodovou optiku nebo z UPT na optiku).

22 Toto je vše k fyzické topologii


Stáhnout ppt "Fyzická topologie sítí"

Podobné prezentace


Reklamy Google