Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Vysvětlit způsob zapojení sítě peer to peer a sítě klient–server - pojmy LAN a WAN - znát základní technické díly, nutné pro výstavbu sítě (síťová karta,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Vysvětlit způsob zapojení sítě peer to peer a sítě klient–server - pojmy LAN a WAN - znát základní technické díly, nutné pro výstavbu sítě (síťová karta,"— Transkript prezentace:

1

2  Vysvětlit způsob zapojení sítě peer to peer a sítě klient–server - pojmy LAN a WAN - znát základní technické díly, nutné pro výstavbu sítě (síťová karta, kabeláž nebo bezdrátové spojení, aktivní prvek) -  orientačně znát přenosové rychlosti a označení typu (Ethernet) současných běžných sítí - vysvětlit základní výhody sítí (sdílení dat, tiskáren a připojení do internetu, možnost použití centrálního informačního systému a archivace) - přihlásit se do sítě a zvolit si bezpečné heslo (znát jeho parametry) - připojit si (mapovat) složku nabízenou v síti jako síťový disk - znát základní práva k síťovým diskům (vidět, číst, zapisovat, spravovat) - nastavit sdílení složky a tiskárny v počítačové síti - znát základní potřebné údaje (název počítače a sdílené složky)

3  První zmínka o počítačové síti se objevila v 60. letech 20. století = první pokusy o komunikaci mezi počítači.  Na začátku toho všeho stál jediný počítač v kterékoliv organizaci, který zajišťoval veškeré výpočetní potřeby –později byl nahrazen větším počtem počítačů, pracujících nezávisle na sobě, ale schopné mezi sebou využívat možnosti toho druhého – vznik počítačové sítě  V roce 1964 byla firma RAND Corporation pověřena ministerstvem obrany USA k vývoji systému, zajišťujícímu komunikaci jednotlivých orgánů administrativy USA po jaderné válce. Výsledek – síť schopná fungovat, i když jsou některé části nepoužitelné. (přenášená data byla rozdělena na vhodně velké části – pakety, které byly přenášeny libovolnou cestou a v případě, že by byla některá cesta náhle zničena, budou ostatní pakety poslány jinou cestou)

4  celek vzniklý propojením jistého počtu číslicových zařízení (počítače, …).  Rozdělení:  CLIENT-TO-SERVER = celou síť řídí počítač/stanice, který obsluhuje ostatní uživatele/klienty zapojených do stejné sítě. Server poskytuje služby, údaje, hardware, … (školní server)  PEER-TO-PEER = všechny pracovní stanice jsou si rovnocenné. Poté je možné využívat prostředky, které může a nemusí stanice poskytnout ostatním stanicím. (tiskárny, disková kapacita,…)

5  WAN (Wind Area Network) – nejširší ze všech sítí, pokrývá území velikosti státu nebo i více  MAN (Metropolitan A. N.) – pokrytí sítě o velikosti měst – desítky kilometrů (speciální typ LAN)  LAN (Local A. R.) – maximální vzdálenost mezi počítači, pokrytí sítě na vzdálenosti 100 metrů až několik kilometrů  PAN (Personal A. R.) – počítače a jiná zařízení (mobil, tiskárna) v těsné blízkosti. Využití technologie bluetooth.

6  Aktivní síťové prvky – zařízení sloužící ke vzájemnému propojení stanic v počítačových sítích, zesilují a modifikují signál  Pasivní síťové prvky – datové rozvaděče, které přenášejí data do počítače

7  Aktivní:  Síťová karta (Network Card)  komunikace s ostatními zařízeními  Samostatné zařízení – dnes bývá integrována na základové desce  Obsahuje jedinečný síťový identifikátor – tzv. MAC adresa  Opakovač (repeater)  Používá se k zesílení signálu  Koncentrátor/rozbočovač (hub)  Rozbočovač – rozesílá údaje do všech připojených zařízení  Koncentrátor – sbírá přijaté signály do jednoho  Přepínač (switch)  Nahradil „hub“  Posílá přijatý signál na konkrétní uzel, kterému jsou určeny  Směrovač (router)  Spojuje rozlehlé poč. sítě s lokální sítí nebo naopak (WAN→LAN / LAN→WAN)

8  Sběrnicová – nepoužívá se koaxiální kabel (viz níže)  Hvězdicová – používá se zde síťový prvek HUB  Rozšířen hvězdice  Kruhová

9

10  Kabeláž  Koaxiální kabel – zastaralé, dva vodiče, vnější vodič obaluje vnitřní, odděleny izolačním materiálem a celý je zabalený v plastu  Kroucená dvojlinka – dvě propletená vlákna, kroucením minimalizujeme vysílání a přijímání rušivých signálů – UTP kabel  Optické vlákno – nejspolehlivější typ vedení, tvoří jej jádro a plášť, k dosažení minimálních ztrát spojení a přenosu dat je nutné se vyvarovat ohybům kabele, skládají se do svazků – optické kabely  Bezdrátové spojení  Výhoda: volnost pohybu po celém území pokrytém sítí bez omezení kabelem  Nevýhoda: delší vzdálenost od zdroje nebo četnost překážek způsobuje zeslabení signálu  Rozdělení:  Sítě s krátkým dosahem – bluetooth, IrDA  Bezdrátové lokální sítě – Wireless LAN, Wi-fi  Mobilní sítě Koaxiální kabel

11  Jedna z nejrozšířenějších síťových technologií  Původně používán pro sběrnicovou a omezeně pro hvězdicovou topologii  Přenosová rychlost 10-1000 Mb/s  Kategorie:  Thin ethernet – poruchová, ale levná technologie; 10 Mb/s  Thick ethernet – 100 Mb/s  Fast ethernet – využívá kroucenou dvojlinku či optická vlákna; 100 Mb/s  Gigabit ethernet - analogie Fast ethernet

12  Sdílení  Údajů – po aktualizaci je mají k dispozici všichni uživatelé  Hardware – který je v jiném počítači – např. tiskárna  Komunikace – elektronická pošta a sociální služby = ICQ, Skype, Facebook, …  Monitorování činnosti a vzdálená správa  Sdílení výkonu a zvýšení spolehlivosti systému

13  Nesmí obsahovat:  Vlastní jméno, příjmení  Jméno domácího mazlíčka  Jméno člena rodiny  Rodné číslo  Datum narození  Číslo domu  Adresu  Telefonní číslo  Délka:  Minimálně 8 znaků  Znaky pro bezpečné heslo:  Využití interpunkčních znamének  Písmena s diakritikou  Speciální znaky

14  http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/xsmysit.html


Stáhnout ppt " Vysvětlit způsob zapojení sítě peer to peer a sítě klient–server - pojmy LAN a WAN - znát základní technické díly, nutné pro výstavbu sítě (síťová karta,"

Podobné prezentace


Reklamy Google