Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysvětlit způsob zapojení sítě peer to peer a sítě klient–server - pojmy LAN a WAN - znát základní technické díly, nutné pro výstavbu sítě (síťová karta,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysvětlit způsob zapojení sítě peer to peer a sítě klient–server - pojmy LAN a WAN - znát základní technické díly, nutné pro výstavbu sítě (síťová karta,"— Transkript prezentace:

1 Referát č. 6 Orientace v principech, možnostech a praktickém využití počítačových sítí

2 Vysvětlit způsob zapojení sítě peer to peer a sítě klient–server - pojmy LAN a WAN - znát základní technické díly, nutné pro výstavbu sítě (síťová karta, kabeláž nebo bezdrátové spojení, aktivní prvek) - orientačně znát přenosové rychlosti a označení typu (Ethernet) současných běžných sítí - vysvětlit základní výhody sítí (sdílení dat, tiskáren a připojení do internetu, možnost použití centrálního informačního systému a archivace) - přihlásit se do sítě a zvolit si bezpečné heslo (znát jeho parametry) - připojit si (mapovat) složku nabízenou v síti jako síťový disk - znát základní práva k síťovým diskům (vidět, číst, zapisovat, spravovat) - nastavit sdílení složky a tiskárny v počítačové síti - znát základní potřebné údaje (název počítače a sdílené složky)

3 Historie počítačových sítí
První zmínka o počítačové síti se objevila v 60. letech 20. století = první pokusy o komunikaci mezi počítači. Na začátku toho všeho stál jediný počítač v kterékoliv organizaci, který zajišťoval veškeré výpočetní potřeby –později byl nahrazen větším počtem počítačů, pracujících nezávisle na sobě, ale schopné mezi sebou využívat možnosti toho druhého – vznik počítačové sítě V roce 1964 byla firma RAND Corporation pověřena ministerstvem obrany USA k vývoji systému, zajišťujícímu komunikaci jednotlivých orgánů administrativy USA po jaderné válce. Výsledek – síť schopná fungovat, i když jsou některé části nepoužitelné. (přenášená data byla rozdělena na vhodně velké části – pakety, které byly přenášeny libovolnou cestou a v případě, že by byla některá cesta náhle zničena, budou ostatní pakety poslány jinou cestou) Historie počítačových sítí

4 celek vzniklý propojením jistého počtu číslicových zařízení (počítače, …).
Rozdělení: CLIENT-TO-SERVER = celou síť řídí počítač/stanice, který obsluhuje ostatní uživatele/klienty zapojených do stejné sítě. Server poskytuje služby, údaje, hardware, … (školní server) PEER-TO-PEER = všechny pracovní stanice jsou si rovnocenné. Poté je možné využívat prostředky, které může a nemusí stanice poskytnout ostatním stanicím. (tiskárny, disková kapacita,…) Co je SÍŤ?

5 Dělení sítě dle rozlohy
WAN (Wind Area Network) – nejširší ze všech sítí, pokrývá území velikosti státu nebo i více MAN (Metropolitan A. N.) – pokrytí sítě o velikosti měst – desítky kilometrů (speciální typ LAN) LAN (Local A. R.) – maximální vzdálenost mezi počítači, pokrytí sítě na vzdálenosti 100 metrů až několik kilometrů PAN (Personal A. R.) – počítače a jiná zařízení (mobil, tiskárna) v těsné blízkosti. Využití technologie bluetooth. Dělení sítě dle rozlohy

6 Technické díly potřebné pro výstavbu sítě
Aktivní síťové prvky – zařízení sloužící ke vzájemnému propojení stanic v počítačových sítích, zesilují a modifikují signál Pasivní síťové prvky – datové rozvaděče, které přenášejí data do počítače Technické díly potřebné pro výstavbu sítě

7 Aktivní: Síťová karta (Network Card) komunikace s ostatními zařízeními
Samostatné zařízení – dnes bývá integrována na základové desce Obsahuje jedinečný síťový identifikátor – tzv. MAC adresa Opakovač (repeater) Používá se k zesílení signálu Koncentrátor/rozbočovač (hub) Rozbočovač – rozesílá údaje do všech připojených zařízení Koncentrátor – sbírá přijaté signály do jednoho Přepínač (switch) Nahradil „hub“ Posílá přijatý signál na konkrétní uzel, kterému jsou určeny Směrovač (router) Spojuje rozlehlé poč. sítě s lokální sítí nebo naopak (WAN→LAN / LAN→WAN)

8 Topologie Sběrnicová – nepoužívá se koaxiální kabel (viz níže)
Hvězdicová – používá se zde síťový prvek HUB Rozšířen hvězdice Kruhová Topologie

9

10 Kabeláž/bezdrátové spojení
Koaxiální kabel – zastaralé, dva vodiče, vnější vodič obaluje vnitřní, odděleny izolačním materiálem a celý je zabalený v plastu Kroucená dvojlinka – dvě propletená vlákna, kroucením minimalizujeme vysílání a přijímání rušivých signálů – UTP kabel Optické vlákno – nejspolehlivější typ vedení, tvoří jej jádro a plášť, k dosažení minimálních ztrát spojení a přenosu dat je nutné se vyvarovat ohybům kabele, skládají se do svazků – optické kabely Bezdrátové spojení Výhoda: volnost pohybu po celém území pokrytém sítí bez omezení kabelem Nevýhoda: delší vzdálenost od zdroje nebo četnost překážek způsobuje zeslabení signálu Rozdělení: Sítě s krátkým dosahem – bluetooth, IrDA Bezdrátové lokální sítě – Wireless LAN, Wi-fi Mobilní sítě Kabeláž/bezdrátové spojení Koaxiální kabel

11 Ethernet Jedna z nejrozšířenějších síťových technologií
Původně používán pro sběrnicovou a omezeně pro hvězdicovou topologii Přenosová rychlost Mb/s Kategorie: Thin ethernet – poruchová, ale levná technologie; 10 Mb/s Thick ethernet – 100 Mb/s Fast ethernet – využívá kroucenou dvojlinku či optická vlákna; 100 Mb/s Gigabit ethernet - analogie Fast ethernet Ethernet

12 Výhody počítačových sítí
Sdílení Údajů – po aktualizaci je mají k dispozici všichni uživatelé Hardware – který je v jiném počítači – např. tiskárna Komunikace – elektronická pošta a sociální služby = ICQ, Skype, Facebook, … Monitorování činnosti a vzdálená správa Sdílení výkonu a zvýšení spolehlivosti systému Výhody počítačových sítí

13 Bezpečné heslo!!! Nesmí obsahovat: Délka: Znaky pro bezpečné heslo:
Vlastní jméno, příjmení Jméno domácího mazlíčka Jméno člena rodiny Rodné číslo Datum narození Číslo domu Adresu Telefonní číslo Délka: Minimálně 8 znaků Znaky pro bezpečné heslo: Využití interpunkčních znamének Písmena s diakritikou Speciální znaky Bezpečné heslo!!!

14


Stáhnout ppt "Vysvětlit způsob zapojení sítě peer to peer a sítě klient–server - pojmy LAN a WAN - znát základní technické díly, nutné pro výstavbu sítě (síťová karta,"

Podobné prezentace


Reklamy Google