Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma: Musik – Rammstein Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny Zpracovala: Mgr.Jana Zachrlová, č. 248 Třída: T2, 2. ročník tříletého učebního oboru T r u.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma: Musik – Rammstein Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny Zpracovala: Mgr.Jana Zachrlová, č. 248 Třída: T2, 2. ročník tříletého učebního oboru T r u."— Transkript prezentace:

1 Téma: Musik – Rammstein Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny Zpracovala: Mgr.Jana Zachrlová, č. 248 Třída: T2, 2. ročník tříletého učebního oboru T r u h l á ř „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“

2 Pomůcky  Internet (You Tube) pro poslech hudebních ukázek, žáci si mohou donést i své vlastní ukázky hudby  počítače, internet – pro vyhledání a zpracování informací o hudební skupině Rammstein  papíry se zadáním úkolů a adresami doporučných internetových stránek pro každou skupinu (žáka)  učebna s počítačem, dataprojektorem a připojením na internet pro prezentaci prací žáků a poslech skladby „Ich will“  text skladby „Ich will“ upravený jako „Lückentext“ (vynechané části textu)

3 Seznámení se skupinou Rammstein  v úvodu hodiny si žáci navzájem sdělí své poznatky o německé heavy metalové skupině Rammstein ( značná část žáků skupinu zná, poslouchá skladby této skupiny)  žáci, kteří skupinu neznají, se v této úvodní debatě dozví alespoň základní informace o hudební skupině

4 Poslech ukázek z tvorby skupiny  ve zbylé části první hodiny si žáci poslechnou vybrané hudební ukázky  žáci si hudební ukázky přinesou na svých hudebních nosičích a sami tak budou mít možnost ovlivnit výběr skladeb k poslechu  na konci hodiny zhlédnou vybrané ukázky z živého alba skupiny „Live aus Berlin“ (použijí se ukázky z YouTube)

5 Poslech ukázek z tvorby skupiny Rammstein

6

7 Ukázky z vystoupení skupiny Rammstein

8

9 Vyhledávání informací o skupině Rammstein  ve druhé a třetí vyučovací hodině se žáci rozdělí do 3-4 skupin (dle počtu žáků ve třídě, ve skupině budou 3, maximálně 4 žáci)  na internetu vyhledají informace o skupině Rammstein – v českém jazyce, část základních informací (např.základní údaje o skupině, názvy alb apod.) bude uvedena i v němčině  informace zpracují v programu PowerPoint

10 Doporučené internetové stránky  http://www.rammstein.1.blog.cz http://www.rammstein.1.blog.cz  http://cs.wikipedia.org/wiki/Rammstein http://cs.wikipedia.org/wiki/Rammstein  http://www.karaoketexty.cz/texty- pisni/rammstein-777 http://www.karaoketexty.cz/texty- pisni/rammstein-777  Verze stránek v němčině:  http://de.affenknecht.com/ http://de.affenknecht.com/  http://de.wikipedia.org/wiki/Rammstein http://de.wikipedia.org/wiki/Rammstein

11 Požadované základní údaje  historie (vznik) skupiny  původ názvu skupiny  vydaná alba (diskografie)  získaná ocenění  oblíbená skladba (text, o čem skladba je)  prezentace může být doplněna obrázky, ukázkami textů apod. zadání práce dostane každá skupina na papíře v zadání práce budou uvedeny i adresy doporučených internetových stránek

12 Vyhledávání informací o skupině Rammstein na internetu

13

14

15 Ukázky z vytvářených PWP prezentací

16

17 Prezentace vytvořených PWP, práce s texty skupiny  v první části čtvrté vyučovací hodiny proběhnou krátké prezentace prací jednotlivých skupin  ve druhé polovině hodiny dostanou žáci text skladby „Ich will“ s vynechanými částmi (Lückentext)  úkolem bude doplnit chybějící části skladby z poslechu skladba je zvolena kvůli častému výskytu modálních sloves, která jsou právě ve třídě probírána při kontrole úkolu budou zároveň zopakována modální slovesa, která budou dále procvičována v dalších hodinách

18 Text skladby „Ich will“  Ich will dass ihr mir vertraut  Ich will dass ihr mir glaubt  Ich will eure Blicke spüren jeden Herzschlag kontrollieren  Ich will eure Stimmen hören  Ich will die Ruhe stören  Ich will dass ihr mich gut seht  Ich will dass ihr mich versteht  Ich will eure Phantasie  Ich will eure Energie  Ich will eure Hände sehen in Beifall untergehen  Seht ihr mich  Versteht ihr mich  Fühlt ihr mich  Hört ihr mich  Könnt ihr mich hören  Könnt ihr mich sehen  Könnt ihr mich fühlen  Ich versteh euch nicht  Wir wollen dass ihr uns vertraut  Wir wollen dass ihr uns alles glaubt  Wir wollen eure Hände sehen  Wir wollen in Beifall untergehen  Könnt ihr mich hören  Könnt ihr mich sehen  Könnt ihr mich fühlen  Ich versteh euch nicht  Könnt ihr uns hören  Könnt ihr uns sehen  Könnt ihr uns fühlen  Wir verstehen euch nicht

19 Práce s textem (Lückentext)

20

21

22 Prezentace prací žáků

23

24 Zhodnocení hodin  Hodiny proběhly podle plánu a bez větších odchylek.  Pochopitelně se žáci nejvíce zajímali o poslech skladeb v první hodině.  Zklamáním pro mě bylo, že si své ukázky nepřinesli, poslouchali jsme tedy ukázky z koncertu „Live aus Berlin“ a další ukázky skladeb na YouTube.

25 Zhodnocení hodin  K malé změně došlo při vytváření PowerPointových prezentací.  Původně jsem počítala s rozdělením žáků do skupin, kdy každá skupina měla za úkol společně vytvořit PWP prezentaci.  Každý ze žáků však raději pracoval sám, a tak výsledkem byly samostatné prezentace každého žáka.

26 Zhodnocení hodin  V poslední, čtvrté hodině, jsme se věnovali nejprve práci s textem.  Žáci slyšeli text písně „Ich will“ dvakrát a dle poslechu doplňovali vynechané části textu – především šlo o vynechaná modální a významová slovesa.  Žáci měli s doplňováním vynechaných částí textu problémy, ne všem se podařilo úkol zvládnout, často se vyskytovaly chyby ve tvarech sloves a potíže dělal také pravopis.  Doplněný text jsme opravili společně – s pomocí textu na interaktivní tabuli, žáci se text pokusili i přeložit – s mojí pomocí se jim to vcelku povedlo.  Na závěr – a pro poslední kontrolu – jsme si poslechli skladbu ještě jednou.  V závěru hodiny žáci krátce předvedli své prezentace.

27 Zhodnocení hodin  Tyto inovativní hodiny proběhly v poněkud upravené verzi i ve druhém ročníku nástavbového studia PT2 a ve zkrácené verzi i ve třetím ročníku dálkového studia DS3.  V obou třídách jsme si poslechli ukázky skladeb a studenti se zároveň – a celkem úspěšně – pokusili texty přeložit do češtiny.  Zpracování informací o skupině dostali studenti jako domácí přípravu v rámci zpracování maturitního okruhu „Kultur und Kunst“.  Místo doplňování („Lückentext“) měli studenti za úkol najít v krátkém textu (v refrénu skladby „Engel“) co nejvíce gramatických jevů, krátce je vysvětlit a použít je pak ve svých vlastních větách.

28 „Engel“ – refrén skladby  erst wenn die Wolken schlafen gehen  kann man uns am Himmel sehen  wir haben Angst und sind allein  Gott weiß ich will kein Engel sein  gramatické jevy doplnění interpunkce souvětí podřadné – slovosled VV modální slovesa – slovosled modálních vět podmět „man“ nepravidelné sloveso „wissen“ záporné zájmeno „kein“

29 Zhodnocení hodin  Rozebrání refrénu skladby jsem nejprve zadala jako samostatnou práci – to studenti sami většinou nezvládli, sami dokázali objevit pouze jeden až dva gramatické jevy, někteří ani to ne.  Úkol jsme tak dokončili společně, krátce zopakovali potřebná (a probraná!) gramatická pravidla.  Každý student měl pak 15 minut na napsání vlastních 10 vět. (2 věty ke každému jevu)  V každé větě měl použít jeden gramatický jev.  Tento úkol někteří studenti s menšími chybami celkem zvládli, někteří s ním měli značné potíže.  Slabším studentům tento typ úkolů příliš nevyhovoval.  Ty aktivnější a přemýšlivější naopak aktivoval.


Stáhnout ppt "Téma: Musik – Rammstein Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny Zpracovala: Mgr.Jana Zachrlová, č. 248 Třída: T2, 2. ročník tříletého učebního oboru T r u."

Podobné prezentace


Reklamy Google