Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma: Musik – Rammstein

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma: Musik – Rammstein"— Transkript prezentace:

1 Téma: Musik – Rammstein
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“ Téma: Musik – Rammstein Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny Zpracovala: Mgr.Jana Zachrlová, č. 248 Třída: T2, 2. ročník tříletého učebního oboru T r u h l á ř

2 Pomůcky Internet (You Tube) pro poslech hudebních ukázek, žáci si mohou donést i své vlastní ukázky hudby počítače, internet – pro vyhledání a zpracování informací o hudební skupině Rammstein papíry se zadáním úkolů a adresami doporučných internetových stránek pro každou skupinu (žáka) učebna s počítačem, dataprojektorem a připojením na internet pro prezentaci prací žáků a poslech skladby „Ich will“ text skladby „Ich will“ upravený jako „Lückentext“ (vynechané části textu)

3 Seznámení se skupinou Rammstein
v úvodu hodiny si žáci navzájem sdělí své poznatky o německé heavy metalové skupině Rammstein ( značná část žáků skupinu zná, poslouchá skladby této skupiny) žáci, kteří skupinu neznají, se v této úvodní debatě dozví alespoň základní informace o hudební skupině

4 Poslech ukázek z tvorby skupiny
ve zbylé části první hodiny si žáci poslechnou vybrané hudební ukázky žáci si hudební ukázky přinesou na svých hudebních nosičích a sami tak budou mít možnost ovlivnit výběr skladeb k poslechu na konci hodiny zhlédnou vybrané ukázky z živého alba skupiny „Live aus Berlin“ (použijí se ukázky z YouTube)

5 Poslech ukázek z tvorby skupiny Rammstein

6 Poslech ukázek z tvorby skupiny Rammstein

7 Ukázky z vystoupení skupiny Rammstein

8 Ukázky z vystoupení skupiny Rammstein

9 Vyhledávání informací o skupině Rammstein
ve druhé a třetí vyučovací hodině se žáci rozdělí do 3-4 skupin (dle počtu žáků ve třídě, ve skupině budou 3, maximálně 4 žáci) na internetu vyhledají informace o skupině Rammstein – v českém jazyce, část základních informací (např.základní údaje o skupině, názvy alb apod.) bude uvedena i v němčině informace zpracují v programu PowerPoint

10 Doporučené internetové stránky
Verze stránek v němčině:

11 Požadované základní údaje
historie (vznik) skupiny původ názvu skupiny vydaná alba (diskografie) získaná ocenění oblíbená skladba (text, o čem skladba je) prezentace může být doplněna obrázky, ukázkami textů apod. zadání práce dostane každá skupina na papíře v zadání práce budou uvedeny i adresy doporučených internetových stránek

12 Vyhledávání informací o skupině Rammstein na internetu

13 Vyhledávání informací o skupině Rammstein na internetu

14 Vyhledávání informací o skupině Rammstein na internetu

15 Ukázky z vytvářených PWP prezentací

16 Ukázky z vytvářených PWP prezentací

17 Prezentace vytvořených PWP, práce s texty skupiny
v první části čtvrté vyučovací hodiny proběhnou krátké prezentace prací jednotlivých skupin ve druhé polovině hodiny dostanou žáci text skladby „Ich will“ s vynechanými částmi (Lückentext) úkolem bude doplnit chybějící části skladby z poslechu skladba je zvolena kvůli častému výskytu modálních sloves, která jsou právě ve třídě probírána při kontrole úkolu budou zároveň zopakována modální slovesa, která budou dále procvičována v dalších hodinách

18 Text skladby „Ich will“
Ich will dass ihr mir vertraut Ich will dass ihr mir glaubt Ich will eure Blicke spüren jeden Herzschlag kontrollieren Ich will eure Stimmen hören Ich will die Ruhe stören Ich will dass ihr mich gut seht Ich will dass ihr mich versteht Ich will eure Phantasie Ich will eure Energie Ich will eure Hände sehen in Beifall untergehen Seht ihr mich Versteht ihr mich Fühlt ihr mich Hört ihr mich Könnt ihr mich hören Könnt ihr mich sehen Könnt ihr mich fühlen Ich versteh euch nicht Wir wollen dass ihr uns vertraut Wir wollen dass ihr uns alles glaubt Wir wollen eure Hände sehen Wir wollen in Beifall untergehen Könnt ihr mich hören Könnt ihr mich sehen Könnt ihr mich fühlen Ich versteh euch nicht Könnt ihr uns hören Könnt ihr uns sehen Könnt ihr uns fühlen Wir verstehen euch nicht

19 Práce s textem (Lückentext)

20 Práce s textem (Lückentext)

21 Práce s textem (Lückentext)

22 Prezentace prací žáků

23 Prezentace prací žáků

24 Zhodnocení hodin Hodiny proběhly podle plánu a bez větších odchylek.
Pochopitelně se žáci nejvíce zajímali o poslech skladeb v první hodině. Zklamáním pro mě bylo, že si své ukázky nepřinesli, poslouchali jsme tedy ukázky z koncertu „Live aus Berlin“ a další ukázky skladeb na YouTube.

25 Zhodnocení hodin K malé změně došlo při vytváření
PowerPointových prezentací. Původně jsem počítala s rozdělením žáků do skupin, kdy každá skupina měla za úkol společně vytvořit PWP prezentaci. Každý ze žáků však raději pracoval sám, a tak výsledkem byly samostatné prezentace každého žáka.

26 Zhodnocení hodin V poslední, čtvrté hodině, jsme se věnovali nejprve práci s textem. Žáci slyšeli text písně „Ich will“ dvakrát a dle poslechu doplňovali vynechané části textu – především šlo o vynechaná modální a významová slovesa. Žáci měli s doplňováním vynechaných částí textu problémy, ne všem se podařilo úkol zvládnout, často se vyskytovaly chyby ve tvarech sloves a potíže dělal také pravopis. Doplněný text jsme opravili společně – s pomocí textu na interaktivní tabuli, žáci se text pokusili i přeložit – s mojí pomocí se jim to vcelku povedlo. Na závěr – a pro poslední kontrolu – jsme si poslechli skladbu ještě jednou. V závěru hodiny žáci krátce předvedli své prezentace.

27 Zhodnocení hodin Tyto inovativní hodiny proběhly v poněkud upravené verzi i ve druhém ročníku nástavbového studia PT2 a ve zkrácené verzi i ve třetím ročníku dálkového studia DS3. V obou třídách jsme si poslechli ukázky skladeb a studenti se zároveň – a celkem úspěšně – pokusili texty přeložit do češtiny. Zpracování informací o skupině dostali studenti jako domácí přípravu v rámci zpracování maturitního okruhu „Kultur und Kunst“. Místo doplňování („Lückentext“) měli studenti za úkol najít v krátkém textu (v refrénu skladby „Engel“) co nejvíce gramatických jevů, krátce je vysvětlit a použít je pak ve svých vlastních větách.

28 „Engel“ – refrén skladby
erst wenn die Wolken schlafen gehen kann man uns am Himmel sehen wir haben Angst und sind allein Gott weiß ich will kein Engel sein gramatické jevy doplnění interpunkce souvětí podřadné – slovosled VV modální slovesa – slovosled modálních vět podmět „man“ nepravidelné sloveso „wissen“ záporné zájmeno „kein“

29 Zhodnocení hodin Rozebrání refrénu skladby jsem nejprve zadala jako samostatnou práci – to studenti sami většinou nezvládli, sami dokázali objevit pouze jeden až dva gramatické jevy, někteří ani to ne. Úkol jsme tak dokončili společně, krátce zopakovali potřebná (a probraná!) gramatická pravidla. Každý student měl pak 15 minut na napsání vlastních 10 vět. (2 věty ke každému jevu) V každé větě měl použít jeden gramatický jev. Tento úkol někteří studenti s menšími chybami celkem zvládli, někteří s ním měli značné potíže. Slabším studentům tento typ úkolů příliš nevyhovoval. Ty aktivnější a přemýšlivější naopak aktivoval.


Stáhnout ppt "Téma: Musik – Rammstein"

Podobné prezentace


Reklamy Google