Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie zabezpečovacích systému

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie zabezpečovacích systému"— Transkript prezentace:

1 Historie zabezpečovacích systému
Historické entrée … Ing. Zdeněk VOTRUBA Zabezpečovací systémy I

2 Historie do roku 1989 Ochrana před přírodními vlivy, dravci a vlastním lidským druhem je jedním z největších problémů člověka doby relativně nedávno minulé. Hrozba pro člověka jako jedince se stala zvláště významnou od okamžiku, kdy přestal kočovat, usídlil se na jednom teritoriu a začal tento obhospodařovat. Tím začal hromadit majetek, který mohl být jednak zničen přírodními silami, jednak uloupen nepřítelem. Proto začalo být velice rychle nezbytné majetek a život chránit jak pasivními prostředky (palisády, dveře, závory, zámky) tak i aktivně (vojsko, stráže, milice). Jak se civilizace vyvíjela, mění se a modernizují podle stavu technického pokroku i systémy k vyhlášení poplachu a obrany před napadením. Vyhlášení poplachu (křik, troubení, bubnování, zvonění) bylo jak specifickou činností lidí, tak i specifických zvířat (hlídací psi, labutě, husy). Zabezpečovací systémy I

3 Historie do roku 1989 Zabezpečovací systémy I

4 Historie do roku 1989 První zásadní zvrat v problematice zabezpečovacích systémů a způsobů vyhlášení poplachu přinesla průmyslová revoluce na rozhraní 18. a 19. století. V této době se díky rozvoji průmyslové výroby začíná výrazně koncentrovat obyvatelstvo do měst. Tím razantně stoupá koncentrace lidí na poměrně malé ploše, což s sebou nese velký nárůst kriminality a především obrovské riziko požárů. Proto se budují různé poplachové hlásky, jejichž spolehlivost je však výrazně závislá na lidském činiteli. Zásadní změna nastala s nástupem telegrafu (1835). Velice brzy (1847) byla realizována v New Yorku síť hlásek propojených telegrafem s centrálou. Tím se mnohonásobně zkrátila doba výjezdu zásahového vozidla hasičů a byl tak položen základ pultu centralizované ochrany. Zabezpečovací systémy I

5 Historie do roku 1989 Velice brzy (1851) se rovněž začínají zavádět první veřejné hlásiče, kdy každý hlásič přenáší jednoznačný kód a mohl být v centrále snadno identifikován. První takto v podstatě automatizovaný systém byl zprovozněn v Bostonu v roce 1854 (42 hlásičů). Z pohledu zabezpečovacích systémů stojí za povšimnutí především rok 1853, kdy si Augustus Pope nechává patentovat první elektrický zabezpečovací systém. Jedná se o systém využívající kombinaci kontaktů instalovaných na dveřích a oknech s baterií a zvonkem. Projekt byl poměrně úspěšný, takže patent v roce 1857 prodal Edwin T. Holmesovi, který je považován za průkopníka právě v oblasti zabezpečovací techniky. Ten se velice aktivně věnoval problematice zabezpečení a tak již 20 let před vznikem prvního telefonu a 25 let před vznikem žárovky vznikl elektrický zabezpečovací systém schopný předávat signál do centrály po otevření oken či dveří hlídaného objektu bez potřeby lidské ostrahy. Zabezpečovací systémy I

6 Historie do roku 1989 Edwin.T.Holmes Albert A. Pope Alexander G. Bell
Zabezpečovací systémy I

7 Historie do roku 1989 Holmes se odstěhoval do New Yorku, kde byla větší naděje na praktickou realizaci, vytvořil funkční model domu se svým zabezpečovacím systémem a tento předváděl. Poměrně uspěl, takže zdokonalený systém byl již schopen detekovat, které okno či dveře jsou otevřeny. V roce 1858 uvedl do provozu první centrály elektrické ochrany v Bostonu a New Yorku. Jelikož jeho klienty byla řada (i dnes) prominentních zákazníků (Bowery Bank, Montreal Bank, Astor, Tiffany,…), dobře prosperoval a mohl se věnovat dalšímu výzkumu a zlepšování (elektrický sekretář pro úschovu klenotů – stěny potažené vodivou folií, dveře opatřeny kontakty, připojený na PCO s možností 24 hodinové akce). Vrcholným počinem byla spolupráce s Grahamem Bellem. Ten požádal Holmese, aby na jeho rozvodech zabezpečovacích systémů mohl otestovat přenos hlasu. Což se úspěšně podařilo a i díky tomu byl vynález telefonu a světě (1876). Zabezpečovací systémy I

8 Historie do roku 1989 Zřejmě i proto byl Holmes požádán o vytvoření první komerční telefonní ústředny. Tato byla dokončena v roce 1877 v New Yorku (Holmes Central Station), Holmes se stal prezidentem Bell Telephone Company a jedním z ředitelů Bell Telephone Association (později známě ATT – American Telephone and Telegraph Comp.). Z pohledu snímačů se stovky let používaly pouze kontaktní spínače, velice často v kombinaci s nástražným drátem, případně drátová destrukční čidla. Teprve začátkem 20. století se objevují první elektromechanická čidla založená na principu setrvačnosti, případně na principu kyvadla (kyvadlová čidla na ochranu trezorových místností), vibrační kontakty (cca 1973), inerciální senzory detekující polohu předmětu (stále se v principu používají např. na zabezpečení vozidel). Zabezpečovací systémy I

9 Historie do roku 1989 Druhý světová válka podnítila zájem o elektroniku, postupná výroba tranzistorů, jejich miniaturizace, kosmický výzkum a překvapivě vietnamská válka jsou důsledkem vzniku celé řady nových moderních čidel a senzorů. To spolu s nástupem výpočetní techniky do této oblasti se projevuje druhým razantním boomem zabezpečovacích systémů. Kolem roku 1948 se objevují první elektronická čidla – především trezorové kontakty (akustické snímače), kapacitní čidla a první ultrazvuková prostorová čidla. Postupně se přestávají používat běžné mechanické kontakty a začínají se nahrazovat magnetickými kontakty (jazýčkovými). S nástupem výkonných polovodičových součástek se objevují i první použitelná VKV prostorová čidla (1957). Jsou to předchůdci dnes používaných MW snímačů. Zabezpečovací systémy I

10 Historie do roku 1989 Poprvé se MW snímače, tak jak je známe dnes objevily kolem roku Ve zhruba stejné době se objevuje i další moderní a velice významný zabezpečovací prvek – světelná závora. Dnes zřejmě nejpoužívanější prvek vnitřní ostrahy objektu – PIR detektor – se objevuje kolem roku Jedná se původně o zařízení sloužící k automatickému navádění protiletadlových a protitankových raket. Díky své relativně nízké ceně se velice rychle začaly masivně zavádět, i když z pohledu spolehlivosti detekce stojí poměrně daleko za běžnými čidly založenými na Dopplerově jevu (UW a MW snímače). Je ale pravdou, že nemá většinu jejich negativních vlastností, především nutnost skutečně profesionální instalace a návrhu do systému EZS. Zabezpečovací systémy I

11 Historie do roku 1989 Pokud se týká českých zemí do roku 1989, vývoj zde byl od druhé světové války poněkud omezen vzhledem k výraznému zaostávání v oblasti elektroniky a miniaturizace. Za zmínku stojí především první velká aplikace zabezpečovací techniky u nás – zřizování automatických poplašných telefonních hlásičů (1933). V letech vyráběla EZS Tesla Jihlava. Šlo o jednoduché ústředny SU-1, modul dálkové signalizace DS-1 a snímače (především kontaktní a vibrační). Na to navázala výroba vícesmyčkových ústředen SU 5, SU 10 a SU 15, které sloužily poměrně dlouhou dobu. Od roku 1958 začal n.p. TESLA Lanškroun vyrábět komponenty a systémy EZS, jehož výrobu později převzala Tesla Liberec, připojilo se i několik dalších výrobců – Metra Blansko, VZUP Příbram, Rozvoj Košice,… Zabezpečovací systémy I

12 Historie zabezpečovacích systémů v ČR po roce 1989
Změny, které nastaly v našich zemích po roce 1989 s sebou jako druhotný jev přinesly celou řadu vlivů, které zapříčinily bouřlivý rozmach zabezpečovací techniky. V té době však prakticky neexistovaly nejenom odpovídající normy a předpisy, ale bylo velice málo skutečně schopných specialistů v tomto oboru. Prudký nárůst trestné činnosti, privatizace, restituce, volný pohyb osob, to vše s sebou neslo velký zájem občanů o zabezpečovací techniku. Proto se k nám v prvních letech dovezla řada zařízení spíše podřadné úrovně a to vyvolalo velice rychle značnou skepsi uživatelů proti této technice. Naštěstí se podařilo v legislativní a normotvorné činnosti zajistit podporu i pro tento slaboproudý obor a spolu s činnostmi několika významných organizací (Obor nástrahové a zabezpečovací techniky MV – již zanikl, Trezortest – akreditovaná zkušebna, Certifikační institut České asociace pojišťoven –CI ČAP). Zabezpečovací systémy I

13 Historie zabezpečovacích systémů v ČR po roce 1989
Díky masivnímu rozvoji tohoto oboru po roce 1989 lze říci, že ČR bez nadsázky dohonila a v mnohém i předhonila svět. Dnes stojí celý obor jak u nás tak i ve světě před zvláště výraznou změnou, kterou je integrace poplachových systémů v rámci sítí informačních technologií. EZS a EPS jsou vlastně již jediné komponenty, které lpí na existenci vlastní přenosové sítě. Jedná se však již prakticky ve všech ohledech na pouze určitý přežitek, či spíše zvyklost z doby, kdy tyto rozvody byla zcela oprávněně samostatné. U jiných systémů (např. CCTV) byl již tento zastaralý model většinou nahrazen koncepcí klasické strukturované kabeláže spolu s prvky IP-kamer. Další problematika zabezpečovací techniky je dnes ve zpracování získaných dat. Je potřeba sladit zákon o ochraně osobních dat s funkcemi a požadavky na zabezpečovací systém. Zabezpečovací systémy I

14 Trendy vývoje zabezpečovacích systémů
Trendem dneška v oblasti zabezpečovacích systémů je především již výše zmíněná integrace do informačních technologií. To si dnes uvědomuje řada výrobců a snaží se o to na poměrně různé úrovni. Dalším charakteristickým směrem v modernizaci zab. systémů je využití biometrických charakteristik člověka. Tento proces je zatím používán pouze u přístupových systémů (Access Control Systems), ale dá se očekávat, že s pronikáním CCTV do EZS role biometrických markantů výrazně poroste. Zabezpečovací systémy I

15 Konec této prezentace. Děkuji za pozornost
Trendy vývoje zabezpečovacích systémů V nedaleké době se dá tedy očekávat zavedení detektorů schopných na základě vzhledu člověka filtrovat „falešné“ poplachy, postupné opouštění různých vstupních karet a bezdrádových „klíčenek“ s jejich nahrazením např. otiskem prstu ruky. Technologicky je toto vše bez problému zvládnutelné již dnes, čeká se především na výrazné snížení výrobní ceny a změnu norem a předpisů. Konec této prezentace. Děkuji za pozornost Zabezpečovací systémy I


Stáhnout ppt "Historie zabezpečovacích systému"

Podobné prezentace


Reklamy Google