Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HODNOCENÍ OBECNÝCH A SPECIÁLNÍCH TRÉNINKOVÝCH UKAZATELŮ V ROČNÍM TRÉNINKOVÉM CYKLU TRIATLONISTŮ ZAŘAZENÝCH DO SCM Mgr. Daniela Širůčková Laboratoř sportovní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HODNOCENÍ OBECNÝCH A SPECIÁLNÍCH TRÉNINKOVÝCH UKAZATELŮ V ROČNÍM TRÉNINKOVÉM CYKLU TRIATLONISTŮ ZAŘAZENÝCH DO SCM Mgr. Daniela Širůčková Laboratoř sportovní."— Transkript prezentace:

1 HODNOCENÍ OBECNÝCH A SPECIÁLNÍCH TRÉNINKOVÝCH UKAZATELŮ V ROČNÍM TRÉNINKOVÉM CYKLU TRIATLONISTŮ ZAŘAZENÝCH DO SCM Mgr. Daniela Širůčková Laboratoř sportovní motoriky, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu

2 Obsah Úvod (vymezení příspěvku) Cíle, Hypotézy SCM (charakteristika)
Evidence (u plavání, cyklistiky, triatlonu) Doporučené hodnoty zatížení ( celkové zatížení pro specializovanou etapu - plavání, cyklistika, atletika, triatlon) Výsledky a diskuse Výstupy do praxe

3 Cíle: Vyhodnotit a interpretovat roční tréninkový cyklus 2005/06 triatlonistů zařazených do SCM ČSTT ve vybraných obecných a speciálních tréninkových ukazatelích zatížení ze souhrnné evidence ČSTT. Porovnat výsledné hodnoty vybraných tréninkových ukazatelů zatížení s modelovými hodnotami. Hypotézy: Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů zatížení u věkových kategorií triatlonistů zařazených do SCM v RTC 2005/2006 budou na nižší úrovni než 80% modelových hodnot Úspěšní závodníci dosahují v ukazatelích zatížení modelových hodnot, (Horčic, 2003)

4 Sportovní centra mládeže Českého svazu triatlonu
Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu Usnesení vlády č. 718 ze dne 17/07/1999 o zásadách komplexního zabezpečení sportovní reprezentace Zásady činnosti SCM – MŠMT č.j /2004 – 50 Účelové dotace ze státního rozpočtu ČR Metodický pokyn MŠMT ČR Prováděcí pokyny ČSTT Stanovy ČSTT Realizační tým – koordinátor, trenér pro centrální akce výběru nejlepších sportovců, metodik, vedoucí a pomocní trenéři, osobní trenéři zařazených sportovců Projekt činnosti SCM Metodické pokyny ČSTT

5 Organizace a řízení SCM ČSTT
(Bunc, 2006)

6 Schéma organizace trenérské a metodické činnosti SCM ČSTT

7 PŘEHLEDOVÁ TABULKA PRO EVIDENCI TRÉNINKOVÝCH UKAZATELŮ O TRÉNINKOVÉM PROCESU SCM ČSTT
OTU: STU: Počet dnů tréninku Počet km a hodin plavání Počet hodin tréninku Počet km a hodin cyklistika Počet hodin regenerace Počet km a hodin běh Počet dnů odpočinku Počet dnů nemoci

8 Evidenční tabulka tréninkových ukazatelů ČSPS,
RTC 2006/2007, senioři – reprezentace (Tippmann, 2007) Legenda: PM počet měsíců Dny zátěž počet dnů zátěže Abs počet dnů absence hodiny voda počet hodin tréninku ve vodě Hodiny sucho počet hodin suché přípravy Km celk počet km celkem Nohy počet km –nohy Paže počet km – paže Tech počet km-technika Závody počet závodů Startů počet startů

9 Denní výkaz člena SCM ČSC v RTC 2006/2007 mezocyklus č
Denní výkaz člena SCM ČSC v RTC 2006/2007 mezocyklus č.7 reprezentantky T.H., ( 2007) Legenda: OTU: Ranní tep Počet dnů zatížení Počet jednotek zatížení Počet hodin regenerace Dny zdravotního omezení OKP (obecná kondiční příprava) Vytrvalost (lyže, běh, plavání) Síla (posilovna) Obratnost (tělocvična, hry) SKP (speciální kondiční příp.) Trénink a závody Silnice Dráha Cyklokros MTB Trenažér V intenzitách 1 - 6

10 Doporučené hodnoty celkového zatížení sportovců zařazených do SCM v plavání, atletice, cyklistice a triatlonu Dny zatížení Jednotky zatížení Hodiny zatížení Km celkem Regenerace Plavání 14 – 17 let 2.300 – 2.500 Atletika 3000m překážky 300 470 750 4.000 120 Cyklistika let 310 420 870 20.000 150 Modelové hodnoty celkového objemu v RTC pro kategorie D, J, K 23 SCM ČSTT (Horčic, 2003) Kategorie Plavání (km) Cyklistika(km) Běh(km) Dorostenci Muži 800 5000 1200 Ženy 3500 1000 Junioři 6000 1500 1400 K 23 1100 Zdroj: Procházka, 1985, Základní programové materiály pro oblast vrcholového sportu Mixová, 2007, ČSC Horčic, archiv

11 VÝSLEDKY A DISKUSE METODY
- Soubor (71 triatlonistů, 49 mužů, 22 žen) - Proměnné (jednotlivá SCM, věkové kategorie, sportovní disciplíny, tréninkové ukazatele) - Analýza, deskriptivní statistika Procentuální podíl sportovců do výzkumu zahrnutých a z výzkumu vyřazených, při hodnocení STU a OTU v km za RTC 2005/06

12 Průměrné hodnoty evidovaných OTU sledovaných sportovců  podle ročníku narození, za RTC 2005/06

13 Průměrný počet hodin tréninku za tréninkový den a za den v RTC u jednotlivých pracovišť SCM

14 Srovnání hodnot STU – plavání, cyklistika v km dosažených u jednotlivých věkových kategorií s modelovými hodnotami (Horčic, 2003)

15 Srovnání hodnot STU – běh v km dosažených u jednotlivých věkových kategorií s modelovými hodnotami (Horčic, 2003)

16 Srovnání výsledných hodnot STU (plavání, kolo, běh v km) za RTC 2005/2006 nejúspěšnějších triatlonistů jednotlivých věkových kategorií s modelovými hodnotami (Horčic, 2003)

17 VÝSTUPY DO PRAXE Primární souhrnné sledování velikosti tréninkového zatížení triatlonistů zařazených do SCM Výsledky studie jsou platné pro RTC 2005/2006 sledovaného souboru Metodika hodnocení je obecně platná a z velké části aplikovatelná na podobný typ souboru za jakékoliv tpoužitelná, přenositelná mezi obdobnými sporty Vytvořit funkční systém evidence pro SCM ČSTT

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "HODNOCENÍ OBECNÝCH A SPECIÁLNÍCH TRÉNINKOVÝCH UKAZATELŮ V ROČNÍM TRÉNINKOVÉM CYKLU TRIATLONISTŮ ZAŘAZENÝCH DO SCM Mgr. Daniela Širůčková Laboratoř sportovní."

Podobné prezentace


Reklamy Google