Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PGS seminář oboru Veřejná a sociální politika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PGS seminář oboru Veřejná a sociální politika"— Transkript prezentace:

1 PGS seminář oboru Veřejná a sociální politika
Pohledy na české studium veřejných politik skrze francouzskou inspiraci PhDr. Vilém Novotný PGS seminář oboru Veřejná a sociální politika Čtvrtek, 4. ledna 2007

2 Struktura prezentace První pohled na české studium veřejných politik
Francouzská reflexe studia veřejných politik Inspirace pro české studium veřejných politik Druhý pohled na české studium veřejných politik

3 První pohled na české studium veřejných politik
Základní syntetické texty (Fiala a Schubert 2000, Colebatch 2005, Potůček a kol. 2005) Institucionální zakotvení: KVSP ISS UK FSV, CESES UK FSV; FSS MU v Brně Dva dominantní přístupy: Brněnské pojetí policy analysis jako disciplíny politické vědy (Fiala 1995, Fiala a Schubert 2000) Pražské pojetí veřejné politiky (public policy) jako vědní disciplína (Potůček a kol (Potůček a kol ), Potůček (ed.) 1996 a 1994) Další: Colebatch 2005, Winkler 2002, Prorok 1993 a 1996, Hendrych 1992 a 2003, Kráľová 2006, „šedá zóna“ Solidní základy, ale zatím bez větší potřeby metodologické a teoretické diskuse

4 Francouzská reflexe studia veřejných politik
Periodizace debaty a základní texty: Muller, Pierre (1992). Entre le local et l`Europe. La crise du modèle français des politiques publiques. Revue française de science politique, 42, 2, str Forum: enjeux, controverses et tendances de l´analyse des politiques publiques. (leden 1996) Revue française de science politique; 46, 1, p Fontaine, Joseph (1996). Public policy analysis in France: transformation and theory. Journal of European Public Policy, 3, 3, str Smith, Andy (1999). Public Policy Analysis in Contemporary France: Academic Approaches, Questions and Debates. Public Administration, 77, 1, str Hassenteufel, Patrick - Smith, Andy (2002) L`analyse des politiques publiques „à la française“. Revue française de science politique, 52, 1, str Současné trendy ve francouzském studiu veřejných politik: Boussaguet, Laurie – Jacquot, Sophie – Ravinet, Pauline (eds.) (2004). Dictionnaire des politiques publiques. Paris: Presses de Sciences Po L`analyse politique de l`action publique: confrontation des approches, des concepts et des méthodes (2005). Revue française de science politique, 55, 1, str

5 Příčiny krize Změna prostředí policy-making od pol. 80. let:
Reformulace role národního státu Regionalizace Evropská integrace Uzavírání se subdisciplíny jiným proudům politické vědy Přílišná technizace Zanedbávání dimenze politics Terminologický žargon Malá pozornost věnovaná metodologii

6 Návrhy řešení Reformulace teorie a metodologie Nová témata
Epistemologie Role kognitivní dimenze Metodologie Reformulovat klíčový koncept „référentiel“ Více pozornosti vztahu mezi teorií a metodami Více vycházet ze silných sociologických konceptů Přeorientovat výzkum = jak veřejná politika strukturuje interakce mezi aktéry? Nová témata Znovuobjevení institucí Nové objekty analýzy Větší integrace politics

7 Vztah policy – politics
Větší integrace politics do studia policy Modifikovat výzkum politické proměnné Politické strany Volební cykly Političtí lídři zaměřením se na: Politickou legitimizaci ve veřejných politikách veřejné politiky jako zdroj politické identity ospravedlňující diskurzy Politizaci veřejných politik strategie politizace témat veřejných politik z iniciativy aktérů analýza forem výměny mezi fóry a arénami analýza politických diskurzů. (Hassenteufel a Smith 2002)

8 Možné inspirace pro české studium veřejných politik
Postavení studia veřejných politik v českých sociálních vědách Vztah polity, politcs a policy Multidisciplinarita Postoj k anglosaskému mainstreamu Promýšlení vztahu praxe a teorie

9 Studium veřejných politik v českých sociálních vědách
Veřejná politika jako samostatný vědní obor (silný sociologický vliv) Policy analysis jako součást politické vědy Veřejná politika jako subdisciplína mezi sociologií a politologií? Je vliv sociologie na českou politickou vědu opravdu silný? Důrazné rozlišování mezi veřejnou politikou a policy analysis? Kam se připojí „šedá zóna“?

10 Vztah policy a politcs Trojdimenzionální pojetí politiky:
polity – politics - polity Veřejná politika: především policy – polity Politická věda: především politcs – polity Je možné se plnohodnotně zabývat problematikou veřejných politik bez uvědomování si neoddělitelné provázanosti všech tří dimenzí politiky?

11 Multidisciplinarita Veřejná politika i politická věda jsou ze svých definic multidisciplinární obory Multidisciplinarita jako módní záležitost nebo jako nutnost? Je multidisciplinarita opravdu možná? Co praktikování multidisciplinarity doopravdy znamená? Jaký přístup (obor, věda) má mít hlavní řídící a interpretační funkci?

12 Postoj k anglosaskému mainstreamu
Jsou, zejména, americké poznatky nosné a přenosné i mimo americké prostředí? Jakým způsobem (de)formuje angličtina jako lingua franca poznávací a sdělovací možnosti studia veřejných politik? Je potřeba překládat anglickou terminologii?

13 Promýšlení vztahu teorie a praxe
Do jaké míry je při studiu veřejných politik teorie závislá na konkrétní praxi, např. politickém systému, režimu apod.? Máme věnovat větší pozornost vztahu mezi vědeckou metodologií (teorií) a metodiky studia veřejných politik?

14 Druhý pohled na české studium veřejných politik?
Správní věda: Hendrych 1992 a 2003 Veřejná politika jako obor: Potůček 1994, 1996 a 2005, Veselý 2005 a 2007? Francouzská percepce analýzy veřejných politik: Kráľová 2003 a 2006, Novotný 2007 „Post-moderní“ pohled na policy jako koncept vládnutí: Colebatch 2005 Institucionální analýza veřejných programů: Winkler 2002 Rozhodování a analýza v politice: Prorok 1993 a 1996 Policy analysis jako součást politické vědy: Fiala a 1995; Fiala a Schubert 2000 Ostatní: „šedá zóna“

15 Brněnské pojetí policy analysis jako součásti politické vědy
Institucionální ukotvení: FSS MU (KP, KMV a US, ISPV), MPÚ MU Klíčové profilové publikace: Fiala a Schubert 2000 (Schubert a 1995, Fiala 1991 a 1995) Hlavní představitelé: Fiala, Mareš, Balík Klíčová koncepce pro uchopení policy: trojdimenzionální pojetí politiky, kontextualizace policy do rámce politického systému Hlavní zaměření: analýza české politiky, zahraniční a bezpečnostní politika, politiky EU, multi-level governance Ústřední výzkumné projekty: Výzkumný grant MŠMT na období “Politické strany a reprezentace zájmů v současných evropských demokraciích” - Institut pro srovnávací politologický výzkum, sekce „Analýza české politiky po vstupu do EU“ Výzkumný grant MPSV „Političtí aktéři v europeizaci a internacionalizaci českého politického prostoru“ - KMZ a ES FSS MU

16 Pražské pojetí veřejné politiky jako samostatného vědního oboru 1.
Institucionální ukotvení: KVSP ISS UK FSV (od října 1994), CESES UK FSV (od října 2000) Hlavní představitelé: Potůček, Purkrábek, Veselý, Háva Klíčová koncepce pro uchopení policy: veřejný zájem, veřejně politický problém Hlavní zaměření: strategie a prognózy, governance, sociální stát Ústřední výzkumné projekty: KVSP ISS UK FSV Granty GA ČR „Analýza procesu formování a realizace veřejné politiky v České republice“ „Analýza procesů rozhodování, financování a komunikace ve veřejné politice v České republice“ = Edice Veřejná a sociální politika: v období svazků Výzkumný záměr „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“ část „Spravedlnost a sociální soudržnost jako předpoklady rozvoje české společnosti“ (od 2006) CESES UK FSV – vlastní projekty a granty

17 Pražské pojetí veřejné politiky jako samostatného vědního oboru 2.
Klíčové profilové publikace: Potůček, M. (ed.) (1994). Zrod veřejné a sociální politiky v České republice. Praha: Vesmír, Edice Veřejná a sociální politika, sv. 1 Potůček, M. (ed.) (listopad 1996). Veřejná politika. Praha: KVSP ISS UK FSV (skripta) Potůček, M. - LeLoup, L.T. - Jenei, G. - Váradi, L. (eds.) (2003). Public Policy in Central and Eastern Europe: theories, methods and practices. Bratislava: NISPAcee Potůček, Martin a kol. (2005). Veřejná politika. Praha: SLON Veselý, A. (2005). Metody a metodologie vymezení problému. Praha: Ceses UK FSV. Studie CESES 5/2005 Veselý, A. - Drhová, Z. - Nachtmannová, M. (2005). Veřejná politika a proces její tvorby. Co je „policy“ a jak vzniká. Praha: Ceses UK FSV. Studie CESES 8/2005 Veselý, A. (2007?). Veřejná politika. Praha: Praha: Ceses UK FSV. Pražské sociálně vědní studie. Řada Veřejná politika a prognostika Další: Publikace CESES UK FSV Publikace IZPE


Stáhnout ppt "PGS seminář oboru Veřejná a sociální politika"

Podobné prezentace


Reklamy Google