Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohledy na české studium veřejných politik skrze francouzskou inspiraci PhDr. Vilém Novotný PGS seminář oboru Veřejná a sociální politika Čtvrtek, 4. ledna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohledy na české studium veřejných politik skrze francouzskou inspiraci PhDr. Vilém Novotný PGS seminář oboru Veřejná a sociální politika Čtvrtek, 4. ledna."— Transkript prezentace:

1 Pohledy na české studium veřejných politik skrze francouzskou inspiraci PhDr. Vilém Novotný PGS seminář oboru Veřejná a sociální politika Čtvrtek, 4. ledna 2007

2 2 Struktura prezentace ● První pohled na české studium veřejných politik ● Francouzská reflexe studia veřejných politik ● Inspirace pro české studium veřejných politik ● Druhý pohled na české studium veřejných politik

3 3 První pohled na české studium veřejných politik ● Základní syntetické texty (Fiala a Schubert 2000, Colebatch 2005, Potůček a kol. 2005) ● Institucionální zakotvení: KVSP ISS UK FSV, CESES UK FSV; FSS MU v Brně ● Dva dominantní přístupy:  Brněnské pojetí policy analysis jako disciplíny politické vědy (Fiala 1995, Fiala a Schubert 2000)  Pražské pojetí veřejné politiky (public policy) jako vědní disciplína (Potůček a kol. 2005 (Potůček a kol. 2003), Potůček (ed.) 1996 a 1994)  Další: Colebatch 2005, Winkler 2002, Prorok 1993 a 1996, Hendrych 1992 a 2003, Kráľová 2006, „šedá zóna“ ● Solidní základy, ale zatím bez větší potřeby metodologické a teoretické diskuse

4 4 Francouzská reflexe studia veřejných politik Periodizace debaty a základní texty: ● Muller, Pierre (1992). Entre le local et l`Europe. La crise du modèle français des politiques publiques. Revue française de science politique, 42, 2, str. 275-97 ● Forum: enjeux, controverses et tendances de l´analyse des politiques publiques. (leden 1996) Revue française de science politique; 46, 1, p. 96-133 ● Fontaine, Joseph (1996). Public policy analysis in France: transformation and theory. Journal of European Public Policy, 3, 3, str. 481-98 ● Smith, Andy (1999). Public Policy Analysis in Contemporary France: Academic Approaches, Questions and Debates. Public Administration, 77, 1, str. 111-31 ● Hassenteufel, Patrick - Smith, Andy (2002) L`analyse des politiques publiques „à la française“. Revue française de science politique, 52, 1, str. 53-73 Současné trendy ve francouzském studiu veřejných politik: ● Boussaguet, Laurie – Jacquot, Sophie – Ravinet, Pauline (eds.) (2004). Dictionnaire des politiques publiques. Paris: Presses de Sciences Po ● L`analyse politique de l`action publique: confrontation des approches, des concepts et des méthodes (2005). Revue française de science politique, 55, 1, str. 5-187

5 5 Příčiny krize ● Změna prostředí policy-making od pol. 80. let:  Reformulace role národního státu  Regionalizace  Evropská integrace ● Uzavírání se subdisciplíny jiným proudům politické vědy  Přílišná technizace  Zanedbávání dimenze politics  Terminologický žargon ● Malá pozornost věnovaná metodologii

6 6 Návrhy řešení ● Reformulace teorie a metodologie  Epistemologie ● Role kognitivní dimenze  Metodologie ● Reformulovat klíčový koncept „référentiel“  Více pozornosti vztahu mezi teorií a metodami ● Více vycházet ze silných sociologických konceptů ● Přeorientovat výzkum = jak veřejná politika strukturuje interakce mezi aktéry? ● Nová témata  Znovuobjevení institucí  Nové objekty analýzy  Větší integrace politics

7 7 Vztah policy – politics ● Větší integrace politics do studia policy Modifikovat výzkum politické proměnné  Politické strany  Volební cykly  Političtí lídři zaměřením se na: ● Politickou legitimizaci ve veřejných politikách  veřejné politiky jako zdroj politické identity  ospravedlňující diskurzy ● Politizaci veřejných politik  strategie politizace témat veřejných politik z iniciativy aktérů  analýza forem výměny mezi fóry a arénami  analýza politických diskurzů. (Hassenteufel a Smith 2002)

8 8 Možné inspirace pro české studium veřejných politik ● Postavení studia veřejných politik v českých sociálních vědách ● Vztah polity, politcs a policy ● Multidisciplinarita ● Postoj k anglosaskému mainstreamu ● Promýšlení vztahu praxe a teorie

9 9 Studium veřejných politik v českých sociálních vědách ● Veřejná politika jako samostatný vědní obor (silný sociologický vliv) ● Policy analysis jako součást politické vědy ● Veřejná politika jako subdisciplína mezi sociologií a politologií? ● Je vliv sociologie na českou politickou vědu opravdu silný? ● Důrazné rozlišování mezi veřejnou politikou a policy analysis? ● Kam se připojí „šedá zóna“?

10 10 Vztah policy a politcs ● Trojdimenzionální pojetí politiky: polity – politics - polity ● Veřejná politika: především policy – polity ● Politická věda: především politcs – polity ● Je možné se plnohodnotně zabývat problematikou veřejných politik bez uvědomování si neoddělitelné provázanosti všech tří dimenzí politiky?

11 11 Multidisciplinarita ● Veřejná politika i politická věda jsou ze svých definic multidisciplinární obory ● Multidisciplinarita jako módní záležitost nebo jako nutnost? ● Je multidisciplinarita opravdu možná? Co praktikování multidisciplinarity doopravdy znamená? ● Jaký přístup (obor, věda) má mít hlavní řídící a interpretační funkci?

12 12 Postoj k anglosaskému mainstreamu ● Jsou, zejména, americké poznatky nosné a přenosné i mimo americké prostředí? ● Jakým způsobem (de)formuje angličtina jako lingua franca poznávací a sdělovací možnosti studia veřejných politik? ● Je potřeba překládat anglickou terminologii?

13 13 Promýšlení vztahu teorie a praxe ● Do jaké míry je při studiu veřejných politik teorie závislá na konkrétní praxi, např. politickém systému, režimu apod.? ● Máme věnovat větší pozornost vztahu mezi vědeckou metodologií (teorií) a metodiky studia veřejných politik?

14 14 Druhý pohled na české studium veřejných politik? ● Správní věda: Hendrych 1992 a 2003 ● Veřejná politika jako obor: Potůček 1994, 1996 a 2005, Veselý 2005 a 2007? ● Francouzská percepce analýzy veřejných politik: Kráľová 2003 a 2006, Novotný 2007 ● „Post-moderní“ pohled na policy jako koncept vládnutí: Colebatch 2005 ● Institucionální analýza veřejných programů: Winkler 2002 ● Rozhodování a analýza v politice: Prorok 1993 a 1996 ● Policy analysis jako součást politické vědy: Fiala 1991 a 1995; Fiala a Schubert 2000 ● Ostatní: „šedá zóna“

15 15 Brněnské pojetí policy analysis jako součásti politické vědy ● Institucionální ukotvení: FSS MU (KP, KMV a US, ISPV), MPÚ MU ● Klíčové profilové publikace: Fiala a Schubert 2000 (Schubert 1991 a 1995, Fiala 1991 a 1995) ● Hlavní představitelé: Fiala, Mareš, Balík ● Klíčová koncepce pro uchopení policy: trojdimenzionální pojetí politiky, kontextualizace policy do rámce politického systému ● Hlavní zaměření: analýza české politiky, zahraniční a bezpečnostní politika, politiky EU, multi-level governance ● Ústřední výzkumné projekty:  Výzkumný grant MŠMT na období 2005-10 “Politické strany a reprezentace zájmů v současných evropských demokraciích” - Institut pro srovnávací politologický výzkum, sekce „Analýza české politiky po vstupu do EU“  Výzkumný grant MPSV „Političtí aktéři v europeizaci a internacionalizaci českého politického prostoru“ - KMZ a ES FSS MU

16 16 Pražské pojetí veřejné politiky jako samostatného vědního oboru 1. ● Institucionální ukotvení: KVSP ISS UK FSV (od října 1994), CESES UK FSV (od října 2000) ● Hlavní představitelé: Potůček, Purkrábek, Veselý, Háva ● Klíčová koncepce pro uchopení policy: veřejný zájem, veřejně politický problém ● Hlavní zaměření: strategie a prognózy, governance, sociální stát ● Ústřední výzkumné projekty: ● KVSP ISS UK FSV  Granty GA ČR ● „Analýza procesu formování a realizace veřejné politiky v České republice“ 1994-96 ● „Analýza procesů rozhodování, financování a komunikace ve veřejné politice v České republice“ 1997-99 = Edice Veřejná a sociální politika: v období 1994-99 9 svazků  Výzkumný záměr ● „Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika“ část „Spravedlnost a sociální soudržnost jako předpoklady rozvoje české společnosti“ (od 2006) ● CESES UK FSV – vlastní projekty a granty

17 17 Pražské pojetí veřejné politiky jako samostatného vědního oboru 2. ● Klíčové profilové publikace:  Potůček, M. (ed.) (1994). Zrod veřejné a sociální politiky v České republice. Praha: Vesmír, Edice Veřejná a sociální politika, sv. 1  Potůček, M. (ed.) (listopad 1996). Veřejná politika. Praha: KVSP ISS UK FSV (skripta)  Potůček, M. - LeLoup, L.T. - Jenei, G. - Váradi, L. (eds.) (2003). Public Policy in Central and Eastern Europe: theories, methods and practices. Bratislava: NISPAcee  Potůček, Martin a kol. (2005). Veřejná politika. Praha: SLON  Veselý, A. (2005). Metody a metodologie vymezení problému. Praha: Ceses UK FSV. Studie CESES 5/2005  Veselý, A. - Drhová, Z. - Nachtmannová, M. (2005). Veřejná politika a proces její tvorby. Co je „policy“ a jak vzniká. Praha: Ceses UK FSV. Studie CESES 8/2005  Veselý, A. (2007?). Veřejná politika. Praha: Praha: Ceses UK FSV. Pražské sociálně vědní studie. Řada Veřejná politika a prognostika ● Další:  Publikace CESES UK FSV  Publikace IZPE


Stáhnout ppt "Pohledy na české studium veřejných politik skrze francouzskou inspiraci PhDr. Vilém Novotný PGS seminář oboru Veřejná a sociální politika Čtvrtek, 4. ledna."

Podobné prezentace


Reklamy Google