Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Shrnutí učiva předpony, předložky, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, časování sloves, shoda přísudku s podmětem, upevnění učiva na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Shrnutí učiva předpony, předložky, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, časování sloves, shoda přísudku s podmětem, upevnění učiva na."— Transkript prezentace:

1 Anotace: Shrnutí učiva předpony, předložky, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, časování sloves, shoda přísudku s podmětem, upevnění učiva na cvičeních Autor: Vanda Šimonová Jazyk: český Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, český jazyk Očekávaný výstup: Žák rozlišuje stavbu slov, žák poznává slovní druhy, žák skloňuje podstatná jména, žák časuje slovesa, žák zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Klíčová slova: předpony, předložky, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, časování sloves, shoda přísudku s podmětem, cvičení Druh učebního materiálu: prezentace se shrnutím učiva a cvičeními Cílová skupina: žák Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha-západ Projekt EU – OPVK, projekt číslo:CZ.1.07/1.4.00/21.3732 Stupeň a typ vzdělávání: první stupeň, druhé období Typická věková skupina: 10 až 12 let Metodické doporučení: Lze využít pro výklad i pro shrnutí učiva na konci školního roku, snímky se cvičeními se mohou žákům vytisknout Ověření v praxi ověřeno dne: 29.5. 2013 Ve třídě: 5.

2 PROCVIČOVÁNÍ I. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vanda Šimonová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.www.rvp.cz Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

3 Procvič si. Jednou o prázdninách jsme hrál- šipkovanou, kterou pro nás připrav-l- maminka s tatínkem. Šl- jsme v-značenou trasou po šipkách, které nás zavedl- do bl-zkého lesa. Cestu nám ztěžoval- nízké smrčky a křov-ny. Po nějaké chv-l- jsme opravdu objev-l- kartičku s náp-sem: HLEDEJTE POKLAD! Hledal- jsme, hledal-, ale poklad jsme na první pohled nev-děl-. Až po chv-lce dalšího pátrání jsme uv-děl- ve větv-ch hnízdo neuměle spletené ze suché tráv-. Pomohl jsem sestře v-lézt na strom a opravdu, v hnízdě b-la ukryta sladká odměna. Vrátil- jsme se domů a o sladkosti jsme se rozděl-l- i s rodiči.

4 ÚKOLY K TEXTU: 1)Doplň do textu chybějící i / y. 2)Vyhledej holé věty. 3)Vybarvi žlutě všechny předložky. 4)Zeleně vybarvi zvratná slovesa. 5)Červeně vybarvi předpony u slov zavedly, uviděli, vylézt. 6)U podstatných jmen trasou, chvíli, větvích urči mluvnické kategorie. 7)U sloves hráli jsme, ztěžovaly, pomohl jsem urči mluvnické kategorie.

5 Úkol č. 1- správné řešení Jednou o prázdninách jsme hráli šipkovanou, kterou pro nás připravili maminka s tatínkem. Šli jsme vyznačenou trasou po šipkách, které nás zavedly do blízkého lesa. Cestu nám ztěžovaly nízké smrčky a křoviny. Po nějaké chvíli jsme opravdu objevili kartičku s nápisem: HLEDEJTE POKLAD! Hledali jsme, hledali, ale poklad jsme na první pohled neviděli. Až po chvilce dalšího pátrání jsme uviděli ve větvích hnízdo neuměle spletené ze suché trávy. Pomohl jsem sestře vylézt na strom a opravdu, v hnízdě byla ukryta sladká odměna. Vrátili jsme se domů a o sladkosti jsme se rozdělili i s rodiči.

6 Úkol č. 2 – správné řešení Jednou o prázdninách jsme hráli šipkovanou, kterou pro nás připravili maminka s tatínkem. Šli jsme vyznačenou trasou po šipkách, které nás zavedly do blízkého lesa. Cestu nám ztěžovaly nízké smrčky a křoviny. Po nějaké chvíli jsme opravdu objevili kartičku s nápisem: HLEDEJTE POKLAD! Hledali jsme, hledali, ale na první pohled jsme poklad neviděli. Až po chvilce dalšího pátrání jsme uviděli ve větvích hnízdo neuměle spletené ze suché trávy. Pomohl jsem sestře vylézt na strom a opravdu, v hnízdě byla ukryta sladká odměna. Vrátili jsme se domů a o sladkosti jsme se rozdělili i s rodiči.

7 Úkol č.3 – správné řešení Jednou o prázdninách jsme hráli šipkovanou, kterou pro nás připravili maminka s tatínkem. Šli jsme vyznačenou trasou po šipkách, které nás zavedly do blízkého lesa. Cestu nám ztěžovaly nízké smrčky a křoviny. Po nějaké chvíli jsme opravdu objevili kartičku s nápisem: HLEDEJTE POKLAD! Hledali jsme, hledali, ale na první pohled jsme poklad neviděli. Až po chvilce dalšího pátrání jsme uviděli ve větvích hnízdo neuměle spletené ze suché trávy. Pomohl jsem sestře vylézt na strom a opravdu, v hnízdě byla ukryta sladká odměna. Vrátili jsme se domů a o sladkosti jsme se rozdělili i s rodiči.

8 Úkol č. 4 a 5 – správné řešení Jednou o prázdninách jsme hráli šipkovanou, kterou pro nás připravili maminka s tatínkem. Šli jsme vyznačenou trasou po šipkách, které nás zavedly do blízkého lesa. Cestu nám ztěžovaly nízké smrčky a křoviny. Po nějaké chvíli jsme opravdu objevili kartičku s nápisem: HLEDEJTE POKLAD! Hledali jsme, hledali, ale na první pohled jsme poklad neviděli. Až po chvilce dalšího pátrání jsme uviděli ve větvích hnízdo neuměle spletené ze suché trávy. Pomohl jsem sestře vylézt na strom a opravdu, v hnízdě byla ukryta sladká odměna. Vrátili jsme se domů a o sladkosti jsme se rozdělili i s rodiči.

9 Úkol č. 6 – správné řešení podstatné jméno rodčíslopádvzor trasouženskýsg.7.žena chvíliženskýsg.6.růže větvíchženskýpl.6.píseň

10 Úkol č. 7- správné řešení slovesoosobačísločaszpůsob hráli jsme1.pl.minulýoznamovací ztěžovaly3.pl. minulýoznamovací pomohl jsem1.sg.minulýoznamovací

11 KONEC PREZENTACE


Stáhnout ppt "Anotace: Shrnutí učiva předpony, předložky, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, časování sloves, shoda přísudku s podmětem, upevnění učiva na."

Podobné prezentace


Reklamy Google