Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Ivan Beneš Smart Cities – součást prevence katastrof ve městech Tento příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu VF20112015018 Bezpečnost občanů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Ivan Beneš Smart Cities – součást prevence katastrof ve městech Tento příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu VF20112015018 Bezpečnost občanů."— Transkript prezentace:

1 Ing. Ivan Beneš Smart Cities – součást prevence katastrof ve městech Tento příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu VF20112015018 Bezpečnost občanů – krizové řízení (BOKR), za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva vnitra v rámci programu bezpečnostního výzkumu

2 World Economic Forum Annual Meeting 2013 (Davos, Švýcarsko 23-27.1.2013)  Žijeme dnes v nejsložitější éře v dějinách lidstva, vzájemně závislé a propojené  Čelíme dvěma hlavním problémům: ‒ nutné adaptační změně související se změnou klimatu ‒ transformační příležitosti související s konečností zdrojů  Tento nový kontext pro řízení společnosti vyžaduje zvládnout strategickou pružnost a zvyšovat odolnost proti rizikům 2

3 Risk Response Network (RRN)  Ve vzájemně závislém a rychle se měnícím světě, se organizace stále více potýkají s určitými riziky, která jsou komplexní povahy a mají globální důsledky  The World Economic Forum’s Risk Response Network (RRN) poskytuje lídrům ve veřejném i soukromému sektoru nezávislou a nestrannou platformu pro mapování, sledování a zmírňování globálních rizik 3

4 Kdo je zapojen do sítě pro zmírňování rizik (RRN)  Přední globální korporace  Vlády, regulační agentury, mezinárodní organizace, nevládní organizace  Výzkumné instituce  Přední média 4

5 Global Risk Report 2013 (osmé vydání)  Mapování dopadů a pravděpodobnosti 50 převládajících globálních rizik v 10 letém horizontu  Členění rizik: ‒ Ekonomická ‒ Environmentální ‒ Geopolitická ‒ Společenská ‒ Technologická 5

6 15 největších rizik 6 Dopad → Pravděpodobnost → Ekonomická: Ekonomická nerovnost Fiskální nerovnováha Nerovnováha na trhu práce Volatilita cen energie a potravin Zhroucení finančních systémů Environmentální: Růst emisí skleníkových plynů Nedostatečná adaptace na klimatickou změnu Extrémní klimatické jevy Geopolitická: Selhání globálního vládnutí Selhání diplomacie u konfliktů Sociální: Vodní krize Nezvládnutí stárnutí populace Náboženský fanatismus Potravinová krize Technologická: Kybernetické útoky Blahobyt a síla západní společnosti je závislá na ropě Zdroj: 2013 World Economic Forum

7 7 Změna proti 2012 Zdroj: 2013 World Economic Forum

8 8 Změna proti 2012 Zdroj: 2013 World Economic Forum

9 9 Změna proti 2012 Zdroj: 2013 World Economic Forum

10 10 Změna proti 2012 Zdroj: 2013 World Economic Forum

11 11 Změna proti 2012 Zdroj: 2013 World Economic Forum

12 Klastr energie-voda-potraviny: chybí-li, nastanou sociální nepokoje Zdroj: 2011 World Economic Forum

13 Priority jsou dány odolností lidského organismu dýchání teplo voda potrava zdraví duševní pohoda zábava minuty hodiny dny týdny měsíce roky Potřeba:Kritická doba: Základní potřeby k přežití Zbytné potřeby Vyžaduje kontinuitu Přerušení je přijatelné Eelektřina Informace Palivo,doprava Infrastruktura: IZS IZS – Integrovaný záchranný systém

14 Koincidence poruch Změna klimatu Zločinnost, deprivace Konflikty o zdroje Energie, voda, potraviny Migrace Guerillové akce Vojenské akce Extrémní jevy Teroristické akce Základní potřeby podle Maslowa Naše Achilova pata Selhání globál- ního vládnutí  příčiny dopady  Přemnožené lidstvo Konečnost zdrojů Fyziologické potřeby: dýchání, teplo, voda, potraviny, přístřeší, spánek,... Potřeba bezpečí, jistoty, stálosti, pořádku, pravidel a mezí, … Potřeba sounáležitosti Potřeba uznání Sebe- realizace Narušení dodávek způsobí sociální nepokoje, které neviditelná ruka trhu neřeší V dnešním světě můžeme skoro všechno, ale bez elektřiny nemůžeme skoro nic

15 Město je místo, kde žije a bude žít nejvíce lidí  2/3 světové populace bude žít v r. 2050 ve městech  Situace v ČR:  Město by mělo být místem, kde lidé mohou uspokojovat své potřeby, základní i v případě katastrofických událostí

16 Sebere alizace Uznání Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby Sebere alizace Uznání Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby Seber ealiza ce Uznání Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby Normální stavStav pohotovostiNouzový stavObnova T < 24 hodin Zranitelnost komunity krátkodobou mimořádnou událostí Blackout USA 2003, Itálie 2003, … Přes materiální škody poměrně rychlá obnova 16

17 Zranitelnost komunity při déletrvající mimořádné události Sebere alizace Uznání Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby Sebere alizace Uznání Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby Normální stavStav pohotovostiNouzový stavObnova Auckland (Blackout 1998), New Orleans (Katrina 2005), Haiti a Chille (zemětřesení 2010),… Domobrana Rozpad společnosti T > 5 dnů (město ovládnou rabující gangy) 17

18 Cíl zvýšení odolnosti měst: vždy zachovat plnění alespoň základních potřeb obyvatel Sebere alizace Uznání Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby Sebere alizace Uznání Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby; Sebere alizace Uznání Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby Sebere alizace Uznání Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby Normální stavStav pohotovostiNouzový stavObnova T > 5 dnů Přes materiální škody poměrně rychlá obnova Zvýšení odolnosti měst a kritické infrastruktury 18

19 Legitimní otázka a odpověď  Otázka: Proč bychom měli snižovat zranitelnost měst a riziko katastrof?  Odpověď: A proč ne, jestliže žijeme de-facto 5 dnů od vyhlášení výjimečného stavu?  Být či nebýt (připraven)? 19

20 Zajištění kontinuity základních služeb INCIDENT100 % Úroveň provozu připravenost/ prevence čas pohotovostní odezva kontinuita služeb obnova Zmírnění dopadu incidentu minimal service level Zkrácení doby poruchy systému 20 „KPZ – krabička poslední záchrany“

21 Světová kampaň pro výměnu zkušeností starostů měst a obcí 21

22 „Smart Life“ a schopnost přežít hlavní rizika 22 Odolnost proti selhání kritických systémů Ekonomická a environmentální odolnost Odolnost proti zdravotním rizikům Zdroj: 2013 World Economic Forum Imunita organismu Posílení imunity: self-healing Posílení imunity: místní soběstačnost

23 Přístup k projektování infrastruktury se musí změnit: „Smart“ řešení musí být zisková, udržitelná a odolná Čas - Time Lidská bezpečnost - Human safety Design for profit Design for environment Design for survival Sustainabilty

24 Kontakt Ing. Ivan Beneš telefon: 603 261 470 e-mail: ivan.benes@volny.cz


Stáhnout ppt "Ing. Ivan Beneš Smart Cities – součást prevence katastrof ve městech Tento příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu VF20112015018 Bezpečnost občanů."

Podobné prezentace


Reklamy Google