Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smart Cities – součást prevence katastrof ve městech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smart Cities – součást prevence katastrof ve městech"— Transkript prezentace:

1 Smart Cities – součást prevence katastrof ve městech
Ing. Ivan Beneš Tento příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu VF Bezpečnost občanů – krizové řízení (BOKR), za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva vnitra v rámci programu bezpečnostního výzkumu

2 World Economic Forum Annual Meeting 2013 (Davos, Švýcarsko 23-27. 1
Žijeme dnes v nejsložitější éře v dějinách lidstva, vzájemně závislé a propojené Čelíme dvěma hlavním problémům: nutné adaptační změně související se změnou klimatu transformační příležitosti související s konečností zdrojů Tento nový kontext pro řízení společnosti vyžaduje zvládnout strategickou pružnost a zvyšovat odolnost proti rizikům

3 Risk Response Network (RRN)
Ve vzájemně závislém a rychle se měnícím světě, se organizace stále více potýkají s určitými riziky, která jsou komplexní povahy a mají globální důsledky The World Economic Forum’s Risk Response Network (RRN) poskytuje lídrům ve veřejném i soukromému sektoru nezávislou a nestrannou platformu pro mapování, sledování a zmírňování globálních rizik

4 Kdo je zapojen do sítě pro zmírňování rizik (RRN)
Přední globální korporace Vlády, regulační agentury, mezinárodní organizace, nevládní organizace Výzkumné instituce Přední média

5 Global Risk Report 2013 (osmé vydání)
Mapování dopadů a pravděpodobnosti 50 převládajících globálních rizik v 10 letém horizontu Členění rizik: Ekonomická Environmentální Geopolitická Společenská Technologická

6 15 největších rizik Dopad → Pravděpodobnost →
Environmentální: Růst emisí skleníkových plynů Nedostatečná adaptace na klimatickou změnu Extrémní klimatické jevy Geopolitická: Selhání globálního vládnutí Selhání diplomacie u konfliktů Ekonomická: Ekonomická nerovnost Fiskální nerovnováha Nerovnováha na trhu práce Volatilita cen energie a potravin Zhroucení finančních systémů Dopad → Technologická: Kybernetické útoky Sociální: Vodní krize Nezvládnutí stárnutí populace Náboženský fanatismus Potravinová krize Blahobyt a síla západní společnosti je závislá na ropě Pravděpodobnost → Zdroj: World Economic Forum

7 Změna proti 2012 Zdroj: World Economic Forum

8 Změna proti 2012 Zdroj: World Economic Forum

9 Změna proti 2012 Zdroj: World Economic Forum

10 Změna proti 2012 Zdroj: World Economic Forum

11 Změna proti 2012 Zdroj: World Economic Forum

12 Klastr energie-voda-potraviny: chybí-li, nastanou sociální nepokoje
Zajištění energie, vody a potravin je základní předpoklad ekonomického růstu a sociální stability. Poptávku ovlivňuje růst světové populace. Produkční schopnost potravin ovlivňuje klimatická změna, zejména změna vodních srážek, ale taky disponibilita energetických vstupů též ve formě hnojiv a pesticidů. Nedostatky ve státní správě v oblasti řízení sdílených zdrojů – jako jsou přeshraniční toky vody a energie a obchod s potravinami - vytváří napětí, které může vést ke konfliktům. Zdroj: World Economic Forum

13 Priority jsou dány odolností lidského organismu
IZS – Integrovaný záchranný systém Potřeba: Kritická doba: Infrastruktura: Základní potřeby k přežití dýchání teplo voda potrava zdraví duševní pohoda zábava minuty hodiny dny týdny měsíce roky Eelektřina Informace Palivo,doprava IZS Vyžaduje kontinuitu Zbytné potřeby Přerušení je přijatelné

14 Energie, voda, potraviny
Naše Achilova pata Přemnožené lidstvo Selhání globál-ního vládnutí Konečnost zdrojů Koincidence poruch Změna klimatu Zločinnost, deprivace Konflikty o zdroje Migrace Extrémní jevy Teroristické akce Guerillové akce Vojenské akce příčiny dopady Narušení dodávek způsobí sociální nepokoje, které neviditelná ruka trhu neřeší Energie, voda, potraviny Fyziologické potřeby: dýchání, teplo, voda, potraviny, přístřeší, spánek, ... Potřeba bezpečí, jistoty, stálosti, pořádku, pravidel a mezí, … Potřeba sounáležitosti Potřeba uznání Sebe-realizace Základní potřeby podle Maslowa V dnešním světě můžeme skoro všechno, ale bez elektřiny nemůžeme skoro nic

15 Město je místo, kde žije a bude žít nejvíce lidí
2/3 světové populace bude žít v r ve městech Situace v ČR: Město by mělo být místem, kde lidé mohou uspokojovat své potřeby, základní i v případě katastrofických událostí

16 Zranitelnost komunity krátkodobou mimořádnou událostí
Blackout USA 2003, Itálie 2003, … Normální stav Stav pohotovosti Nouzový stav Obnova Přes materiální škody poměrně rychlá obnova Seberealizace Uznání Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby Seberealizace Uznání Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby Seberealizace Uznání Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby T < 24 hodin

17 Zranitelnost komunity při déletrvající mimořádné události
Auckland (Blackout 1998), New Orleans (Katrina 2005), Haiti a Chille (zemětřesení 2010),… Normální stav Stav pohotovosti Nouzový stav Obnova Seberealizace Uznání Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby Seberealizace Uznání Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby Domobrana Rozpad společnosti T > 5 dnů (město ovládnou rabující gangy)

18 Fyziologické potřeby;
Cíl zvýšení odolnosti měst: vždy zachovat plnění alespoň základních potřeb obyvatel Normální stav Stav pohotovosti Nouzový stav Obnova Zvýšení odolnosti měst a kritické infrastruktury Přes materiální škody poměrně rychlá obnova Seberealizace Uznání Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby Seberealizace Uznání Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby; Seberealizace Uznání Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby Seberealizace Uznání Sounáležitost Potřeba bezpečí Fyziologické potřeby T > 5 dnů

19 Legitimní otázka a odpověď
Otázka: Proč bychom měli snižovat zranitelnost měst a riziko katastrof? Odpověď: A proč ne, jestliže žijeme de-facto 5 dnů od vyhlášení výjimečného stavu? Být či nebýt (připraven)?

20 Zajištění kontinuity základních služeb
obnova Úroveň provozu kontinuita služeb pohotovostní odezva připravenost/ prevence 100 % INCIDENT Zmírnění dopadu incidentu minimal service level Zkrácení doby poruchy systému čas „KPZ – krabička poslední záchrany“

21 Světová kampaň pro výměnu zkušeností starostů měst a obcí

22 „Smart Life“ a schopnost přežít hlavní rizika
Odolnost proti selhání kritických systémů Posílení imunity: self-healing Ekonomická a environmentální odolnost Imunita organismu Odolnost proti zdravotním rizikům Posílení imunity: místní soběstačnost Zdroj: World Economic Forum

23 Přístup k projektování infrastruktury se musí změnit: „Smart“ řešení musí být zisková, udržitelná a odolná Design for survival Design for environment Lidská bezpečnost - Human safety Design for profit Sustainabilty Čas - Time

24 Kontakt Ing. Ivan Beneš telefon:


Stáhnout ppt "Smart Cities – součást prevence katastrof ve městech"

Podobné prezentace


Reklamy Google