Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích"— Transkript prezentace:

1 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Chybami se člověk učí, aneb, Nejčastější chyby v záznamech v souborném katalogu SKAT Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

2 Proč mluvit o chybách v záznamech ?
Knihovna zpracuje knihu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí záznam zašle do souborného katalogu + o publikaci se ví, vyhledá se, kde je ALE - nikdo ji v katalogu nenajde - způsobí duplicitu, zmate čtenáře i knihovníky - stahování záznamů – i pro SK ČR Pokud neděláte chyby, pravděpodobně spíte. Benny Hermansson

3 Jak vznikne duplicita?? číslo ISBN 020 a 010 a hlavní autor 100a 700a
MARC21 UNIMARC číslo ISBN 020 a 010 a hlavní autor 100a 700a název - hlavní název, číslo části, název části 245 200 nakladatelské údaje 260 210 rozsah publikace 300 a 215 a Chybovat je v povaze člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává. Marcus Tullius Cicero

4 Pole 1XX – hlavní záhlaví
Autor, ilustrátor, skladatel, interpret, korporace, konference … Nejčastější chyby: Pole 100, 110, 111 nevyplněno, ač odpovídá pravidlům AACR Pole 100 vyplněno nedostatečně Všichni se mýlíme, ale každý se mýlí po svém. Georg Christoph Lichtenberg

5 Trochu opakování Hlavní záhlaví pole 100 (MARC 21) / 700 (UNIMARC)
autor s hlavní odpovědností za dílo Vedlejší záhlaví pole 700 (MARC21) / 701, 702 (UNIMARC) Proč odlišovat tyto selekční údaje??

6 Trochu opakování Dílo má jednoho hlavního autora
- Hlavní autor do hlavního záhlaví (100) Dílo má 2-3 autory (se stejnou rolí) První autor do hlavního záhlaví (100) Druhý a třetí autor do vedlejšího záhlaví (700) Dílo má více než 3 autory: Hlavní záhlaví neobsazeno První autor do vedlejšího záhlaví (700) Údaj o odpovědnosti: Jan Novák … [et al.]

7 Trochu opakování Jeden autor, max. 3 autoři
První autor z více než 3 autorů Autor textu x autor ilustrací Autor původního textu x adaptace Autor původního textu x komentáře Zkrácená díla … Chybu může udělat každý, ale jen hlupák udělá tutéž chybu podruhé.

8 Záhlaví AACR kap. 2- UNIMARC 7-- Kapitola 21 Kapitola 22 Kapitola 23

9 Záhlaví AACR kap. 21 popis pod individuálním autorem
popis pod korporativním autorem popis pod názvem díla s chybným nebo fiktivním autorstvím díla se společnou odpovědností sborníky, díla se smíšenou odpovědností díla, která jsou modifikacemi jiných děl (ilustrované, revidované, komentované texty, překlady, související díla)

10

11

12

13

14

15 Pole 245 – název Nejčastější chyby: Název : podnázev
Název. Číslo části, Název části Název edice x hlavní název Složitější případy – více děl v jedné popisné jednotce (přítisky) Chyby dělají člověka sympatickým. Johann Wolfgang Goethe

16 Předepsaný pramen popisu – název a odpovědnost
2.0B1 „Hlavním pramenem popisu pro tištěné monografie je titulní stránka; pokud chybí, použije se v rámci publikace pramen titulní stránku nahrazující.“ „U monografií … bez titulní stránky … použijte tu část popisné jednotky, která poskytuje nejúplnější informace, ať už se jedná o obálku, vazbu, hlavičku, tiráž… nebo jinou část.“ Údaje mimo předepsaný pramen popisu – buď neuvádět, nebo uvést v hranatých závorkách

17 Zápis hlavního názvu 1.1B1 „Zapište hlavní název přesně, pokud jde o stylistické znění, pořadí a pravopis, není však nutné přesně dodržet psaní velkých písmen a interpunkci obsaženou v názvu.“ ?! zůstává součástí názvu Psaní velkých písmen: první slovo hlavního názvu je vždy velké, v dalších malá gramaticky správná velká písmena angličtina – měnit, kromě korporací a konferencí

18 Zkratky žádný údaj se v této oblasti NEZKRACUJE zkratky:
vyskytují se v předepsaném prameni popisu Zkracování příliš dlouhého názvu: nikdy prvních pět slov názvu, výjimečně

19 Číslice Číslovky i číslice se zapíší přesně tak, jak jsou v PPP
Příklady: 8 ran z lásky 106x Mariánské Lázně Sto let Národního divadla 2. příručka mladých svišťů Třetí kniha džunglí IV. Karlovarské právnické dny

20 Zápis názvu --a bude hůř Název obsahuje ... Název obsahuje []
Nahradí se -- Příklad: ... A bude hůř --a bude hůř Název obsahuje [] Nahradí se ()

21 Zápis názvu Název obsahuje iniciály jména Cesta Jos. V. Sládka
zapsat tak, jak je uvedeno, vynechat vnitřní mezery Příklad: Pohádky K.J. Erbena Cesta Jos. V. Sládka

22

23 Zápis názvu - alternativní název
Alternativní název – součást hlavního názvu aneb, nebo, čili, či před spojkou čárka začíná velkým písmenem Příklady: Hobit, aneb, Cesta tam a zase zpátky Děvče + kluk, aneb, Zmatek nad zmatek Běh za slávou, čili, O soutěžích, aneb, Co s tím

24 Zápis názvu - data v názvu
zápis v té podobě, v jaké se vyskytují na titulní stránce a) data vyjádřená pouze číslicemi se zapisují bez mezer Příklady: 3.III x 6.-8.X x 5

25 Označení a číslo části Schválený dotazy na www stránce NKP č. 6/1998.
Označení a číslo části, dílu apod. se zapisují přesně tak, jak je uvedeno na titulní stránce. Pokud se tedy označení části vyskytuje ve zkrácené podobě, zapíše se tato zkratka, nevyskytuje-li se ve zkrácené podobě, zkratka se nevytváří Jestliže slovo označující část (např. díl, svazek apod.) chybí a je uvedeno jen číslo části, zapíše se pouze toto číslo a žádný další výraz označující část se nevytváří. Pokud je číslo části vyjádřeno arabskou číslicí, zapíše se arabskou číslicí, pokud je vyjádřeno římskou číslicí, zapíše se římskou číslicí a pokud je vyjádřeno číslovkou (tj. slovně) zapíše se číslovkou (tj. slovně)

26 Otázky - NÁZEV Příklady: Země zamyšlená. 1
Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. I, Do roku 1197 Bratrstvo : tři rapsodie. II., Mária Čaroděj ze Salemu. Kniha první, Tyran z hlubin

27 Otázky - NÁZEV Příklady: Křižáci. I, Bůh to chce
Slovník světových literárních děl. 1, A-L Atlas letadel. Svazek 1, Třímotorová dopravní letadla Člověk, svět a vědomí. 2. svazek Dějiny světa. Svazek X Správná pětka. Pětka a únosci

28

29

30

31

32

33 Hlavní název – název části – název edice …
Edice – řešeno v dotazu č Jakým způsobem popisujeme cykly samostatných románů typu „Bílá kněžka“, „Sága o Zaklínači“ apod.? Jedná se o románové řady vycházející v rámci nějakého tématického celku, kterým byl ze začátku nebo v průběhu vycházení dán „souborný“ název, který bývá na knihách uveden v různé podobě – pokud je na titulní stránce, většinou je méně výrazný než název jednotlivého románu. Často nebývá uveden na titulní stránce, ale na jiném místě knihy, někdy je o díle známo, že patří do uvedené řady, ale na knize to uvedeno není (např. proto, že „souborný“ název byl „přidělen“ až po vyjití prvního svazku/několika svazků).

34 Řešení - A A Z údajů uvedených na titulní straně je zřejmé:
Jedná se o název souboru a svazku (= všechny tyto údaje jsou uvedené přímo na tit. s., názvy jsou v 1. pádu; lze poznat, který údaj je název souboru a který název části) název svazku je významný i sám o sobě – jedná se o dílovou monografii s významným názvem svazku, oba názvy musí být selekční a oba se zapisují v poli 245 (MARC 21) / 200 (UNIMARC).

35 Příklad A Příklady: MARC $a Zaklínač. $n II, $p Meč osudu / $c Andrzej Sapkowski $a Meč osudu

36 Řešení - B B. „Souborný“ název je na titulní stránce, ale není uveden výrazně, z úpravy tit. s. není jednoznačně zřejmé, že se jedná o typ Soubor/Svazek, některý z názvů není uveden v 1. pádu, případně nelze určit, co je název souboru a co je název svazku apod. Při určování hlavního názvu vycházíme z podoby titulní stránky; další názvové informace uvedeme do pole 245, podpole $b

37 Příklad - B MARC $a Poražení králové : $b třetí kniha Merlinova kodexu / $c Robert Holdstock $a Merlinův kodex

38 Přítisky Více děl jednoho/více autorů v jednom svazku Pozor, nezaměňovat s přívazky (dodatečně svazáno) Vždycky otevřeně přiznej chybu. Ostatní přestanou dávat pozor a umožní ti udělat další. Mark Twain

39 Přítisky: více děl v jednom záznamu
Popisné jednotky se společným názvem Hlavní název: společný název Na ostatní názvy: odkázat v poznámce k obsahu Př. Podzimní novely / Vladimír Körner. -- Souborné vyd Praha : Československý spisovatel, s. : il. Obsahuje: Adelheid -- Zánik samoty Berhof -- Zrození horského pramene

40 Přítisky: více děl v jednom záznamu
1.1 G1-G4 Popisné jednotky bez společného názvu 1.1.G1 pokud v popisné jednotce bez společného názvu je jedno dílo dominantní, považuje se název tohoto díla za hlavní název, další díla se uvedou v poznámce k obsahu

41 Přítisky – příklady Dominantní název: TS: Michel Lacroix
Co hlásá New Age Pavel Ambros New Age a subjektivizace víry Co hlásá New Age / Michel Lacroix Obsahuje: New Age a subjektivizace víry / Pavel Ambros --New Age jako spiritualita postmoderny / Jiří Dvořáček -- Na prahu změny letopočtu-- / Vít Peštulka -- Přírodní vědy - změna paradigmatu a New Age / Jurik Hájek

42 Přítisky 1.1.G2 pokud žádné dílo nedominuje, vytváří AACR soubornou popisnou jednotku Názvy jednotlivých děl se zapíší v pořadí, uvedeném v hlavním prameni popisu: všechny názvy pocházejí od jednoho původce - oddělují se středníkem /i když jsou názvy spojeny gramaticky/ Pokud názvy děl pocházejí od různých původců, uvádí se za každým názvem údaje o odpovědnosti. Skupiny údajů se oddělují tečkou a dvěma mezerami

43 Přítisky – příklady : 1 autor
TS: Máj Márinka Od Karla Hynka Máchy Zápis: Máj ; Márinka / od Karla Hynka Máchy TS: Divá Bára a Karla Božena Němcová Zápis: Divá Bára ; a Karla / Božena Němcová

44 Přítisky – příklady : různí autoři
TS:Prof. MUDr. Rudolf Kubát, DrSc. Časné poznávání a léčení ortopedických vad u novorozenců a kojenců Doc. MUDr. Miloš Erichleb, CSc. Interferon v klinické praxi a jeho perspektivy Zápis: Časné poznávání a léčení ortopedických vad u novorozenců a kojenců / Rudolf Kubát. Interferon v klinické praxi a jeho perspektivy / Miloš Erichleb

45 250 - Oblast údajů o vydání Vydání – nejčastější chyby
Vydání neuvedeno Doplněno 1. vydání, ač v dokumentu není nic uvedeno Při kopírování záznamů neopraveno pořadí vydání Někteří lidé nedělají chyby, protože se nikdy nepokusili dělat něco, co stojí za to Johann Wolfgang Goethe

46 250 - Oblast údajů o vydání Definice Předepsané prameny popisu
„všechny exempláře, vyrobené z téhož originálního vstupu (buď přímým kontaktem nebo fotografickou či jinou technikou) a vydané stejnou institucí" (AACR2R příloha D - Slovník termínů) Předepsané prameny popisu titulní stránka, další preliminária (tj. rub titulního listu, všechny stránky předcházející stránce titulní a obal) a tiráž V případě rozdílných údajů v jednotlivých pramenech popisu se údaje o vydání přebírají z pramenů ve výše uvedeném pořadí.

47 Oblast údajů o vydání DESKRIPCE - údaje se zapisují v podstatě tak, jak je uvedeno v PPP pokud je vyjádření jen číselné, doplnit výraz vyd. Jazyk zápis v jazyce, uvedeném v prameni popisu Číslovky a číslice pouze ARABSKÉ číslice římské číslice - nahradit slovní vyjádření - nahradit Slovní vyjádření - na počátku velké písmeno, u dalších podle pravidel pro daný jazyk

48 Oblast údajů o vydání Příklady 5. vyd. Vyd. 1. Vyd. v nakl. Ikar 1
V čes. jazyce vyd. 1. Vyd. 4., rozš. 2., rev. vyd. 1. vyd. ve Votobii

49 Oblast údajů o vydání Doplňkové označení vydání 5. vyd., V MF 1. vyd.
ekvivalent k prvně jmenovanému vydání 5. vyd., V MF 1. vyd. Vyd. 3., V tomto překladu 1. vyd. údaj určující příslušnost popisné jednotky k vydání 4. vyd., Dotisk s novou předmluvou

50 Oblast údajů o vydání Poslední doplňky:
v případě pochybností, je-li to údaj o vyd., uveďte nedoplňuje se 1. vyd., není-li v prameni popisu nevytvářet nové záznamy u dotisků - více kopií téhož díla

51 260 - Nakladatelské údaje Nejčastější chyby: Špatně uvedený rok vydání Rok dotisku (s tím spojeno pole 008) My děláme chyby z nedopatření, kdežto jiní je dělají z blbosti. Gabriel Laub

52 Oblast 4 - nakladatelské údaje
místo vydání jméno nakladatele datum vydání AACR2R pravidla 1.4 a 2.4 UNIMARC: 210, MARC21: 260 210 ##$aPraha$cAcademia$d2000 260 ##$aPraha :$cAcademia,$c2000.

53 Oblast 4 - nakladatelské údaje
Nakladatelské údaje se musí vztahovat k vydání (oblast 2) předepsaný pramen popisu: titulní stránka, další preliminária (rub titulního listu, všechny stránky předcházející stránce titulní a obal) a tiráž v případě rozdílných údajů platí pořadí

54 Oblast 4 - nakladatelské údaje
Interpunkce Místo vydání : Jméno nakladatele, Datum vydání 1.4.B4 - uveďte jména míst, osob nebo korporací tak, jak se vyskytují - zásada:popiš, co vidíš Vynechání předlložek, pokud by však tímto vynecháním nebyly ovlivněny pádové koncovky Př. In Leipzig V Praze

55 1.4.C - Místo vydání 1.4.C1 Místo vydání
zápis v takové formě a mluvnickém tvaru, v jakém se vyskytuje v prameni popisu Je možné vynechat předložky, ale pouze v případě, že vynecháním nebudou ovlivněny pádové koncovky V Brně In Brno Předložka s velkým počátečním písmenem zápis v jazyce uvedeném v předepsaném prameni popisu - nepřekládá se do češtiny Př.: České Budějovice, V Českých Budějovicích, V Čes. Budějovicích, Böhmische Budweis

56 1.4C - Místo vydání Místo vydání MUSÍ být VŽDY uvedeno
Praha místo vydání je uvedeno v PPP [Praha] místo vydání je uvedeno mimo PPP [Praha?] místo vydání je nejisté, pravděpodobné [Česko] není možné určit ani pravděpodobné místo vydání, lze uvést alespoň zemi [Česko?] pravděpodobná země [S.l.] zkratka slov sine loco (lat. bez místa) b.m.

57 1.4D - Jméno nakladatele jméno nakladatele, název nakladatelství, jméno distributora zápis tak, jak je uvedeno v prameni popisu. Jméno nakladatele nezkracujeme, ale ani nerozepisujeme DESKRIPCE lze zkrátit křestní jména nakladatele na iniciály I. Železný, V. Novák

58 1.4D- Jméno nakladatele První slovo údaje o nakladateli se zapisuje s počátečním velkým písmenem, bez ohledu na to, zda následuje jméno nakladatele nebo jiný výraz pole musí být vždy vyplněno nakladatel neznámý - zkratka slov sine nomine (lat. bez jména) v hranatých závorkách – [s.n.]. b.n. [S.l. : s.n.] (dříve B.m.n).

59 1.4F Datum vydání Určitá formalizace uvádí se v arabských číslicích
slovní vyjádření, římské číslice - nahrazují se 1.4F2 - napište datum tak, jak je uvedeno, i když je známo, že je nesprávné 1997 [i.e. 1967] 1697 [sic]

60 1.4F Datum vydání pokud datum vydání chybí, zapíše se datum nejnovějšího copyrightu datum vydání musí být vždy uvedeno. v případě, že v knize zcela chybí, je nutné jej odhadnout - v žádném případě se neuvádí zkratka typu b.r. apod.

61 1.4F Datum vydání Nejčastěji užívané možnosti:
1999 datum vydání je uvedeno v PPP [1999] datum vydání je uvedeno mimo PPP c1999 uvedeno pouze datum copyrightu [1999?] datum vydání nejisté, pravděpodobné [199-] datum vydání v určitém desetiletí [199-?] datum vydání v pravděpodobném desetiletí [19--] datum vydání v určitém století [19--?] datum vydání v pravděpodobném století

62 260 - dotisk Pro dotisk se nevytváří samostatný bibliografický záznam. Údaj, že se jedná o dotisk(y), (ani datum vydání dotisku), se nikde v záznamu nepromítne. Podle dotisku popisujeme pouze v případě, že neznáme údaje o původním vydání, k němuž se dotisk vztahuje Dotaz ke katalogizaci č. 53 Vidíš-li, že se někdo mýlí, nehněvej se naň. Pomni, že není možné mýlit se schválně. Lucius Annaeus Seneca |

63 Údaje fyzického popisu
Nejčastější chyby: Počet stránek – rozdíly v počtu číslovaných stran, při odhadu počtu stran Obrazové přílohy – počet stran příloh je součástí údaje o celkovém počtu stran Vybavení dokumentu – fotografie, obrázky, ilustrace, tabulky, grafy Chyby a omyly těch druhých jsou vždycky důvodem k radosti. André Gide

64 Rozsah xxii, 33, 24 s., [15] s. obr. příl.
Pokud nejsou stránky číslované, ale jejich počet je snadno zjistitelný - sečíst, jinak odhadnout do počtu 100 sečíst [67] s. nad 100 odhadnout ca 150 s. Raději živé chyby než mrtvou dokonalost. Georges Duhamel

65 Rozsah - obrazové přílohy xxii, 33, 24 s., [15] s. obr. příl.
2.5B10 - Obrazové přílohy definice:"list, který obsahuje ilustrativní materiál s vysvětlujícím textem či bez něho a který není součástí hlavní sekvence stránek nebo listů" = obrazová příloha mimo pravidelné stránkování Jestli neumíš udělat chybu, neumíš nic. Marva Collinsová

66 Rozsah - obrazové přílohy xxii, 33, 24 s., [15] s. obr. příl.
uveďte počet stránek těchto příloh na konci stránkování bez ohledu na to, zda-li jsou přílohy na jednom místě nebo jsou rozptýleny 246 s., 32 s. obr. příl. xvi, 267 s., [12] listů obr. příl. Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává. Marcus Tullius Cicero

67 Další vybavení xxii, 33, 24 s., [15] s. obr. příl. : il.
2.5C další fyzické údaje o vybavení, tj. jiné než rozsah a rozměr u monografií - ilustrace zápis všech druhů ilustrací - zkratka il. erb, faksimile, genealogické tabulky, mapy, noty, plány, portréty, příklady x ilustrované titulní stránky, menší ilustrace (např. viněty), tabulky

68 020 - Oblast údajů o standardním čísle a dostupnosti
Nejčastější chyby: ISBN není uvedeno, i když v publikace je obsaženo ISBN ve špatném podpoli (chybné ISBN u 10ti a 13timístných ISBN) Překlepy v čísle, uvedení ISBN předchozího vydání (při kopírování záznamů) I v šachu vyhrává ten, kdo udělá chybu jako předposlední. Savielly Grigorievich Tartakower

69 ISBN Do r. 2006 – 10místné ISBN Od r. 2007 – 13místné ISBN
Dotaz ke katalogizaci č. 267 pro publikace s vročením do roku 2006 včetně používá tento způsob zápisu: $a10místné ISBN $z13místné ISBN pro publikace s vročením od r. 2007 $a13místné ISBN $z10místné ISBN

70 Další důvody duplicit Rozdílné pojetí vícesvazkových děl (popis „shora“, popis „zdola“ Rozdílné pojetí zpracování monografických čísel časopisů Rozdílné pojetí zpracování integračních zdrojů Speciální druhy dokumentů (mapy, hudebniny, grafika …) Chyby při katalogizaci „kopírováním“ Někdo musí vyzkoušet, kudy cesta nevede. Rudolf Křesťan

71 Děkuji za pozornost Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna
v Českých Budějovicích Pryč se starými omyly! Ať žijí nové omyly! Václav Dušek


Stáhnout ppt "Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích"

Podobné prezentace


Reklamy Google