Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Udine 2013 LINGUA CECA I LM Božena Bednaříková. Přednáška č. 8 P8 TZV. POLOVĚTY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Udine 2013 LINGUA CECA I LM Božena Bednaříková. Přednáška č. 8 P8 TZV. POLOVĚTY."— Transkript prezentace:

1 Udine 2013 LINGUA CECA I LM Božena Bednaříková

2 Přednáška č. 8 P8 TZV. POLOVĚTY

3 O čem je tato prezentace co jsou to POLOVĚTY přechodníky infinitiv verbální adjektivum

4 Co jsou to POLOVĚTY polovětné konstrukce výraz vyjadřující děj, ale ne VF! neurčitý slovesný tvar a) přechodník (transgresiv) b) infinitiv verbální adjektivum tentýž nositel dynamického příznaku jako u VF!! (sekundární predikace)

5 Přechodníkové konstrukce FUNKCE: hierarchizace dějů syntaktická funkce: okolnostní určení děje verba finita Dívka se dívala z okna a šťastně se usmívala. PERSPEKTIVA Dívka se dívala z okna, šťastně se usmívajíc. Dívka dívajíc se z okna, šťastně se usmívala. gramatické kategorie?

6 Jak se tvoří přechodníky tvoří se od kmene přítomného (prézentního) nedokonavých sloves (imperfektiv), a to formanty: a) -a, ouc-Ø, ouc-e (3pl. má koncovku - ou): nesa, nesouc, nesouce, b) -e, íc-Ø, íc-e (3pl. má koncovku -í, popř. -ou/-í): prose, prosíc, prosíce / kryje, kryjíc, kryjíce.

7 Jak utvořit přítomný přechodník? NÉST x PROSIT 3pl. nesou x prosí nes-ou: nes + a, ouc, ouce (mask., fem. + neutr., pl.) = nesa, nesouc, nesouce x pros-í: pros + e, íc, íce = prose, prosíc, prosíce

8 Přechodník minulý (přechodník pro předčasnost v minulosti) tvoří se od kmene minulého (infinitivního) dokonavých sloves (perfektiv), a to formanty: a) -Ø, š-i, š-e (končí-li kmen na souhlásku): vynes, vynesši, vynesše, b) -v, vš-i, vš-e (končí kmen na samohlásku): uprosiv, uprosivši, uprosivše.

9 Jak utvořit minulý přechodník? VYNÉST X POPROSIT l-ové příčestí (používá se pro tvoření minulého času): vynesl x poprosil vynes-l x popros-i-l (před -l je souhláska x před -l je samohláska) vynes + 0, ši, še = vynes, vynesši, vynesše x poprosi + v, vši, vše = poprosiv, poprosivši, poprosivše

10 ROZDÍL v použití Naslouchajíc jeho slovům klopila zrak. X Naslouchala jeho zrakům klopíc zrak. Vyslechnuvši jeho slova, sklopila zrak. X Sklopivši zrak, naslouchala jeho slovům.

11 CVIČENÍ 1) Doplňte tvary přechodníků: Sbíhá rychle ze schodů (pískat si) písničku. (seznámit se) s problémem, začalo vedení připravovat program schůze. Paní Malá podala žádost, s nikým (neporadit se). Rozčileně vyběhla, nikoho (nepozdravit). (loučit se) se zesnulým připomínáme jeho zásluhy. Petr, (brát si) dovolenou, se všemi se srdečně loučil. 2) Nahraďte jednu z vět přechodníkovou konstrukcí: Chlapci se svlékli do plavek a skočili do vody. Chlapci se svléknou do plavek a skočí do vody. Nezastihla vás osobně, a proto se na vás obrátila touto cestou. Vůz uvázl v blátě, a proto jsme nemohli jet dále. Šlechta postupně pohltila zemanský stav a začala přecházet k velkovýrobě. Šlechta postupně pohltí zemanský stav a začne přecházet k velkovýrobě. Zapálil si cigaretu a vyšel z místnosti. Zapálí si cigaretu a vyjde z místnosti. Náš přístroj byl zničen, a proto jsme se museli obrátit o pomoc k sousedům.

12 INFINITIV Studovat češtinu na univerzitě není snadné. Každé ráno chodil do trafiky kupovat noviny. X Měl velké životní přání, procestovat celý svět. (infinitivní přívlastek) Nemít autobus zpoždění, přišli bychom včas. (podmínkový význam) Nevím, co udělat dřív. (možnostní význam – Nevím, co má udělat dřív).

13 VERBÁLNÍ ADJEKTIVUM Sledoval sněhové vločky, tančící ve světle lampy. Procházeli se po parku po spadlém listí. Máchův Máj, vydaný péčí Annalisy Cosentino, právě vyšel v nakladatelství Marsilio.

14 Děkuji za pozornost. © Božena Bednaříková katedra bohemistiky Filozofická fakulta Univerzita Palackého, Olomouc bozena.bednarikova@upol.cz www.kb.upol.cz


Stáhnout ppt "Udine 2013 LINGUA CECA I LM Božena Bednaříková. Přednáška č. 8 P8 TZV. POLOVĚTY."

Podobné prezentace


Reklamy Google