Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Síťový hardware Nováková Jana 4. I. Zdroje: Počítačové sítě pro začínající správce – Jaroslav Horák, Milan Keršláger.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Síťový hardware Nováková Jana 4. I. Zdroje: Počítačové sítě pro začínající správce – Jaroslav Horák, Milan Keršláger."— Transkript prezentace:

1

2 Síťový hardware Nováková Jana 4. I.

3 Zdroje: Počítačové sítě pro začínající správce – Jaroslav Horák, Milan Keršláger

4 Osobní počítače se dnes již zabydlely nejen v podnicích, ale i v domácnostech. O jejich výhodách určitě nikdo nepochybuje. Pokud se však „sejde“ více počítačů pohromadě, nastávají starosti: jak zajistit, aby určitá data byl stále aktuální? Kupříkladu je na několika PC nainstalován účetní program a by my potřebujeme, aby se každá změna okamžitě objevila na všech PC (nová faktura, úbytek ve skladu, platba pokladnou…). jak přenést data z jednoho Pc na druhý? Potřebujete zkopírovat soubor, který se však nevejde na disketu (a to je dnes běžné). chcete něco vytisknout, ale tiskárna je připojená k jinému PC Řešení těchto problémů nabízí vzájemné propojení PC – vytvoření počítačové sítě. Dnes je tato technologie hojně používaná, její zřízení nepředstavuje u menších sítí žádné velké náklady. Proč počítačovou síť?

5 Síť nám umožňuje: Sdílet data: soubor, v němž máme důležité data je společný pro všechny uživatele sítě. Snadno přenášet data: překopírovat data z jednoho PC do druhého není žádný problém, nepotřebujeme diskety, nejsme omezeni jejich kapacitou. Sdílet hardwarové prostředky: už jsme si říkali, že pro všechny PC v síti nám stačí jedna tiskárna. Obecně však můžeme využívat pro společnou práci i jiné hardwarové prvky: modemy, scannery, disky pro ukládání dat apod. Komunikaci v síti: je další velkou výhodou sítí. Mezi jednotlivými PC mohou putovat zprávy či dopisy. Dnes se hojně využívá propojování celých sítí k Internetu, všichni pak mají k dispozici služby Internetu (e-mail, browser…) Ochrana dat: spočívá v možnosti soustředit všechna důležitá data na jedno místo v síti (typicky na speciální PC – server). Zde uložená data je pak možno zpřístupnit jen některým uživatelům a jiným je skrýt. Snazší a levnější je také pravidelné zálohování dat nahromaděných na discích serveru. Výhody sítí

6 Druhy sítí Kritérií, podle nichž můžem sítě dělit, je více, mezi hlavní patří klasifikace sítí podle rozlehlosti. Sítě LAN (Local area networks): lokální (místní) přenos je uskutečňován pomocí kabelů (např: školní propojení) dají se omezit řádová velikost (100 metrů) je omezena na 1 místnost, 1 místo  LOCAL Sítě WAN (Wide area networks): celosvětové používají se na propojení telekomunikační linky vzniknou spojením více lokálních sítí Sítě MAN (Metropolitan area network): metropolitní do vzdálenosti 75 km menší e spojují bezdrátově s většími (větší se spojují bezdrátově)

7 Sítová karta

8 Hardwarové prvky sítí 1)Koaxiální kabel -Je nejstarší typ kabelu používaný ve sběrnicové topologii -Rychlost přenášení dat: 10 Mb/s (starší verze), 100 Mb/s (novější verze) 2 druhy koaxiálního kabelu: - tlustý (nepoužívá se) – průměr 10 mm -tenký (snadná instalace) – průměr 5 mm Síťový segment = vzdálenost mezi dvěma terminátory Základem koaxiálního kabelu je měděný drát uložený v plastové izolaci, tak je opletena Stíněním (většinou kovový drát nebo fólie), vše je pak vloženo do vnější izolačně –mecha- nického obalu z plastu. Koaxiální kabel je zakončen BNC konektorem T-konektor slouží pro připojování dalších PC do koaxiální sítě Terminátory (zakončovací odpor) ukončují koaxiální kabel v místě, kde síť končí a zabraňuje zpětnému signálu proudu do kabeláže.

9 2) Kroucená dvojlinka - je odvozena od telefonního kabelu a je to nejrozšířenější vodič v sítích LAN - u kroucené dvojlinky spočívá ochrana právě v kroucení, tzn. Oba vodiče se vzájemně střídají, čímž se ruší možnosti ovlivňování jednoho kabelu druhým. - dvojlinka je odolnější a rychlejší než koax. kabel, snadněji se s ní manipuluje, je pro ni typická hvězdicová topologie Typy: Nestíněná kroucená dvojlinka UTP - skládá se ze 4 párů kroucených vodičů (oranžový, modrý, zelený, hnědý) - všechny vodiče jsou uloženy v plastové izolaci - je nejpoužívanější vodič v síti LAN - je levnější Stíněná kroucená dvojlinka STP - je zde použito stínění kovovým upletením - používá se tam, kde dochází k vnějšímu rušení - 100  CATEGORY 5, 100 Mb/s, RJ-45 - patch kabel – počítač  zásuvka

10

11 Kroucená dvojlinka je plně duplexní, tzn. Můžeme zároveň přijímat i odesílat. Koax. kabel je poloduplexní. Křížený kabel má: - na jednom konci barvy – oranžová, modrá, zelená, hnědá - na druhém konci barvy – zelená, modrá, oranžová, hnědá 3) Optický kabel 1.Optický kabel mnohovidový -u těchto kabelů se paprsek rozkládá na vidy výsledný signál je mírně zkreslený. Vlastnosti: -kratší optické vlastnosti (proměnlivý index lomu světla) -Je levnější a často používaný

12 2.Optický kabel jednovidový -vstupní signál = výstupní signál Vlastnosti: -je dražší -nezkresluje -Používá se na páteřní sítě (Internet) – propojení menších sítí

13

14 Prvky optické kabeláže Převodník (transceiver) Jeho úkolem je převod elektrických paprsků na světelné impulsy a naopak. Konvertor Dovoluje napojit optický kabel nakroucenou dvojlinku. Má tedy zdířku pro optický kabel a kroucenou dvojlinku. Jeho elektronika zároveň převádí světelný paprsek na elektrické impulsy. Výhody optického kabelu: - rychlost přenášení dat - odolnost proti elektromagnetickým rušením - vysoká ochrana dat (nelze je odposlouchávat) Nevýhody optického kabelu: - vysoká cena (kabel není drahý, drahé jsou jen prvky kabeláže) Použití optického kabelu: - u páteřních vedení + propojování mezi budovami

15 Packet Data v PC jsou uložena ve formě 0 a 1. Packet je množina dat přizpůsobená k přenosu po síti (Soubor kopírovaný soubor z jednoho PC do druhého je nejdříve rozložen na packety a poté opět složen) 1234DATA6 1 – Úvodní skupina 2 – Adresa příjemce 3 – Adresa odesílatele 4 – Typ datového pole 5 – Data 6 – CRC – kontrolní součet

16 Model ISO - OSI Model ISO – OSI - rozdělil práci v síti na 7 zákl. vrstev - doporučuje, jak mají horizontálně spolupracovat jednotlivé vrstvy, tzn. jak mají spolupracovat 2 vrstvy stejné úrovně mezi různými sítěmi Jednotlivé vrstvy: 1)Aplikační – uživateli prostřednictvím okna v programu zpřístupní síťové služby (nabízí přístup ke sdíleným souborům, hardwaru, zprávám sítě, vzájemné komunikaci v síti – e-mail) 2)Prezentační – zajišťuje sjednocení formy vzájemně přenášených údajů mezi jednotlivými typy sítí 3)Relační – navazuje a po skončení přenosu ukončuje spojení mezi 2 PC 4)Transparentní – zajišťuje rozdělení dat do packetů a jejich opětovné složení 5)Síťová – zodpovědná za spojení a směrování mezi dvěma uzly (sítěmi) 6)Linková – zajišťuje přenos datových rámců 7)Fyzická – popisuje mechanické, elektrické a funkční vlastnosti

17 Topologie sítí - způsob propojení jednotlivých PC pomocí kabelů -> vytvoření sítě SBĚRNICOVÁ TOPOLOGIE - je poloduplexní, tzn. může jen přijímat nebo jen odesílat - kolize – současně začnou do sítě vysílat 2 PC - je realizovaná koaxiálním kabelem, snadno se rozšiřuje, je docela spolehlivá Nevýhody: - při velkém provozu se síť zpomaluje, obtížně se vyhledávají poruchy a při poruše kabelu se poruší celá síť ; data se šíří všemi směry KRUHOVÁ TOPOLOGIE - Token ring - odlišná od ostatních topologií, založena na postupném předávání zpráv Komunikace: - po síti obíhá speciální známka token, ten PC, který ji získá, získává právo vysílat do sítě - po obdržení zprávy do přijímacího PC (zpráva byla přijata v pořádku), tento PC vygeneruje nový token, uvolní jej do sítě a ostatní PC získají možnost vysílání - využití je 100 % díky neustálému pohybu známky v síti - při poruše je vyřazena celá síť, poruchovost se řeší zdvojením kabeláže, buď po 1. nebo 2. obvodu - produkt IBM, je méně používaná

18

19

20 Komunikace v síti může nastat 2 způsoby: 1)Sítě spojové (jako u telefonu) – vysílací stanice se spojí s přijímací, tento typ sítí je využíván velmi málo 2)Sítě nespojové – spojení se nenavazuje, data jsou vyslána do sítě a přečte si jej jen PC, kterému patří. V aktivní topologii PC signál zesílí a pošle dál. V pasivní topologii si nevšímá. Velkou roli hrají aktivní prvky sítě, které dovedou zprávu k cílovému PC a pošlou zprávu, že je vše v pořádku HVĚZDICOVÁ TOPOLOGIE (metoda ethernet) - v současnosti nejpoužívanější typ lokální sítě - 1. centrální propojovací prvek HUB posílá signály do všech ostatních PC Výhody: - jednoduché spojení - porucha jednoho kabelu neznamená ohrožení sítě - lokalizace je rychlejší Nevýhoda: - musí se vkládat HUB, hodně kabelů

21

22 Přístupové metody hvězdicové topologie 1)Nedeterministická = „metoda náhodného přístupu“, CSMA-CD (Ethernet) -používá se v hvězdicové a sběrnicové topologii, -PC neví, kdy bude vysílat a zkouší Nevýhoda: -kolize, které můžou vést k zahlcení sítě -nelze zaručit, za jak dlouho bude zpráva doručena 2) Deterministická = „metoda řízeného přístupu“ – Token ring -každý PC ví přesně, kdy mu bude přidělen vysílací čas Výhoda: - nedochází ke kolizím, nemůže dojí k zahlcení Nevýhoda: - tato síť je pomalejší a poměrně složitá

23 Strukturovaná kabeláž - na několika patrech

24 Strukturovaná kabeláž - vede se lištami, ve vedení se používá kroucená dvojlinka, která má vývody zdi přes zásuvky - v zásuvkách se sbíhají kabely, které vedou do skříně - hvězdicová topologie Přednosti spojení: - možnost zapojování různých zařízení (PC, telefon) - lze provozovat různé typy sítí (pokud by byla realizovaná síť Token ring nelze použít HUB) - po této síti lze přenášet datové, telefonní i obrazové přenosy - životnost 15 – 20 let

25 Aktivní prvky sítě 1)Zesilovač, opakovač (repeater) -je nejjednodušším aktivním prvkem, protože pouze zesiluje (opakuje) jím procházející signál -používá se u koaxiálních sítí a u sběrnicové topologie 2) Převodník: (transceiver, media konvertor) -kromě toho, že signál zesiluje, převádí jej ještě z jednoho typu kabelu na jiný (např: kroucená dvojlinka na optický kabel,….) 3) Rozbočovač, koncentrátor (HUB) -nezbytný prvek v hvězdicové topologii a) Pasivní – rozbočování signálu neboli větvení sítě b)Aktivní – rozváděný signál navíc zesiluje a převádí, je tedy také opakovačem

26 4) Most: (bridge) Most plní dvě funkce: 1.Filtrace packetů – přečte cílovou adresu packetu a pošle pouze cílovému PC – snižuje se zátěž sítě 2. Dokáže propojit 2 sítě různých standardů -most může být realizován mnoha způsoby – softwarově, integrací do HUBŮ 5) Přepínač (switch) = HUB s funkcí mostu - velmi používaný aktivní prvek - je podobný mostu, ale filtraci packetů provádí mezi jednotlivými zdířkami - komunikace pak může probíhat mezi více páry síť. Karet (zdířek switche) současně. - parametry HUBU: přenosová rychlost = variabilita

27 SWITCH Vytváří si tabulku - používá se pro filtraci packetů a to pomocí tabulky, kterou si ukládá do vlastní paměti, tato tabulka obsahuje adresy jednotlivých PC zapojených do sítě za příslušných větvích dané sítě. 6) Směrovač (Router) - má v sobě zabudovanou filtraci packetů - fnkci je: v celé světové síti na jít volné linky, aby zpráva co nejrychleji doručena - shromažďuje informace o připojení k síti a vybírá nejvýhodnější cestu pro zasílaný packet - u LAN sítí se s ním nesetkáme, typické použití – připojování sítí k Internetu 7) Brána (Gaterway) - slouží k propojování sítí LAN na cizí prostředí (např: sálové PC)


Stáhnout ppt "Síťový hardware Nováková Jana 4. I. Zdroje: Počítačové sítě pro začínající správce – Jaroslav Horák, Milan Keršláger."

Podobné prezentace


Reklamy Google