Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METALICKÉ PŘENOSOVÉ CESTY. 2 PŘENOS ELEKTROMAGNETICKÝCH SIGNÁLŮ λ= c/f [m;m/s,Hz] ELEKTROMAGNETICKÁ VLNA SE MŮŽE ŠÍŘIT RŮZNÝM PROSTŘEDÍM. METALICKÉ VEDENÍOPTICKÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METALICKÉ PŘENOSOVÉ CESTY. 2 PŘENOS ELEKTROMAGNETICKÝCH SIGNÁLŮ λ= c/f [m;m/s,Hz] ELEKTROMAGNETICKÁ VLNA SE MŮŽE ŠÍŘIT RŮZNÝM PROSTŘEDÍM. METALICKÉ VEDENÍOPTICKÁ."— Transkript prezentace:

1 METALICKÉ PŘENOSOVÉ CESTY

2 2 PŘENOS ELEKTROMAGNETICKÝCH SIGNÁLŮ λ= c/f [m;m/s,Hz] ELEKTROMAGNETICKÁ VLNA SE MŮŽE ŠÍŘIT RŮZNÝM PROSTŘEDÍM. METALICKÉ VEDENÍOPTICKÁ VLÁKNA RADIOVÉ PŘENOSOVÉ CESTY

3 3 PŘENOSOVÁ MÉDIA PŘENOSOVÉ MÉDIUM VODIČOVÉHO TYPUÉTEROVÉHO TYPU METALICKÁOPTICKÁ OPTICKÁ VLÁKNA KROUCENÁ DVOULINKA (TWIST) KOAXIÁLNÍ KABEL (COAX) SATELITNÍ MIKROVLNNÉ INFRA- ČERVENÉ RÁDIOVÉ FREE-AIR OPTIKA

4 4 PŘEDSTAVA ÚTLUMU U DRÁTOVÝCH MÉDIÍ

5 5 VLNOVOD

6 6 ROZLIŠUJE SE SILNÝ KOAXIÁLNÍ KABEL (ŽLUTÉ BARVY) OZNAČOVANÝ THICK- WIRE-ETHERNET A TENKÝ KOAXIÁLNÍ KABEL OZNAČOVANÝ THIN-WIRE- ETHERNET. KOAXIÁLNÍ KABEL KOAXIÁLNÍ – SOUOSÉ OSY OBOU VODIČŮ SPLÝVAJÍ A PROCHÁZÍ GEOMETRICKÝM STŘEDEM KABELU.

7 7 KOAXIÁLNÍ KABEL TVOŘÍ DVA SOUSTŘEDNÉ (KOAXIÁLNÍ) VODIČE -VNITŘNÍ STŘEDOVÝ VODIČ -VODIVÉ OPLETENÍ ( STÍNĚNÍ) VLASTNOSTI: MÉNĚ VYZAŘUJE, LZE VYUŽÍT NA VĚTŠÍ VZDÁLENOST, LZE VYUŽÍT NA VYŠŠÍCH FREKVENCÍCH, KONSTRUKČNĚ ODOLNĚJŠÍ, DRAŽŠÍ NEŽ KROUCENÁ DVOULINKA. STÁLE SE POUŽÍVÁ V OBLASTI TELEKOMUNIKACÍ PRO ROZVODY CATV (ANTÉNY) VE SDĚLOVACÍCH SÍTÍCH, PRO ROZVODY KABELOVÝCH TELEVIZÍ, V RÁMCI SÍTÍ HFC (HYBRID FIBER-COAX). DŘÍVE SE POUŽÍVAL I V SÍTÍCH LAN. KOAXIÁLNÍ KABEL

8 8 VNĚJŠÍ VODIČ KOAXIÁLNÍHO KABELU PLNÍ FUNKCI STÍNĚNÍ, ALE V REÁLNÝCH PODMÍNKÁCH DOCHÁZÍ KE ZHORŠENÍ ÚČINNOSTI POTLAČENÍ RUŠENÍ KVŮLI VYROVNÁVACÍM PROUDŮM V TOMTO VODIČI. TAK DOCHÁZÍ KE SNÍŽENÍ POMĚRU SIGNÁLU VŮČI ŠUMU PŘEDEVŠÍM V OBLASTI NÍZKOFREKVENČNÍCH SIGNÁLŮ (20 kHz – 6MHz). JE PROTO ŽÁDOUCÍ, ABY SE KABEL STÝKAL SE ZEMÍ NA CO NEJMÉNĚ MÍSTECH A ABY K NĚMU PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ BYLA IZOLOVÁNA. PRO PŘÍMÉ VYSÍLÁNÍ V ZÁKLADNÍM PÁSMU SE POUŽÍVAJÍ KMITOČTY POD 50 MHz. ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI PŘENOSU PO KABELU SE DOSAHUJE MODULACÍ DIGITÁLNÍHO SIGNÁLU NA NOSNÝ VYSOKOFREKVENČNÍ SIGNÁL. VLASTNOSTI KOAXIÁLNÍHO KABELU

9 9 IMPEDANCE DŮLEŽITÝM PARAMETREM KAŽDÉHO KOAXIÁLNÍHO KABELU JE TZV. IMPEDANCE (ČI: CHARAKTERISTICKÁ IMPEDANCE), MĚŘENÁ V OHMECH. VYJADŘUJE ODPOR, KTERÝ KABEL KLADE STŘÍDAVÉMU PROUDU. VE SVĚTĚ POČÍTAČŮ SE POUŽÍVAJÍ NEJČASTĚJI KOAXIÁLNÍ KABELY S IMPEDANCÍ 50 OHMŮ, ZATÍMCO NAPŘÍKLAD PRO ROZVODY TELEVIZNÍHO SIGNÁLU TO JSOU KABELY S IMPEDANCÍ 75 OHMŮ. Z TOHO TAKÉ VYPLÝVÁ, ŽE PRO VZÁJEMNÉ PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČŮ NENÍ OBECNĚ MOŽNÉ POUŽÍT TEN SAMÝ KABEL, KTERÝ SE POUŽÍVÁ NAPŘÍKLAD PRO SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNY.

10 10 U U-ΔU R*ΔlL*Δl G*ΔlC*Δl ΔlΔl I ΔIΔI I - ΔI ΔUΔU NÁHRADNÍ SCHÉMA ELEMENTU HOMOGENNÍHO VEDENÍ Z C =U/I=ΔU/ΔI=√((R+jωL)/(G+jωC))

11 11 KOREKTNĚ A NEKOREKTNĚ ZAKONČENÉ VEDENÍ AMPLITUDA NAPĚTÍ A PROUDU V KAŽDÉM MÍSTĚ VEDENÍ SESTÁVÁ ZE DVOU SLOŽEK. PRVNÍ SLOŽKA PŘEDSTAVUJE HLAVNÍ ČI POSTUPNOU VLNU ŠÍŘÍCÍ SE VEDENÍM SMĚREM OD POČÁTKU, DRUHÁ SLOŽKA ZPĚTNOU ČI ODRAŽENOU VLNU ŠÍŘÍCÍ SE SMĚREM OD KONCE VEDENÍ. AMPLITUDY TĚCHTO VLN ZÁVISÍ NA VLNOVÉ IMPEDANCI VEDENÍ Z C A NA IMPEDANČNÍM ZAKONČENÍ VEDENÍ IMPEDANCÍ Z 2. POKUD IMPEDANCE VEDENÍ Z C A ZAKONČENÍ Z 2 JSOU SHODNÉ, ODRAŽENÁ VLNA NEVZNIKÁ A VEDENÍM SE ŠÍŘÍ POUZE POSTUPNÁ VLNA. VEDENÍ JE V TOMTO PŘÍPADĚ BEZODRAZOVĚ (KOREKTNĚ) ZAKONČENO, COŽ JE ŽÁDOUCÍ STAV PŘI PŘENOSU SIGNÁLU VEDENÍM.

12 12 KOREKTNĚ A NEKOREKTNĚ ZAKONČENÉ VEDENÍ KOREKTNÍ ZAKONČENÍNEKOREKTNÍ ZAKONČENÍ U ZAČÁTEK VEDENÍ KONEC VEDENÍ Z 2 =Z c POSTUPNÁ VLNA ODRAŽENÁ VLNA Ux ZAČÁTEK VEDENÍ KONEC VEDENÍ Z2>ZcZ2>Zc

13 13 KOAXIÁLNÍ KABEL VERSUS ETHERNET MOŽNOST VYTVÁŘET NA KOAXIÁLNÍM KABELU ODBOČKY U KROUCENÉ DVOJLINKY ODBOČKY VYTVÁŘET NELZE PŘIPOJOVÁNÍM JEDNOTLIVÝCH UZLŮ KE KOAXIÁLNÍMU KABELU VZNIKÁ SÍŤOVÝ SEGMENT SE SBĚRNICOVOU TOPOLOGIÍ SAMOTNÝ KOAXIÁLNÍ KABEL PAK PŘEDSTAVUJE PŘENOSOVÉ MÉDIUM, KTERÉ JE K DISPOZICI VŠEM PŘIPOJENÝM UZLŮM, RESP. JE VŠEMI TĚMITO UZLY SDÍLENO. NA VŠESMĚROVÉM ŠÍŘENÍ JE ZALOŽENA CELÁ KONCEPCE KLASICKÉHO ETHERNETU VČETNĚ JEHO PŘÍSTUPOVÉ METODY CSMA/CD.

14 14 TYPY KOAXIÁLNÍHO KABELU TLUSTÝ KOAXIÁLNÍ KABELTENKÝ KOAXIÁLNÍ KABEL PŘÍKLAD : 10 BASE 5 PŘÍKLAD : 10 BASE 2 POCHÁZÍ Z ROKU 1980HORŠÍ PŘENOSOVÉ VLASTNOSTI MENŠÍ DOSAH PŘENOSOVÁ RYCHLOST MAXIMÁLNÍ DÉLKA VE STOVKÁCH METRŮ. PŘENOSOVÁ RYCHLOST MAXIMÁLNÍ DÉLKA VE STOVKÁCH METRŮ.

15 15

16 16 MINULOST A BUDOUCNOST KOAXIÁLNÍCH KABELŮ PRO BUDOVÁNÍ NOVÝCH LOKÁLNÍCH SÍTÍ SE KOAXIÁLNÍ KABELY POUŽÍVAJÍ JEN ZCELA VYJÍMEČNĚ - DNES JEDNOZNAČNĚ PŘEVLÁDÁ TZV. KROUCENÁ DVOULINKA, KTERÁ SI SEBOU PŘINESLA HNED CELOU UCELENOU FILOSOFII BUDOVÁNÍ MODERNÍCH KABELOVÝCH ROZVODŮ (KONCEPCI TZV. STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE). KOAXIÁLNÍ KABELY VŠAK PŘESTO NEJSOU ZCELA MRTVÉ - ZAJÍMAVÝ COMEBACK TOTIŽ ZAŽÍVAJÍ V SOUVISLOSTI S BUDOVÁNÍM ROZVODŮ KABELOVÝCH TELEVIZÍ. TY SE BUDUJÍ BUĎ NA OPTICKÝCH VLÁKNECH, NEBO PRÁVĚ NA KOAXIÁLNÍCH KABELECH, A KROMĚ TELEVIZNÍCH POŘADŮ MOHOU SLOUŽIT I POTŘEBÁM DATOVÝCH PŘENOSŮ, KONKRÉTNĚ NAPŘÍKLAD PŘÍSTUPU K INTERNETU.

17 17 ARCHITEKTURA KABELOVÉ SÍTĚ

18 18 TYPY KOAXIÁLNÍCH KABELŮ Univerzální koaxiální kabel pro účastnické přívody a nenáročné aplikace, dielektrikum AIR PE - vzduchové, opletení 32x. Balení á 100 m. Univerzální koaxiální kabel, dielektrikum AIRPE-vzduch, opletení 32x, vnitřní a kryté venkovní kabelové rozvody. Balení na cívce 100m, PVC bílé.

19 KROUCENÁ DVOULINKA (TWIST) JAK UŽ JEJÍ NÁZEV NAPOVÍDÁ, KROUCENÁ DVOULINKA JE TVOŘENA DVĚMA VODIČI (RESP. PÁREM) VODIČŮ, A TYTO VODIČE JSOU PO SVÉ DÉLCE PRAVIDELNÝM ZPŮSOBEM ZKROUCENY (ANGLICKY: TWISTED, ODSUD TAKÉ TWISTED PAIR, ČI ZKRÁCENĚ „TWIST").

20 20 KAŽDÉ DVA VODIČE VEDENÉ SOUBĚŽNĚ VEDLE SEBE, FUNGUJÍ JAKO ANTÉNA. PRO ZMENŠENÍ EFEKTU ANTÉNY JE NUTNÉ OBA VODIČE PRAVIDELNĚ (ROVNOMĚRNĚ) ZKROUTIT. VYZAŘOVANÉ ELMAG VLNY SE NAVZÁJEM VYRUŠÍ. JE NUTNÉ DODRŽET PRAVIDELNÉ A VHODNĚ DIMENZOVANÉ ZKROUCENÍ (TYPICKY 1x ZA KAŽDÝCH 7,5 – 10 cm). KATEGORIE KROUCENÉ DVOULINKY: KATEGORIE 3 : DO 10 MHz, POUŽÍVÁ SE AŽ DO 10 Mb/s. KATEGORIE 5 : DO 100 – 120 MHz, POUŽÍVAJÍ SE AŽ DO 100 – 150 Mb/s. KATEGORIE 6: DO 200 MHz. KATEGORIE 7: VYŠŠÍ FEKVENCE. KROUCENÁ DVOULINKA (TWIST) DNES NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ

21 21 KROUCENÁ DVOULINKA OMEZENÍ EFEKTU ANTÉNY PRO OMEZENÍ EFEKTU ANTÉNY SE POUŽVÁ TAKÉ STÍNĚNÍ. ŽÁDNÉ (UTP, UNSHIELDED TP) VŠECH PÁRŮ V KABELU (SREENED TP) KAŽDÉHO PÁRU (STP, SHIELD TP).

22 22 PROČ ZROVNA KROUCENÁ DVOULINKA ?? USA PŘEDIMENZOVANÉ TELEFONNÍ ROZVODY Nešlo by pro počítačové datové rozvody použít již existující, ale nevyužitou telefonní kabeláž"? !!!??

23 23 TAK SPATŘIL SVĚTLO SVĚTA DALŠÍ STANDARD, 10BASET (KDE T JE OD: TWIST).

24 24 PRO KABEL POČÍTAČ – ZÁSUVKA SE POUŽÍVÁ TERMÍN PATCH KABEL. KONEKTOR RJ - 45 ZAPOJENÍ PÁRŮ : 1-2, 3-6,

25 25 PROPOJOVACÍ KABELY ZÁSUVKA-ZÁSUVKA, ZÁSUVKA-HUB NEBO POČÍTAČ HUB SE ZAPOJUJÍ NA OBOU KONCÍCH STEJNĚ. POKUD PROPOJUJEME JEN DVA PC, NENÍ NUTNÝ HUB, ALE KABEL MUSÍ BÝT ZAPOJEN KŘÍŽENĚ.

26 26 PŘÍKLADY TOPOLOGIE SÍTÍ HVĚZDICOVÁ TOPOLOGIE STAR TOPOLOGY SBĚRNICOVÁ TOPOLOGIE BUS TOPOLOGY KOAXIÁLNÍ KABEL KROUCENÁ DVOULINKA

27 27 KABEL VĚTŠINOU OBSAHUJE 2 NEBO VÍCE KROUCENÝCH DVOJLINEK, KTERÉ JSOU BUĎTO NESTÍNĚNÉ UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR) JAKO TELEFONNÍ VEDENÍ, NEBO STÍNĚNÉ PO DVOJICÍCH HLINÍKOVOU FÓLIÍ A OZNAČOVANOU STP (SHIELDED TWISTED PAIR), NEBO STÍNĚNÉ PO DVOJICÍCH A NAVÍC JEŠTĚ DRÁTĚNÝM OPLETEM A OZNAČOVANÉ S-STP (SCREENED STP=STÍNĚNÉ STP) KROUCENÁ DVOULINKA (TWIST) PROČ JE KROUCENÁ DVOJLINKA KROUCENÁ ???? KAŽDÉ DVA SOUBĚŽNĚ VEDOUCÍ VODIČE SE CHOVAJÍ JAKO ANTÉNA. EFEKT „VYZAŘUJÍCÍ ANTÉNY" LZE ALE VÝRAZNĚ SNÍŽIT, A TO TÍM ŽE SE OBA VODIČE PRAVIDELNĚ ZKROUTÍ.

28 28 JEDNOTLIVÉ DRUHY KROUCENÉ DVOULINKY LIŠÍ I V TOM, JAK RYCHLÝ PŘENOS DAT SNESOU. KROUCENÁ DVOULINKA (TWIST) V BĚŽNÉ PRAXI SE JIŽ POUŽÍVÁ TÉMĚŘ VÝLUČNĚ DVOULINKA KATEGORIE 5. TATO KATEGORIE TOTIŽ „SNÁŠÍ" PŘENOSY RYCHLOSTÍ 100 Mbps, POTŘEBNÉ PRO SOUDOBÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘENOSOVÉ TECHNOLOGIE (JAKO JE TZV. RYCHLÝ ETHERNET), A DOKONCE TAKÉ PŘENOSY RYCHLOSTÍ 155 Mbps. NA OBZORU JE VŠAK I KROUCENÁ DVOULINKA KATEGORIE 6, KTERÁ BY MĚLA „SNÁŠET" JEŠTĚ VYŠŠÍ PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI.

29 29 TOPOLOGIE LOKÁLNÍCH SÍTÍ Na kroucené dvoulince není možné dělat odbočky. Kroucená dvoulinka je proto použitelná jen pro vytváření dvoubodových spojů, a díky svým obvodovým vlastnostem navíc omezených jen na maximální vzdálenost 100 metrů.

30 30 VYUŽITÍ KROUCENÉ DVOULINKY TRADIČNĚ PRO REALIZACI TZV. MÍSTNÍ SMYČKY (ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ) NOVĚJI PRO TELEFONNÍ ROZVODY V RÁMCI OBJEKTŮ, OD POBOČKOVÉ TLF. ÚSTŘEDNY. DNES TAKÉ PRO SÍŤOVÉ ROZVODY SÍTÍ LAN V RÁMCI OBJEKTŮ SNAHA VYUŽÍT JIŽ EXISTUJÍCÍ ROZVODY TOPOLOGIE JE STROMOVITÁ

31 31 LITERATURA SVOBODA, J. A KOLEKTIV : TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA - DÍL 1-3 PUŽMANOVÁ, R. ŠIROKOPÁSMOVÝ INTERNET INTERNET: http://www.earchiv.cz/

32 32 OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1. PROVEĎTE ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ PŘENOSOVÝCH CEST PRO PŘENOS SIGNÁLU A STRUČNĚ JE CHARAKTERIZUJTE. 2. PROVEĎTE SROVNÁNÍ METALICKÉ PŘENOSOVÉ CESTY ŘEŠENÉ KOAXIÁLNÍM KABELEM A KROUCENOU DVOULINKOU ( VÝHODY, NEVÝHODY PRAKTICKÉ VYUŽITÍ).


Stáhnout ppt "METALICKÉ PŘENOSOVÉ CESTY. 2 PŘENOS ELEKTROMAGNETICKÝCH SIGNÁLŮ λ= c/f [m;m/s,Hz] ELEKTROMAGNETICKÁ VLNA SE MŮŽE ŠÍŘIT RŮZNÝM PROSTŘEDÍM. METALICKÉ VEDENÍOPTICKÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google