Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
III/2 VY_32_INOVACE_511 Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Jméno autora: RNDr. Rostislav Herrmann Datum: 1. listopadu 2012 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Základy ekologie Téma: EKOLOGIE XI. (červený seznam IUCN) Metodický list/Anotace: Žáci se seznámí se strukturou, cílem vytváření a aktualizacemi červeného seznamu IUCN. Pochopí význam biodiverzity a základní podmínky jejího zachování. Zdroje: uvedeny na konci prezentace

2 ČERVENÝ SEZNAM IUCN RNDr. Rostislav Herrmann
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

3 Co znamená zkratka IUCN? Co znamená červený seznam?
ČERVENÝ SEZNAM IUCN Co znamená zkratka IUCN? Co znamená červený seznam? PLEJTVÁK OBROVSKÝ

4 ČERVENÝ SEZNAM IUCN Červený seznam IUCN (také Červený seznam ohrožených druhů) je seznam ohrožených živočichů a rostlin, vydávaný každé dva roky IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody). Naposledy byl červený seznam IUCN vydán v červnu 2012. Je na něm celkem uvedeno druhů, z nichž je ohroženo vyhynutím. Stupeň ohrožení je určován několika kategoriemi a podkategoriemi. Tyto kategorie se dávají celosvětově ohroženým druhům i takovým, u nichž se jedná o ohrožení regionální.

5 ČERVENÝ SEZNAM IUCN POUŽÍVANÉ KATEGORIE
EX, vyhynulý (Extinct) EW, vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) CR, kriticky ohrožený (Critically Endangered) EN, ohrožený druh (Endangered) VU, zranitelný (Vulnerable) NT, téměř ohrožený (Near Threatened) LC, málo dotčený (Least Concern) DD, chybí údaje (Data Deficient) NE, nevyhodnocený (Not Evaluated) D, domestikovaný (Domesticated)

6 ČERVENÝ SEZNAM IUCN VÝZNAM KATEGORIÍ
Přehled stupňů ohrožení podle IUCN 3.1 z roku 2001 rozděluje všechny známé druhy do následujících kategorií: LC - málo dotčený (Least Concern) - jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí. Např. člověk moudrý • holub domácí NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) – přiřazuje se druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený. Např. koala medvídkovitá • hyena čabraková • cykas japonský VU - zranitelný (Vulnerable) - druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění. Např. kakadu molucký • lemur kata • žralok bílý • slon africký EN - ohrožený (Endangered) - druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti. Např. plejtvák obrovský • tygr indický

7 ČERVENÝ SEZNAM IUCN VÝZNAM KATEGORIÍ
CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) - druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti. Např. rys pardálový • gaviál indický • tygr sumaterský • tygr ussurijský EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) - několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou. Např. lev berberský • nosorožec tuponosý severní • tygr čínský EX - vyhynulý (Extinct) - zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy. Např. vakovlk tasmánský • dronte mauricijský • zebra kvaga • moovití • tygr jávský DD - Chybí údaje (Data Deficient) - taxon je takto označen, pokud není k dispozici dostatek informací k zařazení do jedné z kategorií, nebo chybí znalost o velikosti populace či hrozeb. Např. cykas indický • fenek berberský NE - Nevyhodnocený (Not Evaluated) - označení druhů, u kterých není dostatek dat k určení stupně ohrožení. Např. amur bílý • bazilišek zelený • hlemýžď zahradní

8 Jaký je význam biodiverzity? Pokuste se najít co nejvíce významů.
ČERVENÝ SEZNAM IUCN Jaký je význam biodiverzity? Pokuste se najít co nejvíce významů.

9 ČERVENÝ SEZNAM IUCN Srovnejte si své odpovědi s tímto rámcovým výčtem:
Všeobecně platí, že vysoká biodiverzita zvyšuje produkční schopnosti ekosystémů i jejich schopnost odolávat stresovým faktorům. Můžeme mluvit o biodiverzitě: Genetické = součet celkové genetické informace v genech všech organismů na Zemi. Ekosystémové = rozmanitost biotopů a na ně vázaných společenstev živých organismů. Jsme v životně závislí na přírodě – lze říci, že jsme závislí na službách ekosystémů. V první řadě jde o zásadní regulační mechanismy na Zemi - k nim patří udržování klimatu (teplota, vlhkost,…), udržování obsahu kyslíku a dalších plynů v atmosféře…, recyklační mechanismy a detoxikační mechanismy, koloběh energií a koloběh látek… Jde o mechanismy, které jsou podmínkou života na Zemi. Z výše uvedeného plynou produkční (zásobovací)služby ekosystémů – se zachycením a využitím sluneční energie souvisí produkce organické hmoty a její význam z hlediska výživy lidstva, ale také jako zdroje mnohých surovin, případně jako zdroje energie (dřevo, vlákna, maso…). Udržení vysoké biodiverzity má pro nás význam genetické banky – v ní vázané informace můžeme mnohostranně využít. Bidiverzita má také význam kulturní – ekosystémy jsou zdrojem relaxace, inspirace… Tento výčet významů biodiverzity zdaleka není úplný…

10

11 LITERATURA WWW ZDROJE A DORLING KINDERSLEY BOOK. Zvíře: Obrazová encyklopedie živočichů všech kontinentů. 1. vyd. Praha: Euromedia Group, 2002, 624 s. ISBN GAISLER, Jiří. Zoologie obratlovců. 1. vyd. Praha: Academia, 1983. ROČEK, Zbyněk. Historie obratlovců. 1. vyd. Praha: Academia, ISBN Červený seznam IUCN. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Tygr ussurijský. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Nosorožec Tuponosý. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: WHERE DO BLUE WHALES LIVE. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: Okapia johnstoni. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: Ara hyacintový. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: Biodiverzita. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: C – CZERWONA LISTA. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: BRAUN, David. Wildlife Crisis Worse Than Economic Crisis, IUCN Says. In: National geographic [online]. [cit ]. Dostupné z: Mammal Red List forum. In: [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Škola: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google