Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ergoterapeutické přístupy v hodnocení domácího prostředí Bc. Olga Nováková, M.Sc Bc. Olga Nováková, M.Sc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ergoterapeutické přístupy v hodnocení domácího prostředí Bc. Olga Nováková, M.Sc Bc. Olga Nováková, M.Sc."— Transkript prezentace:

1 Ergoterapeutické přístupy v hodnocení domácího prostředí Bc. Olga Nováková, M.Sc Bc. Olga Nováková, M.Sc.

2 Souhrn Význam domácího prostředí a jeho hodnocení Vliv úprav domácího prostředí Důležitost ergoterapeuta Stávající situace v ČR a ve světě ET přístupy v hodnocení domácího prostředí- teorie, praxe 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.2

3 Souhrn Dávky pro osoby ze ZP na úpravy DP Ergoterapeutické kódy Východiska projektu 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.3

4 Domácí prostředí (DP) 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.4

5 Domácí prostředí osobní důležitost bydlení v domácím prostředí ? nemožnost žít v domácím prostředí - dočasně ? - trvale ? 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.5

6 Úprava domácího prostředí  zcela zásadní vliv na zvýšení pocitu soběstačnosti, bezpečí a schopnosti vrátit se ke svému původnímu či alternativnímu zaměstnání  čekání na úpravu domácího prostředí má negativní vliv na psychiku lidí se ZP a snižuje schopnost jejich rychlého návratu do pracovního procesu (Peterson, 2009) 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.6

7 Úprava domácího prostředí (2)  vztahy mezi domácím prostředím a mírou společenské integrace osob s poruchami hybnosti  adaptace a modifikace domácího prostředí a používání KP za účelem zvýšení soběstačnosti a mobility (Fänge, Iwarsson, 2005) 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.7

8 Problematika hodnocení domácího prostředí v ČR, ve světě doména ergoterapeutahodnocení/ evaluace – doména ergoterapeuta často na základě zkušeností, intuice ≠ evidence-based practice ≠ objektivní metodika hodnocení 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.8

9 Problematika hodnocení domácího prostředí v ČR, ve světě (2) zahraniční recentní studie (Fänge, Iwarsson 2010) poukazují na nedostatečnou vědeckou evidenci efektů hodnocení DP výjimky: studie preventivních úprav DP u seniorů (Mann, 1999)  snížení strachu z pádů  snížení deprese a bolesti  zvýšení soběstačnosti  snížení výdajů na zdravotní péči a sociální služby 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.9

10 ET přístupy v hodnocení domácího prostředí osoby (P), prostředí (E), aktivity (A)teorie vztahu osoby (P), prostředí (E), aktivity (A)  P-E-A interakce  ústřední teorie ergoterapie  samostatný, bezpečný výkon ADL, pracovních i volnočasových aktivit závisí na úspěšné interakci P- E- A (Hagedorn, 1997) 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.10

11 ET přístupy v hodnocení domácího prostředí (2)  Limitace provádění činnosti je většinou důsledkem nerovnováhy mezi schopnostmi jedince, nároky činnosti samotné a faktory prostředí 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.11

12 ET přístupy v hodnocení domácího prostředí (2) Kanadský model výkonu zaměstnáváníKanadský model výkonu zaměstnávání (Canadian Model of Occupational Performance CMOP)  vychází z modelu P- E- A  aktivita, zaměstnávání = základní lidská potřeba a determinanta zdraví  dynamická interakce (Hagedorn, 1997) 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.12

13 Accessibility, Usability, Activity PřístupnostPřístupnost PoužitelnostPoužitelnost AktivitaAktivita (zdroj Fange, Iwarson 2007) 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.13

14 Accessibility- Přístupnost funkční kapacitou fyzického prostředípředstavuje vztah mezi funkční kapacitou (personal component -P) a požadavky fyzického prostředí (environmental component -E) P = funkční znevýhodnění člověka a nutnost využívání KP E= oficiální platné normy a standardy bezbariérových úprav domů a bytů (Stähl, Iwarsson, 2003) 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.14

15 Accessibility- Přístupnost (2) 4 dimenze Přístupnosti: fyzické prostředí  fyzické prostředí  informace  sociální aktivity  služby 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.15

16 Usability- Použitelnost subjektivně vnímaný aspekt podporujebráníjak prostředí podporuje nebo brání vykonávání aktivit a činností člověka jak efektivně, účinně, uspokojivě může člověk dosáhnout svých potřeb v daném prostředí 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.16

17 Activity- Aktivita/Činnost veškeré činnosti, které člověk vykonává ve svém domácím prostředí každodenní sebeobslužné rutinní činnosti zájmy práce, studium 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.17

18 Studie Agneta Fänge, Susanne Iwarsson Challenges in the development of strategies for housing adaptation evaluation.Challenges in the development of strategies for housing adaptation evaluation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2007 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.18

19 Studie Accessibility- PřístupnostAccessibility- Přístupnost  Housing Enabler (HE) objektivní, reliabilní, validní instrument pro hodnocení a analyzování problémů Přístupnosti do obydlí osobní komponenta (P) komponenta prostředí (E)  10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.19

20 Studie 3 kroky hodnocení:  přítomnost funkčních omezení (13 položek) a závislost na pomůckách pro mobilitu (2 položky)  hodnocení bariér fyzického prostředí domu/bytu a jeho okolí (188)  na jejich základě se vypočítá stupeň problémů s přístupností www.enabler.nu 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.20

21 Studie Usability- PoužitelnostUsability- Použitelnost  Usability in My Home (UIMH) sebehodnotící systematický nástroj pro osoby se zdravotním znevýhodněním a starší osoby reliabilní, validní vnímání použitelnosti svých obydlí při činnostech které potřebují a chtějí dělat 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.21

22 Studie Activity- AktivitaActivity- Aktivita ADL Staircase  ADL Staircase (rozšířený Katzův index) obsahuje 5 pADL položek (jedení, přesuny, toaleta, oblékání, koupání 4 iADL položky (vaření, doprava, nakupování, úklid) 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.22

23 Příspěvky ze státní pokladny na úpravu DP DŘÍVE DŘÍVE 70% nákladů rekonstrukce bytu celková částka < 50 000 Kč < 100 000 Kč - výtah (vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb. Příspěvek na úpravu bytu - § 34) NYNÍ celková částka < 350 000 Kč Spoluúčast žadatele 10%  1000 Kč (329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů) 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.23

24 Příspěvky ze státní pokladny „PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU“  Úřady práce ČR (krajské pobočky, pobočka pro hl.město Prahu)  jednorázová a nároková dávka, určena osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.24

25 Příspěvky ze státní pokladny cílová skupina obyvatel:  senioři, vozíčkáři para,tetra-plegici, pollio, muskulární dystrofici, osoby po CMP, poúrazové stavy, RS… další skupiny osob s poškozeným nosným pohybovým ústrojím a osobám držitelů průkazu ZTP, ZTP/P 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.25

26 Příspěvky ze státní pokladny (ne)smysluplnost přiznávání příspěvků stávající stav:  na ÚP, sociálních odborech, městských úřadech nejsou ergoterapeuti, kteří by individuálně a profesionálně navrhli ideální modifikace domácího prostředí a kompenzační pomůcky  co největší samostatnost a nezávislost  samostatné bydlení nebo minimální dopomoc ve vlastním bydlení  naděje žít plnohodnotný život mezi běžnou populací ≠ život v ústavu sociální péče  ideální řešení pro člověka i společnost 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.26

27 Co na to pojišťovny? DŘÍVE Domácí návštěva nebyla hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění Výkon pro domácí návštěvu neexistoval NYNÍ Výkony: Individuální ET základní, Vyšetřeni ergoterapeutem při zahájení ET, Nácvik všedních denních činností  není uvedeno omezení místem  tyto činnosti lze vykonávat v domácím prostředí  nebylo nutné vytvářet samostatný výkon domácí n. 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.27

28 Co na to pojišťovny? DŘÍVE Domácí návštěva nebyla hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění Výkon pro domácí návštěvu neexistoval NYNÍ (2) Doprava ???  záležitost každého zařízení  možnost nasmlouvat se ZP úhradu dopravy ET do domácího prostředí „Doprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě je vykazována na tiskopisu VZP-36, výkon dopravy 10. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu vykonů, byla pro rok 2011 stanovena hodnota bodu ve výši 0,90 Kč dle vyhlášky MZ ČR č. 396/2010 Sb.“ (www.vzp.cz) 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.28

29 Východiska projektu DeMo snaha o zmenšení rozdílů mezi lidmi s postižením a bez postižení život lidí se ZP ve vlastním domácím prostředí udržení sociálního a profesního života odstranění architektonických bariér bytů a okolí 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.29

30 Proč se zaměřit na odstranění bariér? 90 %90 % osob se zdravotním postižením bydlí ve standardním bytě či domě 5 %5 % případů bezbariérovost (VŠPO 07) 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.30

31 Proč se zaměřit na lidi se sníženou mobilitou? 63 % osob se zdravotním postižením má problémy s mobilitou snížení mobility je druhé nejčastější funkční omezení v ČR 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.31

32 Situace v ČR v ČR chybí nástroj sloužící k objektivnímu hodnocení domácího či pracovního prostředí lidí se ZP chybí komplexní metodika, která by na základě ohodnocení prostředí s ohledem na funkční schopnosti daného jedince systematicky řešila problematiku dostupnosti do zaměstnání jako důležité komponenty sociální integrace u osob s omezením mobility 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.32

33 DĚKUJI ZA POZORNOST DĚKUJI ZA POZORNOST 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.33

34 Použité zdroje Peterson, I. Everyday life and home modification for older adults - Impacts, concepts and instrument development. Karolinska Institutet, Stockholm. 2009. ISBN 978-91-7409-268-4. Fänge, A., Iwarsson, S. Changes in ADL dependence and aspects of usability following housing adaptation: A longitudinal perspective. Am J Occup Ther. 2005; 59:296-304 Fänge, A., Iwarsson, S. Changes in accessibility and usability in housing: An exploration of the housing adaptation process. Occup. Ther.Int. 2010; 12:44-59 Mann, W., Ottenbacher KJ, Fraas L., Tomita M., Granger, CV. Effectiveness of assisstive technology and environmental interventions in maintaining independence and reducing home care costs for the frail elderly: A radomized controlled trial. Arch Fam Med. 1999; 8:210-7 Hagedorn, R.: Foundations for Practice in Occupational Therapy, 2nd edition. Churchill Livingstone, 1997 Fänge, A., Iwarsson, S. Challenges in the development of strategies for housing adaptation evaluation, Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2007; 14: 140-149 Stähl. A, Iwarsson, S. Accessibility, Usability and Universal design : Positioning and and definition of concepts describing person-environment relationship. Disability and Rehabilitation. 2003; 25: 57-66 Výběrové šetření postižených osob v roce 2007 „VŠPO 07“. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha. 10.10.2013Olga Nováková, M.Sc.34


Stáhnout ppt "Ergoterapeutické přístupy v hodnocení domácího prostředí Bc. Olga Nováková, M.Sc Bc. Olga Nováková, M.Sc."

Podobné prezentace


Reklamy Google