Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práva cestujících v dopravě v EU Tomáš Pezl FPR ZČU Plzeň 10/12/2013 AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práva cestujících v dopravě v EU Tomáš Pezl FPR ZČU Plzeň 10/12/2013 AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU."— Transkript prezentace:

1 Práva cestujících v dopravě v EU Tomáš Pezl FPR ZČU Plzeň 10/12/2013 AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“ Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

2 Regulované oblasti dopravy Letecká doprava –Nařízení EP č. 261/2004 Železniční doprava –Nařízení EP č. 1371/2007 Autobusová doprava –Nařízení EP č. 181/2011 Námořní a říční doprava –Nařízení EP č. 1177/2010 Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

3 Práva cestujících v letecké dopravě Vztahuje se na případy –odletu z EU –cestě do EU –použití dopravce z EU + Norsko, Švýcarsko a Island Zahrnuje –Odepření nástupu –Zrušení letu –Zpoždění letu –Změnu třídy Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

4 Odepření nástupu na palubu letadla –Většinou rezervace více míst než je k dispozici –Právo požádat o náhradní let do stejné destinace, nebo na proplacení ceny letenky ( Vrácení peněz za letenku = zánik nároku na náhradní let či přesměrování letu) –Právo na náhradu škody –Právo na poskytnutí péče - V závislosti na letové vzdálenosti a délce zpoždění rovněž nárok na občerstvení, bezplatný telefonát či jinou formu komunikace a na uhrazení ubytování Zpoždění –Právo na poskytnutí péče Zpoždění 2 hodiny u nejkratších a 4 hodiny u nejdelších letů V závislosti na letové vzdálenosti a délce zpoždění nárok na občerstvení, bezplatný telefonát či jinou formu komunikace a na uhrazení ubytování –U zpoždění nad 5 hodin – právo na přesměrování nebo vrácení peněz. Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

5 Zrušení letu –Právo požádat o náhradní let do stejné destinace, nebo na proplacení ceny letenky (Vrácení peněz za letenku = zánik nároku na náhradní let či přesměrování letu) –Právo na poskytnutí péče nárok na občerstvení, a bezplatný telefonát či jinou formu komunikace Pří přesměrování, kdy je odlet alespoň následující den rovněž nárok na uhrazení ubytování –Právo na náhradu škody – za předpokladu, že nebyl informován o zrušení letu: Alespoň 2 týdny předem – bez dalšího 2 týdny – 7 dnů předem – s návrhem na přesměrování,které jim umožní odletět do 2 hodin předem a přiletět nejpozději 4 hodin po plánovaném příletu Méně než 7 dnů předem – s návrhem na přesměrování, které bude znamenat odlet nejpozději 1 hodinu předem a dolet nejpozději 2 hodiny předem. Při zrušení letu kvůli mimořádným okolnostem: –není nárok na odškodnění, –dopravce musí navrhnout, buď proplacení ceny letenky (v plné výši nebo neproletěnou část), –zařadit na jiný let. –I za mimořádných okolností je však dopravce povinen poskytnout v době čekání na přesměrování letu potřebnou asistenci. Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

6 Náhrada škody Výše: –250 eur u všech letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů; –400 eur u všech letů v rámci EU delších než 1 500 kilometrů a mimo EU o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů; –600 eur u ostatních letů Právo snížit náhradu 50% v případě, že dolet přesměrovaného letu bude kratší než –2 hodiny u letů do 1500 km –3 hodiny u letů v EU nad 1500 km a mimo EU od 1500 do 3500 km –4 hodiny u ostatních letů Nárok na náhradu škody není: –let byl zrušen kvůli mimořádným okolnostem –o zrušení bylo informováno alespoň dva týdny před plánovaným dnem odletu –byl nabídnut náhradní let se stejnou trasou a podobným časem odletu jako let původní. Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

7 Změna třídy –U umístění do vyšší třídy – není oprávněn požadovat poplatky –U umístění do nižší třídy – poskytne náhradu v rozmezí 30% - 75% z ceny letenky v závislosti na délce letové trasy Ztráta či poškození odbavených zavazadel –pokud dojde ke ztrátě či poškození zavazadel, možnost finanční kompenzace až do výše 1 223 eur na odbavené zavazadlo. –Žádost o odškodnění musí být podána během 7 dní (v případě zpoždění zavazadel do 21 dní). –Promlčecí doba dva roky ode dne doručení zavazadel. Transparentnost cen letenek kupovaných online –od začátku uváděna celková cena, tedy včetně veškerých daní a povinných poplatků –jakékoli příplatky za nadstandardní služby musí být uváděny jasně. Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

8 Práva cestujících v železniční dopravě Nařízení Evropského parlamentu 1371/2007 Zrušení nebo zpoždění Pokud je vlakový spoj zrušen či zpožděn, máte právo na kompenzaci. během čekání na spoj musí být poskytnuty odpovídající informace o důvodu zpoždění. při očekávaném zpoždění delším než 60 minut (oproti času odjezdu uvedenému na jízdence), máte několik možností: –cestu zrušit a požadovat okamžité proplacení plné ceny jízdenky, –požádat dopravce o změnu jízdenky, –pokračovat i přes dané zpoždění v cestě podle původního plánu.  Při pokračování v cestě = nárok na náhradu škody v následující výši: –při zpoždění v délce 1 až 2 hodin na vrácení 25% jízdného. –při zpoždění přesahujícím 2 hodiny na vrácení 50% jízdného.  Jízdné musí být vráceno v průběhu jednoho měsíce od podání žádosti. Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

9 Ztráta či poškození zaregistrovaných zavazadel Dojde-li během cesty ke ztrátě či poškození zaregistrovaného zavazadla - nárok na kompenzaci, s výjimkou situace, kdy se vám zavazadlo ztratilo, protože jste ho nechali bez dozoru. Při předložení důkazu o hodnotě obsahu ztraceného zavazadla, lze získat odškodnění do výše 1 300 eur za každé registrované zavazadlo. Bez důkazu - odškodněni do maximální výše 330 eur za zavazadlo. Při úmrtí či zranění u železniční nehody, právo na náhradu škody za ztrátu či poškození příručního zavazadla, ať už registrovaného či nikoli, až do výše 1 500 eur. Zranění či úmrtí v důsledku železniční nehody zranění = nárok nechat během 15 dní od nehody vyplatit zálohu, z níž se pokryjí bezprostřední výdaje či potřeby zaopatřených osob. V případě úmrtí činí tato záloha minimálně 21 000 eur na osobu. Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

10 Práva cestujících v autobusové dopravě Nařízení 181/2011 (účinné od 01.03.2013) zákaz diskriminace založené přímo nebo nepřímo na státní příslušnosti, s ohledem na tarify a smluvní podmínky pro cestující; nediskriminační zacházení s osobami se zdravotním postižením a osobami se sníženou pohyblivostí a také finanční odškodnění za ztrátu nebo poškození jejich vybavení umožňujícího pohyb v případě nehody; minimální pravidla ohledně cestovních informací pro všechny cestující před cestou i v jejím průběhu a také obecné informace o jejich právech na terminálech a online; pokud je to možné, tyto informace by měly být na vyžádání k dispozici v přístupných formátech v zájmu osob se sníženou pohyblivostí; mechanismus vyřizování stížností zavedený dopravci a dostupný všem cestujícím; nezávislé vnitrostátní orgány v každé zemi EU s mandátem prosazovat toto nařízení a podle potřeby udělovat sankce. Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

11 Práva cestujících v autobusové dopravě Zrušení či zpoždění (delší než 120 minut) nebo nadměrné množství rezervací – linková doprava: –Možnost pokračovat jiným srovnatelným spojem nebo –Náhrada jízdného včetně bezplatné jízdenky do místa původního odjezdu –Pokud není nabídnuta volba – pak nárok na náhradu jízdného + 50% ceny jízdenky jako náhrada škody –Povinnost informovat cestující na terminálu, nejpozději do 30 minut po času odjezdu Zrušení či zpoždění (delší než 90 minut) dálkové cesty (delší než 3 hodiny) –odpovídající pomoc lehké jídlo, jídlo a občerstvení v případě nutnosti hotelové ubytování až na dva hotelové noclehy za celkovou cenu 80 EUR na noc, –kromě případů špatných povětrnostních podmínek a velkých přírodních pohrom) v situacích. Odškodnění v případě nehod –Pro případy úmrtí, zranění a poškození zavazadel –Výše odškodnění se primárně řídí vnitrostátním právem Minimální výše 220 000 EUR na cestujícího; 1 200 EUR za zavazadlo. V případě poškození invalidních vozíků vždy odpovídá nákladům na náhradu nebo opravu ztraceného nebo poškozeného vybavení. –Povinnost poskytnout okamžitou potřebnou pomoc – např. ubytování, stravu, oblečení, dopravu a usnadnění první pomoci. Osoby se zdravotním postižením –konkrétní bezplatná pomoc pro osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou pohyblivostí na terminálech i ve vozidle a v případě potřeby bezplatná přeprava doprovázejících osob. Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

12 Cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách Vztahuje se na případy –Osobní přeprava z přístavu v EU –Osobní přeprava do přístavu v EU, pokud je dopravce z EU –Okružní platby s naloděním v EU, s výjimkami. Neplatí na –Malých lodích; –Krátkých trasách –na lodích bez mechanického pohonu, apod. Zahrnuje –Odepření nástupu –Zrušení letu –Zpoždění letu –Změnu třídy Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

13 Zrušení či zpoždění (90 minut) Povinnost informovat nejpozději 30 minut po času odplutí, včetně informací o navazujících spojích lehká jídla, stravu či občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době odpovídající ubytování na plavidle nebo jinde a přepravu z přístavního terminálu do místa ubytování a zpět Přesměrování do cílového místa nebo Náhradu ceny jízdenky Odškodnění v minimální výši 25 % z ceny přepravního dokladu v případě zpoždění v délce alespoň: –jedné hodiny u naplánované plavby trvající maximálně čtyři hodiny; –dvou hodin u naplánované plavby trvající více než čtyři hodiny, maximálně však osm hodin; –tří hodin u naplánované plavby trvající více než osm hodin, maximálně však dvacet čtyři hodin, nebo –šesti hodin u naplánované plavby trvající více než dvacet čtyři hodin. V případě dvojnásobku zpoždění – odškodnění činí 50% Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

14 Děkuji Vám za pozornost AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“ Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje


Stáhnout ppt "Práva cestujících v dopravě v EU Tomáš Pezl FPR ZČU Plzeň 10/12/2013 AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU."

Podobné prezentace


Reklamy Google