Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. POLYFUNKČNÍ DOMY Definice pojmu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. POLYFUNKČNÍ DOMY Definice pojmu"— Transkript prezentace:

1 5. POLYFUNKČNÍ DOMY Definice pojmu
Polyfunkčnost jako přirozená součást kontinuálního vývoje měst Příčiny oddělení funkcí v různých fázích historického vývoje obytného domu Monofunkčnost jako jeden z negativních faktorů v hodnocení sídlišť Faktory ovlivňující integraci jiných funkcí s bydlením

2 5.Polyfunkční domy DEFINICE POJMŮ
Polyfunkční dům: stavba sdružující více funkcí svým provozem vzájemně slučitelných Může zahrnovat byty vč. domovního vybavení k bytům, jejichž souhrnná plocha je menší než 2/3 podlahové plochy domu

3 - středověký kupecký dům prototyp městského polyfunkčního domu :
5.Polyfunkční domy PF, JAKO PŘIROZENÁ SOUČÁST VÝVOJE SÍDEL (měst i vesnic) - venkovská usedlost v historii soběstačná ekonomická jednotka (zemědělská výroba, chov dobytka, drobná výroba pro potřebu rodiny, bydlení) - středověký kupecký dům prototyp městského polyfunkčního domu : funkce výrobní, obchodní, obytná

4 5.Polyfunkční domy POLYFUNKČNÍ DOMY V CENTRECH HISTORICKÝCH MĚST Nový Jičín Frýdek Orlová

5 5. Polyfunkční domy PF, PŘÍČINY ODDĚLENÍ FUNKCÍ v různých fázích
5.Polyfunkční domy PF, PŘÍČINY ODDĚLENÍ FUNKCÍ v různých fázích historického vývoje 17. a poč.18 stol. rozvoj obchodu a řemesel -    rozvoj manufakturní výroby, příliv obyvatel do měst, pavlačové domy s ubytováním tovaryšů, měšťanské domy s obchodem 18.a poč 19.stol.  průmyslová revoluce, vznik továren, potřeba bydlení pro nové pracovní síly, dělnické kolonie, městské domy a vily na předměstí bohatnoucí buržoazie, první výrazné oddělování funkcí-  nový typ obytného domu –městský nájemní dům - výroba se odsouvá do továren polyfunkční dům v historické podobě zůstává ojediněle v centrech měst (obchod, služby, kanceláře) 19.a poč.20.stol. vznik nového typologického druhu - obchodního domu

6 5.Polyfunkční domy PF, PŘÍČINY ODDĚLENÍ FUNKCÍ FUNKCIONALISMUS
- ideologické a sociální aspekty –změny ve vnímání architektury a urbanismu vč.bydlení,měřítka a dispozice obytného domu - 1.pol.20.stol.- Athénská charta funkcionalistické zónování nových sídel –bydlení, služby,doprava,výroba, rekreace - upřednostnění hygieny a dopravy - výstavba monofunkčních sídlišť, služby a obchody soustředěny v pavilonech obytných skupin - negace historického města a polyfunkčního domu - experimentální kolektivní domy

7 5.Polyfunkční domy KOLEKTIVNÍ DOMY FUNKCIONALISMUS
Sociální a společenskopolitické aspekty: snaha po beztřídní společnosti Propagování kolektivismu – požadavek: osvobodit jednotlivce i rodinu od zbytečně zatěžujících a teoreticky neekonomických domácích prací (příprava jídla, nákupy, péče o prádlo, šatstvo, jejich opravy, úklid) Inspiračním zdrojem byl sovětský konstruktivismus (kolektivismus jako součást státní komunistické ideologie) – Koldomy N.A.Miljutina, M.J.Ginsburga: malé byty nebo bytové buňky, redukce bytu pouze na spaní, postupný zánik rodiny L´Corbusier rozvíjí obdobná pojetí společenského bydlení v kolektivním domě Unité d´Habitation v Marseill 1947 – 52 U nás architektonická sekce levé fronty: Karel Teige, Jiří Kroha propagátory těchto myšlenek kolektivní dům ve Zlíně, J. Voženílek, 1947 kolektivní dům v Litvínově: Václav Hilský, Evžen Linhart, 1945 – 50

8 5.Polyfunkční domy KOLEKTIVNÍ DOMY - KOLDOMY SOVĚTSKÝ KONSTRUKTIVISMUS

9 Polyfunkční dům, parník –budova jako malé město pro 1 600 obyvatel
5.Polyfunkční domy KOLEKTIVNÍ DOMY FUNKCIONALISMUS – L´Corbusier:Unité d´Habitation v Marseill Polyfunkční dům, parník –budova jako malé město pro 1 600 obyvatel Mezonetové byty různých velikostí přístupné z vnitřní ulice V 7.a 8.patře nákupní středisko Na střeše (palubě) školka, dětské hřiště, bazén, běžecká dráha Těžká hmota domu spočívá na řadě betonových rámů nad úrovní terénu Je jednou z nejvýznamnějších staveb 20.století

10 5.Polyfunkční domy KOLEKTIVNÍ DOMY FUNKCIONALISMUS – L´Corbusier:Unité d´Habitation v Marseill

11

12 5. Polyfunkční domy KOLEKTIVNÍ DOMY FUNKCIONALISMUS, V. Hilský, E
5.Polyfunkční domy KOLEKTIVNÍ DOMY FUNKCIONALISMUS, V.Hilský, E.Linhart: KD v Litvínově Realizován pouze jeden z plánovaných pěti pro zaměstnance Stalinových závodů v Litvínově Dvojice obytných křídel s 13 podlažími a střední spojující budova se7 podl.(společné služby, školka, jesle, prádelna, kuchyně s jídelnou, knihovna, holičství, kadeřnictví,tělocvična, nahoře internát pro mládež) Mezonetové byty tří velikostí, v přízemí a nejvyšším podl.garzonky Celkem 352 bytů pro obyvatel: 100 mezonetů, 172 mezonetů, 80 garzonek Precisně propracovaný systém služeb: shozy, skříňky Maximální technický komfort, Crittallové podlahové topení

13 5.Polyfunkční domy KOLEKTIVNÍ DOMY V.Hilský, E.Linhart: KD v Litvínově

14 5. Polyfunkční domy KOLEKTIVNÍ DOMY V. Hilský, E
5.Polyfunkční domy KOLEKTIVNÍ DOMY V.Hilský, E.Linhart: KD v Litvínově, probíhající rekonstrukce domu

15 5.Polyfunkční domy KOLEKTIVNÍ DOMY Berlín: dům nad dálnicí,1976-81

16 5. Polyfunkční domy POLYFUNKČNÍ DŮM ETERNITHAUS, P
5.Polyfunkční domy POLYFUNKČNÍ DŮM ETERNITHAUS, P.Baumgarten, BERLÍN, INTERBAU1953 dům pro zaměstnance továrny na eternit

17 5. Polyfunkční domy KOLEKTIVNÍ DOMY MODERNÍHO TYPU NA VENKOVĚ USA, 80
5.Polyfunkční domy KOLEKTIVNÍ DOMY MODERNÍHO TYPU NA VENKOVĚ USA, 80.léta

18 5.Polyfunkční domy KOLEKTIVNÍ DOMY

19 5.Polyfunkční domy JAPONSKO, 70 - 80:LÉTA

20 5.Polyfunkční domy POLYFUNKČNÍ DŮM MAXIMILIAN V CELJI

21 5.Polyfunkční domy POLYFUNKČNÍ DOMY V CENTRECH HISTORICKÝCH MĚST Zdeněk Fránek: Polyfunkční dům v Praze na Žižkově, ,( kancl.obch,byty)

22 5.Polyfunkční domy POLYFUNKČNÍ DOMY V CENTRECH HISTORICKÝCH MĚST Zdeněk Fránek: Polyfunkční dům v Praze na Žižkově, ,( kancl.obch,byty)

23 5.Polyfunkční domy POLYFUNKČNÍ DOMY Zdeněk Fránek: Polyfunkční dům v Praze

24 5.Polyfunkční domy POLYFUNKČNÍ DOMY V CENTRECH HISTORICKÝCH MĚST Tomáš Šenberger, M.Pfeffer: konverze textilní továrny Moravan na BD v Zábrdovicích

25 5.Polyfunkční domy POLYFUNKČNÍ DOMY V CENTRECH HISTORICKÝCH MĚST Tomáš Šenberger, M.Pfeffer: konverze textilní továrny Moravan na BD v Zábrdovicích

26 5.Polyfunkční domy POLYFUNKČNÍ DOMY V CENTRECH HISTORICKÝCH MĚST Tomáš Šenberger, M.Pfeffer: konverze textilní továrny Moravan na BD v Zábrdovicích

27 5.Polyfunkční domy DŮM SILO Tag der Architektur 2005 Darmstadt

28 5.Polyfunkční domy DŮM SILO Tag der Architektur 2005 Darmstadt

29 5 .Polyfunkční domy DŮM NA DÁLNICI - Tag der Architektur 2005 startovní byty nad hromadnými garážemi

30 5.Polyfunkční domy MONOFUNKČNOST x POLYFUNKČNOST
       Athénská charta funkcionalistické zónování nových sídel, upřednostnění hygieny a dopravy, experimentální kolektivní domy, negace historického města a polyfunkčního domu zneužití článků Athénské charty ve socialistickou stavební výrobou výstavbě nových sídlišť         monofunkčnost jako jeden z negativních faktorů v hodnocení sídlišť současné pojetí –návrat k polyfunkčnosti obytného prostředí, návrat městského polyfunkčního domu jako tradičního a historií ověřeného městotvorného prvku

31 Vymezení vhodnosti druhů činnosti k integraci s bydlením: příklady:
5.Polyfunkční domy FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INTEGRACI JINÝCH FUNKCÍ S BYDLENÍM Vymezení vhodnosti druhů činnosti k integraci s bydlením: příklady: - maloobchod, služby administrativa - základní zdravotní péče - právnické a poradenské služby - malé knihovny - relaxační a rehabilitační zařízení, prostory pro využití volného času, - prostory vybrané malovýroby - garáže Negativní faktory z hlediska pohody prostředí: - hluk -    prach -    exhalace -    doprava Dispoziční a konstrukční řešení domu : -    použití variabilního konstrukčního systému (skelet, kombinované systémy),umožňujícího změnu funkcí


Stáhnout ppt "5. POLYFUNKČNÍ DOMY Definice pojmu"

Podobné prezentace


Reklamy Google