Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc.Ing.arch. Naděžda Menšíková, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc.Ing.arch. Naděžda Menšíková, CSc."— Transkript prezentace:

1 Doc.Ing.arch. Naděžda Menšíková, CSc.
typologie obytné stavby 1. ročník APS FAST 7. Přednáška HISTORICKÝ VÝVOJ STAVEBNÍHO TYPU BD Doc.Ing.arch. Naděžda Menšíková, CSc.

2 7.1.Historický vývoj stavebního typu BD
měšťanský kupecký dům v době románské měšťanský kupecký dům v době gotické měšťanský renesanční dům měšťanský barokní dům empírový městský činžovní dům proměny nájemního domu v 19.a počátku 20. století bytový dům let 20. století bytové domy druhé poloviny 20. století sídliště u nás nová výstavba obytných souborů po roce 1990

3 7.1.1.Historický vývoj stavebního typu BD Měšťanský kupecký dům v době románské
stol.- vznik osad, obdělávání půdy a chov dobytka, později řemeslo a směnný obchod, v blízkosti křižovatek obchodních cest domy mají pevnostní charakter, volně stojící stavby seskupeny kolem ohrazeného dvora (viz obr.) kamenné silné zdi, dřevěný krov – vymezoval později šířku parcely řadových domů, odlišnost podle povolání majitele dispozice: nejčastěji dvě místnosti: úzká síň se schodištěm a jizba nebo tři místnosti za sebou, dole řemeslo a obchod, nahoře bydlení

4 7.1.2.Historický vývoj stavebního typu BD Měšťanský kupecký dům v době gotické
stol.- vznikají města, rozvoj obchodu a řemesel, města hybnou silou společnosti, cechy řemeslníků a kupců, - úzké dlouhé parcely, vpředu štítový dům, vzadu dvorní křídla a hospodářská stavení, parcely odděleny vysokou zdí, štíty strmých střech do ulice nebo náměstí, podloubí – kryté tržiště - mázhaus: ústředním prostorem v přízemí pro řemeslo a obchod, přístup do obytné a hospodářské části, černá kuchyně, nahoře bydlení Prototyp polyfunkčního domu: bydlení, výroba ,obchod

5 7.1.3.Historický vývoj stavebního typu BD Měšťanský renesanční dům
konec 15.stol.-objevení Ameriky – rozmach obchodu, vznik nových center v západní Evropě - návrat k řecké antické tradici, - bohatne i měšťanstvo, obytné domy ve městech, cihly nahrazují dřevo, úzké gotické parcely se spojují, místo štítů atika a průběžná římsa, sgrafity, loubí zůstává, větší komfort bytů - dispozice navazuje na uspořádání gotického domu se střední zdí kolmou k průčelí, mázhausem, schodištěm do patra, průjezdem do dvora, bydlení v patře, vpředu obytná světnice, vzadu spací kóje dvorní křídla pro bydlení čeledě a skladování zboží, někdy síně přes dvě patra a osvětlená shora, arkády i ve dvoře

6 7.1.4.Historický vývoj stavebního typu BD Měšťanský renesanční dům (Slavonice)

7 7.1.5.Historický vývoj stavebního typu BD Měšťanský renesanční dům
(Telč)

8 7. 1. 6. Historický vývoj stavebního typu BD Měšťanský renesanční dům
7.1.6.Historický vývoj stavebního typu BD Měšťanský renesanční dům Slavonice

9 7.1.3.Historický vývoj stavebního typu BD Měšťanský barokní dům
země zničená 30.letou válkou, prosperita až v 18.stol. přetváření krajiny v širších souvislostech, kostely a kláštery, nová náměstí, zahrady a parky, terasy a schodiště mění se silueta a měřítko města i venkova charakteristický znak: dispoziční osovost barokní dům: je šířkový, 18.stol.s mansardovou střechou s vikýři, střední nosná zeď souběžná s průčelím, rizality a bohatě zdobené portály i celé průčelí, vše podřízeno symetrii, upouští od dosud základního prvku - síně barokní přestavby a dostavby městských paláců

10 7.1.8.Historický vývoj stavebního typu BD Měšťanský barokní dům České Budějovice

11 7.1.9.Historický vývoj stavebního typu BD Empírový městský činžovní dům
-2.pol. 18.stol.- návrat ke klasickému umění, biedermeier v měšťanské kultuře bydlení, nábytku, odívání - nové technické vynálezy, nová vrstva: kapitalističtí podnikatelé, nové pohledy na společnost, ve filosofii osvícenství a racionalismus, příliv obyvatel do města-nové pracovní síly, rozvoj nového společenského řádu - kapitalismu - nutnost řešení bytové otázky – vznik nového stavebního druhu – činžovního domu v uliční zástavbě pro bydlení více rodin - je světlý, vzdušný, místnosti z pavlače osvětleny, je zde i vstup do bytu, na konci společný záchod

12 7.1.9.Historický vývoj stavebního typu BD Empírový městský činžovní dům Brno, Pekařská ul.

13 7.1.9.Historický vývoj stavebního typu BD Empírový městský činžovní dům Brno, Mendlovo náměstí

14 7.1.11.Historický vývoj stavebního typu BD Proměny nájemního domu v 19.a počátku 20.století
rozvoj těžkého průmyslu, : rozšiřování komunikační sítě a železnic vyhrocují se sociální rozdíly, boj o politickou moc,) zvýšení počtu obyvatel ve větších městech, tlak na výstavbu dalších bytů, nadměrné zahušťování zástavby, zhoršení hygienických podmínek i kvality bytů první výrazné dělení funkcí ve městě: dělnické kolonie, vilové čtvrti, expanze zástavby za hranice města nájemní domy v uzavřené blokové zástavbě, dvoutraktové, trojtraktové, domy pro zámožnější blíže města a podle toho jsou vybaveny: koupelny, pokoje pro služebné, někdy dokonce výtahy, zdobená fasáda, pod zvýšeným přízemím dílny řemeslníků a krámky,

15 Historický vývoj stavebního typu BD Proměny nájemního domu v 19.a počátku 20.století Brno, Tivoli, Konečného náměstí

16 Historický vývoj stavebního typu BD Proměny nájemního domu v 19.a počátku 20.století Brno, Drobného ul.

17 1.fáze-základní stavební jednotkou zůstává dům
Historický vývoj stavebního typu BD Proměny nájemního domu v 19.a počátku 20.století August Perret: nájemní dům v Paříži,1902 Antonio Gaudi: nájemní dům v Barceloně 1.fáze-základní stavební jednotkou zůstává dům

18 první organizovaná sociální výstavba, dělnické kolonie
Historický vývoj stavebního typu BD Proměny nájemního domu v 19.a počátku 20. Století De Klerk:sídliště Eigen Haard, Amsterodam, první organizovaná sociální výstavba, dělnické kolonie

19 7.1.11.Historický vývoj stavebního typu BD Proměny nájemního domu v 19.a počátku 20.století
pro chudší hlavně na periferiích měst, byty o jedné místnosti, těsné, málo vzdušné, bez koupelny, s univerzální malou kuchyní, společný záchod na patře nebo latrína na dvoře, většinou jsou to domy pavlačové první organizovaná sociální výstavba, dělnické kolonie 1.fáze-základní stavební jednotkou zůstává dům

20 7.1.11.Historický vývoj stavebního typu BD Proměny nájemního domu v 19.a počátku 20.století


Stáhnout ppt "Doc.Ing.arch. Naděžda Menšíková, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google