Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY GEOGRAFIE cvičení ZÁKLADY HYDROLOGIE Převzato od: B. ŠÍR AR 2010/2011 Vladimíra Haplová Vladimír Těthal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY GEOGRAFIE cvičení ZÁKLADY HYDROLOGIE Převzato od: B. ŠÍR AR 2010/2011 Vladimíra Haplová Vladimír Těthal."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY GEOGRAFIE cvičení ZÁKLADY HYDROLOGIE Převzato od: B. ŠÍR AR 2010/2011 Vladimíra Haplová Vladimír Těthal

2 HYDROLOGIE se zabývá: •Zákonitostmi časového a prostorového rozdělení a oběhu vody na Zemi, jakož i jejími fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi Zdroj: [1]

3 POVODÍ, ROZVODNICE povodí = území, ohraničenérozvodnicí a odvodňované do závěrového profilu ) ( rozvodnice = orografická hranice mezi povodími = myšlená čára na povrchu terénu (nejvyššími body) Zdroj: [1]

4 ROZVODNICE OROGRAFICKÁHYDROGEOLOGICKÁ izolátor závěrovýprofil závěrovýprofil

5 Základní pojmy hydrografické •Povodí – území z něhož odtéká voda atmosférických srážek, ledovců, ze sněhové pokrývky povrchovou i podzemní cestou do řeky, ohraničeno rozvodnicí •Rozvodnice orografická hranice mezi povodími •Plocha povodí – plocha půdorysu povodí. FAPSpkm 2 –Označujeme ji písmeny F nebo A, P, Sp a vyjadřujeme v km 2. •Délka toku – vzdálenost měřená od pramene po ústí řeky. lkm –Označujeme písmenem l a uvádíme v km. •Úmoří – část pevniny, ze které všechna povrchová voda teče do jednoho moře nebo oceánu •Kilometráž – délková evidence střednice půdorysného pruhu dna. Měří se proti proudu vodního toku. %L •Lesnatost povodí – poměr zalesněné plochy k celkové ploše povodí. Vyjadřujeme ji v % a většinou označujeme L. Zdroj: [3]

6 Charakteristika tvaru povodí – poměr plochy povodí ke čtverci délky toku •α = F / l 2 •Podle charakteristiky tvaru povodí rozlišujeme různé typy povodí Typ povodíF ≤ 50 km 2 F > 50 km 2 protáhlé protáhlé α ≤ 0,24α ≤ 0,18 přechodné přechodné0,24 0,260,18 0,20 vějířovité vějířovité α > 0,26α > 0,20 Základní pojmy hydrografické Q [m 3.s -1 ] t Q [m 3.s -1 ] T Q max t T

7 Základní pojmy hydrografické •Říční soustava – hlavní tok a jeho přítoky. Sítí vodních toků označujeme soustavu stálých i občasných vodních toků v uvažovaném území. •Hustota sítě vodních toků – je vyjadřována vztahem: •r = ∑ li / F •r = ∑ li / F, –kde li představuje délku všech toků v povodí. •Poznámka •Pravostranné levostranné přítoky se určuje od pramene •Vodní tok v mapě vždy ukazujeme od pramene •Na rozdíl od kilometráže, která je číslována od ústí toku Zdroj: [3]

8 POVODÍ: 0 –00 -00- 000 tok I. řádu tok II. řádu tok III. řádu pořadové číslo ČHMÚ Hlavní povodí Hlavní povodí : 1.... Labe 2... Odra 3.... Visla 4.... Dunaj 2-02-02-072 OdraOpavaMoraviceMoravice nad Melečkem 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 4 4

9 Příklad rozvodnic III. řádu na území ČR Zdroj: [1]

10

11 ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ VELIČINY •VODNÍ STAV –H, [cm] –vzdálenost vodní hladiny od pevného odměrného bodu •u vodních toků – nula na vodočtu, •u podzemní vody – horní okraj výstroje vrtu –měřen: •vodočty •vodočty (odečítání okamžitého vodního stavu na svislé nebo šikmé stupnici), •limnigrafy •limnigrafy (plovákové snímače - kontinuální měření), •hladinoměry Zdroj: [1]

12 ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ VELIČINY •PRŮTOK –Q, [m 3.s -1 ], [l/s] –Objem vody, který proteče průtočným profilem za jednotku času tři platné číslice (nula se nepočítá) –Zaokrouhluje se tzv. na tři platné číslice (nula se nepočítá) •např. měřený Q = 3,386 m 3.s -1 do zápisu Q = 3,39 m 3.s -1 Q = 13,386 m 3.s -1 do zápisu Q = 13,4 m 3.s -1 Q = 133,386 m 3.s -1 do zápisu Q = 133 m 3.s -1 Q = 1333,486 m 3.s -1 do zápisu Q = 1330 m 3.s -1 –měřen: •přímo : 1. nádoba o známém objemu 2. měrné (tenkostěnné) přelivy •nepřímo: 3. výpočtem ze zjištěné střední průtočné rychlosti 4. výpočtem ze zředění barvícího roztoku 5. dle výkonu čerpadla 6. výpočtem z empirických vzorců (Chézy, Manning) 7. z měrné křivky průtoků

13 T H LIMNIGRAM T Q HYDROGRAM Q H MĚRNÁ KŘIVKA PRŮTOKŮ

14 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD •Údaje charakterizující hydrologické poměry a režim vodních toků vodních stavechteplotách fyzickogeografických poměrech povodí srážkáchprůtocích –Údaje o vodních stavech a teplotách ve vodoměrných stanicích, fyzickogeografických poměrech povodí, srážkách na povodí a průtocích v libovolném profilu •STANDARDNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE –ZÁKLADNÍ –OSTATNÍ •NESTANDARDNÍ •NESTANDARDNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

15 STANDARDNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD •ZÁKLADNÍ –PLOCHA POVODÍ •A, [km 2 ] –DLOUHODOBÁ PRŮMĚRNÁ ROČNÍ VÝŠKA SRÁŽEK –DLOUHODOBÁ PRŮMĚRNÁ ROČNÍ VÝŠKA SRÁŽEK NA POVODÍ •P a, [mm] –DLOUHODOBÝ PRŮMĚRNÝ PRŮTOK –DLOUHODOBÝ PRŮMĚRNÝ PRŮTOK VE VODOMĚRNÝCH STANICÍCH •Q a, [m 3.s -1 ] –M-DENNÍ (P-PROCENTNÍ) PRŮTOKY –M-DENNÍ (P-PROCENTNÍ) PRŮTOKY VE VODOMĚRNÝCH STANICÍCH •Q Md, [m 3.s -1 ], Q p%d, [m 3.s -1 ] –N-LETÉ (MAXIMÁLNÍ) PRŮTOKY –N-LETÉ (MAXIMÁLNÍ) PRŮTOKY VE VODOMĚRNÝCH STANICÍCH •Q N, [m 3.s -1 ] •OSTATNÍ (N-leté povodňové vlny, …)

16 POUŽITÁ LITERATURA 1.UNUCKA, J.: Výukové prezentace 2.KŘÍŽ, VL., ŘEHÁNEK, T. (2002): Cvičení z hydrologie. Přírodovědecká fakulta, Ostravská Univerzita. Skriptum, 54 s. 3.NETOPIL, R. (1984): Fyzická geografie I. Státní pedagogické nakladatelství Praha, Praha, 138 s. 4.HRÁDEK, F., KUŘÍK, F. (2002): Hydrologie. Skriptum ČZU, Praha, 280 s.

17 POUŽITÁ LITERATURA 15.Dostupné z: http://maruska.ordoz.com/images/zakladni_pojmy/heliograf.jpg 16.Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Pyranom eter_sr11_hukseflux.gif/400px-Pyranometer_sr11_hukseflux.gif 17.Dostupné z: http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.chmu.cz/BR/odd eleni/foto/srazkomer_1a.jpg&imgrefurl=http://www.chmu.cz/BR/odd eleni/klimatologie.html&h=600&w=800&sz=468&hl=cs&start=13&um =1&usg=__2RD9e_lliahHIhhQQfWPjNbOU7g=&tbnid=-VtE7Ig- wBv0kM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dtotaliz%25C 3%25A1tor%26um%3D1%26hl%3Dcs%26lr%3D%26client%3Dfirefox -a%26channel%3Ds%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26sa%3DG 18. Dostupné z: http://maruska.ordoz.com/images/Met.budka.jpg 19.Dostupné z: http://www.amet.cz/webmendel/MendelCenter/mendel57z.jpg


Stáhnout ppt "ZÁKLADY GEOGRAFIE cvičení ZÁKLADY HYDROLOGIE Převzato od: B. ŠÍR AR 2010/2011 Vladimíra Haplová Vladimír Těthal."

Podobné prezentace


Reklamy Google