Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku"— Transkript prezentace:

1 Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku
Opava 2012 PhDr. Helena Gajdušková

2 Situační analýza - Vsetínsko
Valašsko – svérázný kraj, ovečky, horalé, prostí lidé, bohatý folklór Vsetín – přistěhovalci z venkova (za prací léta - Zbrojovka) – nemají vzdělávací návyky

3 Situační analýza - Vsetínsko
současnost: zaměření na „tradiční“ cílové skupiny (děti,senioři) – nestačí mladí vzdělaní lidé odcházejí (Brno, Praha, Ostrava, Olomouc, Zlín, zahraničí) nebo se rodiny stěhují do domků na venkov zůstávají sociálně slabé vrstvy nutnost zaměřit vzdělávání i na ně

4 Situační analýza - Vsetínsko
vzdělávací instituce na Vsetínsku ( obyvatel) chybí VŠ 6 středních škol 7 základní škol 11 mateřských škol vzdělávací instituce placeného vzdělávání (Marlin, soukromá škola Kostka atd.) – šance pro „bezplatné/levné“ knihovny

5 Knihovna v konkurenčním prostředí
role„půjčovací“ – nemá na trhu konkurenci role vzdělávací – existuje konkurence: školy vzdělávací agentury

6 Knihovna v konkurenčním prostředí
Chce-li realizovat vzdělávací aktivity: musí být ve svých aktivitách „lepší“ (jiná) než školy a vzdělávací agentury musí nabídnout „přidanou hodnotu“ – něco nového, jiného

7 informační a knihovnické vzdělávací komunitní
Funkce knihovny informační a knihovnické vzdělávací komunitní Vzdělávací a komunitní aktivity vyžadují další prostory – PC učebna, přednáškový sál s promítáním atd. Je výhoda, když je knihovna má.

8 Přidaná hodnota knihoven
V čem knihovny mohou nabídnout svou přidanou hodnotu ve vzdělávání? zaměří se na cílové skupiny, o které nikdo „nestojí“ (nezaměstnaní, matky/rodiče s malými dětmi, senioři atd.) budou flexibilní v nabídce vzdělávacích aktivit knihovny byly první, kdo učil internet; komunikační dovednosti na internetu (Skype, ICQ, Digi foto); finanční gramotnost konkurují vzdělávacím agenturám – ECDL kurzy, akreditované PC kurzy nabídnou klientům to, co ostatní vzdělávací instituce nabídnout nemohou laskavý knihovník příjemné prostředí (neformální) – lidé se v knihovnách nebojí individuální přístup klient se do knihovny může vracet opakovaně využití i jiné služby knihovny (pro něj přidaná hodnota, pro knihovny noví členové)

9 Vzdělávání v knihovně neorganizované, vlastní silou, sebevzdělávání (četba, poslech toho, co mě zajímá) organizované pro školy obecně MŠ, ZŠ, SŠ (nabídka školám) vzdělávání v rámci projektů – orientace na konkrétní cílové skupiny vzdělávání pro veřejnost

10 Organizované vzdělávání – projekty - děti a mládež
úzce napojené na spolupráci se školami – věc partnerství, důvěry, předešlé dobré zkušenosti snaha přilákat mladé (teenagery) na akce i v jejich volném čase - těžké festival Literární jaro ve Vsetíně projekt, který organizuje knihovna v partnerství s Masarykovým gymnáziem Vsetín (nadace MG); financováno sponzorsky a z grantů úžasná literární výchova spolupráce s MG (dříve nefungovala ideálně) program Komunitní knihovna celoživotního vzdělávání ( ) projekt financovaný ze SROP 3.2 (ESF) jednou z cílových skupin - děti a mládež ohrožené sociální exkluzí nastartovaly díky tomu nové programy – otázka dalšího financování - udržitelnost prevence (drogy, závislost, zájem o veřejné dění atd.) besedy o adrenalinových sportech, hudbě atd.

11 Organizované vzdělávání – projekty
- skupiny obyvatel ohrožené na trhu práce Projekty pro tyto cílové skupiny je možné financovat z evropských peněz financováno z ESF rozvoj partnerství s místními neziskovými organizacemi otázka udržitelnosti – snažíme se v započatých aktivitách pokračovat – zajištění financování (není možné u všech) nové projekty platí si účastníci lektoři (jako nejdražší položka) z lidských zdrojů knihovny, v rámci pracovní doby (členové knihovny mají kurz zdarma, ostatní drobný poplatek) Komunitní knihovna celoživotního vzdělávání ( ) projekt financovaný ze SROP 3.2 (ESF) jednou z cílových skupin – nezaměstnaní, maminky pečující o malé děti rekvalifikační PC kurzy (akreditace MŠMT), motivační a psychologické kurzy Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně ( ) projekt financovaný z OP LZZ (ESF) cílová skupina - dlouhodobě nezaměstnané ženy - muži v podobné situaci (na MD, 50+), zaměstnavatelé, NNO vzdělávací aktivity v rámci projektu:

12 Organizované vzdělávání – projekty
- skupiny obyvatel ohrožené na trhu práce Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně ( ) vzdělávací aktivity v rámci projektu (ideálně pro 8-10 účastnic/ků) – zavedení e-learningu rekvalifikační PC kurzy (navázání z předešlého projektu) jazykové kurzy Angličtina ve 3 úrovních Němčina ve 2 úrovních tematické kurzy Psychosociální osobnostní výcvik s psycholožku Motivace a bilanční diagnostika PC – digitální fotografie, vyhledávání na internetu Právní či Ekonomické minimum, Ekologie a udržitelný rozvoj, Estetika a Sebeprezentace, Prevence při výchově dětí atd.

13 Organizované vzdělávání – projekty - senioři
Senioři vítáni projekt nadace OSF – aktivní účast seniorů – metodika Akademický rok (nejen) pro seniory Různá témata vzdělávacích modulů PC kurzy – pro začátečníky; komunikace přes internet (Skype, ICQ, Facebook); Digitální fotografie atd.; tématické – Trénování paměti, Region, Literatura a cestování, Zdravý životní styl, Bezpečí a ochrana vycházky a cyklovyjížďky – tvoří aktivní senioři – dobrovolnictví; pohyb a poznání regionu – vzpomínky pamětníků tvůrčí dílny – podpora mezigeneračních vztahů kluby seniorů – aktivita dobrovolníků – Tilia, S klub na dětských půjčovnách Kurz Senioři komunikují – nadace L.a V. Klausových – regionální přesah Virtuální univerzita 3. věku Česká zemědělská univerzita v Praze (Astronomie, Etika atd.)

14 Organizované vzdělávání – projekty
Aktuální témata dnešních dní – s čím nás oslovují: PC gramotnost, sociální sítě (především senioři) Finanční gramotnost – možnost spolupráce s různými finančními institucemi, možnost vyškolit si vlastní lektory z řad knihovníků Možnost informovat o čtečkách, audioknihách, atd.

15 Organizované vzdělávání – veřejnost
částečně financováno z drobných projektů (MK ČR, město Vsetín, Zlínský kraj) většinou z prostředků knihovny pravidelné „čtvrteční“ besedy a přednášky kurz „Finanční gramotnost“ večerní kurz pro veřejnost – Digitální fotografie a další

16 Vzdělávání knihovníků
Rozvoj knihovníků je důležitý pro rozvoj dalšího vzdělávání v knihovně projekt Rozmanitost nás spojuje – (Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika a Česká republika – Fond mikroprojektů); partner Turčianská knižnica v Martině UZS jazykové vzdělávání osobní a profesní rozvoj jednotlivých pracovníků v různých oblastech Týmová školení a rozvoj měkkých dovedností v rámci MVK společné krédo týmová práce zvládání konfliktů práce s problémovými klienty atd.

17 Vzdělávání veřejnosti – knihovna ano nebo ne?
Jak na to? Co dělá většina knihoven? večerní besedy s regionálním autory literární besedy (se spisovateli) jednorázové akce To je ok, ale stačí to?

18 Vzdělávání veřejnosti – knihovna ano nebo ne?
Nestačí… v ČR neexistuje něco jako „Hochvolkschule“ v Německu maximálně funguje ve městech kurzy keramiky, ruční práce jazykové vzdělávání vzdělávání pro nezaměstnané atd. Ale zkuste ve Vsetíně najít nějaké další doplňkové vzdělávání – nenajdete! To je šance pro knihovnu sama může chybějící akce organizovat stane se rozcestníkem pro vzdělávání – informace, kde lidé co najdou včetně e-learningové nabídky

19 Vzdělávání veřejnosti – knihovna ano nebo ne?
knihovna by se neměla ztotožňovat s nabídkou běžných agentur drahé (placené) kurzy agentury vyplňují běžný zájem na trhu Knihovna: čte znamení doby a je tu i pro ty, jimž běžná nabídka škol a agentur nevyhovuje

20 Hledání nových cest – jak uspět
knihovna nabízí vzdělávání pohodovou formou, zábavně, snaží se nabídnout různé benefity (hlídání dětí, informační zdroje atd.) měla by vždy vidět „dopředu“ co na trhu chybí, být „průvodcem“, být v nabídce první, znát potřeby regionu a rychle reagovat, zaváděčem novinek např.pokud je v místě více agentur, které nabízejí kurz na Excel – nemusí to dělat i knihovna – spíš se zaměří na Excel pro seniory, kteří se k agentuře nepřihlásí, protože mají strach, že nebudou stíhat … nebo knihovna přijde s úplně novým kurzem, který na trhu není –novinky v digitální fotce, nebojte se internetu atd. zároveň by knihovna měla znát, co je jí blízké a nikdo se tím nezabývá – databáze, čtečky, regionální osobnosti atd.

21 Hledání nových cest – jak uspět
Co v současnosti vnímáme jako aktuální skupinově další vzdělávání dospělých obecně navázání na předešlé/stávající projekty s ohledem na cílové skupiny (nebo veřejnost jako taková) – kurzy, semináře, besedy témata:Finanční gramotnost, Komunikace a internet, Virtuální univerzita 3. věku, Rozvoj občanské společnosti a regionu, otevřenost zájmovému vzdělávání – besedy, aktivity (zahrádkáři, bývalí pedagogové, turistika a kolo a další), PC gramotnost a další mezigenerační a prorodinné programy (mohou se účastnit celá rodina – rodiče, děti, prarodiče, vnoučata) tvořivé dílny společná čtení jednotlivě Poradenství, nasměrování, individuální konzultace uživatelé na PC/internetu v knihovně čtečky, audioknihy důraz na osobní přístup, ochota najdou u nás vždy, co potřebují - i když přesně neznáme odpověď, nabídneme jiné alternativy, hledáme další informace, společná řešení – odchází spokojeni

22 Závěrem Dobrá knihovna by měla plnit tyto role: základní knihovnické
půjčování, přístup k informacím komunitní možnost setkání různých skupin X izolace jednotlivců vzdělávací jednotlivců i skupin neformální i formální pestrá nabídka dělat to, co je potřeba – aktuální požadavky


Stáhnout ppt "Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku"

Podobné prezentace


Reklamy Google