Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku PhDr. Helena Gajdušková Opava 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku PhDr. Helena Gajdušková Opava 2012."— Transkript prezentace:

1 Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku PhDr. Helena Gajdušková Opava 2012

2 Situační analýza - Vsetínsko •Valašsko – svérázný kraj, ovečky, horalé, prostí lidé, bohatý folklór •Vsetín – přistěhovalci z venkova (za prací - 30. léta - Zbrojovka) – nemají vzdělávací návyky

3 Situační analýza - Vsetínsko •současnost: –zaměření na „tradiční“ cílové skupiny ( děti,senioři) – nestačí –mladí vzdělaní lidé odcházejí (Brno, Praha, Ostrava, Olomouc, Zlín, zahraničí) nebo se rodiny stěhují do domků na venkov –zůstávají sociálně slabé vrstvy –nutnost zaměřit vzdělávání i na ně

4 Situační analýza - Vsetínsko •vzdělávací instituce na Vsetínsku (27.053 obyvatel) –chybí VŠ –6 středních škol –7 základní škol –11 mateřských škol –vzdělávací instituce placeného vzdělávání (Marlin, soukromá škola Kostka atd.) – šance pro „bezplatné/levné“ knihovny

5 Knihovna v konkurenčním prostředí •role„ půjčovací“ – nemá na trhu konkurenci •role vzdělávací – existuje konkurence: –školy –vzdělávací agentury

6 •Chce-li realizovat vzdělávací aktivity: –musí být ve svých aktivitách „lepší“ (jiná) než školy a vzdělávací agentury –musí nabídnout „přidanou hodnotu“ – něco nového, jiného Knihovna v konkurenčním prostředí

7 Funkce knihovny •informační a knihovnické •vzdělávací •komunitní Vzdělávací a komunitní aktivity vyžadují další prostory – PC učebna, přednáškový sál s promítáním atd. Je výhoda, když je knihovna má.

8 Přidaná hodnota knihoven V čem knihovny mohou nabídnout svou přidanou hodnotu ve vzdělávání? •zaměří se na cílové skupiny, o které nikdo „nestojí“ (nezaměstnaní, matky/rodiče s malými dětmi, senioři atd.) •budou flexibilní v nabídce vzdělávacích aktivit •knihovny byly první, kdo učil internet; komunikační dovednosti na internetu (Skype, ICQ, Digi foto); finanční gramotnost •konkurují vzdělávacím agenturám – ECDL kurzy, akreditované PC kurzy •nabídnou klientům to, co ostatní vzdělávací instituce nabídnout nemohou •laskavý knihovník •příjemné prostředí (neformální) – lidé se v knihovnách nebojí •individuální přístup •klient se do knihovny může vracet opakovaně •využití i jiné služby knihovny (pro něj přidaná hodnota, pro knihovny noví členové)

9 Vzdělávání v knihovně •neorganizované, vlastní silou, sebevzdělávání (četba, poslech toho, co mě zajímá) •organizované –pro školy obecně MŠ, ZŠ, SŠ (nabídka školám) http://www.mvk.cz/archiv/stazeni/MVK-101090-nabidka-akci-skolam-a-skolnim-druzinam-pro-skolni-rok-2011_2012l.pdf http://www.mvk.cz/archiv/stazeni/MVK-101090-nabidka-akci-skolam-a-skolnim-druzinam-pro-skolni-rok-2011_2012l.pdf –vzdělávání v rámci projektů – orientace na konkrétní cílové skupiny http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/projekty-10005/ –vzdělávání pro veřejnost http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/vypis-akci-10065/

10 Organizované vzdělávání – projekty - děti a mládež •úzce napojené na spolupráci se školami – věc partnerství, důvěry, předešlé dobré zkušenosti •snaha přilákat mladé (teenagery) na akce i v jejich volném čase - těžké –festival Literární jaro ve Vsetíně •projekt, který organizuje knihovna v partnerství s Masarykovým gymnáziem Vsetín (nadace MG); financováno sponzorsky a z grantů •úžasná literární výchova •spolupráce s MG (dříve nefungovala ideálně) •program http://www.literarnifestival.cz/ http://www.literarnifestival.cz/ –Komunitní knihovna celoživotního vzdělávání (2006-2008) •projekt financovaný ze SROP 3.2 (ESF) •jednou z cílových skupin - děti a mládež ohrožené sociální exkluzí •nastartovaly díky tomu nové programy – otázka dalšího financování - udržitelnost –prevence (drogy, závislost, zájem o veřejné dění atd.) –besedy o adrenalinových sportech, hudbě atd.

11 Organizované vzdělávání – projekty - skupiny obyvatel ohrožené na trhu práce Projekty pro tyto cílové skupiny je možné financovat z evropských peněz •financováno z ESF •rozvoj partnerství s místními neziskovými organizacemi •otázka udržitelnosti – snažíme se v započatých aktivitách pokračovat – zajištění financování (není možné u všech) –nové projekty –platí si účastníci –lektoři (jako nejdražší položka) z lidských zdrojů knihovny, v rámci pracovní doby (členové knihovny mají kurz zdarma, ostatní drobný poplatek) –Komunitní knihovna celoživotního vzdělávání (2006-2008) •projekt financovaný ze SROP 3.2 (ESF) •jednou z cílových skupin – nezaměstnaní, maminky pečující o malé děti •rekvalifikační PC kurzy (akreditace MŠMT), motivační a psychologické kurzy –Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně (2009-2011) •projekt financovaný z OP LZZ (ESF) •cílová skupina - dlouhodobě nezaměstnané ženy - muži v podobné situaci (na MD, 50+), zaměstnavatelé, NNO •vzdělávací aktivity v rámci projektu:

12 Organizované vzdělávání – projekty - skupiny obyvatel ohrožené na trhu práce Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně (2009-2011) •vzdělávací aktivity v rámci projektu (ideálně pro 8-10 účastnic/ků) – zavedení e-learningu –rekvalifikační PC kurzy (navázání z předešlého projektu) –jazykové kurzy »Angličtina ve 3 úrovních »Němčina ve 2 úrovních –tematické kurzy »Psychosociální osobnostní výcvik s psycholožku »Motivace a bilanční diagnostika »PC – digitální fotografie, vyhledávání na internetu »Právní či Ekonomické minimum, Ekologie a udržitelný rozvoj, Estetika a Sebeprezentace, Prevence při výchově dětí atd.

13 Organizované vzdělávání – projekty - senioři •Senioři vítáni –projekt nadace OSF – aktivní účast seniorů – metodika http://www.mvk.cz/archiv/stazeni/MVK-100501-vsetin_metodika08final.pdf •Akademický rok (nejen) pro seniory –Různá témata vzdělávacích modulů •PC kurzy – pro začátečníky; komunikace přes internet (Skype, ICQ, Facebook); Digitální fotografie atd.; tématické – Trénování paměti, Region, Literatura a cestování, Zdravý životní styl, Bezpečí a ochrana •vycházky a cyklovyjížďky – tvoří aktivní senioři – dobrovolnictví; pohyb a poznání regionu – vzpomínky pamětníků •tvůrčí dílny – podpora mezigeneračních vztahů •kluby seniorů – aktivita dobrovolníků – Tilia, S klub na dětských půjčovnách –Kurz Senioři komunikují – nadace L.a V. Klausových – regionální přesah –Virtuální univerzita 3. věku •Česká zemědělská univerzita v Praze (Astronomie, Etika atd.) •http://www.e-senior.czhttp://www.e-senior.cz

14 Organizované vzdělávání – projekty Aktuální témata dnešních dní – s čím nás oslovují: •PC gramotnost, sociální sítě (především senioři) •Finanční gramotnost – možnost spolupráce s různými finančními institucemi, možnost vyškolit si vlastní lektory z řad knihovníků •Možnost informovat o čtečkách, audioknihách, atd.

15 Organizované vzdělávání – veřejnost •částečně financováno z drobných projektů (MK ČR, město Vsetín, Zlínský kraj) •většinou z prostředků knihovny –pravidelné „čtvrteční“ besedy a přednášky –kurz „Finanční gramotnost“ –večerní kurz pro veřejnost – Digitální fotografie –a další

16 Vzdělávání knihovníků Rozvoj knihovníků je důležitý pro rozvoj dalšího vzdělávání v knihovně •projekt Rozmanitost nás spojuje – (Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika a Česká republika – Fond mikroprojektů); partner Turčianská knižnica v Martině •UZS –jazykové vzdělávání –osobní a profesní rozvoj jednotlivých pracovníků v různých oblastech •Týmová školení a rozvoj měkkých dovedností v rámci MVK –společné krédo –týmová práce –zvládání konfliktů –práce s problémovými klienty atd.

17 Vzdělávání veřejnosti – knihovna ano nebo ne? •Jak na to? •Co dělá většina knihoven? –večerní besedy s regionálním autory –literární besedy (se spisovateli) –jednorázové akce •To je ok, ale stačí to?

18 Vzdělávání veřejnosti – knihovna ano nebo ne? •Nestačí… •v ČR neexistuje něco jako „Hochvolkschule“ v Německu •maximálně funguje ve městech –kurzy keramiky, ruční práce –jazykové vzdělávání –vzdělávání pro nezaměstnané atd. •Ale zkuste ve Vsetíně najít nějaké další doplňkové vzdělávání – nenajdete! –To je šance pro knihovnu •sama může chybějící akce organizovat •stane se rozcestníkem pro vzdělávání – informace, kde lidé co najdou –včetně e-learningové nabídky

19 Vzdělávání veřejnosti – knihovna ano nebo ne? •knihovna by se neměla ztotožňovat s nabídkou běžných agentur –drahé (placené) kurzy –agentury vyplňují běžný zájem na trhu •Knihovna: čte znamení doby a je tu i pro ty, jimž běžná nabídka škol a agentur nevyhovuje

20 Hledání nových cest – jak uspět •knihovna nabízí vzdělávání pohodovou formou, zábavně, snaží se nabídnout různé benefity (hlídání dětí, informační zdroje atd.) •měla by vždy vidět „dopředu“ –co na trhu chybí, být „průvodcem“, být v nabídce první, znát potřeby regionu a rychle reagovat, zaváděčem novinek –např.pokud je v místě více agentur, které nabízejí kurz na Excel – nemusí to dělat i knihovna – spíš se zaměří na Excel pro seniory, kteří se k agentuře nepřihlásí, protože mají strach, že nebudou stíhat … nebo knihovna přijde s úplně novým kurzem, který na trhu není –novinky v digitální fotce, nebojte se internetu atd. –zároveň by knihovna měla znát, co je jí blízké a nikdo se tím nezabývá – databáze, čtečky, regionální osobnosti atd.

21 Hledání nových cest – jak uspět •Co v současnosti vnímáme jako aktuální –skupinově •další vzdělávání dospělých obecně –navázání na předešlé/stávající projekty s ohledem na cílové skupiny (nebo veřejnost jako taková) – kurzy, semináře, besedy –témata:Finanční gramotnost, Komunikace a internet, Virtuální univerzita 3. věku, Rozvoj občanské společnosti a regionu, otevřenost zájmovému vzdělávání – besedy, aktivity (zahrádkáři, bývalí pedagogové, turistika a kolo a další), PC gramotnost a další –mezigenerační a prorodinné programy (mohou se účastnit celá rodina – rodiče, děti, prarodiče, vnoučata) »tvořivé dílny »společná čtení – jednotlivě •Poradenství, nasměrování, individuální konzultace –uživatelé na PC/internetu v knihovně –čtečky, audioknihy –důraz na osobní přístup, ochota –najdou u nás vždy, co potřebují - i když přesně neznáme odpověď, nabídneme jiné alternativy, hledáme další informace, společná řešení – odchází spokojeni

22 Závěrem Dobrá knihovna by měla plnit tyto role: •základní knihovnické •půjčování, přístup k informacím •komunitní •možnost setkání různých skupin X izolace jednotlivců •vzdělávací •jednotlivců i skupin •neformální i formální •pestrá nabídka •dělat to, co je potřeba – aktuální požadavky


Stáhnout ppt "Celoživotní vzdělávání na Vsetínsku PhDr. Helena Gajdušková Opava 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google