Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT."— Transkript prezentace:

1 EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_2_12 Název vzdělávacího materiálu Výstupní zařízení - monitory Jméno autoraIng. Bulka Josef Tematická oblast Hardware počítačů a operační systémy Vzdělávací oborVšechny obory školy Předmět Informační a komunikační technologie Ročník1. a 2. ročník Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, řešení problému, pracovní, sociální, komunikativní a personální. Průřezové téma Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti.

2 Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem ( jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Josef Bulka. Časový harmonogram1 vyučovací hodina Použitá literatura a zdroje Internet – Wikipedia Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec - Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3 Pomůcky a prostředky Dataprojektor, výpočetní technika, názorné pomůcky a díly hardware z oblasti výpočetní techniky. Anotace Problematika počítačové gramotnosti, pojmy informační a komunikační technologie (ICT). Způsob využití výukového materiálu ve výuce Výklad a cvičení. Opakování a domácí příprava žáků na vyučování. Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu Září 2012

3

4 Způsoby zobrazování obrazu Zobrazovací jednotky vybavené obrazovkou (monitory, displeje) můžeme podle používaných technologií rozdělit na několik skupin: 1.CRT (klasické vakuové monitory) 2.LCD (displeje z tekutých krystalů) 3.plazmové obrazovky (používají se spíše u velkoplošných obrazovek televizí) 4.OLED (displej z organických světlo- emitujících materiálů – spíše mobilní telefony) 5.EPD, EInk (displeje využívající technologie elektronického inkoustu – elektronické knihy)

5 1.CRT (Cathode Ray Tube) monitory  Obrazovku monitoru tvoří velká elektronka.  Na jedné straně této elektronky je rozšířená plocha obrazovky (anoda) a druhý konec je tvořen válcovou částí (žhavenou katodou) s emitory elektronů (elektronová děla).  Na vnitřní stranu obrazovky je nanesen luminofor, který se rozsvítí po dopadu elektronového svazku.  Svazek elektronů musí přesně dopadat na jednotlivé body (subpixely), (nerozostřený obraz).  Proto je mezi obrazovkou a elektronovými děly mřížka (maska) s přesně rozmístěnými otvory.

6 Schematický průřez CRT - monitorem 1.elektronové dělo (emitor) 2.svazky elektronů 3.zaostřovací cívky 4.vychylovací cívky 5. připojení anody 6.maska pro oddělení paprsků pro červenou, zelenou a modrou část zobrazovaného obrazu 7.luminoforová vrstva s červenými, zelenými a modrými oblastmi 8.detail luminoforové vrstvy, nanesené z vnitřní strany obrazovky Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CRT_color_enhanced.png Autor: Erik Baas

7  Výsledný obraz je vykreslován po řádcích - (vertikálně) a na dalším řádku (horizontálně) vychylován dvojicí elektromagnetických cívek  Emise elektronů pro tři barvy (RGB – červená, zelená, modrá) je zajištěna třemi samostatnými děly nebo jediným emitorem pro tři samostatné paprsky.  Maska monitoru byla provedena jako delta, trinitron nebo Inline.  V současné době jsou tyto typy monitorů nahrazovány LCD monitory a OLED technologiemi.

8 2.LCD (Liquid Crystal Display) monitory  Každý obrazový bod LCD displeje se skládá z molekul tekutých krystalů uložených mezi dvěma průhlednými elektrodami a dvěma polarizačními filtry, osy polarizace filtrů jsou na sebe kolmé.  Krystaly pod vlivem elektrického pole mění svoji molekulární strukturu a díky tomu mění polarizaci procházejícího světla.  Bez krystalů mezi filtry by bylo světlo procházející jedním filtrem blokováno filtrem druhým.  Tento systém slouží k regulaci množství světla, procházejícího obrazovkou v daném bodě.

9  Většina LCD displejů potřebuje vlastní zdroj světla (podsvícení displeje).  Typy podsvícení: 1.CCFL (Cold-Cathode Fluorescent Lamp)- katodové zářivkové trubice 2.LED (Light Emitting Diode)- můžeme ovládat svítivost jednotlivých LED diod. Vyznačují se větší úsporou elektrické energie, jsou tenké. U všech LED technologií lze použít tzv. „LED local dimming“ pro dosažení vyššího kontrastu.

10 1.odchozí filtrované světlo 2.polarizační filtr 3.filtrační fólie umístěné na skle 4.sklo 5.vrstva Super Twisted Nematic (STN) z tekutých krystalů 6.příchozí bílé světlo Schematický průřez LCD STN - monitorem http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TSTN-LiquidCrystal.svg Autor: Georg Wiora

11  Body u barevných LCD displejů fungují jako světelné ventily - nezáří, ale regulují množství procházejícího ze zdroje světla, který se nacházejí za panelem (CCFL nebo LED).  Pro dosažení barevného zobrazen musíme do systému zařadit soustavu filtrů základních barev (RGB - červená/zelená/modrá).  Pokud jsou RGB "ventily" v zatemnělém stavu, získáme černou barvu, pokud všechny pixely svítí na maximum, získáme bílou barvu.

12 3.OLED – (Organic Light Emitting Diode) displeje  Obrazový bod tvoří organický materiál, který emituje (vyzařuje) světlo určité barvy (RGB model), pokud se na něj přivede stejnosměrné napětí určité hodnoty.  Body (pixely) jsou propojeny do matice a velikost přiváděného napětí pro konkrétní bod řídí tranzistor.  Organické emitory jsou napájeny z kovové katody, přes vodivou vrstvu (přenos elektronů).  Protože je každý bod sám zdrojem světla, nepotřebují OLED displeje celoplošné podsvícení.

13 1.katoda (kovová) 2.barevné-filtry 3.emitační vrstva – (excitony) 4.prostor injektáže 5.(ITO) anoda 6.substrát Schematický průřez OLED displejem Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OLED-Schema_vector.svg Autor: Dunk King

14 Rozdělení displejů OLED 1.FOLED (Flexible OLED) - flexibilní OLED organická vrstva emitující světlo - je nanesena na pružném substrátu (např. plastické nebo kovové fólie). Tyto lze tvarově přizpůsobit objektu (mobily, přístrojové desky automobilů, atd.). 2.TOLED (Transparency OLED) - transparentní OLED - organická vrstva emitující světlo, která je nanesena na transparentním (průhledném) substrátu (brýle, člení skla automobilů atd.)

15 4.EPD (Electronic Paper Display) a EInk (Elektronic Ink)  Jedná se o velmi tenký displej, který tvoří dva plastové listy.  Mezi nimi je umístěno velké množství mikroskopických trubiček (EPD) nebo mikrokapslí (EInk).  Ty obsahují v čirém roztoku uložené kladně nabité bílé částečky společně s černými částečkami, které jsou nabity záporně.  Mikrokapsle jsou uloženy mezi elektrodami a jsou vystaveny působení elektrického pole.

16  Když je potenciál elektrického pole u vrchní elektrody zápornější než u spodní, bílé částečky se přesunou do horní části mikrokapsle a stanou se viditelnými na displeji.  Černé částečky se naopak přesunou do dolní části a přestávají být viditelné.  Výhodou elektronického papíru je jeho téměř nulová spotřeba (nemění li se obraz, je spotřeba elektrické energie nulová), velmi malou energii potřebuje pouze v okamžiku změny obrazu a nepotřebuje podsvícení.

17 1.horní elektroda 2.vrchní průhledná elektroda 3.transparentní mikrokapsle 4.kladně nabité bílé částečky 5.záporně nabitá černé částečky 6.čirá tekutina 7.bílý a černý stav 8.spodní elektroda 9.světlo 10.bílé částečky 11.černé částečky Schematický průřez EPD Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electronic_paper_(Side_view_of_Electrophoretic_display).PNG Autor: Tosaka

18

19 Zadání 1 Zjistěte pomocí literatury nebo Internetu, v čem se liší plasmové obrazovky od LCD obrazovek. Na jakém principu pracují? Zadání 2 Zjistěte pomocí literatury nebo Internetu, jak jsou zkonstruovány LCD monitory s technologií TN+film, technologií IPS a PVA. Co tyto zkratky znamenají pro technologické řešení a v čem se tyto technologie LCD monitorů liší?

20

21 1.Obrazovka s luminoforem je specifická pro následující druh monitoru: a)LCD Monitor b)OLED monitor c)CRT monitor 2.Obrazovka s body tvořenými molekulami tekutých krystalů je specifická pro následující druh monitoru: a)OLED monitor b)LCD Monitor c)CRT monitor

22 3.Emise elektronů pro tři barvy (RGB – červená, zelená, modrá), zajištěna třemi samostatnými děly je specifická pro následující druh monitoru: a)LCD Monitor b)CRT monitor c)OLED monitor 4.Obrazovka, kdy základem obrazového bodu je organický materiál, který emituje světlo určité barvy (RGB model), je specifická pro následující druh monitoru: a)OLED monitor b)LCD Monitor c)CRT monitor

23 5. Displej obsahující mikroskopické trubičky, nebo mikrokapsle, které obsahují v čirém roztoku uložené kladně nabité bílé částečky společně s černými částečkami, které jsou nabity záporně, je specifický pro následující druh displeje: a)LCD displej b)EPD nebo Eink displej c)CRT displej d)OLED displej

24 1.Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec - Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3 2.Horst Jansen – Heinrich Rotter a kolektiv – Informační a komunikační technika, Europa – Sobotáles, Praha 2004. 3.Jiří Plášil, PC pro školy, nakladatelství KOPP, České Budějovice, 2003. ISBN 80-7232-206-0 4.http://cs.wikipedia.org/wiki/Monitor_(obrazovka)http://cs.wikipedia.org/wiki/Monitor_(obrazovka) 5.http://cs.wikipedia.org/wiki/OLEDhttp://cs.wikipedia.org/wiki/OLED 6.http://cs.wikipedia.org/wiki/Displej_z_tekutých_kryst alůhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Displej_z_tekutých_kryst alů Seznam odkazů a použité literatury:


Stáhnout ppt "EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT."

Podobné prezentace


Reklamy Google