Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

rozvoje cestovního ruchu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "rozvoje cestovního ruchu"— Transkript prezentace:

1 rozvoje cestovního ruchu
55 překážek rozvoje cestovního ruchu Ing. Jana Pecháčová manažer regionalistiky

2 listopad 2002 – představení seznamu překážek rozvoje cestovního ruchu
snaha iniciovat postupné zlepšování situace v každé z definovaných problémových oblastí 2

3 Participující profesní svazy
Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Asociace leteckých provozovatelů ČR Asociace muzeí a galerií ČR Asociace průvodců ČR Asociace turistických informačních center ČR HO.RE.KA ČR – Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu Klub českých turistů Komise cestovního ruchu při Asociaci krajů 3

4 Participující profesní svazy
Komise cestovního ruchu Svazu měst a obcí Národní federace hotelů a restaurací PAKT – Pražská asociace kongresové turistiky Předsednictvo Hospodářské komory ČR Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Sdružení lázeňských míst ČR SPOLHOST Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice 4

5 Seznam překážek rozvoje CR
Kriminalita, bezpečnostní rizika pro turisty v ČR "Ubytovatelé" na nádražích Dvojí ceny Laxní přístup státních, regionálních a komunálních orgánů k řešení kriminálních jevů v poskytovaných službách Chování personálu ve službách Obhroublý a někdy i skrytě xenofobní přístup některých policistů, celníků, pracovníků pasové kontroly k zahraničním turistům, nedostatečné jazykové vybavení těchto pracovníků Přístup revizorů MHD k turistům (zejména v Praze) 5

6 Seznam překážek rozvoje CR
Vízová povinnost pro některé národnosti - Kanada, Rusko, Austrálie Potíže se získáváním víz - nepružný a pomalý systém jejich vydávání Potřeba pasů pro vstup do ČR pro občany EU (odbourat alespoň pro skupiny), zavést možnost vstupu na občanské průkazy Stav hlavních pražských nádraží - Hlavní nádraží, Florenc, Holešovice Nedostatek veřejných WC (a zvláště čistých) Špatná kvalita cest Cestovní ruch není uznán jako jedno ze zcela klíčových odvětví ekonomiky, přestože tvoří 6 % HDP a zaměstnává 10 % obyvatel ČR Nedostatečná koordinace státní propagace ČR v zahraničí, kterou provádějí různé resorty a instituce - MZV provozuje Česká centra, MPO CzechTrade, Czech Invest a Czech Industry, MMR zase ČCCR Nedostatek zdrojů pro systematickou propagaci ČR v zahraničí 6

7 Seznam překážek rozvoje CR
Neexistence jednotné strategie prezentace ČR v zahraničí (branding) Nedostatečná spolupráce s okolními státy (hl. s Rakouskem, Maďarskem, Slovenskem) ve vztahu k propagaci destinace "střední Evropa" - zejména pro vzdálenější trhy Roztříštěnost a nejednotnost sdružení a asociací působících v cestovním ruchu Minimální spolupráce a komunikace veřejného sektoru (státní správa, samospráva) s podnikatelskou sférou a neziskovými organizacemi Soupeření podnikatelů o turisty místo vzájemného předávání turistů mezi sebou Malá spolupráce mezi jednotlivými městy a mikroregiony Přeplněnost tradičních lokalit v hlavní sezoně, mimo sezonu zase nedostatek atraktivních akcí pro naplnění volného času Stereotypní programy cestovních kanceláří (Praha, Český Krumlov, Karlovy Vary), v mnoha případech nejsou produkty CK přizpůsobeny požadavkům různých národností (např. výběr jídelníčku) 7

8 Seznam překážek rozvoje CR
Otevírací doba hradů, zámků a dalších pamětihodností neodpovídá potřebám turistů Mnohdy nedostatečná nabídka doprovodných služeb a akcí - neexistence alternativního programu pro turisty Nedostatečná infrastruktura v některých regionech Nedostatečné místní značení a špatná orientace v regionu a v obcích, neexistence aktivních informačních center v turisticky významnějších obcích Nezkušenost s marketingem cestovního ruchu v regionech Podnikatelé zaměřující se na rychlé zbohatnutí místo na dlouhodobé udržení zákazníka Nedostatečná kvalita a profesionální výbava zaměstnanců infocenter v některých místech ČR, jejich malá spolupráce s podnikatelskými subjekty stravovacích a ubytovacích služeb Jazyková vybavenost občanů mimo hlavní turistické cíle, vybavenost méně frekventovanými jazyky (francouzština, španělština, italština...) 8

9 Seznam překážek rozvoje CR
Jazyková bariéra - pokud jde o značení a nápisy ve městech, na nádražích, na silnicích atd. Stavebně-technický stav některých památek (především v méně rozvinutých regionech), nepřístupnost některých historických objektů (např. hradů) Naprostý nedostatek prostředků na řádnou údržbu a obnovu památkového fondu a na zabezpečení památek zpřístupněných veřejnosti, nedostatek financí na uchování dalších památek Nedostatečné využívání kulturního dědictví venkovských oblastí - památkově chráněno je přibližně stejné množství vesnic jako měst Krádeže v církevních památkách Problematika průvodců - licence negarantují kvalitu služby Informační střediska - neexistují žádné standardy jejich činnosti a také žádná ochrana použití symbolu "i" pro jejich označení Nedostatečnost statistických informací za odvětví cestovního ruchu Pro cizince relativní obtížnost cestování automobilem; jedná se o celý komplex problémů 9

10 Seznam překážek rozvoje CR
Relativní obtížnost cestování hromadnou dopravou Tlak na zmenšování počtu a rozsahu chráněných krajinných území, NP a přírodních rezervací Špatná dostupnost, nedostatek vlakových a autobusových spojení do turisticky významných míst Zatěžování životního prostředí a krajiny v nejvíce navštěvovaných místech Neexistence satelitního účtu cestovního ruchu - nutné zejména z hlediska průkaznosti přínosu cestovního ruchu do ekonomiky Málo nízkorozpočtových leteckých společností, které by létaly do ČR Neexistence standardizované klasifikace hotelů, zařazení hotelů do kategorie často neodpovídá evropskému standardu, stejné u infocenter, restaurací Nedostatky v budování turistických tras (cyklostezky, lyžařské běžecké trasy, trasy pro turistiku na koních) 10

11 Seznam překážek rozvoje CR
Vietnamská tržiště v příhraničních oblastech - nevytvářejí příliš dobrý dojem o ČR (ale pro některé obce jsou vítaným zdrojem financí; co je tedy důležitější?) Špatné sociální zařízení v některých kempech Nedostatek dětských hřišť a atrakcí pro děti Nedostatek či úplná absence nekuřáckých restaurací nebo nekuřáckých zón Vnucování letáků erotických klubů v centru Prahy, naháněči do nočních klubů Neumíme turistům poděkovat za návštěvu ČR (např. na hranicích ČR, na hranicích regionů - cedulí, jednoduchou tiskovinou na infocentrech, letištích atd.) 11

12 Stav v roce 2004 20 okruhů se podařilo ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a profesními svazy postupně zmírnit nebo odstranit. 12

13 Změny Strategie propagace České republiky v letech 2004 – 2010
Jednotné používání loga Česká republika – CzechTourism, CzechTrade, CzechTrade Země V4 (ČR, SR, Polsko a Maďarsko) se společně propagují na vzdálených trzích (4 zaoceánské veletrhy, 4 jazykové verze webových stránek film, 2 prospekty a 2 fam tripy) Jednotné označení oficiálních turistických informačních center Značení turistických a kulturních cílů „hnědými cedulemi“ na dálnicích a silnicích Jednotná certifikace ubytovacích zařízení 13

14 Změny Marketingová podpora domácí turistiky
Jazyková vybavenost českých muzeí Možnosti doplňování programů cestovních kanceláří 14

15 Ing. Jana Pecháčová CzechTourism
Kontakt Ing. Jana Pecháčová CzechTourism Vinohradská 46 Praha 2 Tel E- mail: – stránky pro odbornou veřejnost – oficiální prezentace ČR 15

16 a přeji Vám pohodový zbytek dne.
Děkuji za pozornost a přeji Vám pohodový zbytek dne. 16


Stáhnout ppt "rozvoje cestovního ruchu"

Podobné prezentace


Reklamy Google