Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Barevný tisk Ondřej Dolejš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Barevný tisk Ondřej Dolejš."— Transkript prezentace:

1 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Barevný tisk Ondřej Dolejš

2 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk OBSAH •Profesionální tiskárny –Barvy –Rastr –Ofsetový tisk –Sítotisk •Domácí tiskárny –Laserové tiskárny –Inkoustové tiskárny

3 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Barvy - problémy •Různá zařízení mají různý gamut –Může docházet k barevným posunům během zpracování obrazu •Problém různých barevných systémů –Při převodech opět může docházet ke zkreslení obrazové informace

4 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk RGB vs. CMYK •RGB –Základní barvy červená (Red), zelená (Green) a modrá (Blue) –Aditivní systém: všechny barvy vznikají sčítáním vlnových délek •CMYK –Základní barvy azurová (Cyan), purpurová (Magenta) a žlutá (Yellow) + černá (blacK) kvůli nedokonalému míchání barev –Substraktivní systém: barvy vznikají odečítáním z barevného spektra

5 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Barevná separace •Rozklad obrazu na jednotlivé barevné složky •Vzniknou 4 (CMYK) obrazy, které budou tisknuty každý zvlášť danou barvou •Dnes zajišťují programy pro předtiskovou přípravu

6 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Filmy •Jako předloha pro tiskárnu slouží film –Vytváří se na osvitové jednotce –V tuto chvíli také vzniká rastr – viz. později •Při použití všech základních barev tiskárna dostane 4 (černobílé) filmy pro 4 barvy –Každý z nich je pak použit pro tisk jednou barvou a soutiskem vznikne plnobarevný materiál

7 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Přímé barvy •Barvy už namíchané od výrobce, popř. se namíchají v tiskárně –Ne všechny barvy se dají pomocí CMYK vytisknout •Především zářivé a metalické barvy (zlatá, stříbrná…) –Při tisku málo barev je zbytečné dosahovat barevnosti soutiskem všech čtyř barev •Připravuje se pro ně samostatný film –Přesné zadání odstínu je velmi důležité (loga…) –Existují vzorníky, nejpoužívanější asi Pantone –Viz referát kolegy na přednášce

8 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Cenové poměry •Počet barev výrazně ovlivňuje cenu –Méně barev – nižší cena •I fotky jdou tisknout jen s určitým nádechem za pomocí 2 barev –Více barev – vyšší kvalita •Pro každou barvu se musí vytvořit film –Za A3 okolo 120 korun –Výroba tiskové desky z filmu je pak v řádu stokorun –Ve větším obratu se však tyto fixní náklady můžou ztratit

9 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Cenové poměry (2) •Nejvíce však cenu ovlivňuje počet průchodů strojem –Nezmizí při velkém počtu výtisků •Stroj má daný počet stolic a tolik barev tiskne najednou –Cena výtisků s méně a více barvami kdy je stejný počet průchodů strojem se pak může lišit jen minimálně

10 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Rastr

11 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Rastr •Rozmístění bodů na obrázku, jejichž hustota vyjadřuje barevný odstín 1.Body sice jsou stejně daleko od sebe, ale mají různou velikost 2.Body mají stejnou velikost, ale jsou různě daleko od sebe

12 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Autotypický rastr •Stejná vzdálenost bodů, různá velikost – v praxi obvyklejší •Hlubotisk dále rozděluje na 1.Autotypický –Komůrky na barvu jsou stejně hluboké, mění se jejich plošná velikost 2.Klasický –Komůrky na barvu jsou všechny stejně veliké (plošně) a liší se svojí hloubkou 3.Poloautotypický –Kombinuje obě předchozí metody – proměnlivá jak hloubka, tak plocha

13 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Natočení rastru •Lidské oko je nejcitlivější ve vodorovném a svislém směru –U černobílých obrázků je to jednoduché •Jednoduše pootočíme rastr o 45 °, aby oko tolik nevnímalo strukturu rastru –U barevných je to složitější •Musíme otočit všechny barvy, ale zároveň každou o jiný úhel, aby spolu neinterferovaly

14 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Natočení barevného rastru •Nejobvyklejší natočení rastru pro CMYK a ofsetový tisk je C = 15°; M = 75°; Y = 0; K = 45°. –Vzniká textura připomínající kytičky, nazývá se Rozeta –Černá je nejvýraznější, a tak má 45° - tam je oko nejméně citlivé –Naopak žlutá je nejméně výrazná, a tak není otočená vůbec –Zbylé 2 barvy o 30° od černé – důvod viz dále •Další problém - Moaré

15 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Moaré •Rušivý efekt, když se překrývají dva periodické vzorky s mírným rozdílem v periodě –Jednou za čas se „potkají“ a vytvoří tak nepříjemnou strukturu –Například při skenování už jednou vytištěného materiálu, nebo když je na obrázku pravidelný vzorek (např. drobně kostkovaná košile)

16 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Jak na Moaré •Hodně otočit rastry –V případě rastrů je třeba, aby od sebe byly rastry otočeny alespoň o 30° –U kruhového tiskového bodu ale otočení o 90° znamená to samé jako žádné otočení –Do 90° se nám tedy vejdou jenom 3 barvy –Žlutá je nejsvětlejší, a tak je umístěna mezi azurovou a purpurovou, vzdálena 15° od každé •Spoléhá se prostě že případné Moaré nebude tak rušivé

17 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Jiná otočení rastru •C = 7,5°, M = 67,5°, Y = 82,5° a K = 37,5° –Používá se u flexotisku, protože je potřeba vzít v potaz rušivý element v podobě nanášení barvy a pro žádnou barvu tedy nelze použít natočení o 0° –Vzájemná poloha barev zůstává, jen se všechny pootočí o 7,5 ° po směru hodinových ručiček –Žlutá by se dostala do záporných hodnot, ale jelikož otočení o 90 ° nic neznamená, má žlutá 82,5° •Jiné natočení rastru je také potřeba, když žlutá hraje na obrázku významnou roli

18 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Elipsovitý tiskový bod •Elegantní způsob jak si poradit s moaré –Otočení o 90° už hraje roli, takže máme k dispozici 180° –Otočení žluté a černé zůstává, jen azurová a purpurová se otočí o 90°, aby zamezily Moaré se žlutou •Dostáváme tak otočení rastru C = 105°, M = 165°, Y = 0°, K = 45° –Pro flexotisk opět pootočíme o 7,5° po směru hodinových ručiček

19 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Hustota rastru •Udává se v linkách na palec (LPI) •Omezena „nárůstem tiskového bodu“ –Záleží na druhu papíru – na savějším papíře se bod více rozpije a mohl by se slít, takže je potřeba hrubší rastr •U novinového papíru okolo 85lpi, pro ofsetový papír 133lpi a pro křídový 150- 200 –U velkoformátového tisku daleko nižší hodnoty z převážně ekonomických a technických důvodů. Na billboardu stejně člověk nerozlišuje milimetrové detaily

20 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Vznik rastru •Vzniká v osvitové jednotce –Stará se o něj RIP (Raster Image Processor) •Pro jeden bod rastru máme x bodů –Kde x = počet bodů, které je schopná vytvořit osvitová jednotka / počet bodů rastru •x je pak počet velikostí rastrového bodu, které může rastr mít

21 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Stochaistický rastr •Druhý případ rastru – body jsou stejně velké, ale mění se vzdálenost mezi nimi –Obecně se nazývá frekvenčně modulovaný –Na první pohled •U větší plochy stejné barvy by mohlo docházet k Moaré –Body by byly u světlých odstínů hodně daleko od sebe –Proto se poloha bodů náhodně (stochaisticky) mění a mluvíme o stochaistickém rastru

22 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Ofsetový tisk •Vyrábí se tak většina firemních tiskovin •Jde o tisk z plochy

23 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Výroba tiskových desek •Film se zkopíruje na tiskovou desku –V pneumatickém kopírovacím rámu –Po odsátí vzduchu dokonalý kontakt desky s filmem –Film se vystaví UV záření, které změní chemickou strukturu tiskové desky –Neosvícená místa přitahují barvu, osvícená odpuzují •Důležitá je naprostá čistota –Jakákoliv nečistota může způsobit deformaci obrazu

24 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Princip tisku •Tisková forma se navlhčí –Vlhkost zůstane na netiskových místech •Nanese se barvivo přes přenosný válec –Uchytí se na tiskových místech –Nepřímý přenos umožňuje tisk na různé materiály

25 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Jednotlivé části •Formový válec –Na něj se uchycuje tisková deska •Přenosný válec –Přenáší obraz na potiskovaný materiál –Na kvalitě gumového potahu válce závisí kvalita tisku •Barevník –Nanáší barvu na formu –Tvořen soustavou válců – čím více, tím kvalitnější a stálejší nános barvy •Vlhčící zařízení –Navlhčuje netisknoucí místa, aby se na nich neuchycovala barva

26 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Sítotisk...je technikou tisku vytlačováním barvy plochým sítem na potiskovaný materiál •Tisknuté plochy vymezuje šablona –Tu lze přenést na síto přímo, nebo pomocí fólie •Výhody sítotisku –Velký nános tiskové barvy –Neomezené možnosti potiskovaného materiálu (hrnečky, obaly, …) –Efektivnost při malých nákladech

27 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Historie •Počátky už v 500-1000 př.n.l. v Číně –používáno na opakovaný tisk obrázků buddhy •V 18. století výrazně zdokonalena –Japonci začínají používat síť lidských vlasů jako síto, na které se lepila šablona. Později přechod k hedvábí. •Další pokrok v Evropě na počátku 20. století –Místo papírové šablony se začal používat vykrývací roztok •Sítotisk je i uměleckou metodou tvorby –Např. Andy Warholl –Nazývá se pak serigrafie

28 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Příprava na tisk •Předloha –Jako předloha poslouží CDčko s obrázkem, obrázek na papíře, diapozitiv… •Šablona –Odborně označovaná jako Printon –do černé samolepící fólie se na plotteru vyřeže motiv a následně přelepí na průhlednou fólii –Nebo tisk laserovou tiskárnou přímo na fólii •Vysoké kvalitativní nároky na fólii i toner

29 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Příprava na tisk (2) •Síto –Nanese se světlocitlivá emulze –Přes přinton se síto osvětluje –Neosvětlené body síta se nevytvrdí a následně jdou vymýt –Zbude jen motiv – body které propustí barvu skrz síto •Metoda přímého kopírování –V komoře s vysokofrekvenční výbojkou je diapozitiv přímo promítán na síto s emulzí –Komora sama ostří i exponuje –Vysoká efektivita a kvalita

30 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Technologie tisku •Samotný tisk už je jen mechanická záležitost –Na síto se rozlije barva a roztírá se stěrkou prázdnými oky síta na materiál •Při více barvách samozřejmě více sít –Při tónových přechodech se využije rastr (viz dříve) –Jemnost rastru je omezena hrubostí síta –Pro přesný soutisk více barev se požívají karusely •Podložka se pouze otáčí od barvy k barvě a nehrozí tak posunutí materiálu na podložce

31 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Uplatnění •Grafický sítotisk –plakáty, klíčenky, obaly diářů, zapalovače, karosérie aut, samolepící materiály… •Technický sítotisk –CDčka, Obaly na kosmetiku, keramika, povrch lyží, hračky, přístrojová deska auta… •Sítotisk v textilním průmyslu –Reklamní trička, čepice, deštníky –Potisk celých pásů textilií

32 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Ofset vs. Sítotisk •Ofsetový tisk –Výhodný při velkých obratech •Delší přípravu vyváží rychlý proces tisku –Vyšší kvalita tisku než u sítotisku –Omezen dané technologíí •Tisk jen na ploché materiály •Sítotisk –Vyplatí se při malých obratech •Obvykle se uvádí cca do 400 kusů –Nedocenitelný při netradičních materiálech •Skleničky, zapalovače, …

33 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Barevné laserové tiskárny •Laserové tiskárny mají již skoro 40letou historii, avšak barevné se objevily až v roce 1995 •Hodí se pro firemní provoz –Mají nižší náklady na tisk než inkoustové –Jsou rychlé –Mají vysoké pořizovací náklady, které se při velkém obratu ztratí –Firmy nepotřebují fotografickou kvalitu

34 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Jak to funguje •Základem je statická elektřina… –Laser osvětluje pozitivně nabitý válec a nabíjí body rastru negativně –Pozitivně nabitý toner se pak na rastru uchytí –Toner se přenese na ještě negativněji nabitý papír –Válec je opět celý pozitivně nabit •… a teplo –Před výstupem papíru je toner roztaven a splyne s papírem

35 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Jak to funguje (2)

36 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Laserová část systému •Vysoké nároky na přesnost •3 části –Samotný laser (nehýbe se) •Emituje výboje –Pohyblivé zrcadlo •směruje paprsek –Soustava čoček •Ostří paprsek aby dopadl nerozostřený •Možnost použít místo laseru soustavu diod –Tiskárna pak má dané rozlišení (pro každý bod dioda) –Moc se nepožívá – nevalné výsledky

37 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Toner •Má 2 složky –Základem jsou zrnka barviva •Ta jsou nositeli barevné informace –Barvivo je obalené v kouscích plastu •Ten se roztaví a přichytí barvivo na papír

38 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Inkoustové tiskárny •Jsou mladší než laserové (!), objevily se až v polovině 80. let •Mají velice nízké pořizovací náklady –Mají vysoké rozlišení •Body až 50-60 mikronů v průměru –Ale provoz je drahý –Výrobci tak občas nevydělávají na tiskárnách, ale na náplních do nich •tisková hlava integrovaná v náplni

39 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Jak to funguje •Na principu vystřikování miniaturních kapiček inkoustu –Hlava přejíždí nad papírem a vystřikuje kapičky inkoustu, zatímco papír se podsouvá pod hlavou –Kapičky jsou v řádu pikolitrů –2 způsoby jak kapičky vystřelovat 1.Piezoelektricky 2.Termálně

40 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Jak zvýšit kvalitu tisku? •Zvýšit rozlišení –Skládaný tiskový bod •Jeden tiskový bod tvoří více kapiček •Opticky zjemňuje obraz •Zvýšit barevnost –Přidáním dalších základních barev – světlé azurové a světlé purpurové, popř. světle černé, zelené, oranžové… –Více barev nutně znamená (stejně jako u profesionálních tiskáren) větší náklady

41 27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Zdroje •Www.howstuffworks.comWww.howstuffworks.com •www.grafika.czwww.grafika.cz •www.printing.czwww.printing.cz •Mojí prezentaci najdete na: •www.vedro.unas.cz/BarevnyTisk.pptwww.vedro.unas.cz/BarevnyTisk.ppt •www.vedro.unas.cz/BarevnyTisk.htmwww.vedro.unas.cz/BarevnyTisk.htm


Stáhnout ppt "27.12.2005Ondřej Dolejš – barevný tisk Barevný tisk Ondřej Dolejš."

Podobné prezentace


Reklamy Google