Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference Klastry 2005, 30.května, Brno Klastry – nástroj ekonomického rozvoje Ing. Radomil Novák Generální ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference Klastry 2005, 30.května, Brno Klastry – nástroj ekonomického rozvoje Ing. Radomil Novák Generální ředitel."— Transkript prezentace:

1 Konference Klastry 2005, 30.května, Brno Klastry – nástroj ekonomického rozvoje Ing. Radomil Novák Generální ředitel

2 Podmínky úspěchu ČR I. ╌ MSP musí být konkurenceschopné ve světovém měřítku ╌ Podniky musí kooperovat lokálně, aby konkurovaly globálně ╌ Podniky musí schopny nabídnout komplexní řešení zákazníkům ╌ Firmy musí zvýšit podíl VaV aktivit a inovací ╌ Firmám musí zlepšit strategické vedení a sledování vývoje na globálním trhu

3 Podmínky úspěchu v ČR II. ╌ Zvýšit zájem VŠ o spolupráci s průmyslem ╌ Zlepšit komercionalizaci výzkumu ╌ Nabídka kvality pracovní síly musí odpovídat poptávce firem ╌ Studenti musí být připravení na „ekonomický život“ ╌ Stát a regiony musí koncentrovat podporu firem, ne tříštit na mnoho hráčů s různými prioritami ╌ Připravit ucelenou strategie jak na státní, tak regionální úrovni ╌ Určit akční plán na implementování strategie ╌ Zlepšit dialog mezi státem – regiony – podniky - VŠ

4 Rozvoj MSP “ Hlavním problémem malých a středních firem není jejich velikost, ale jejich izolace” Seminar - Local Systems of Small Firms and Job Creation Paris

5 Možná řešení ╌ Lepší znalost oborů a jejich přínosů v regionech ╌ Jasná strategie podpory podnikání ╌ Lepší a společné cílení podpory podnikání (MPO, MMR, MPSV, MŠMT, kraje, HK, svazy, atd…) ╌ Zlepšení dialogu Firmy – VŠ – Regiony – Stát ╌ Podpora společných projektů firem, zejména v oblasti VaV a inovací ╌ Podpora spolupráce firmy – VŠ Stimulace vzniku a podpora rozvoje klastrových iniciativ a jejich projektů může být vhodným řešením

6 Klastry ve světě ╌ Klastry jsou podporovány ve všech státech bývalé EU 15 a ve většině nových členských zemí ╌ Klastry jsou regionálně podporovány v USA i Kanadě ╌ Austrálie a Nový Zéland mají rozsáhlý program podpory regionálních klastrů financován na národní úrovni ╌ Indie, Jižní Afrika, Singapure, Malajsie, Taiwan a Čína používají podporu klastrů k rozvoji regionálních ekonomik Panuje obecný konsenzus, že koncept rozvoje založený na klastrech může vytvořit podmínky pro dlouhodobý udržitelný rozvoj regionů Zdroj: Cluster Policies White Book IKED 2003

7 Proč EU podporuje klasty? ╌ Podpora regionálních klastrů se stává důležitým a úspěšným nástrojem podpory ekonomického rozvoje regionů ╌ Charta MSP zdůrazňuje potřebu zapojení MSP do vzájemné spolupráce, jakož i zapojení do spolupráce s místními universitami a výzkumnými ústavy ╌ Klastry jsou vhodným podhoubím pro rozvoj MSP, protože napomáhají k zvýšení produktivity, zvyšují inovační potenciál, podporují komercionalizaci a zvyšují zaměstnanost ╌ Napomáhají dosažení cílů Lisabonské strategie Zdroj: Regional Clusters in Europe; Observatory of European SME’s 2002 Final report of the Expert Group on Enterprise Clusters and Networks; EC; DG Enterprise 2002.

8 Vyvracení mýtů ╌ Nevytváříme klastry - klastry vznikají přirozeně i bez státní pomoci…ta však může identifikaci a rozvoji velmi napomoci ╌ Není účelem vytvářet klastry, ale podporovat již existující koncentrace firem, aby dosahovaly vyššího růstu díky stimulování synergických efektů

9 Od snu k cíli ╌ První krůčky – pilotní studie v Ostravě v roce 2002 ╌ Diskuse s předními odborníky a akademiky ╌ Příprava konceptu a financování – OPPP Klastry ╌ Propagace konceptu – využití zahraničních odborníků ╌ Vzdělávání a aktivní spolupráce s 60 facilitátory ╌ Vzdělávání pro 600 lidí z krajů, universit a firem ╌ Propojení programu klastry s jinými programy ╌ Zapojení do mezinárodní spolupráce ╌ Národní klastrová studie ╌ Národní klastrová strategie ╌ Certifikace facilitátorů a manažerů 2002 2005 Splněno Realizuje se

10 Vznik a vývoj klastrů: Pět fází, dvanáct kroků B. Budování základny 3. Počáteční analýza 4. Vytvoření řídicí skupiny A. Podpora v počátečním stádiu 1. Vysvětlení důležitosti 2. Identifikace, klastrů, určení priorit D. Rozšiřování základny 8. Zahájení činnosti klastru 9. Vytvoření formální struktury klastru C. Vytvoření hybné síly 5. Vize preferované budoucnosti 6. Identifikace odrazových můstků 7. Program okamžitých akcí E. Zachování hybné síly 10. Zdokonalo- vání strateg. programu 11. Revize procesu rozvoje klastru 12. Propojování klastru Národní klastrová studie Poptávka firem OPPP Klastry - vyhledáváníOPPP Klastry provoz Ostatní programy

11 Program 1.4 Klastry z OPPP ╌ Vyhledání vhodných firem pro klastr (tzv. mapování klastru) ╌ Žadatelem jsou VŠ, kraje nebo jimi pověřené organizace ╌ Min. 10 firem a VŠ projeví zájem o mapování klastru ╌ 75 % uznatelných nákladů ╌ 0,2 – 1 mil. Kč ╌ Podpora vzniku a rozvoje klastru ╌ Klastr – minimálně 15 firem(60% tvoří MSP a universita) ╌ Zaměření na inovace a zvýšení exportu ╌ 50 % uznatelných nákladů (1. rok 75 % =>2. rok 50 % => 3. rok 25 %) ╌ 3 – 45 mil. Kč

12 Systém klastrů Společný vývoj Inovace Export Školící středisko Inkubátor Marketing Společný nákup

13 Klastry v ČR Podané žádosti 13 Potenciální klastry Konzultované projekty Dřevařství Hudební nástroje Tableware – „vše na stůl“ Chemický průmysl Vodohospodářství Sklářství Elektronika Strojírenství Mechatronika Energetika Elektronika Mostní konstrukce Automobilový průmysl Strojírenství Bižuterie Technické textilie Sklářství ICT Dřevařství Čistírenské technologie Obnovitelné zdroje Polygrafie Obalová technika Technické textilie Farmac. -medicínské technologie Strojírenství Dřevařství Chemický průmysl Elektrotechnika Strojírenství Technické plasty Strojírenství-Návěsy Elektronika Letectví Optika Nanotechnologie Vinařství Biotechnologie ICT Strojírenství Aeronautika Plastikářství Obuvnictví Automobilový průmysl Sklářství Strojírenství Dřevařství ICT – hardware Stavebnictví Melaturgie Obnovitelné zdroje ICT – Software Stavební hmoty Chemický průmysl

14 Národní klastrová strategie do vlády 06/2005 KONCENTRACE a KOORDINACE Využít klastry k propojení zdrojů MPO, MPSV a krajů KOMUNIKACE a KOOPERACE Umožnit státní správě efektivní komunikaci s kraji, institucemi terciárního vzdělávání a soukromým sektorem týkající se rozvoje společných priorit – příprava lidských zdrojů, VaV, inovace, export, atd. KONKURENCESCHOPNOST Umožnit identifikaci a podporu nových odvětví a tradičních oborů s potřebným růstovým potenciálem a vůlí zvyšovat konkurenceschopnost cestou spolupráce a inovací

15 Národní klastrová studie 10/2005 ╌ Příprava na OPPP 2007-2013 – základ pro definování podporovaných oborů ╌ Jednotnou metodikou zmapovat obory s potenciálem růstu ╌ Na regionální úrovni ╌ Na celostátní úrovni ╌ Zmapování potenciálu pro vznik klastrů v těchto oborech – připravenost firem, VŠ a podpůrných organizací ╌ Doporučení a akční plány pro vybrané potenciální či existující klastry

16 Očekávané výsledky podpory klastrů do roku 2008 ╌ Podpořit min. 20 mapování klastrů ╌ Podpořit min. 15 klastrů ve fázi rozvoje ╌ Podpořit min. 500 MSP pomocí klastrů ╌ Veřejné prostředky doplnit 5x soukromými ╌ Generovat min. 20 projektů vedoucích k ochraně duševního vlastnictví ╌ Iniciovat min. 100 společných projektů v klastrech ╌ Přidat 1500 dnů spolupráce VŠ a firem

17 Děkuji radomil.novak@czechinvest.org klastry@czechinvest.org www.klastr.cz Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. © Copyright, CzechInvest 2004. Všechna práva vyhrazena


Stáhnout ppt "Konference Klastry 2005, 30.května, Brno Klastry – nástroj ekonomického rozvoje Ing. Radomil Novák Generální ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google