Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podklad č. 0. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou ISATech s.r.o. ® I ndustrial S afety A ssessment Tech nicians.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podklad č. 0. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou ISATech s.r.o. ® I ndustrial S afety A ssessment Tech nicians."— Transkript prezentace:

1 Podklad č. 0. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou ISATech s.r.o. ® I ndustrial S afety A ssessment Tech nicians Sídlo:S.K.Neumanna 1316, 532 07 Pardubice Kont. adres.: Osadní 26, 170 00 Praha 7 Tel.: +420 220 878 920 Fax: +420 266 711 901

2 Podklad č. 1. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou Výzkum efektivního skladování přebytečné energie v horninách Petr Novák 1, Michal Vaněček 1, Pavel Bílý 1, Jana Kasíková 1, Vladimír Lachman 1, Hana Semíková 1, Milan Zuna 2 1 ISATech s.r.o., pnovak@isatech.cz 2 WATRAD spol. s r.o.

3 Podklad č. 2. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou Obsah přednášky  Přebytečná energie  Zúčastněné organizace  Zapojení projektů ve výzkumu skladování přebytečné energie  Projekt VITA  Projekt ReSEn  Projekt Bentonity95  Projekt StiRoMas  Průběžné výsledky výzkumů

4 Podklad č. 3. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou Přebytečná energie  odpadní teplo  z produkce elektrické energie  spalování v teplém období  klimatizace  okamžitý přebytek elektrické energie v síti  nestabilní zdroje  uložení energetického produktu

5 Podklad č. 4. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou Zúčastněné organizace

6 Podklad č. 5. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou Zapojení projektů ve výzkumu MPO ČR (2011 – 2015)  FR-TI3/325 – Výzkum termální zátěže hornin – perspektivy podzemního skladování tepelné energie  FR-TI4/497 – Výzkum stability bentonitu v in-situ podmínkách při teplotách do 95 o C  FR-TI3/523 – Stimulace horninového masivu pro vytvoření puklinového rezervoáru pro jímání geotermální energie systémem HOT-DRY-ROCK TAČR – (2011 – 2013)  TA01020348 - Reverzibilní skladování energie v horninovém masivu

7 Podklad č. 6. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou FR-TI3/325 – VITA  Výzkum termální zátěže hornin – perspektivy podzemního skladování tepelné energie  cílem je zhodnocení vlivu cyklického temperování na horninové parametry, které jsou rovněž používány při hodnocení stability geologického prostředí

8 Podklad č. 7. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou FR-TI3/325 – VITA (Pokračování 01)  instalován a spuštěn dlouhodobý in-situ experiment (URL Josef)  probíhá on-line monitoring klíčových dat (THMC)  teplota, hydrodynamické parametry, napětí horninového masívu, chemické procesy

9 Podklad č. 8. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou FR-TI3/325 – VITA (Pokračování 02)  detailní 3D deskriptivní model experimentální lokality  testován prototyp zařízení pro přesné vodní tlakové zkoušky

10 Podklad č. 9. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou TA01020348 – ReSEn  Reverzibilní skladování energie v horninovém masivu  cílem je vývoj stabilní vysoce odolné tepelně vodivé hmoty, která usnadní přechod tepla z a do horninového prostředí

11 Podklad č. 10. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou TA01020348 – ReSEn (Pokračování 01)  studovány THMC vlastnosti širokého spektra hornin z Českého masívu při opakované teplotní zátěži až 400°C  databáze získaných poznatků  projekt bude završen poloprovozním makrotestem

12 Podklad č. 11. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou TA01020348 – ReSEn (Pokračování 02)  probíhají laboratorní experimenty středního měřítka

13 Podklad č. 12. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou FR-TI4/497 – Bentonity95  Výzkum stability bentonitu v in-situ podmínkách při teplotách do 95 o C  cílem je popsat chování bentonitu jako hydroizolačního prvku horninových úložišť tepla

14 Podklad č. 13. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou FR-TI4/497 – Bentonity95 (Pokračování 01)  instalován a spuštěn dlouhodobý in-situ experiment (URL Josef)  studium THMC procesů na kontaktu bentonit-granit a bentonit-ocel  zhodnocení vlivu indukovaných a bludných proudů

15 Podklad č. 14. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou FR-TI4/497 – Bentonity95 (Pokračování 02)  detailní 3D deskriptivní model experimentální lokality  probíhá dlouhodobý in-situ monitoring (URL Josef)

16 Podklad č. 15. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou FR-TI3/523 – StiRoMas  Stimulace horninového masivu pro vytvoření puklinového rezervoáru pro jímání geotermální energie systémem HOT-DRY-ROCK“  cílem je poloprovozem ověřit možnosti nové, šetrné metody hydraulického štěpení hornin pro účely EGS (Hot-Dry Rock)

17 Podklad č. 16. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou FR-TI3/523 – StiRoMas (Pokračování 01)  experimentální aparatura

18 Podklad č. 17. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou FR-TI3/523 – StiRoMas (Pokračování 02)  první výsledky ukazují, že použitím pulzů i malé frekvence, lze snížit tlak potřebný ke štěpení horniny o 25 %

19 Podklad č. 18. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou Předběžné výsledky výzkumů  Zvýšení efektivity technologie podzemního ukládání tepelné energie  V rámci projektů doposud byla:  vytvořena databáze popisující chování širokého spektra hornin při tepelné zátěži,  vyvinuta stabilní tepelně vodivá hmota pro usnadnění přenosu tepla do a z horniny odolávající požadovaným teplotám 100, resp. 360 °C, která poskytuje 15x resp. 9x tepelnou vodivost než průměrná hornina,  prokázán enormní vliv i pomalu proudící vody na teplotu horniny,  vytvořen prototyp pulzního hydraulického štěpícího zařízení.  Přesah využití do dalších oborů  vodivá hmota může napomoci zvýšení účinnosti výměníků standardních tepelných čerpadel využívajících nízkoteplotní geotermální energii

20 Podklad č. 19. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou Poděkování  Příspěvek vznikl za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu (projekty FR-TI3/325, FR-TI3/523, FR-Tl4/497) a Technologické agentury České republiky (TA01020348). Děkujeme za podporu.  Projekty popsané v příspěvku jsou řešeny ve spolupráci s následujícími společnostmi a institucemi: Arcadis Getotechnika a.s., Česká Geologická Služba, České vysoké učení technické - Centrum experimentální geotechniky, Geomedia s.r.o., Progeo s.r.o., Subterra a.s., Technická universita v Liberci, ÚJV Řež a.s., Ústav struktury a mechniky hornin AV ČR, v.v.i. Jsme vděčni všem kolegům ze jmenovaných organizací za spolupráci na projektech.

21 Podklad č. 20. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Podklad č. 0. © 2013 ISATech s.r.o.Konference OZE 2013, 17.-19. dubna 2013, Kouty nad Desnou ISATech s.r.o. ® I ndustrial S afety A ssessment Tech nicians."

Podobné prezentace


Reklamy Google