Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace DATASYS s.r.o. MUDr. Andrea Koudelová Telefon: +420 225 308 271

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace DATASYS s.r.o. MUDr. Andrea Koudelová Telefon: +420 225 308 271"— Transkript prezentace:

1 Prezentace DATASYS s.r.o. MUDr. Andrea Koudelová Telefon: +420 225 308 271 E-mail: koudelova@datasys.cz

2 Základní fakta o společnosti •Služby v oblasti IT, telekomunikací a vývoje softwaru na zakázku • Společnost založena v roce 1994 • Sídlo – Praha • Pobočky – Plzeň, Hradec Králové • ISO 90001, ISO 90001:2000, ISO/IEC 20000

3 Služby a řešení •Implementace a integrace –Komunikační systémy –Virtualizace –Monitoring a správa sítí –Bezpečnost IS • Vývoj na zakázku • Zákaznická podpora a outsourcing • Konzultace a poradenství

4 Možné oblasti spolupráce 1.Implementace a Migrace serverového prostředí v heterogenním prostředí 2.Internet a mobilní řešení, CRM, Dokument management 3.Zálohování dat 4.Messaging řešení 5.Správa sítí, aplikací, databází, SW distribuce, vysoká dostupnost řešení 6.Bezpečnost 7.Vývoj aplikací na zakázku 8.Řešení pro zdravotnictví - Nemocniční informační systém MEDEOR

5 1. Implemantece a Migrace serverového prostředí v heterogenním prostředí a)Implementace a migrace Windows prostředí b)Implementace a migrace Linux prostředí c)Migrace Linux na Windows či opačně a Unix na Linux či Windows d)Konsolidace prostředí

6 2. Internet a mobilní řešení a)Webové služby - např..NET, Sharepoint (Intranet řešení), Webspere b)Portálová řešení (např. eLearning) c)Řešení v oblasti mobilních technologií - např. Datasys Mobilchange d)Platební styk v oblasti mobilních technologií e)Microsoft CRM f)Řešení oblasti výměny dokumentů

7 3. Zálohování dat a)Zálohování dat různými SW prostředky - Veritas, Legato, HP Openview, Tivoli b)Vytvoření koncepce zálohování – zálohování v heterogenním prostředí

8 4. Messaging řešení a)Návrh a implementace messaging řešení MS Exchange, Lotus Notes, Linux řešení b)Integrace s faxovými, hlasovými či mobilními komunikacemi c)Výstavba Callcenter d)Integrace messaging řešení s ostatním informačními systémy

9 5. Správa sítí, aplikací, databází, SW distribuce, vysoká dostupnost řešení a)Správa heterogenních sítí různými prostředky - komerční či OpenSource b)Správa oper. systémů, aplikací, databází např. řešeními typu HP Openview, Tivoli či jinými c)Microsoft SMS, Tivoli distribution pro SW update d)Technická podpora: helpdesk - vzdálená správa či dohled - v případě zájmu 24x7, 365 dnů v roce e)Cluster či jiná high availability řešení

10 6. Bezpečnost a)Antivirová ochrana – např. Symantec b)Firewall řešení, jednorázová hesla c)Elektronický podpis, šifrování d)Systémy pro autentizaci a autorizace e)Integrace chipových karet do prostředí IT f)Bezpečnostní projekt

11 7. Vývoj na zakázku a) Tvorba SW na zakázku b) Znalosti např. ―Databáze PostgreSQL, MS SQL, Oracle, DB2 ―.NET, WebSphere ―PHP, Java, C# c) Vývoj specializovaných aplikací

12 8. Nemocniční informační systém MEDEOR •Nemocniční informační systém MEDEOR –Integrace heterogenního systému ZZ –UMS – messaging pro zdravotnictví –DMS – FileNet, Spisovka –Technologické projekty – HW, infrastruktura –Procesní modely a optimalizace

13 Partneři

14 Zákazníci Ministerstvo financí ČR Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo zahraničních věcí ČR Ministerstvo spravedlnosti ČR

15 MEDEOR podpora klinické praxe i řízení zdravotnického zařízení Představení systému Ing. Svetlana Drábková Ing. Slavomír Procházka email: drabkova@datasys.cz@datasys.cz

16 Agenda 1.NIS jako informační podpora pro poskytování péče 2.NIS jako nástroj řízení 3.Možnosti rozvoje

17 Trochu historie z vývoje NIS podpora standardizace poskytované péče (Klinické protokoly) podpora vědecko-výzkumných projektů (vyhodnocení dat) zabezpečená komunikace mimo zdravotnické zařízení integrace specializované zdravotnické techniky integrace aplikací (LIS, PACS, diety, lékárna) zabezpečení klinických dat dle legislativy nástroj pro objednávání a plánování statistické výkaznictví (ÚZIS) inteligentní psací stroj nástroj vyúčtování

18 Struktura NIS Jádro systému (dB pacientů, manag. lůžek, vyúčtování, organizační struktura …) Lékařská dokumentace Nelékařské žádanky Další záznamy pacienta Ošetřovatelská dokumentace Klinické žádanky Ekonomika - vyúčtování IS zobrazovacích metod Expertní systémy Laboratorní IS Léčebná výživa Sklady léků a SZM na oddělení Lékárna a sklady SZM Prádelna Všeobecné žádanky Správa majetku Správa budov Zdr. technika Doprava Centr. sterilizace Transfuzní IS Sklady mater.

19 Proč nový NIS •V•V roce 2010 proběhla analýza, která mapovala aktuální stav a trendy rozvoje ICT ve velkých nemocnicích v ČR (21) •„•„pouze v necelé pětině nemocnic či skupin nemocnic, jež si svůj nemocniční informační systém vyvíjejí „na míru“ ve své vlastní režii, převládala spokojenost s jejich informačními systémy. Situaci v ostatních nemocnicích pak bylo možné shrnout jako »čekání na změnu«“ (Bussines World 14.7.2010) •M•Možná cesta změny: –f–funkčnost a integrace v rozsahu nových požadavků –v–vývoj v českém prostředí –o–open source

20 Šablony úkonů Měřené údaje MEDEOR - základní princip Typ smlouvy Pracoviště Pracovní doba Kompetence Anamnéza Diagnózy

21 •Životní cyklus ÚKONU •Kategorizace ÚKONŮ •Charakteristika ÚKONU –požadavky na zdroje (kde a s čím): zaměstnanec / skupina –způsob plánování, realizace a možnosti změn –časové návaznosti –výstupy •Výsledkem je velmi komplexní a detailní popis celého diagnosticko-léčebného procesu NaplánováníProvedeníZhodnocení MEDEOR - základní princip

22 MEDEOR jako nástroj pro kompletní výkaznictví •Vykazování jako součást klinické dokumentace –možnost definovat pro šablony: výkony, ZUM / ZULP, diagnózu –v průběhu provádění úkonu možnost doplnění neplánovaných výkonů, ZUM/ZULP i diagnóz –online kontroly zadávaných výkonů dle pasportizace IČP a kvalifikace nositele výkonu •Vytvoření hospitalizačního účtu před vykázáním péče ZP –možnost doplnění a opravy hospitalizačního účtu zodpovědnou osobou –možnost vystavení faktury na základě hospitalizačního účtu –komplexní kontroly před vykázáním péče ZP s ohledem na DRG •Vytvoření K-dávek a jejich odesílání do ZP

23 MEDEOR jako prostředek pro poskytování kontinuální péče •Kompletní informace o diagnosticko – terapeutické péči –sdílení informací o pacientovi mezi jednotlivými odbornostmi a organizačními jednotkami dle přístupových práv •různé typy péče (ambulantní, hospitalizační, laboratorní výsledky, …) •různé typy informací (text, obraz, zvuk) s vazbou na pacienta •správa vlastní i donesené dokumentace –soulad s legislativními požadavky (vyhláška 385/2005 Sb.) –elektronická preskripce a vystavování potvrzení o PN •Dostupnost informací podle přesně definovaných pravidel a uživatelských přístupových práv –dle organizační struktury –dle role vykonavatele: zdravotnického profesionála –dle zařazení příjemce péče pacienta / klienta

24 MEDEOR jako nástroj pro statistické vykazování •Výkaznictví UZIS, zdravotní pojišťovny –sběr informací v průběhu hospitalizace –automatické vytvoření povinných formulářů –možnost elektronického odesílání informací •Sběr informací pro sledování kvality péče, vědu a výzkum –možnost zařazování pacientů do skupin (dispenzarizace, granty…) –definice sledovaných údajů a způsobu jejich sběru –sběr informací v průběhu hospitalizační / ambulantní péče –možnost vyhodnocení informací dle požadovaných ukazatelů

25 MEDEOR jako nástroj pro pohodlné objednávání a plánování •Komplexní objednávkový systém –plánování úkonu nebo posloupnosti úkonů –definované časové odstupy úkonů nebo jejich pořadí –kontrola volného zdroje (ambulance, zaměstnanec, skupina zaměstnanců, přístroj, lůžko...) •Stejný způsob plánování a definované přístupy do kalendářů v rámci celého zdravotního zařízení případně sítě poskytovatelů •Možnost průkazné komunikace s pacienty / klienty (sms, e-maily …)

26 NIS jako nástroj řízení •Koordinace práce jednotlivých zdravotnických pracovišť s cílem rychlé výměny informací •Prostředek standardizace poskytované péče i dokumentace •Možnost statistického vyhodnocení poskytnuté péče dle organizačních jednotek –Efektivita a výkonnostní ukazatele –Kvalitativní ukazatele –Doba trvání, sledování čekacích dob •Možnost sledování využití jednotlivých služeb

27 Možnosti rozvoje •Široké možnosti propojení s okolními aplikacemi •Možnost vývoje dalších funkcí dle požadavků –Kontrola lékových interakcí –Vazba na sklady materiálu a lékárnu –Vazba na zdravotnickou techniku (OZT) –Kontrola podávaných léků (pacient – podávané léky – zdravotnický pracovník) s vazbou na a sklady léků na oddělení –Žádanky na sterilizaci s vazbou na peroperační protokol –Nutriční management s vazbou na stravovací modul –Elektronická komunikace s registry odborných společností

28 MEDEOR a Open Source Software Bohdan Linda, Ing. Vedoucí oddělení vývoje email: linda@datasys.czlinda@datasys.cz

29 Zlí jazykové tvrdí Kdyby open source operační systém byl letecká společnost: „Každý z cestujících si přinese vlastní kousek letadla na letiště. Všichni jdou na vzletovou dráhu a během neustálé hádky, jaké že to vlastně letadlo staví, z přinesených kousků něco postaví a odletí.“

30 Open Source Software (OSS) •Otevřenost –Otevřené zdrojové kódy –Nejcennější jsou vaše data. Přístup k nim by měl být neomezený –Eliminace jevu „Vendor Lock-In“ •Standardy –Zavádění nestandardních formátů tahá peníze z vašich kapes –Absence „sezonních“ technologií •Interoperabilita –Naučí vás se ptát „Jak to udělat?“ místo: „Lze to udělat?“ •Komunita –Obrovská komunita expertů po celém světě •Licence –GPL, LGPL, BSD, CC, …

31 Proč OSS ? •Nulové náklady na licence software 3. stran –Žádné skryté investice –Žádné matoucí licenční podmínky či poplatky •Možnost dlouhodobého rozvoje –Díky otevřenosti SW je malá pravděpodobnost, že používaný SW umře, pokud umře subjekt, který jej produkuje •Investor se rozhodne, jakou formou chce financovat podporu: –Klasický roční support –Outsourcování per aktivity –Z vlastních lidských zdrojů

32 OSS mýty a fakta •Co je zadarmo, nemůže být kvalitní –Jsou produkty Google nekvalitní? –Je povídka napsaná umělcem pro radost napsána méně kvalitně než na zakázku? •Je to jen hračka studentů a fandů –Redhat, Novell, Google, Oracle –London Stock Exchange

33 OSS mýty a fakta •Neexistuje podpora –Investor rozhoduje o úrovni podpory –Životnost technologie závisí na využití uživatelích –EULA •Je roztříštěný – Je. V globálním světe s globální síťovou infrastrukturou je tato divergence ale pozitivum – stejně jako např. genová variabilita populace.

34 MEDEOR - komponenty •Linuxová distribuce Debian –Distribuce zdarma, ale existuje i možnost komerční podpory –Jedna z nejkvalitnějších distribucí –Přístup k inovaci nepodléhá módním trendům –Na trhu od 1993, T-Mobile, Seznam, … •PostgreSQL –Databáze zdarma, ale existuje i možnost komerční podpory –Kvalitativně srovnatelná s největšími komerčními DB –Verze 1 v 1989, Shannon Medical Center, BASF, American Chemical Society … •PHP/Apache –Zdarma, prověřená technologie

35 MEDEOR - výkon v praxi Databázový server 3GHz 8 jader/ 32GB RAM Aplikační web server 3GHz 4 jádra/6GB RAM

36 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Prezentace DATASYS s.r.o. MUDr. Andrea Koudelová Telefon: +420 225 308 271"

Podobné prezentace


Reklamy Google