Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace DATASYS s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace DATASYS s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Prezentace DATASYS s.r.o.
MUDr. Andrea Koudelová Telefon:

2 Základní fakta o společnosti
Služby v oblasti IT, telekomunikací a vývoje softwaru na zakázku Společnost založena v roce 1994 Sídlo – Praha Pobočky – Plzeň, Hradec Králové ISO 90001, ISO 90001:2000, ISO/IEC 20000

3 Služby a řešení Implementace a integrace Vývoj na zakázku
Komunikační systémy Virtualizace Monitoring a správa sítí Bezpečnost IS Vývoj na zakázku Zákaznická podpora a outsourcing Konzultace a poradenství

4 Možné oblasti spolupráce
Implementace a Migrace serverového prostředí v heterogenním prostředí Internet a mobilní řešení, CRM, Dokument management Zálohování dat Messaging řešení Správa sítí, aplikací, databází, SW distribuce, vysoká dostupnost řešení Bezpečnost Vývoj aplikací na zakázku Řešení pro zdravotnictví - Nemocniční informační systém MEDEOR    

5 1. Implemantece a Migrace serverového prostředí v heterogenním prostředí
Implementace a migrace Windows prostředí Implementace a migrace Linux prostředí Migrace Linux na Windows či opačně a Unix na Linux či Windows Konsolidace prostředí

6 2. Internet a mobilní řešení
Webové služby - např. .NET, Sharepoint (Intranet řešení), Webspere Portálová řešení (např. eLearning) Řešení v oblasti mobilních technologií - např. Datasys Mobilchange Platební styk v oblasti mobilních technologií Microsoft CRM Řešení oblasti výměny dokumentů

7 3. Zálohování dat Zálohování dat různými SW prostředky  - Veritas, Legato, HP Openview, Tivoli Vytvoření koncepce zálohování – zálohování v heterogenním prostředí

8 4. Messaging řešení Návrh a implementace messaging řešení MS Exchange, Lotus Notes, Linux řešení Integrace s faxovými, hlasovými či mobilními komunikacemi Výstavba Callcenter Integrace messaging řešení s ostatním informačními systémy

9 5. Správa sítí, aplikací, databází, SW distribuce, vysoká dostupnost řešení
Správa heterogenních sítí různými prostředky - komerční či OpenSource Správa oper. systémů, aplikací, databází např. řešeními typu HP Openview, Tivoli či jinými Microsoft SMS, Tivoli distribution pro SW update Technická podpora: helpdesk - vzdálená správa či dohled  - v případě zájmu 24x7, 365 dnů v roce Cluster či jiná high availability řešení

10 6. Bezpečnost Antivirová ochrana – např. Symantec
Firewall řešení, jednorázová hesla Elektronický podpis, šifrování Systémy pro autentizaci a autorizace Integrace chipových karet do prostředí IT Bezpečnostní projekt

11 7. Vývoj na zakázku Tvorba SW na zakázku Znalosti např.
Databáze PostgreSQL, MS SQL, Oracle, DB2 .NET, WebSphere PHP, Java, C# Vývoj specializovaných aplikací

12 8. Nemocniční informační systém MEDEOR
Integrace heterogenního systému ZZ UMS – messaging pro zdravotnictví DMS – FileNet, Spisovka Technologické projekty – HW, infrastruktura Procesní modely a optimalizace

13 Partneři

14 Zákazníci Ministerstvo financí ČR Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR Ministerstvo spravedlnosti ČR

15 MEDEOR podpora klinické praxe i řízení zdravotnického zařízení
Představení systému Ing. Svetlana Drábková Ing. Slavomír Procházka

16 Agenda NIS jako informační podpora pro poskytování péče NIS jako nástroj řízení Možnosti rozvoje

17 Trochu historie z vývoje NIS
podpora standardizace poskytované péče (Klinické protokoly) podpora vědecko-výzkumných projektů (vyhodnocení dat) zabezpečená komunikace mimo zdravotnické zařízení integrace specializované zdravotnické techniky integrace aplikací (LIS, PACS, diety, lékárna) zabezpečení klinických dat dle legislativy nástroj pro objednávání a plánování statistické výkaznictví (ÚZIS) inteligentní psací stroj nástroj vyúčtování

18 Struktura NIS Expertní systémy Zdr. technika Správa majetku
Laboratorní IS IS zobrazovacích metod Prádelna Jádro systému (dB pacientů, manag. lůžek, vyúčtování, organizační struktura …) Klinické žádanky Léčebná výživa Správa budov Sklady mater. Lékařská dokumentace Lékárna a sklady SZM Všeobecné žádanky Transfuzní IS Doprava Ošetřovatelská dokumentace Sklady léků a SZM na oddělení Centr. sterilizace Nelékařské žádanky Další záznamy pacienta Ekonomika - vyúčtování

19 Proč nový NIS V roce 2010 proběhla analýza, která mapovala aktuální stav a trendy rozvoje ICT ve velkých nemocnicích v ČR (21) „pouze v necelé pětině nemocnic či skupin nemocnic, jež si svůj nemocniční informační systém vyvíjejí „na míru“ ve své vlastní režii, převládala spokojenost s jejich informačními systémy. Situaci v ostatních nemocnicích pak bylo možné shrnout jako »čekání na změnu«“ (Bussines World ) Možná cesta změny: funkčnost a integrace v rozsahu nových požadavků vývoj v českém prostředí open source

20 MEDEOR - základní princip
ÚKON Pacient / Klient Lékař / Zaměstnanec Měřené údaje Šablony úkonů Typ smlouvy Pracoviště Anamnéza Pracovní doba Diagnózy Kompetence

21 MEDEOR - základní princip
Životní cyklus ÚKONU Kategorizace úkonů Charakteristika ÚKONU požadavky na zdroje (kde a s čím): zaměstnanec / skupina způsob plánování, realizace a možnosti změn časové návaznosti výstupy Výsledkem je velmi komplexní a detailní popis celého diagnosticko-léčebného procesu Naplánování Provedení Zhodnocení

22 MEDEOR jako nástroj pro kompletní výkaznictví
Vykazování jako součást klinické dokumentace možnost definovat pro šablony: výkony, ZUM / ZULP, diagnózu v průběhu provádění úkonu možnost doplnění neplánovaných výkonů, ZUM/ZULP i diagnóz online kontroly zadávaných výkonů dle pasportizace IČP a kvalifikace nositele výkonu Vytvoření hospitalizačního účtu před vykázáním péče ZP možnost doplnění a opravy hospitalizačního účtu zodpovědnou osobou možnost vystavení faktury na základě hospitalizačního účtu komplexní kontroly před vykázáním péče ZP s ohledem na DRG Vytvoření K-dávek a jejich odesílání do ZP

23 MEDEOR jako prostředek pro poskytování kontinuální péče
Kompletní informace o diagnosticko – terapeutické péči sdílení informací o pacientovi mezi jednotlivými odbornostmi a organizačními jednotkami dle přístupových práv různé typy péče (ambulantní, hospitalizační, laboratorní výsledky, …) různé typy informací (text, obraz, zvuk) s vazbou na pacienta správa vlastní i donesené dokumentace soulad s legislativními požadavky (vyhláška 385/2005 Sb.) elektronická preskripce a vystavování potvrzení o PN Dostupnost informací podle přesně definovaných pravidel a uživatelských přístupových práv dle organizační struktury dle role vykonavatele: zdravotnického profesionála dle zařazení příjemce péče pacienta / klienta

24 MEDEOR jako nástroj pro statistické vykazování
Výkaznictví UZIS, zdravotní pojišťovny sběr informací v průběhu hospitalizace automatické vytvoření povinných formulářů možnost elektronického odesílání informací Sběr informací pro sledování kvality péče, vědu a výzkum možnost zařazování pacientů do skupin (dispenzarizace, granty…) definice sledovaných údajů a způsobu jejich sběru sběr informací v průběhu hospitalizační / ambulantní péče možnost vyhodnocení informací dle požadovaných ukazatelů

25 MEDEOR jako nástroj pro pohodlné objednávání a plánování
Komplexní objednávkový systém plánování úkonu nebo posloupnosti úkonů definované časové odstupy úkonů nebo jejich pořadí kontrola volného zdroje (ambulance, zaměstnanec, skupina zaměstnanců, přístroj, lůžko ...) Stejný způsob plánování a definované přístupy do kalendářů v rámci celého zdravotního zařízení případně sítě poskytovatelů Možnost průkazné komunikace s pacienty / klienty (sms, y …)

26 NIS jako nástroj řízení
Koordinace práce jednotlivých zdravotnických pracovišť s cílem rychlé výměny informací Prostředek standardizace poskytované péče i dokumentace Možnost statistického vyhodnocení poskytnuté péče dle organizačních jednotek Efektivita a výkonnostní ukazatele Kvalitativní ukazatele Doba trvání, sledování čekacích dob Možnost sledování využití jednotlivých služeb

27 Možnosti rozvoje Široké možnosti propojení s okolními aplikacemi
Možnost vývoje dalších funkcí dle požadavků Kontrola lékových interakcí Vazba na sklady materiálu a lékárnu Vazba na zdravotnickou techniku (OZT) Kontrola podávaných léků (pacient – podávané léky – zdravotnický pracovník) s vazbou na a sklady léků na oddělení Žádanky na sterilizaci s vazbou na peroperační protokol Nutriční management s vazbou na stravovací modul Elektronická komunikace s registry odborných společností

28 MEDEOR a Open Source Software
Bohdan Linda, Ing. Vedoucí oddělení vývoje

29 Zlí jazykové tvrdí Kdyby open source operační systém byl letecká společnost: „Každý z cestujících si přinese vlastní kousek letadla na letiště. Všichni jdou na vzletovou dráhu a během neustálé hádky, jaké že to vlastně letadlo staví, z přinesených kousků něco postaví a odletí.“

30 Open Source Software (OSS)
Otevřenost Otevřené zdrojové kódy Nejcennější jsou vaše data. Přístup k nim by měl být neomezený Eliminace jevu „Vendor Lock-In“ Standardy Zavádění nestandardních formátů tahá peníze z vašich kapes Absence „sezonních“ technologií Interoperabilita Naučí vás se ptát „Jak to udělat?“ místo: „Lze to udělat?“ Komunita Obrovská komunita expertů po celém světě Licence GPL, LGPL, BSD, CC, …

31 Proč OSS ? Nulové náklady na licence software 3. stran
Žádné skryté investice Žádné matoucí licenční podmínky či poplatky Možnost dlouhodobého rozvoje Díky otevřenosti SW je malá pravděpodobnost, že používaný SW umře, pokud umře subjekt, který jej produkuje Investor se rozhodne, jakou formou chce financovat podporu: Klasický roční support Outsourcování per aktivity Z vlastních lidských zdrojů

32 OSS mýty a fakta Co je zadarmo, nemůže být kvalitní
Jsou produkty Google nekvalitní? Je povídka napsaná umělcem pro radost napsána méně kvalitně než na zakázku? Je to jen hračka studentů a fandů Redhat, Novell, Google, Oracle London Stock Exchange

33 OSS mýty a fakta Neexistuje podpora Je roztříštěný
Investor rozhoduje o úrovni podpory Životnost technologie závisí na využití uživatelích EULA Je roztříštěný Je. V globálním světe s globální síťovou infrastrukturou je tato divergence ale pozitivum – stejně jako např. genová variabilita populace.

34 MEDEOR - komponenty Linuxová distribuce Debian PostgreSQL PHP/Apache
Distribuce zdarma, ale existuje i možnost komerční podpory Jedna z nejkvalitnějších distribucí Přístup k inovaci nepodléhá módním trendům Na trhu od 1993, T-Mobile, Seznam, … PostgreSQL Databáze zdarma, ale existuje i možnost komerční podpory Kvalitativně srovnatelná s největšími komerčními DB Verze 1 v 1989, Shannon Medical Center, BASF, American Chemical Society … PHP/Apache Zdarma, prověřená technologie

35 MEDEOR - výkon v praxi Aplikační web server Databázový server
3GHz 8 jader/ 32GB RAM Aplikační web server 3GHz 4 jádra/6GB RAM

36 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Prezentace DATASYS s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google