Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hnědé uhlí v České republice: DNES a ZÍTRA Alternativní paliva 2006 Ing. Marcela Šafářová Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hnědé uhlí v České republice: DNES a ZÍTRA Alternativní paliva 2006 Ing. Marcela Šafářová Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most,"— Transkript prezentace:

1 Hnědé uhlí v České republice: DNES a ZÍTRA Alternativní paliva 2006 Ing. Marcela Šafářová Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most,

2 Územně ekologické limity těžby: Energetické zdroje v ČR Energetické zdroje v České republice: ropa zemní plyn jádro uhlí   • deklarované vládou v 1991 • rychlé řešení pro zlepšení životního prostředí v severozápadních Čechách severozápadních Čechách • výrazné omezení těžby ?

3 Hnědé uhlí - dnes Těžební společnosti Těžební společnosti SOKOLOVSKÁ PÁNEV Sokolovská uhelná, p.n., a.s. = SU Mostecká uhelná a.s. = MUS Severočeské doly a.s. = SD Severočeské doly a.s. = SD SEVEROČESKÁ HNĚDOUHELNÁ PÁNEV

4 Porovnání růstu výroby el. energie s vývojem těžby hnědého uhlí Porovnání růstu výroby el. energie s vývojem těžby hnědého uhlí Hnědé uhlí - dnes

5 Podíl uhelných elektráren na celkové výrobě el. energie Podíl uhelných elektráren na celkové výrobě el. energie 1985 - Dukovany JE 2001 - Temelin JE Hnědé uhlí - dnes

6 lom 2005-20152046-20602061-20752031-20452076-20902091-21052106-21202121-21352136-21502016-2030 společnost Severočeská hnědouhelná pánev Sokolovská pánev SU Jiří Družba MUS Šverma +Vršany ČSA SD Libouš Bílina 327,5 Mt 12,5 (10) Mt/a 10,5 MJ/kg 230,9 Mt 8,7 (7) Mt/a 14,4 MJ/kg 120 Mt 7 Mt/a 14,4 MJ/kg 340 Mt 9 (6,6) Mt/a 10,5 MJ/kg 63,1 Mt 5,2 Mt/a 18,1 MJ/kg 280 Mt 6 Mt/a 17,5 MJ/kg II. etapa 470 Mt 6 Mt/a 15 MJ/kg III. a IV. etapa 143,1 Mt 7 Mt/a 12,5 MJ/kg 78,6 Mt 1,5 Mt/a 12,5 MJ/kg Legenda: Těžba s limity Těžba za limity – min. korekce Těžba za limity – max. korekce Obnova uhelných elektráren 470 Mt …………. Vytěžitelné zásoby 6 Mt/rok ………. Roční těžba 15 MJ/kg ……… průměrná výhřevnost Hnědé uhlí dnes … Charakteristika lomů Charakteristika lomů … a zítra

7 I. etapa Částečný vstup do III. etapy Lom Vršany Lom J. Šverma Lom ČSA II. etapa Černice Horní Jiřetín územní limity Hnědé uhlí - zítra Lom ČSA: situace pokračování těžby

8 Hnědé uhlí - zítra Rekultivační plán lomu ČSA - II. etapa Rekultivační plán lomu ČSA - II. etapa

9 Lom Bílina Výsypka Pokrok územní limity Těžba za limity Hnědé uhlí - zítra Lom Bílina: situace pokračování těžby

10 do 2123 Porovnání těžby uhlí při různých korekcích územních limitů Porovnání těžby uhlí při různých korekcích územních limitů Hnědé uhlí - zítra

11 Hnědé uhlí - dnes Harmonogram obnovy uhelných elektráren

12 Hnědé uhlí - dnes Využití hnědého uhlí  Podíl klasických uhelných elektráren na světové výrobě elektřiny je rozhodující dodnes  S rostoucími cenami ropy a plynu se do popředí zájmu dostává uhlí nejen jako energetická surovina, ale také jako surovina pro komplexní chemické využití  Všechny běžné produkty vyráběné z ropy je možné získávat také z uhlí  Vyspělé státy se zabývají ve výzkumných strategiích zpracováním uhlí, aby mohly racionálně využívat vlastní uhelné zásoby  Komplexní energetické a surovinové využití uhlí - základ strategie efektivního využívání vlastního přírodního bohatství, kterým země disponuje  Moderní, pokročilé systémy a technologie zaručují vysokou účinnost energetické přeměny a respektují environmentální požadavky (CCT)  Pro všechny tyto technologie má ČR kvalitní surovinový zdroj – hnědé uhlí

13 Hnědé uhlí - dnes Využití hnědého uhlí  Při vývoji a aplikaci progresivních uhelných technologií se pozornost zaměřuje zejména na následující procesy:  práškové technologie spalování s výrobou páry s nadkritickými a ultrakritickými parametry,  cirkulační fluidní technologie spalování,  tlakové cirkulační fluidní technologie spalování,  zplyňování a integrovaný paroplynový cyklus (IGCC)

14 Hnědé uhlí - dnes Využití hnědého uhlí - zplyňování Technologická jednotka IGCC  Technologická jednotka IGCC  jednotka vzdušné separace (ASU)  zplyňování a zpracování plynu  energetický blok  Zdrojem plynu pro IGCC – procesy zplyňování podle kontaktu paliva a zplyňovacího média (vzduch/O 2 a pára):  v sesuvném loži  ve fluidní vrstvě  v únosové vrstvě

15 Hnědé uhlí - dnes Způsoby zplyňování

16 Hnědé uhlí - zítra Plánovaná výstavba zařízení

17 Hnědé uhlí – dnes a zítra Uhelná rafinérie SASOL

18 Rafinérie vyrábí cca 200 produktů a vyváží do 120 zemí. Vyrábí 4,2 Mt syntézního plynu z 3,6 mil.t uhlí za rok. Hnědé uhlí – dnes a zítra

19 Vřesová Technologická jednotka IGCC o celkovém výkonu 400 MW se zplyňovacími reaktory se sesuvným ložem je provozována ve Vřesové (Sokolovská uhelná a.s.), kde je zpracováváno hnědé uhlí ze sokolovské pánve Hnědé uhlí – dnes a zítra

20 Vřesová Hnědé uhlí – dnes a zítra Zplyňování v ČR Zplyňování hnědého uhlí  Zplyňování hnědého uhlí  26 reaktorů Lurgi – sesuvné lože  zplyňovací médium – kyslík, vodní pára  tlaková varianta – 2,7 MPa, 1000°C  Čištění vyrobeného plynu  proces Rektisol  Spalování plynu  plynová turbina  spalování plynu při 1100°C  spaliny (540°C) vedeny do kotle na odpadní teplo

21 Vřesová Hnědé uhlí – dnes a zítra Technické parametry  Výkon spalovacích turbin 309 MWe ve špičkách  Výkon parních turbin 114 MWe ve špičkách  Celkový výkon PPC Vřesová 398 MWe  Min. výkon bloku 73 MWe  Min. trvalý výkon plyn. turbiny 5 MWe  Spotřeba energoplynu až 130 tis. m 3 / hod až 1200 mil. m 3 / rok až 1200 mil. m 3 / rok  Spotřeba zemního plynu 30 mil. m 3 / rok  Spotřeba uhlí cca 1,5 mil. t  Termodynamická účinnost plynové turbiny - 34,8 %, účinnost bloku při kondenzačním provozu parní turbiny je 50,5 % a s využitím tepla spalin pro ohřev vody pro teplofikaci je 54,5 %

22 Vřesová Hnědé uhlí – dnes a zítra Vedlejší produkty  Další produkty  dehet 80-100 tis.t/rok  fenolový koncentrát10-12 tis.t/rok  kyselina sírová17 tis.t/rok  kapalný amoniak7 tis.t/rok

23 Hnědé uhlí – zítra Výzkum a vývoj  Výkon provozovaných zplyňovacích zařízení - 18 000 MW v přepočtu na syntézní plyn s největším podílem závodů Sasol, Dakota Gasification atd.  Rozvoj a podpora výzkumu zejména v USA, Německu, Jižní Africe, Austrálii a Číně  Vývoj nových typů zařízení a následně výstavba zařízení pro průmyslové zplyňování uhlí  Netradiční postupy zplyňování jsou zaměřovány i na zplyňování uhlí se směsným komunálním odpadem, pryží, odpadními oleji a biomasou  24. Pittsburgh Coal Conference - 10.-14.9.2007 v JAR pod záštitou SASOL – program zaměřen i na zplyňování, využití plynu, Fisher-Tropsch syntézu apod.

24 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Budovatelů 2830 434 37 Most Děkuji za pozornost …


Stáhnout ppt "Hnědé uhlí v České republice: DNES a ZÍTRA Alternativní paliva 2006 Ing. Marcela Šafářová Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most,"

Podobné prezentace


Reklamy Google