Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáškový cyklus „Zastřešení“: Montáž (krov)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáškový cyklus „Zastřešení“: Montáž (krov)"— Transkript prezentace:

1 Přednáškový cyklus „Zastřešení“: Montáž (krov)
Zpracoval: Ing. Pavel Svoboda, CSc. Katedra technologie staveb Únor 2001

2 Úvod - vymezení pojmů: MONTÁŽNÍ PROCESY (1)
Montáže konstrukcí, ať již ocelových, dřevěných či železobetonových ( prefabrikovaných ), zahrnují soubor procesů, kterými se vyrábějí, přepravují, ukládají, montují a kompletují nosné nebo i výplňové konstrukce stavebních objektů. Montáž objektů z předem vyrobených prvků lze definovat jako technologicky zdůvodněný soubor uspořádaných procesů probíhajících v prostoru a čase v souladu s vnějšími podmínkami. Výsledkem této činnosti je smontovaná konstrukce. únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

3 Copyright.Pavel Svoboda
MONTÁŽNÍ PROCESY (2) Uvedený soubor tvoří obvykle tyto procesy : Vodorovná montážní přeprava, tj. souhrn pracovních procesů, jejichž výsledkem je vodorovné přemístění prvků, dílců nebo částí konstrukce v rovině montážní pláně nebo v rovině s ní rovnoběžné, a to od hranice montážního prostoru po svislý průmět místa zabudování. Svislá montážní přeprava, tj. souhrn pracovních procesů, jejichž výsledkem je svislé přemístění prvků, dílců nebo částí konstrukce z úrovně montážní pláně do prostoru, v němž mají být zabudovány. únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

4 Copyright.Pavel Svoboda
MONTÁŽNÍ PROCESY (3) Sestavení konstrukce, tj. část procesu spojování, skládající se z technologicky spjatých činností, jejichž výsledkem jsou sestavené části konstrukce. Osazení konstrukce, tj. část procesu spojování, která se skládá z návazných činností, po jejichž provedení je konstrukce připravena k převzetí projektantem požadované funkce. Sled těchto procesů je ovlivněn zvolenou metodou montáže. Metodou montáže rozumíme takový způsob organizace montážních procesů, který únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

5 Copyright.Pavel Svoboda
MONTÁŽNÍ PROCESY (4) lze zobecnit v důsledku společných vlastností postupu, prostředků a pracovních podmínek a který je možno v zásadě opakovat - a tedy i modelovat a optimalizovat. Při rozhodování o volbě metody montáže musíme posoudit rozměry objektu a jeho prostorové uspořádání, rozměry, hmotnost a četnost všech dílců určených k montáži, parametry dostupných montážních prostředků, prostor vymezený pro montáž, požadovanou lhůtu výstavby a konkrétní podmínky na staveništi. únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

6 Výroba a montáž dřevěných konstrukcí: (1)
Výchozí normou je ČSN „Provádění dřevěných konstrukcí“. K výrobě dřevěných konstrukcí ( DK ) se užívá převážně jehličnaté řezivo s obsahem vlhkosti do 25 %, ale také další materiály, jako vodorovná překližka, dřevotřískové a dřevovláknité desky apod. Výroba dílců DK se dnes provádí ve stálých výrobnách - tesárnách. Ty jsou vybaveny odpovídajícími strojními sestavami a také montážní plochou pro sestavu a předmontáž částí DK. Výroba probíhá podle podrobné dílenské dokumentace. únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

7 Výroba a montáž dřevěných konstrukcí: (2)
Podle ní se také dílce spojují - používá se spojů : - tesařských ( prostých ) - hmoždíkových - svorníkových - hřebíkových - pomocí styčných desek V tesárně se dřevěné prvky také chrání napouštěním proti dřevokaznému hmyzu, houbám a hnilobě. únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

8 Výroba a montáž dřevěných konstrukcí: (3)
Moderní metodou jsou konstrukce lepené. Ty se vyrábějí z kvalitního vyschlého řeziva, příp. i jiných materiálů na bázi dřeva a na výrobních linkách se spojují lepením, obvykle do tzv. nekonečných pásů požadovaného profilu. Ten se pak krátí na potřebné rozměry. Vznikají tak homogenní dílce s projektovými průřezy, např. tvaru I, U, C, O. Z nich se pak sestavují celé střešní nebo i rámové konstrukce ( obdobně jako u OK ) Způsob ukládání dílců, jejich doprava a postupy montáže jsou podobné jako u ocelových konstrukcí. únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

9 Copyright.Pavel Svoboda
Úvod-montáž: (1) Standardní krovy se spojují obvykle tesařskými spoji, do nichž patří : tupý sraz, lípnutí, přeplátování, čepování, zapuštění, osedlání, kampování Připravenost staveniště pro montáž krovu - musí být : - dokončena konst. stropu nad posledním podlaží - vyzděno půdní zdivo včetně říms, komínů a štítů - zřízeno ochranné lešení po obvodu - postaveno zařízení pro svislou dopravu konst. krovu únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

10 Copyright.Pavel Svoboda
Montáž: (2) Pracovní postup montáže vaznicového krovu : - osazení pozednic a jejich zakotvení - osazení vazných trámů - osazení profilů plných vazeb ( sloupky, vzpěry, kleštiny ) - osazení vaznic a pásků - osazení krokví plných vazeb a dotažení kleštin - osazení mezilehlých krokví - provedení laťování pod krytinu únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

11 Copyright.Pavel Svoboda
Montáž: (3) Vazníky se styčnými deskami V současnosti se pro krovy, ale i pro konstrukce dřevěných hal, využívá příhradových vazníků se spoji provedenými pomocí styčníkových desek. Prvky vazníků ze dřeva stejné šířky se stykují na tupo ( prostým srazem - bez přeplátování nebo čepování ) a vzájemného spojení dřev se dosáhne oboustranným zalisováním speciální styčníkové desky z ocelového pozinkovaného plechu. únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

12 Copyright.Pavel Svoboda
Montáž: (4) Nejvhodnější tvar a skladba vazníků, dimenzování prvků, velikost styčníkových desek a dílenská dokumentace se vypracují pomocí počítačového programu na základě vložených parametrů ( rozměry, zatížení ) Dřevostavby Dřevěných konstrukcí se využívá i pro výrobu objektů ( obytných, průmyslových aj.). Většinou se jedná o stěnové dílce složené z obvodového ztuženého rámu, vnějšího a vnitřního líce z dřevotřískových desek a vnitřní tepelné izolace z minerální vlny. únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

13 Copyright.Pavel Svoboda
Montáž: (5) Po montáži objektu z těchto dílců se vnitřní líc obkládá sádrokartonovými deskami, vnější líc pak např. palubkovými deskami, nebo se použije tenkovrstvá vyztužená akrylátová omítka apod. Objekty se montují na připravené základy nebo spodní stavbu vhodnými autojeřáby podobně, jako např. domy ze silikátových panelů. Některé firmy je dodávají i ve formě předmontovaných prostor. dílců. Takové objekty mají zpravidla vysoké tepelně izolační parametry, jejich výstavba je rychlá a jsou cenově dostupnější. únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

14 Ukládání, doprava a osazování krovových prvků:
Vyrobené prvky krovu ukládáme po řádném očíslování na vhodném místě pro následný transport únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

15 Doprava (svislá) stavebního dřeva:
U nižších staveb (přízemních ev. do 3 n. podlaží) ručně, vrátkem, mobilním n. samozdvižným jeřábem U vyšších staveb (nad 4 n. podlaží) vježovým jeřábem únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

16 Copyright.Pavel Svoboda
Postup montáže: nejdříve osazujeme (pokud jsou!) vazní trámy pak pozednice vzpěry vaznice krokve kleštiny pásky latě nebo prkna pod krytinu únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

17 Copyright.Pavel Svoboda
Postup montáže (1): 1)pozednice řádně zakotvíme do zdiva, věnce n. k vaznímu trámu n. do stropu únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

18 Copyright.Pavel Svoboda
Postup montáže (1): 1)pozednice řádně zakotvíme do zdiva, věnce n. k vaznímu trámu n. do stropu únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

19 Copyright.Pavel Svoboda
Postup montáže (1): 1)pozednice řádně zakotvíme do zdiva, věnce n. k vaznímu trámu n. do stropu únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

20 Copyright.Pavel Svoboda
Postup montáže (2): 2)na vazní trámy n. bačkory (zakotvené!) osadíme kozy plných vazeb a provizorně zavětrujeme 3)v plných vazbách osadíme krokve 4)krokve zabezpečíme kleštinami a svorníky 5)pak na vaznice osazujeme krokve prázdných vazeb, přibité nárožníky 6)zalaťujeme n. zabedníme únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

21 Copyright.Pavel Svoboda
Postuop montáže (3): 7)provedeme prozatimní zavěšení tašek k ochraně objektu před deštěm n. zhotovíme bednění střechy únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

22 Copyright.Pavel Svoboda
Postup montáže (4): Hlavy vazních trámů a spodní líc pozednice popřípadě „bačkory“ (přiléhající ke zdivu) ošetříme nátěrem proti vlhkosti a dřevokazným houbám únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

23 Časté poruchy konstrukce krovu: (1)
Úvodem definice poruchy konstrukce: „Poruchou konstrukce se rozumí každá změna jejího stavu oproti stavu původnímu, projevující se snížením její užitkové, estetické nebo památkové hodnoty i životnosti.“ únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

24 Časté poruchy konstrukce krovu: (2)
Důsledek jednoho n. více vlivů: přirozené stárnutí dřeva vnikání vody do střešního pláště biologické poškození dřeva požár nadměrné zatížení kce objemové změny dřevěných prvků dynamické rázy z okolí únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

25 Časté poruchy konstrukce krovu: (3) Možnosti snížení výskytu poruch
volbou vhodných, kvalitních a chemicky ošetřených materiálů volbou správných konstrukčních řešení přiměřenou péčí o objekt (pravidelnou údržbou) zamezení vzniku nezjištěné vstupní technologické závady únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda

26 Použitá literatura (1):
Jaroslav Kohout, Antonín Tobek, Pavel Müller: TESAŘSTAVÍ - tradice z pohledu dneška, GRADA, Praha, 1996. Karel Kydlíček: Příručka pro tesaře, SNTL, Praha, 1976. Ladislav Reinprecht, Jozef Štefko: DŘEVĚNÉ STROPY A KROVY (typy, poruchy, průzkumy a rekonstrukce), ABF, Praha, 2000. únor 2001 Copyright.Pavel Svoboda


Stáhnout ppt "Přednáškový cyklus „Zastřešení“: Montáž (krov)"

Podobné prezentace


Reklamy Google