Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference Nová adresa pro Vaše podnikání Strategická průmyslová zóna Holešov Petr Zahradník šéf kanceláře pro EU Česká spořitelna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference Nová adresa pro Vaše podnikání Strategická průmyslová zóna Holešov Petr Zahradník šéf kanceláře pro EU Česká spořitelna."— Transkript prezentace:

1 Konference Nová adresa pro Vaše podnikání Strategická průmyslová zóna Holešov Petr Zahradník šéf kanceláře pro EU Česká spořitelna

2 Strategická průmyslová zóna Holešov Analýza dopadů jejího využití v širších ekonomických a regionálních souvislostech Petr Zahradník a Jan Jedlička duben 2010

3 Dlouhodobě platné parametry •Jedním z klíčových faktorů bezprecedentního období ekonomické prosperity v průběhu této dekády: cílená motivační investiční politika, vedoucí k přilákání stovek významných světových a evropských korporací na území České republiky; •Přes významné kvalitativní proměny (od masového zpracovatelského průmyslu k sofistikovanějším službám, změna pojetí politiky pobídek, zásadní dopad krize) zůstává i nyní cílená investiční pobídka legitimní a oprávněná; •Bez racionálních a zdravých investic nelze uvažovat o dlouhodobě zdravém a pracovní místa i konkurenceschopnost vytvářejícím ekonomickém rozvoji

4 •Výrazné zrychlení růstové výkonnosti a dosažení stavu dlouhodobé ekonomické prosperity; •Zlepšení konkurenční pozice země i regionů; •Zásadní tvorba nových, obvykle kvalifikovaných pracovních míst; •Pozitivní proměna obchodní bilance při zlepšování její komoditní i teritoriální struktury směrem k větší náročnosti a posílení kvalitativních aspektů; •Zásadní příspěvek probíhajícím strukturálním změnám Dlouhodobě platné efekty

5 Vliv ekonomické krize •Světová a evropská ekonomika, i ta v České republice a Zlínském kraji, zaznamenaly radikální snížení svého reálného ekonomického výkonu ve všech jeho složkách, včetně investic (v EU o cca -18% meziročně, v České republice o více než 8% v roce 2009); •Fatální dopad na trhy práce a stav a výhled veřejných financí – možné brzdy dalšího procesu oživování; •Česká republika: problém kapacit; předkrizové období – gigantická výše míry investic; jsou všechny takto pořízené investice využitelné ?; optimistický faktor: další exportní expanze a motiv především asijských investorů operovat přímo na Jednotném vnitřním trhu EU

6 Vliv ekonomické krize EU – Česká republika – Zlínský kraj v %Q1/2009Q2/2009Q3/2009Q4/20092009 mezikvartální vývoj HDP-4,1-0,3+0,6+0,7- meziroční vývoj HDP-4,0-4,9-4,5-3,1-4,1 Vývoj HDP v ČR v roce 2009 v %20062007200820092010 e EU+3,1+2,9+0,9-4,1+0,7 Česká republika+7,0+6,1+2,3-4,1+1,3 Zlínský kraj+8,8+6,7+1,7-4,5 e +1,6 Vývoj HDP v EU, ČR a Zlínském kraji v roce 2009

7 Klíčové parametry ekonomického vývoje Zlínského kraje •Zásadní strukturální změny vykázané v průběhu minulých 20 let v charakteru ekonomiky (faktický zánik dvou klíčových oborů zpracovatelského průmyslu: obuvnictví, leteckého průmyslu); •HDP na obyvatele (10. místo ze 14 regionů ČR); •Velmi dynamický růst již od roku 2000 → typicky konvergenční region, schopný udržet dlouhou dobu značně nadprůměrný hospodářský růst; •Relativně příznivý dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v národním i evropském kontextu, ale … (10,8% na konci 2009 a 11,4% na konci Q1 2010 !!!); v období prosperity dlouhodobý průměr do 8%

8 Klíčové parametry ekonomického vývoje Zlínského kraje •Proměnlivý stav obyvatelstva (vrchol prosperity → přirozený i migrační přírůstek, nyní opět pokles); viditelný proces stárnutí; sociálně velmi soudržný region •Přetrvávající investiční podrozvinutost (i v časech prosperity byl objem investic na obyvatele jen na úrovni 3/5 průměru České republiky) → silná potřeba investovat, nejsou vytvořeny nadbytečné kapacity; •Silná podnikatelská základna především v sektoru malých a středních podnikatelů; dlouhodobá tradice expanzivního a inovativního podnikání – Baťa – jedna z nejznámějších „multinationales“ s původem v České republice; •Motto a cíl: najít nového Baťu !!!

9 Klíčové parametry ekonomického vývoje Zlínského kraje v %20042005200620072008 HDP Zlínského kraje na obyvatele (ČR = 100) 79,680,781,581,880,9 HDP Zlínského kraje na obyvatele (EU = 100) 60,462,363,365,764,8 HDP Zlínského kraje (ČR = 100) 4,64,7 4,6 Vývoj HDP v ČR v roce 2009

10 •Konkurenceschopná ekonomika – posílení aplikace výsledků výzkumu a vývoje a inovačních projektů; – posílení významu sektoru služeb v regionální ekonomice; – posílení role malých a středních podniků; – udržení konkurenceschopnosti u dominantních průmyslových sektorů - chemie, pryžová a plastikářská odvětví, výroba kovů, elektrotechnika, potravinářství → zásadní úkol pro SPZ Holešov Prioritní oblasti pro budoucí vývoj ekonomiky Zlínského kraje Strategie 2020 a Program rozvoje 2012:

11 •Úspěšná společnost –zvýšení konkurenceschopnosti pracovní síly v ekonomice založené na znalostech (celoživotní vzdělávání, jazyky); –snížení míry nezaměstnanosti k přirozené míře; –zefektivnění sociálních a zdravotnických služeb •Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova – zlepšení parametrů životního prostředí; – zatraktivnění života diverzifikace aktivit na venkově; – posílení významu coby dopravní meziregionální destinace a rozvoj systému veřejné dopravy •Atraktivní region – zlepšení návštěvnosti a využití kapacit cestovního ruchu; – posílení povědomí a respektu regionu coby destinace cestovn. ruchu; – péče o originální kulturní dědictví regionu Prioritní oblasti pro budoucí vývoj ekonomiky Zlínského kraje

12 Vyhodnocení pozice Holešova z pohledu rozvojových potřeb •Program rozvoje 2012: test jednotlivých subregionů (13) Zlínského kraje při naplňování rozvojových priorit; •Subregion Holešov obstál při provedené objektivní analýze excelentně: celkově na druhém místě; v celkové relativní pozici téměř 10% nad regionálním průměrem; •Dominuje především díky výborné dopravní infrastruktuře, napojení na systém veřejné dopravy, parametrům konkurenceschopné ekonomiky (jak podnikatelské prostředím tak relativně velmi příznivá situace na trhu práce) i demografickým podmínkám

13 Vyhodnocení pozice Holešova z pohledu rozvojových potřeb Holešov - pozice v rámci regionu CELKEM 2.* Demografie 4. Konkurenceschopná ekonomika 3. Úspěšná společnost 6. Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova 2. Atraktivní region 10. *(9,8% nad regionálním průměrem), zdroj: Program rozvoje územního obvodu ZK 2009-2012 Pozice Holešova ve ZK z pohledu rozvojových potřeb

14 •harmonogram náběhu výroby a investic (z celk. kapacity): •sledované období: 2010 – 2015 •sledované dopady: na celou ČR + na Zlínský kraj •odhad makroekonomických veličin (do 2012 dle Konv. pr. ČR): •rozdělení investic: 1/3 stavební část, 2/3 technologie Makroekonomický model dopadů (1) Základní předpoklady makroekonomického modelu 201020112012201320142015 náběh výroby2%20%55%70%85%100% náběh investic5%35%30%15% 0% ČR; v %201020112012201320142015 reálný růst HDP1,32,63,84,0 deflátor HDP0,61,01,52,0 míra nezaměstnanosti10,810,18,67,06,56,0 saldo veřejných rozpočtů k HDP-5,3-4,8-4,2-3,0-2,5-2,0

15 •rozdělení pracovních míst: •sektorové zaměření investorů: dle významu sektorů v ekonomice (výkony) + 3x více chemický, plastikářský a letecký průmysl •rozsah užitné plochy pro investory = 280 ha NÁSTIN METODIKY: rozsah zóny → investice + pracovní místa → výkony + HPH (HDP) + zisk + exportní/dovozní výkonnost Makroekonomický model dopadů (2) Základní předpoklady makroekonomického modelu 18,2%Výroba dopravních prostředků 13,5%Chemický a farmaceutický průmysl 13,4%Gumárenský a plastikářský průmysl 12,1%Výroba elektrických a optických přístrojů 12,1%Výroba kovů a kovodělných výrobků 7,5%Průmysl potravinářský a tabákový 7,3%Výroba strojů a zařízení 3,7%Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stav. hmot 3,1%Papírenský a polygrafický průmysl 2,9%Koksování a rafinérské zpracování ropy 2,7%Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 1,8%Dřevozpracující průmysl 1,7%Textilní a oděvní průmysl 0,1%Kožedělný průmysl data CI poměrové ukazatele Občané ZKOstatní ČRCizinci 60%25%15%

16 •první efekty v roce 2010 (výstavba + výroba), hlavní efekty od roku 2011-12 •celé období 2010-2015 zvýšení HDP o 151,9 mld. Kč s perspektivou  •v roce 2015 HDP vyšší o 0,88 % a růst rychlejší o 0,05 pb Dopad na HDP v ČR 20092015 bez SPZ Holešov HDP běžné ceny v mld. Kč3 6304 822 reálný růst HDP-4,10%4,00% se SPZ Holešov HDP běžné ceny v mld. Kč3 6304 864 navýšení nom. HDP v mld. Kč0,00%0,88% reálný růst HDP-4,10%4,05% Makroekonomický model dopadů (3)

17 •první efekty v roce 2010 (výstavba + výroba), hlavní efekty od roku 2011-12 •celé období 2010-2015 zvýšení HDP o 75,4 mld. Kč s perspektivou  •v roce 2015 HDP vyšší o 10,13 % (!) a růst rychlejší o 1,01 pb Dopad na HDP v ZK 20092015 bez SPZ Holešov HDP běžné ceny v mld. Kč167225 reálný růst HDP-4,50%4,00% se SPZ Holešov HDP běžné ceny v mld. Kč167248 navýšení nom. HDP v mld. Kč0,00%10,13% reálný růst HDP-4,50%5,01% Makroekonomický model dopadů (4)

18 •první efekty v roce 2010 (výstavba + výroba), hlavní efekty od roku 2011 až 2012 •v cílovém roce 2015 nová pracovní místa 41 713 osob s perspektivou  •v roce 2015 míra nezaměstnanosti nižší o 0,73 pb na 5,27 % Dopad na zaměstnanost v ČR 20092015 bez SPZ Holešov počet nezaměstnaných527 728342 515 míra nezaměstnanosti9,24 %6,00 % se SPZ Holešov počet nezaměstnaných527 728300 802 nová pracovní místa041 713 míra nezaměstnanosti9,24 %5,27 % Makroekonomický model dopadů (5)

19 •první efekty v roce 2010 (výstavba + výroba), hlavní efekty od roku 2011 až 2012 •v cílovém roce 2015 nová pracovní místa 15 499 osob s perspektivou  •v roce 2015 míra nezaměstnanosti nižší o 6,36 pb na 1,24 % Dopad na zaměstnanost v ZK 20092015 bez SPZ Holešov počet nezaměstnaných33 13619 300 míra nezaměstnanosti10,83 %7,60 % se SPZ Holešov počet nezaměstnaných33 1363 801 nová pracovní místa015 499 míra nezaměstnanosti10,83 %1,24 % Makroekonomický model dopadů (6)

20 •celé období 2010-2015 zlepšení VF o 55,4 mld. Kč s perspektivou  •v roce 2015 deficit státního rozpočtu nižší o 15,5 mld. Kč (0,34 pb HDP) •největší efekt  SaZ poj,  dávky v nezaměstnanosti; částečně i  daň FO,  daň PO,  DPH Dopad na veřejné finance v ČR 20092015 bez SPZ Holešov deficit VR v mld. Kč-239,6-96,4 deficit VR v % HDP-6,6 %-2,0 % se SPZ Holešov deficit VR v mld. Kč- 239,6-80,9 zlepšení VR v mld. Kč0,015,5 deficit VR v % HDP-6,6 %-1,7 % Makroekonomický model dopadů (7)

21 1.Veřejné finance v ZK •zvýšení inkasa sdílených daní (DPH, daň FO, daň PO) •po celé období 2010-2015 růst výnosu o 69,7 mil. Kč s persp.  2.Obchodní bilance ČR •zvýšení přebytku obchodní bilance •po celé období 2010-2015 zvýšení přebytku o 26,3 mld. Kč s persp.  3.Změna struktury HDP v ČR i ZK •posílení průmyslu na úkor ostatních sektorů Ostatní relevantní makroekonomické efekty Makroekonomický model dopadů (8)

22 Petr Zahradníkpzahradnik@email.cz Jan Jedličkajanjedli@seznam.cz Děkujeme Vám za pozornost Závěr


Stáhnout ppt "Konference Nová adresa pro Vaše podnikání Strategická průmyslová zóna Holešov Petr Zahradník šéf kanceláře pro EU Česká spořitelna."

Podobné prezentace


Reklamy Google