Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P3x-797 P3x-562 P3x-118 P2x-555 P9c-372 P3x-729 P3x-116

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P3x-797 P3x-562 P3x-118 P2x-555 P9c-372 P3x-729 P3x-116"— Transkript prezentace:

1 P3x-797 P3x-562 P3x-118 P2x-555 P9c-372 P3x-729 P3x-116
Stargate-sg1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Rasy: Asgardi Antici Goaldi Tokrové Toláni Noxové Unasové Oráji

17 Asgardi Rasa která má svůj původ v galaxii Ida. Asgardi jsou sice technologicky velice vyspělou rasou, nicméně vzhledem k jejich způsobu rozmnožování vymírají. K tomuto faktu přispívají také jejich války s Replikátory v jejich domovské galaxii. Asgardi často navštěvovali naši Galaxii a studovali náš druh, pronikli do náboženství mnoha národů a v mytologiích starověkých národů vystupují jako dobří bohové. Poté, co O'neill díky vědomostem z archivu Antiků kontaktoval Asgardy, uzavřela tato rasa spojenectví s Tauri. Asgardi byli také jednou ze čtyř ras tvořících starodávnou Alianci, a jsou jedinou rasou této aliance, o které můžeme prokazatelně tvrdit, že stále ještě existuje.

18 ASGARDSKÉ TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ
ZAŘÍZENÍ PRO KOMUNIKACI NA KRÁTKOU VZDÁLENOST Toto zařízení je Asgardy hojně využíváno pro jakékoliv přemisťování na krátké vzdálenosti. Jeho výhodou je nepotřeba jakékoliv platformy jako je tomu třeba u kruhů nebo aschenských transportérů. Požadovaný objekt lze přenést doslova odkudkoliv kamkoliv. Maximální rádius tohoto zařízení není znám, nicméně vzhledem k tomu že jej asgardi používají i při přenosech po povrchu svých planet, předpokládá se jeho hodnota okolo kilometrů. Toto malé zařízení je používáno Argardy pro audio komunikaci na krátké vzdálenosti (v jejich měřítku se krátkými vzdálenostmi rozumí maximálně oblast jedné sluneční soustavy). Kvůli značné technické vyspělosti tohoto zařízení není možné zjistit přesné principy na kterých funguje, nicméně zdá se že pro komunikaci používá toto zařízení modulované subprostorové energetické výboje. To umožňuje komunikaci s nulovou časovou prodlevou. Mimo to dokáže tento druh přenosu informací znemožnit jakýkoliv druh odposlechu.

19 Antici Antikové jsou velmi vyspělá stará rasa, která patřila k Alianci Čtyř ras společně s Noxy, Asgardy a Furlingvy a právě oni postavili síť Hvězdných bran, (po jejich Asterportas). Antická historie je doposud zastřena mnoha tajemstvími, je však známo, že pocházejí z rasy zvané Alterané, která se díky neshodám rozdělila na dvě rasy- Antiky a Ori. Zatímco Ori dávali přehnaný význam na náboženství, Antiky nenapadlo nic jiného, než se zaměřit na techniku a uprchli s " létajícím městem" (známým jako Atlantis), napříč vesmírem až do galaxie Mléčná Dráha. Zde pomocí své vyspělé techniky založili život v galaxii. Žili v míru a v pohodě, dokud nepřišel do galaxie neznámý vir (známý jako vir Převorů), který na ně seslali rovněž vyspělí Ori. I přes své léčitelské schopnosti byli Antikové nuceni opustit tuto část galaxie. A tak se dostali až do Pegasovi galaxie, kde se usadili a založili zde život stejně jako v Mléčné dráze. Avšak, i tady jim poklidný život nebyl umožněn . Oslabení, unavení bojem Antikové opustili i tuto galaxii, Atlantis (poslední Antická bašta, létající město) potopili do moře, aby se ho nepřátelé nezmocnili a vrátili se zpět na Zem. A v Mléčné dráze nakonec poklidně ukončili své životy.

20 Puddle Jumper Puddle Jumper je nejmenším typem lodi, jaký Antikové stavěli. Má válcovitý tvar a průměr necelé tři metry - to jí umožňuje projít i hvězdnou bránou. Loď je poháněna párem podsvětelných motorů, které jí dovolují dosáhnout maximální rychlosti km·s-1. Kvůli své velikosti však neobsahuje žádný druh hyperpohonu. Motory se skrývají v postranních panelech, které se v případě potřeby vysunou z boku lodi. Zbraňové systémy lodi tvoří trubci - každá loď jich nese nejméně šest. Dále jako zbraň obsahujou všechny Puddle Jupery Antickou střelu,s kterou v Antarktidě zničili SG1 Anubisovu Mateřskou loď . Zbraňové systémy lodi jsou ukryty na stejném místě jako motory.Loď nemá žádný druh energetického štítu. Je však vybavena sofistikovaným maskovacím zařízením, což ji činí naprosto nedetekovatelnou. Kromě toho je její plášť z materiálu, který dokáže velice účinně absorbovat energii. Díky tomu je loď imunní proti zásahům menší intenzity.Loď lze ovládat dvěma způsoby. Jednou možností je ruční řízení pomocí ovládacího panelu lodi. Druhá možnost je, jak už to u většiny antických zařízení bývá, ovládat loď pouze myšlenkami.Do této lodě byl přidán také stroj času. Kterým se SG1 vrátila v čase o 5000let pro ZPM

21 HVĚZDNÁ BRÁNA KRUHY Hvězdná brána je kruh o průměru necelých 6ti metrů. Je vyrobena z prvku zvaného naquadah, díky čemuž je schopna absorbovat obrovské množství energie. Brána je tvořena dvěma kruhy. Vnější kruh je statický a je na něm 9 zámků. Na každém zámku je umístěn krystal, jehož svícení indikuje otevření zámku. Vnitřní kruh je pohyblivý a obsahuje 39 symbolů. Pro cestování uvnitř naší galaxie se používá pouze sedmimístných adres. Jediná známá osmimístná adresa otevře spojení mezi naší galaxií a galaxií Asgardů, devítimístná adresa zatím není známa. Po zadání adresy na bráně se otevře červí díra, umožňující přenos hmoty a energie v nulovém časovém intervalu na neomezené vzdálenosti. Po navázání spojení s jinou bránou se před horizontem události červí díry vytvoří energetické pole. U brány na které je zadávána adresa slouží toto pole k dekonstrukci hmoty, u volané brány slouží k rekonstrukci hmoty a zabraňuje proniknutí jiné hmoty do červí díry. Díky tomu lze červí dírou cestovat pouze jedním směrem. Tato vlastnost se však nevztahuje na elektromagnetické vlny, proto je možné skrz červí díru komunikovat pomocí vysílaček nebo dálkově ovládat průzkumné sondy a letouny. Energii pro vytvoření červí díry dodává bráně DHD, pokud není toto zařízení dostupné nebo je vybité, lze energii dodat z jiného zdroje a adresu zadat ručně přímo na bráně. Červí díru lze udržet otevřenu maximálně po dobu 38 minut. Poté se červí díra stává nestabilní a bezpečnostní mechanismy brány ji automaticky uzavřou. Toto opatření lze však obejít (využívá toto např. antické zařízení pro ničení hvězdných bran). Nejdříve se předpokládalo, že každý symbol na bráně je pouze znázorněním jednoho souhvězdí v naší galaxii. Poté, co si Jack nechal v dílu 7x21 - The Lost City part 1 nahrát do hlavy vědomosti Antiků, přišlo se na to, že každý symbol na bráně má i znělou podobu. Z toho Daniel odvodil, že Antické názvy některých planet zároveň reprezentují jejich adresu. Transportní kruhy fungují na podobném principu jako hvězdná brána, jsou však určeny pro přepravu na mnohem menší vzdálenosti (řádově stovky tisíc kilometrů). Po kativaci kruhú dojde, stejně jako v systému brány, k dematerializaci objektu. Hmota však není přenášena červí dírou, ale unášena rychlostí světla proudem aktivované hmoty sledujícím vodící paprsek (neboli tou svítící tečkou co vždycky jede po tom bílým sloupu :-). Z toho vyplývá že tato technologie nemůže být použita pro dálkovou komunikaci, jak je to možné u brány. Dalším rozdílem oproti systému brány je možnost zachycení hmoty jiými kruhy. Pokud jsou při přenosu umístěny do cesty vodícímu paprsku jiné kruhy, přenášený objekt se rematerializuje v nejbližších kruzích, které mu stojí v cestě. Díky poměrně malým energetickým nárokům a snadné přizpůsobitelnosti této technologie jsou kruhy používány hlavně v lodích (včetně taurijského Prométhea).

22 Z.P.M. (ZERO POINT MODULE) ARCHIV VĚDOMOSTÍ ANTIKŮ
Toto zařízení je schopno do mozku člověka vložit informace o jejich jazyku, kultuře, historii, technologiích a ostatních věcech. Pokud se člověk podívá do otvoru v jeho středu, zařízení nejsprve zjistí zda má v sobě symbionta. Pokud přitomnost symbionta nezjistí, uzamkne hlavu člověka mezi dvě "držadla" aby nemohl být přenost přerušen. K přenosu je použito vizuální spojení s neurální sítí prostřednictvím očních nervů (podobný způsob propojení využívají ve svých technologiích i Euronďané). Veškerý přenost dat trvá pouze několik vteřin. Bohužel lidský mozek není schopen informace tohoto typu pojmout a informace tak začnou potlačovat vědomí člověka. Člověk tak postupně ztrácí schopnost komunikace a nakonec ztratí i schopnost vnímat své okolí. Vedlejším jevem je to, že mozek ve snaze vyrovnat se se zatížením které tyto informace přinášejí zvýší svoji aktivitu téměř až na 100%. To dává člověku schopnosti kterých byl normálně nemohl dosáhnout, například schopnost v malé míře ovlivňovat svoji vůlí fyzikální realitu kolem sebe (jinými slovy antická schopnost léčit). Zařízení je zkonstruováno pouze na jedno použití - data se z něj nekopírují ale přesouvají. Také zdroj energie je úzpůsoben pouze k jednomu přenosu. Energetický zdroj vyrobený a používaný Antiky. Tento zdroj čerpá svoji sílu z vakuové energie ohraničené oblasti subprostorového času. Díky tomu je tento zdroj i při své minimální velikosti schopen dodávat obrovské množství energie a nemůže dojít k jeho přetížení nebo explozi. Kromě toho mu principy na kterých funguje poskytují teoretickou životnost až několika stovek milionů let. Antikové tento zdroj energie využívali ve všech energeticky náročnějších zařízeních vyžadujících neustálé napájení. Příkladem takového použití je sama Atlantis (město je napájeno třemi těmito generátory) nebo antické základny planetární obrany. Naopak tento zdroj energie nenajdeme v lodích ani v DHD. Tauriové se s tímto zařízením poprvé setkali na planetě Proclarush Teonas, kde hledali ztracené město. Nejdříve zařízení použili na Tauri k napájení základny planetární obrany a ke zničení Anubisovy flotily, později ho využili k napájení brány a vytvoření červí díry vedoucí do Pegasovy galaxie.

23 ZAŘÍZENÍ NA NIČENÍ HVĚZDNÝCH BRAN
Tato zbraň postavená Antiky využívá jednu bránu ke zničení druhé. Do brány která má být zničena proudí skrz červí díru energie, která se v bráně ukládá. Pokud se kapacita brány naplní, naquadah ze kterého je vyrobena se aktivuje a stane se nestabilním. Poté stačí nepatrné množství energie k zahájení řetězové reakce v naquadahu, která skončí explozí brány. Pokud by brána vybuchla, exploze by měla sílu okolo 3000 megatun, což bohatě stačí na poškození atmosféry planety a proměnu planety v naprosto neobyvatelné místo. Zbraň je tvořena dvěma řadami sloupů uspořádaných do soustředných kruhů a centrálním emitorem energie. Mezi sloupy ve vnější řadě je neproniknutelné silové pole které znemožňuje přístup ke zbrani. Výška tohoto pole je však omezena výškou sloupů, takže zbraň není nijak chráněna zezhora. Jediné proniknutelné místo je ulička mezi dvěma sloupy široká asi metr, určená pro průchod osob. Vrcholky sloupů ve vnitřní řadě jsou spojeny energetickým paprskem. Není známo k čemu tento paprsek slouží, nicméně předpokládá se že je to něco jako kompenzátor energetických výkyvů. Uprostřed se nachází emitor energie a také brána. Emitor je tvořen dvěma rameny; z každého vychází paprsek energie. Tyto dva paprsky se navzájem spojují a výsledný paprsek poté směřuje přímo do středu brány. Jediný známý exemplář této zbraně ovládal Anubis - zbraň však byla zničena.

24 KŘIŠŤÁLOVÁ LEBKA Křišťálová lebka byla nalezena v roce 1924 v Belize a dodnes je největší archeologickou záhadou. Kromě toho, že díky materiálnu z něhož je vyrobena není možné určit její stáří (karbonová metoda se dá použít pouze pro organické materiály), nejsou na ní žádné stopy opracování. Lebka je 13cm vysoká, 13cm široká a 18cm dlouhá. Je vyrobena z jediného kusu krystalu a je anatomicky naprosto přesná. Pokud se lebka aktivuje, začné z ní vyzařovat extrémně intenzivní myonová radiace a částice, které jsou schopny člověka přenést nejen v prostoru, ale i mezi paralelními dimenzemi.

25 KVANTOVÉ ZRCADLO Podle teorie paralelních vesmírů existuje současně nekonečné množství alternativních realit. Při každém učiněném rozhodnutí nebo události se realita dělí na takový počet realit, kolik možností rozhodnutí nebo událost dává a tyto reality potom existují současně a při dalších rozhodnutích a událostech se dále dělí. Např. pokud se rozhodujete jestli jít na pivo nebo koukat na televizi, vzniknou dvě nové reality. V jedné z nich se budete koukat na televizi, v druhé půjdete na pivo. Zrcadlo bylo nalezeno v laboratoři na planetě P3R-233, společně se zařízením které bylo později určeno jako ovladač tohoto zrcadla. Pokud se zrcadlo aktivuje, dokáže na své ploše zobrazovat zrcadlový pohled na alternativní reality. nicméně zrcadlo umožňuje i přechod mezi těmito realitami, a to tak že se prostě dotknete jeho plochy.

26 Goaldi Další starověká rasa. Goauldi využívají pro své přežití hostitele - ovládnou jeho mysl i tělo. Tato rasa původně používala jako hostitele rasu Unasů. Později však začali Goa'uldi z neznámého důvodu vymírat. Hledali pak v galaxii jinou rasu, až nalezli Tauri, obývanou starověkými národy. Rozseli Taurie po celé galaxii a do jejich mytologie vstoupili jako jejich bohové. Goa'uldi jsou technologicky mnohem vyspělejší než většina ras obývajících naši galaxii - částečně je to dáno tím, že jakmile narazí na vyspělejší rasu než jsou sami, pokusí se ji vyhladit. Žádná z technologií které používají však není původem jejich (až na několik výjimek). Většina jejich technologií je kopií starověkých Antických zařízení.

27 SARKOFÁG Zaknaktel Díky sarkofágu mohou Goa'uldi žít tisíce let. Toto zařízení dokáže oživovat a opravovat jakékoliv buňky a dokonce dokáže rekonstruovat zničenou nebo chybějicí část těla. Zařízení může použít jakýkoliv tvor, nicméně jeho opakované používání vyvolává silnou psychickou závislost (jeden z důvodů, proč jsou Goa'uldi tak zlí :-). Pokud je sarkofág používán několik stovek let, tělo se na něm stává fyzicky naprosto závislé; při nepoužívání pak následuje během několika hodin rozpad buněk, celková degenerace organismu a smrt. První sarkofág byl vyroben před tisíci lety Goa'uldem Telchakem. Základem pro jeho výrobu se stalo antické léčebné zařízení, které bylo později ukryto na Tauri. Sarkofág emituje stejné, avšak mnohem slabší energetické vlny než toto zařízení. Tok'rové se dlouho pokoušeli vylepšit sakrofág tak, aby se dal použít bez jakýchkoliv vedlejších účinků, ale nikdy neuspěli. Proto jej také nikdy nepoužívají. Kvůli své velikosti je sarkofág pro snadnější transport vybaven generátorem anitgravitačních vln. Malá ruční energetická zbraň. Narozdíl od tyčových zbraní však nevystřeluje svazky plasmy, ale čisté energetické výboje. První zásah dokáže cíl omráčit, ale ne usmrtit. Druhý zásah ho usmrtí a třetí zásah dokáže jakýkoliv menší objekt dezintegrovat (zapředpokladu, že mezi zásahy je rozmezí maximálně 10 vteřin). Přesný princpip funkce této zbraně není znám. Ne její levé straně se v rukojeti nachází tlačítko, které zbraň aktivuje. Po stisknutí se zbraň "rozloží" a je připravena k výstřelu. Při výstřelu je nejprve vystřelen vodící paprsek, což je modifikovaný pulsní modrý laser (neboli ta rovná modrá svítící čára). Tento paprsek sám o sobě je neškodný a slouží k transportu energetických vln. Poté následuje vypuštění energetických vln, které sledjí vodící paprsek (neboli ty modré vlnovky co tam vždycky lítají).

28 TEL'TAC Tel'tac je primárně určena pro přepravu nákladů nebo malých skupnek bojovníků. Tok'rové ji používají pro špionážní mise, jelikož je to jediná loď která je dost výkonná a zároveň dost malá na to, aby na ni mohli umístit maskovací zařízení. Tel'tac disponuje standardním pulsním pohonem a hyperpohonem, který ji umožňuje létat maximálně 5x rychleji než světlo. Jako u všech goa'uldských hyperpohonů lze však jeho výkon neomezeně zvyšovat Loď nemá žádné zbraňové systémy, nicméně je možné ji vybavit energetickým štítem. Primárním ochranným systémem lodi je maskovací zařízení (netýká se lodí které vlastní goa'uldi). Toto zařízení umožňuje loď nejen zneviditelnit, ale minimalizuje také energetické emise a emise plynů a částic vycházející z pulsního pohonu, takže loď je prakticky nedetekovatelná. Standardní maskovací zařízení nicméně nelze použít v atmosféře, existují však jeho upravené verze které činí loď doopravdy naprosto neviditelnou Loď disponuje transportními kruhy a sadou obvykle čtyř záchranných modulů.

29 Tokrové Poddruh Goa'uldů. Stejně jako oni, i Tok'rové potřebují ke svému životu lidského hostitele. Narozdíl od Goa'uldů však dochází ke spojení dobrovolně a jejich existence je tedy skutečnou symbiózou. Tok'rové staví své technologie na základě Goa'uldských technologií, nicméně díky cílenému výzkumu jsou v některých oblastech mnohem dál, než Goa'uldi. Jsou také jednou z ras, která uzavřela alianci s Tauri, nicméně tato aliance se později rozpadla. Tok'rové jsou vymírající rasou - jelikož zakladatelka jejich rodu, královna Edžeria je mrtvá, nemohou dále rozšiřovat své počty. Proto také nebojují proti Goa'uldům přímo, ale využívají lsti a infiltrace. Stejně jako další vyspělé rasy, ani oni se o své technologie nedělí.

30 Replikároři Replikátoři byli nalezeni Asgardy na jedné izolované planetě v jejich domovské galaxii Ida. Kromě nich nebyla na planetě nalezená žádná vyšší forma života ani pozůstatky po jakékoliv civilizaci. Asgardi vzali několik exemplářů těchto tvorů na palubu ke studiu, dřív než však byli schopni rozpoznat nebezpeční uchvátili replikátoři jejich loď a začali se nekontrolovatelně množit. Replikátoři jsou mechanickou formou života. Jsou velice inteligentní, dokáží se sami učit a po několika zásazích se dokážou přizpůsobit jakékoliv energetické zbrani. Při pohybu vydávají charakteristický zvuk. Základní stavební jednoutkou těchto tvorů je blok. Každý blok je schopen vystavit ostatní bloky reaktivnímu modulovanému monopolární energetickému poli, což replikátorům dovoluje nabývat mnoha forem. Každý blok se sám o sobě snaží spojit s ostatními bloky. Každý jedinec je pak schopen individuálního rozhodování. Základním a společným cílem celého společenství replikátorů je vlastní reprodukce. K reprodukci využívají replikátoři veškerých dostupných surovin. Jejich tekutina dokáže tavit i ty nejpevnější slitiny. Pokud replikátoři obsadí nějakou loď, začnou ji rozežírat a množit se dokud nehrozí rozpadnutí trupu lodi. Replikátoři se dokáží přizpůsobit jakýmkoliv typům energetických zbraní. Pokud jsou však zasaženi palnou zbraní, bloky jsou natolik poškozeny že se již nedokáží znovu sestavit.

31 Toláni Velice vyspělá rasa, pocházející původem opět z Tauri. Tolláni byli na své domovské planetě ovládáni Goa'uldy pouze po několik desítek let. Díky tomu se technologicky rozvíjeli po stovky let a dosáhli neuvěřitelného pokroku. Později byl jejich svět zničen, když byla jejich domovská planeta vychýlena z oběžné dráhy a její ekosystém se zhroutil. Tolláni si našli novou planetu, kde je však objevil Goa'uld Anubis. Požadoval po nich zbraně výměnou za jejich přežití. Protože jim však Tauriové znemožnili tyto zbraně Anubisovi předat, byla celá jejich civilizace vyhlazena.

32 TOLLÁNSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO PRŮCHOD PEVNOU HMOTOU IONTOVÝ KANÓN
Toto zařízení umožňuje jeho nositeli po aktivaci projít jakýmkoliv pevným předmětem. Zařízení využívá možnosti fázového pousunu částic a při průchodu hmotou teda necdochází ani k částečné dezintegraci těla. Zařízení je možno použít pro libovolný počet osob, nelze ho však použít pouze pro předměty. Tato vlastnost je součástí bezpečnostního systému zařízení, který detekuje přítomnost živých organismů a při jejich nepřítomnosti fázový posun nespustí. Když SG-1 zachánila skupinu Tollánů z jejich zanikajícího světa, pokoušeli se taurijští vědci tollánská zařízení analyzovat. Jejich technologie je však tak vyspělá, že nejenže nebylo možné zjistit z čeho jsou tato zařízení vyrobena a jak, ale nebylo možné ani zjistit k čemu slouží - dokonce se je nepodařilo ani aktivovat. Tolláni nepoužívají tranzistorovu ani krystalovou mikroelektroniku. Základní principy na kterých je postavena jejich technologie jsou neznámé. Jediné co se ví je, že tollánská zařízení emitují slabé energetické vlny a že jejich zdroje energie jsou naprosto nevyčerpatelné. Zbraň sloužící k obraně planety. Iontový kanón dokáže sestřelovat nejen kluzáky, Tel'tacy a Al-keshe v atmosféře planety, ale díky jeho obrovskému dosahu a povaze vystřelovaných energetických svazků dokáže proniknout i goau'ldskými štíty a zničit goa'uldskou mateřskou loď na oběžné dráze planety. Tollánskou planetární obranu tvoří 63 iontových kanónů strategicky umístěných po celé planetě, tak, aby vždy dva kanóny byly schopny pokrýt stejnou část prostoru. Pokud je jeden z kanónů zničen, ostatní automaticky zaměří pozici útočníka a zničí jej. Bohužel, neexistuje obrana pokud jsou zničeny všechny kanóny najednou Nejnovější goa'uldské mateřské lodě disponují štíty, kterými střely z iontového kanonu nejsou schopny proniknout. Touto technologií disponuje Anubis a je odvozena od antických energetických štítů. Díky tomu, že iontové kanóny nebyly schopny sestřelit anubisovy mateřské lodě, byla Tollana vystavena útoku Goa'uldů a zničena.

33 Tauriové Potomci Antiků, obývající planetu Tauri. Kdysi byli jejich předkové odváděni ze své domovské planety Goa'uldy, později však na Tauri vypuklo povstání a Goa'uldi se na jejich planetu nevrátili po tisíce let. Když Tauriové objevili hvězdnou bránu a rozluštili princip její funkce, začali zkoumat galaxii. Postupně se jim podařilo ukořistit některé vyspělejší technologie a jejich zkoumání jim dovolilo udělat během několika let technologický pokrok, který by jiným rasám trval staletí. Díky jejich přístupu k ostatním národům mohli uzavřít spojenectví s Asgardy, Tok'ry a jinými rasami. Také se díky tomu stali velice nadějnými kandidáty na obsazení pátého místa ve starověké Alianci. Tauriové také dokázali ovládnout mezihvězdné lety, i když zatím na velice primitivní úrovni.

34 Jedná se o modifikouvanou verzi bežné jaderné hlavice typu A-12
Jedná se o modifikouvanou verzi bežné jaderné hlavice typu A-12. Tato hlavice je doplněna kapslí s naquadahem, což zvyšuje její explozivní sílu až na 1000 megatun. Hlavice jsou neseny upravenými protisatelitními raketami vyrobenými z materiálů jaké se používají na výrobu letounů s technologií Stealth. To je činí neviditelnými pro jakékoliv radarové zařízení. KLADIVO NA GOA'ULDY

35 M.A.L.P (MOBILE ANALYTIC LABORATORY PROBE) IRIS
Iris je obranný štít instalovaný na Taurijské hvězdné bráně. Otevírá a zavírá se jako klasická irisová clona. Tento štít je umístěn 50 mikrometrů od hranice červí díry, což bezpečně zabraňuje rekonstrukci hmoty a brání tak projití jakéhokoliv předmětu. První iris byla vyrobena z čistého titanu. Poté, co byla původní iris vtažena do červí díry, byl vyroben nový štít ze slitiny titanu a trinia. M.A.L.P. je průzkumná sonda posílaná na neznámé planety před SG týmy. Jejím úkolem je zjistit stav planety a životní podmínky. Pro tento účel je vybavena množstvím senzorů, také mechanickým ramenem a komunikačním rozhraním (kamera + mikrofon). Pokud je SG tým na misi, zajišťuje sonda rádiové spojení mezi týmem a pozemskou základnou. První prototyp této sondy se objevil už ve filmu. Sonda nebyla nijak obrněna a neměla žádné obranné mechanismy. Byla mnohem lehčí, ale také pomalejší, protože místo šesti kol používala pásy. Později byl tento typ sondy nahrazen novějším, lépe vyhovujícím modelem. O sondách se stále hovoří jako o prototypech, nicméně vzhledem k jejich spotřebě se již pravděpodobně jedná o masovou výrobu :-)

36 POZEMSKÉ ZADÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
U.A.V. (UNMANNED AIRBORNE VEHICLE) Tento bezpilotní průzkumný letoun je vypouštěn ze zákldny SGC skrz bránu. Je schopen před příchodem SG týmů zmapovat a prozkoumat několikakilometrové území okolo brány. Letoun je vybaven senzory a kamerami, získaná data se přenášejí zpět do SGC. Letoun lze ovládat ručně nebo zapnout režim autopilota, kdy letoun krouží v okruhu několika kilometrů od brány a průběžně monitoruje její okolí. Vzhledem k rychlosti jeho letu a česté nerovnosti povrchu (jinými slovy nemá na planetě kde přistát) však není známo, jak SGC tyto letouny získává zpět. DHD bylo na Tauri objeveno až několik let po objevu hvězdné brány. Tento objev učinili Němci, kterým bylo ale DHD po druhé dvětové válce ukradeno Rusy. To způsobilo že Američané neměli o jeho existenci tušení a museli ho nahradit. Pozemské DHD je sestaveno ze tří superpočítačů a jeho sestavení a zprovoznění trvalo bezmála 6 let. Kromě toho že umožňuje úplnou diagnostiku brány včetně kontroly všech funkcí (např. nouzové odpojení které není u antického DHD možné), umožňuje ovládat iris, průzkumné sondy a letouny, přijímat signály z GDO a ovládat autodestruční systém základny.

37 X-303 PROMETHEUS V roce 1978 havaroval na Aljašce goa'uldský Tel'tac. Tato loď byla po desítky let zkoumána, ale až díky programu Stargate mohly být plně pochopeny všechny její funkce. Pomocí zpětného inženýrství pak byly okopírovány klíčové systémy což umožnilo otevření projektu Prometheus. Tento projekt je vyústěním Taurijské snahy o zkonstruvání zařízení schopného čelit útoku goa'uldských ha'taků. Prométheus je první lidmi kompletně navrženou a postavenou lodí, schopnou mezihvězdného cestování. Jeho stavba trvala téměř dva roky a stála 2 biliony amerických dolarů. Prometheus je prototyp zcela nového druhu lodí - následovníků X-302. Jeho primární systémy jsou odvozeny od goa'uldských systémů a všechny jejich součásti byly vyrobeny na Tauri, a to včetně kontrolních krystalů spojujících hlavní počítač a ovládací systémy lodi. Jediné co na Prometheovi nebylo vyrobeno Tauriji jsou transportní kruhy. Tyto kruhy byly vymontovány z havarované goa'uldské lodi a pouze začleněny do systémů Promethea (o čemž svědčí i to že jsou ovládány standardním goa'uldským ovládacím panelem). Loď je dlouhá necelých 200 metrů, její šířka je zhruba 60 a výška 70 metrů. Je vybavena třemi druhy pohonných systémů; generátorem antigravitačních vln pro změnu výšky v atmosféře, podsvětelnými, pravděpodobně iontovými motory a generátorem hyperprostorového okna. Primárně je loď nápajena několika páry naquadahových reaktorů (vždy primární a sekundární). Ja však také vybavena naquadriovým reaktorem, který slouží ke generování energie potřebné pro let hyperprostorem. Kvůli nestabilitě naquadrie musí být tento reaktor vybaven bufferem, který kompenzuje kolísání energetického výstupu z reaktoru. Bez této ochrany nejen že by se nedala určit rychlost letu lodi, ale mohlo by dojít k přetížení reaktoru a spuštění nezastavitelné řetězové reakce. Pro tento případ je možné jádro reaktoru odhodit z lodi. Loď je vybavena blíže nespecifikovanými zbraněmi - pravděpodobně má několik desítek modifikovaných verzí kladiva na goa'uldy, standardní letecké kanóny a testovací verze nějakého druhu energetických zbraní. Asgardi se také pokoušeli vybavit Promethea svými zbraňovými systémy, nicméně jejich extrémní energetické nároky znemožnily adaptaci této technologie mezi technologii tauriů. K obraně je loď vybavena asgardskými energetickými štíty, což jí umožňuje odolat i velice intenzivnímu útoku ha'taků. Kromě toho jsou v dolních palubách hangáry, umožňující přepravovat až 8 letounů X-302. Trup lodi je vyroben z čistého trinia, což ho činí velice odolným. Prometheus může při startu dosáhnout orbity planety během 30ti vteřin, počítáno od doby zažehnutí hlavních motorů. Při použití podsvětelných motorů je loď schopna dosáhnout maximální rychlosti km·s-1 což jsou téměř dvě třetiny rychlosti světla. Maximální dosažená rychlost při použití hyperpohonu byla prozatím spočítána na 1200 světelných let za minutu a záleží pouze na množství energie které má hyperpohon k dispozici. Poté co byl X-303 odzkoušen, rozhodli se Tauriové postavit celou flotilu těchto lodí; označení dalších lodí se změnilo na BC-303 (zkratka pro Battle Cruiser class 303). Ještě než však byla stavba plánované flotily započata, byl otevřen projekt Daedalus. Po jeho úspěšném dokončení byl Prometheus zmodernizován (nový hypermotor, začlenění asgardského transportního systému do systémů lodi) a sloužil jako výzkumná a obranná loď. Tři roky po svém prvním představení byl Prometheus použit když se Tauriové snažili zničit randský satelit. Bohužel štíty Promethea neměly proti zbrani Ori nejmenši šanci a ani jeho zbraně nedokázaly proniknout energetickým štítem satelitu. Loď byla třemi výstřely zničena. Při zničení Promethea zahynulo 39 členů jeho posádky včetně kapitána Pendergasta.

38 Únasové větší než člověk také silnější mluví vlastní řečí: Kek-zbran Kekata-nakadrie Jsou velmi hrdí,žijí v podzemních rozsáhlých tunelech

39 Oráji Rasa povznesených bytostí které mají původ v naší galaxii. Tato rasa je téměř stejně mocná jako povznesení Antikové, nicméně nedisponují takovými vědomostmi jako oni (to proto, že Antikové povznesení zkoumali, u Ori to byl evoluční krok který nemohli ovlivnit). Ori věří že právě oni jsou stvořitelé lidské rasy. Svoje učení sepsali v knize Počátků a svoji víru šíří pomocí Převorů - ty kteří se nedají přesvědčit aby je uctívali jako bohy Ori likvidují. Narozdíl od Antiků se ori o své vědomosti dělí, ovšem jen s těmi, kdo je uctívají jako bohy. Když se začal v naší galaxii šířit mor, odešli Ori pryč. Netušili že Antikové se vrátili a obnovili život, a Antikové jim kvůli jejich přístupu k lidské rase o tomto činu neřekli. Poté co se díky Danielovi dozvěděli že naše galaxie je opět obydlená, rozhodli se ji "dobýt".

40 orijská SUPERBRÁNA Když se Ori dozvěděli, že naše galaxie není mrtvá, ale je obydlená desítkami miliard lidí, rozhodli se rozšířit polé své působnosti i na ni. Prvním krokem bylo vyslání Priorů kteří se pokoušeli naklonit obyvatele ke své víře. To se však moc nedařilo a tak se Ori rozhodli pro invazi pomocí armády. Přeprava mezi jejich galaxií a naší galaxií se dá realizovat dvěma způsoby - loděmi nebo hvězdnou bránou. A přestože Ori dali pokyn ke stavbě gigantické vesmírné flotily schopné překonat vzdálenost mezi galaxiemi, rozhodli se také vytvořit stabilní přechod mezi oběma galaxiemi. Ve své galaxii proto postavili zařízení fungující na stejném principu jako hvězdná brána. Tato brána má průměr přes 400 metrů a je tedy schopná přepravit celou flotilu lodí. Navíc může být otevřena po neomezeně dlouhou dobu, protože je napájena anomálií kterou způsobuje černá díra ve struktuře červích děr, pokud jsou v těsné blízkosti. Brána je postavena z více než stovky stavebních bloků. Každý má tvar válce o délce deseti metrů a průměru dvou metrů. Tyto bloky jsou navzájem propojeny proudem energie - pokud je struktura kompletní a energie cirkuluje skrz všechny bloky, je kolem nich vytvořeno neproniknutelné energetické pole. Primárním účelem tohoto pole je ochránit bránu proti šokové vlně způsobené kolapsem planety v její blízkosti. Jediná věc schopná napájet bránu takové velikost která navíc udržuje červí díru mezi dvěma galaxiemi, je černá díra. Proto Ori rozprostřeli okolo planety s bránou pole. Pole mělo samo o sobě neuvěřitelné vlastnosti. Většina energetických polí je nárazy svazků hmoty nebo energie oslabována. Narážející částice totiž způsobují nehomogenitu energetického pole kterou se jeho generátor snaží vyrovnat. Při extrémní zátěži tak může dojít k přetížení generátoru pole a energetické pole se zhroutí. To, co předvedli Ori vaš fungovalo přesně opačně. Místo toho, aby střelba pole oslabovala, bariéra z ní čerpala novou energii potřebnou ke svému růstu. Toto pole mělo za úkol způsobit smrštění planety do stavu, kdy se hmota svojí vlastní vahou zhroutí a vytvoří se černá díra. To se sice stalo, ale díky tomu že Vala umístila loď do pozice jednoho stavebního bloku brány se energetické pole neaktivovalo a celá brána byla zničena. To bylo ovšem pouze chvilkové vítězství. Později byla v naší galaxii objevena jiná, už dokončená superbrána. Sam se sice pokusila ji zneškodnit tím že se brána v domovské galaxii Ori zavolá od nás, ale Ori byli rychlejší. Otevřeli bránu a přiletěli se svými loděmi.

41 BROUCI Když Tauriové s Orlinovou pomocí vyvinuli vakcínu proti viru přenášeného priory, museli Ori najít jiný způsob, jak přesvědčit obyvatele naší galaxie aby je začali uctívat. Vybrali si proto zvláštní druh hmyzu, jehož zvláštností je extrémně účinné využívání získané energie. Tento hmyz využívá energii získanou z potravy převážně k vlastnímu rozmnožování, a to s takovou efektivitou, že i několik gramů potravy dokáže zněkolikanásobit počet jedinců v kolinii. Původně se brouci živili zásadně rostlinami. Nicméně Ori upravili jejich organismus tak, aby vyhledávali maso. Tím se stali brouci velice účinnou přesvědčovací zbraní. Kdo nebude následovat Origin, bude prostě sežrán zaživa. Navíc změnili jejich způsob rozmnožování, takže brouci v malém počtu vyhledávají živé organismy do kterých kousnutím kladou vajíčka z nichž se během několika hodin líhnou noví brouci. Síla těchto brouků je dokonce tak velká, že kolonie která vznikla z jednoho jediného exempláře dokázala zničit stanoviště gamma a zabít všechny jeho obyvatele.

42 Sg-1 Členové:Jack O-neill Samanta Carterová Tielc Deniel Jackson

43 Direct by:Richard Dean Anderson
Acters: Richard Dean Anderson Amanda Tappink Christopher Judge Michael Shanks

44 Obsah filmu Hvězdná brána
Seriál Stargate SG-1 navazuje na stejnojmenný film z roku 1994. Ten nás poprvé seznamuje s artefaktem jménem Hvězdná brána, který je nalezen v egyptské Gíze. Vypadá jako veliký kruh se symboly rozesetými po svém obvodu. Pomocí této Brány lze cestovat na jiné planety v naší galaxii a dokonce i do galaxií jiných! Tento úžasný objev samozřejmě nemůže americká vláda nechat ladem a tak zakládá SGC – základnu nacházející se v podzemí chyenské hory. V tomto komplexu pak začíná fascinující dobrodružství spojené s prozkoumáváním cizích světů. Seriál jsme poprvé měli možnost zhlédnout v roce Proč má ale Stargate SG-1 takový úspěch? Možná trochu proto, že je část věcí v ní obsažená založena na vědeckém základě, tudíž TEORETICKY možná. Nedá mi to, abych na tomto místě nezmínil některé vědecky podložené skutečnosti. Podle většiny světových odborníků jsou některé znalosti starověkých civilizací v náročných oborech, jako například matematika či astrologie, fenomenální. Rovněž vyvstává otázka staveb typu egyptských pyramid, tkzv. Stonehedge ve Skotsku či chrámů starověkých obyvatel Ameriky. Všechny tyto a mnohé další projekty údajně vyžadovaly daleko více technických dovedností a znalostí, než jakými tehdejší obyvatelé našeho světa vládli. Dalším otazníkem jsou Bohové známí z mytologie. Popisy jejich charakteru a chování, jakožto i vzhledu, jsou místy velmi rozsáhlé. Nabízí se tudíž myšlenka – co když Bohové, jak je známe, byli cestovatelé z vesmíru? Propůjčili tehdejší „primitivní“ společnosti část svých znalostí a technických vymožeností a za to je tehdejší lidé uctívali? Možná. Doporučuji si přečíst některé knihy od Ericha von Dännikena, které poukazují na všechny tyto skutečnosti. Dänniken nedělá žádné závěry, pouze předkládá fakta a názory k posouzení. Po přečtení pár jeho knih jsem trochu více „uvěřil“ příběhu Staragate

45 Teal'c Hvězdná brána SG team Star Gate Samantha Carter Daniel Jackson
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 VYSTAVIL MARTIN V 8:40 4 KOMENTÁŘŮ             Teal'c Teal'c je Jaffa, což je národ sloužící Goa'uldům. Poté co pomohl týmu SG-1 utéci z Chulaku, stal se členem týmu SG-1. Poskytuje tak týmu důležité informace a znalosti o světech, které navštívil a o Goa´uldech. Teal´c je velmi loajální a dobrý bojovník. Za to, že se postavil Apophisovi byl nazván zrádcem a vyhnancem. Teal´c v sobě nosí mladého Goa'uldského symbionta, díky kterému je imunní na většinu nemocí, rychle se uzdravuje a žije dlouhým životem. Přestože vypadá, že mu je let je mu ve skutečnosti více jak 90 let. Teal'c byl prvním mužem Apophisovy Hadí stráže. Všechny události, kterým byl svědkem pod velením Apophise ho velmi mrzí. Doufá, že se mu podaří napravit některé vykonané křivdy a že se mu podaří osvobodit Jaffy z otroctví.                                                                                                                                                                     VYSTAVIL MARTIN V 6:33 2 KOMENTÁŘŮ             8. duben 2009 Hvězdná brána Hvězdná brána je kruh, který má zhruba šest metrů v průměru. Je vyrobena z naquadahu, zvláštního prvku, který se nachází na některých planetách. Brána se zdá být imunní vůči efektu stárnutí. Skládá se ze dvou kruhů. Vnější kruh je stacionární s devíti zámky (chevrony), vnitřní kruh se otáčí a obsahuje 39 symbolů. 38 symbolů reprezentuje souhvězdí, 39. symbol je výchozí bod, který je pro každou bránu unikátní. Prvek, ze kterého je brána postavena, přímo absorbuje energii. Její vnitřní funkce tuto energii přemění a nabíjejí rezervoáry podobné kondenzátorům. Ale vnitřní kruh se začne otáčet pouze tehdy, když je rezerva energie dostatečná. Materiál brány je supravodič, absorbuje energii v mnoha formách - elektrickou, tepelnou, jadernou, solární. Fungování lze přirovnat k telefonu. Na zvláštním kruhovém zadávacím zařízení, tzv. DHD se zadá adresa. SGC místo něj používá supervýkonný počítač.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     VYSTAVIL MARTIN V 17:48 6 KOMENTÁŘŮ             6. duben 2009 SG team Jack O´neill Richard Dean Anderson                                                            Daniel Jackson Michael Schanks                                                                             Samantha Carter¨ Amanda Tapping Teal´c Christopher Judge                                          Generál George Hammond Don S. Davis Dr. Janet Fraiserová Teryl Rothery VYSTAVIL MARTIN V 18:14 4 KOMENTÁŘŮ             Star Gate Star Gate SG1 sci-fi seriál, který vlastně není ani tak sci-fi. Je totiž založen na vědeckých možnostech. Můžete se zde setkat s mimozemšťany a jinými planetami. Ale teď už k historii. Vše to začalo při vzniku filmu Star gate v roce Tímto seriálem na něj volně navázali noví tvůrci v roce 1997, a ten se točí s malou přestávkou v roce 2001, až do dnes. Seriál má 7 řad a v současné době se připravuje 8. VYSTAVIL MARTIN V 18:08 6 KOMENTÁŘŮ             Novější záznamy Domovská stránka Přihlásit se k odběru: Příspěvky (Atom) O mně                      martin mištera Zobrazit celý můj profil       Sledující      Archiv blogu ▼ 2009 (28) ▼ červen (1) Jonas Quinn ► květen (11) Jack O'Neill Samantha Carter dr.Daniel Jackson Jack s asgardem na rybách fotky s bránou obrázky SG-1 fotky s filmu sg 1 Oficiální Star Gate SG1 magazín SG 1 ► duben (16) Lodě Tolláni Unasové Tok'rové Oanessané Goa'uldi Bedrosiané Ascheni Asgardi Samantha Carter Major Samantha Carter je odbornicí na Hvězdnou bránu, kvantovou fyziku a plazmu. Je svobodná,její matka zemřela a její otec je generál Jacob Carter. Ten byl smrtelně nemocný, měl leukémii, avšak po spojení s Tok´rou Selmakem se stal prostředníkem mezi Tok´ry a Zemí. Do Sam vstoupila Tok´ra Jollinar a určitou dobu v ní pobývala. Sam má díky tomuto spojení její vzpomínky. Díky tomu se stala prostředníkem mezi lidmi a Tok´ry a pomohla s nimi navázat k

46

47 Jack O'Neill Jack O'Neill je nesmírně zajímavou a jednou z nejoblíbenějších postav seriálu. Jack vyniká svým humorem, pevným velením a vždy stojí na straně dobra. Důvěřuje jen málo lidem a nemá rád vědce, Tok'ry a Rusy. Vždy říká to co si myslí, bez ohledu na reakci, která by mohla následovat. Narodil se v Chicagu. Většinu služby v armádě působil v utajení. Mnoho let byl členem speciálních jednotek a dokonce se jednu dobu specializoval na výbušniny.

48

49 byl členem prvního týmu, který prošel Bránou na Abydos.
Daniel Jackson Dr. Jackson, byl členem prvního týmu, který prošel Bránou na Abydos. Daniel je úspěšným antropologem, specializujícím se na starověké kultury. Plynule mluví 23 jazyky, mimo jiné starověkou Egyptštinou. Daniel pátrá po nových vědomostech, odpovědích na otázky a po své lásce Sha´re, kterou mu vzal Apophis. Podařilo se mu rozluštit co znamenají symboly na desce, která se našla u brány a díky tomu se poprvé Brána otevřela. Jako jediný zůstal na Abydosu se svou ženou Sha´re a také proto, aby mohl studovat zdejší kulturu. Na planetě se mu podařilo najít místnost se symboly zmapovaných Hvězdných Bran. Jeho žena však byla unesena Goa´uldem Apophisem a byl do ní implantován Goa´uld Amaunet. Daniel se přidal k SG-1 v naději, že při jejích misích nalezne svou ženu. Na Zemi nemá žádné příbuzné, jeho rodiče zahynuli při neštěstí v muzeu, když byl malý.

50

51 Teal'c Teal'c je Jaffa, což je národ sloužící Goa'uldům. Poté co pomohl týmu SG-1 utéci z Chulaku, stal se členem týmu SG-1. Poskytuje tak týmu důležité informace a znalosti o světech, které navštívil a o Goa´uldech. Teal´c je velmi loajální a dobrý bojovník. Za to, že se postavil Apophisovi byl nazván zrádcem a vyhnancem. Teal´c v sobě nosí mladého Goa'uldského symbionta, díky kterému je imunní na většinu nemocí, rychle se uzdravuje a žije dlouhým životem. Přestože vypadá, že mu je let je mu ve skutečnosti více jak 90 let. Teal'c byl prvním mužem Apophisovy Hadí stráže. Všechny události, kterým byl svědkem pod velením Apophise ho velmi mrzí. Doufá, že se mu podaří napravit některé vykonané křivdy a že se mu podaří osvobodit Jaffy z otroctví.

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61


Stáhnout ppt "P3x-797 P3x-562 P3x-118 P2x-555 P9c-372 P3x-729 P3x-116"

Podobné prezentace


Reklamy Google