Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rukověť funkcionáře SDH (dělba práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů) Hospodář  odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rukověť funkcionáře SDH (dělba práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů) Hospodář  odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic."— Transkript prezentace:

1 Rukověť funkcionáře SDH (dělba práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů) Hospodář  odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví  vede účetnictví sboru, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci akcií u HVP, evidenci veškerého majetku SDH atd.  finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH  provádí u členů SDH inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH  veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám

2 Základní informace k účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Ve znění: zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb. - přechodná ustanovení, zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. (účinnost od 1. ledna 2006), zákona č. 495/2005 Sb. (účinnost od 23. prosince 2005), zákona č. 57/2006 Sb. (účinnost od 1. dubna 2006), zákona č. 81/2006 Sb. (účinnost od 15. března 2006), zákona č. 230/2006 Sb. (účinnost od 1. června 2006), zákona č. 264/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2007), zákona č. 69/2007 Sb. (účinnost od 7. března 2007), zákona č. 261/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008), zákona č. 296/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008), zákona č. 348/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008), zákona č. 126/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008), zákona č. 304/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009; část od 1. ledna 2010), zákona č. 230/2009 Sb. (účinnost od 1. srpna 2009), zákona č. 410/2010 Sb. (účinnost od 1. ledna 2011), zákona č. 188/2011 Sb. (účinnost od 15. července 2011).přechodná ustanovení V souvislosti s tímto zákonem má SH ČMS výjimku v účtování - do roku 2016 mohou jednotlivá SDH vést jednoduché účetnictví (§9, odst.3).

3 Úprava zákona o účetnictví Zákonem č.348/2007 Sb. byla přijata novelizace zákona č 563/1991 Sb., o účetnictví, která umožňuje organizačním jednotkám sdružení ( SDH, OSH, KSH) vést jednoduché účetnictví i po 1.1.2008. Přesné znění novelizace je uvedeno níže : „§ 38a Občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou a honební společenstva, mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč; přitom se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví ve znění účinném k 31. prosinci 2003.“

4

5 Náležitosti účetního dokladu a) označení účetního dokladu b) obsah účetního případu a jeho účastníci c) peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství d) okamžik vyhotovení účetního dokladu e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d) f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.§ 33a Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle § 8 odst. 5.§ 8

6 Vzor vyplněného dokladu

7

8 Pokladní kniha, účetní deník V jednoduchém účetnictví lze vést pokladní knihu, peněžní deník, nedaňovou evidenci … Na trhu jsou různé tiskopisy. Použít je lze i jako podklad pro podvojné účetnictví. Převody, uzávěrky, kontroly, daňové přiznání Kontrolní součty na konci období Příjmy za období – výdaje za období Inventarizace Přiznání k dani právnických osob

9 Účetní program pro Sbor dobrovolných hasičů na vedení podvojného účetnictví  Pro SDH byl vybrán účetní program WinDUO od firmy Čapek – WinDUO,s.r.o.  Program je možné stáhnout ze stránek: http://www.winduo.cz z oddílu Ke stažení - ostrá i GRATIS http://www.winduo.cz  Verzi 1.77.C z data 25.11.2013 ve velikosti 30 MB. Po stažení se spustí instalace programu, kde doporučuji nainstalovat do adresáře C:/Winduo.  Po stažení bude vytvořena spouštěcí ikona na ploše, z které se daný program dá spustit. Po spuštění budete vyzváni k zadání identifikace firmy. Do klíče se ve verzi Gratis nebude nic zadávat a zadají se pouze údaje o firmě : IČO, jméno uživatele ( kdokoliv), název firmy – SHČMS –SDH ……  Po tomto zadání bude program spuštěn s informací, že není zadám bankovní účet. Ten se dá doplnit viz návod níže.  Tato instalace může sloužit pro prvotní seznámení s programem a vyzkoušení jeho ovládání. Tento program, je možné kdykoliv přeinstalovat ( původní adresář je třeba smazat) do stejného adresáře a tím se vrátit do „čistého“ programu bez nastavení.   Výhody daného programu:  - do 1000 položek v účetním deníku za rok je verze Gratis zdarma ( po registraci se počet položek zvýší na 1500 )  - schopnost vytisknout účetní závěrku ( rozvaha,výsledovka) ve výkazech vhodných pro neziskové organizace -  nezbytná příloha daňového přiznání  - možnost jednoduchého přechodu z lokální verze na verzi, kdy jsou data uložena na externím serveru (možnost  pracovat s jednotnými daty na více počítačích z jakéhokoliv místa)   Základní informace o programu:  - pro tento program je připraven jednotný účetní rozvrh pro potřeby SHČMS  - pro tento program je připraven jednotný účetní rozvrh pro potřeby SHČMS  - jednotné předkontace – rozkont (makra) upravené pro potřeby SHČMS – možnost zadávat zaúčtování bez nutnosti  znalosti účtu  - jako kód pro rozlišení jednotlivých činností je použito středisko  - jako kód pro rozlišení jednotlivých činností je použito středisko  Všechny výše zmíněné nastavení je možné stáhnout jako soubory ze stránek www.dh.cz/ v oddílu Ekonomický úsek / Program pro SDH ( jedná se o soubory: bankucty.dat, unicslnk.dat, ucty 12.dat,ucty 13.dat, makra.dat ) a přehrát současné soubory v programu Winduo v adresáři C:/Winduo. www.dh.cz/

10 Program pro vedení podvojného účetnictví v SDH www.dh.cz www.dh.cz  Kontakty Kontakty  Hlavní strana Hlavní strana Hlavní strana  Zprávy ze SH ČMS Zprávy ze SH ČMS Zprávy ze SH ČMS  Orgány SH ČMS Orgány SH ČMS Orgány SH ČMS  Prevence Prevence  Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva  Represe Represe  Úsek mládeže Úsek mládeže Úsek mládeže  Ekonomický ú sek Ekonomický ú sek Ekonomický ú sek –Hospodářská rada Hospodářská radaHospodářská rada –Inventarizace Inventarizace –Účetnictví Účetnictví –Dotace Dotace –Zprávy Zprávy –Program pro SDH - účetnictví Program pro SDH - účetnictvíProgram pro SDH - účetnictví  Úsek vnitroorganizační Úsek vnitroorganizační Úsek vnitroorganizační  Zahraniční vztahy Zahraniční vztahy Zahraniční vztahy  Dokumenty Dokumenty  Soutěže Soutěže  Reprezentace Reprezentace  Školy a centra Školy a centra Školy a centra  Evropský rok dobrovolnictví Evropský rok dobrovolnictví Evropský rok dobrovolnictví  Nabízíme Nabízíme  Volný čas Volný čas Volný čas  Archiv Archiv  Nabídka inzerce Nabídka inzerce Nabídka inzerce  Závody v HS (Live) Závody v HS (Live) Závody v HS (Live)  PoptávkaTEPfakto Poptávka  Program pro účetnictví SDH  1 Nastavení počátečních zůstatků Nastavení počátečních zůstatkůNastavení počátečních zůstatků  2 Soubory ke stažení - pro program WinDUO Soubory ke stažení - pro program WinDUOSoubory ke stažení - pro program WinDUO  3 Základní informace k programu pro SDH - podvojné účetnictví Základní informace k programu pro SDH - podvojné účetnictvíZákladní informace k programu pro SDH - podvojné účetnictví

11 WIN DUO  O nás  O programu  Podpora  Ke stažení  - ostrá i GRATIS  - beta verze  - slovenská verze  - popisy import/export  - test linky  - Užitečné programy  Vzdálený přístup  Objednávka  Ceník  Školení a semináře  Reference  Kontakt  Neziskové organizace  Mzdy  Kniha jízd  Vedení účetnictví pro externí firmy

12 Ostrá i gratis  Tato verze je sharewarovou verzí programu pro vedení účetnictví a daňové evidence WinDUO. Někdy je označována jako Start – verze. Umožní Vám vyzkoušet si práci v ničím neomezeném WinDUO Plus včetně práce v síti po dobu půl roku (183 dní). Pokud po uplynutí doby nepřesáhnete 1000 záznamů v účetním deníku, 200 položek ve vydaných fakturách a 100 skladových položek, je tato verze neomezená !!! Založením nového účetního roku pokračujete v počítání od nuly, můžete tedy zadat dalších 1000/200/100položek.  Po zaregistrování se počty zvyšují o 50%. Pro vedení daňové evidence jsou počty položek poloviční. zaregistrování  Novinky k nové verzi naleznete v sekci "O programu - vývoj" "O programu - vývoj""O programu - vývoj"  WinDUO pracuje pod všemi verzemi operačního systému Windows s výjimkou 64bitových verzí.  UPOZORNĚNÍ!!! Instalaci neprovádějte do složky "Program Files".  Manuál instalace programu WinDUO  Manuál instalace pod Windows 7/Vista Manuál instalace pod Windows 7/Vista Manuál instalace pod Windows 7/Vista  Manuál aktualizace Windows 7/Vista/XP Manuál aktualizace Windows 7/Vista/XP Manuál aktualizace Windows 7/Vista/XP

13 Ke stažení:  Stáhněte si nejnovější verzi programu z data 7.3.2014, verzi 1.79.B (instalační klíč pro rok 2014)  WinDUO CD (cca. 30 MB) WinDUO CD (cca. 30 MB) WinDUO CD (cca. 30 MB)  Mirror (možno stahovat i odsud): WinDUO CD (cca. 30 MB) WinDUO CD (cca. 30 MB)  Stáhněte si nejnovější verzi programu z data 25.11.2013, verzi 1.77.C (instalační klíč pro rok 2013)

14 Potřebně soubory  Níže jsou uvedeny soubory, které je třeba stáhnout a uložit do programu WinDUO. V případě, že jste program WinDUO nainstalovali do C:/Winduo je třeba uložit soubory do C:/Winduo. Na dotaz zda přepsat stávající soubor potvrďte "Ano".  Níže jsou uvedeny soubory, které je třeba stáhnout a uložit do programu WinDUO. V případě, že jste program WinDUO nainstalovali do C:/Winduo je třeba uložit soubory do C:/Winduo. Na dotaz zda přepsat stávající soubor potvrďte "Ano".  Bankucty.dat....... bankovní účty Bankucty.dat  Unicslnk.dat............ střediska (kód pro rozlišení jednotlivých činností)  Unicslnk.dat............ střediska (kód pro rozlišení jednotlivých činností) Unicslnk.dat  Uctyno11.dat........ účtový rozvrh pro rok 2011. Je třeba, aby v programu WinDUO bylo zaškrtnuto v Nastavení/Ostatní nastavení/Úč. rozvrh/Zvláštní rozvrh pro každý rok. Jinak bude používán soubor uctyno.dat. Uctyno11.dat  Makra.dat........... předkontace ( v programu nazvané "rozkont", jsou upravené pro potřeby SHČMS – možnost zadávat zaúčtování bez nutnosti znalosti účtu Makra.dat  Uctyno12.dat........ účtový rozvrh pro rok 2012. Je třeba, aby v programu WinDUO bylo zaškrtnuto v Nastavení/Ostatní nastavení/Úč. rozvrh/Zvláštní rozvrh pro každý rok. Jinak bude používán soubor uctyno.dat. Uctyno12.dat  Uctyno13.dat........ účtový rozvrh pro rok 2013. Je třeba, aby v programu WinDUO bylo zaškrtnuto v Nastavení/Ostatní nastavení/Úč. rozvrh/Zvláštní rozvrh pro každý rok. Jinak bude používán soubor uctyno.dat. Uctyno13.dat  Soubory se podle potřeb budou průběžně aktualizovat.

15 Jak na to ? Nastavení/Ostatní nastavení : „Firma“ …. „Nepodnikatelské subjekty ( vzniklé v roce 2001 a později)“ …. zaškrtnou „Firma“ …. „Nepodnikatelské subjekty ( vzniklé v roce 2001 a později)“ …. zaškrtnou „DPH“ …..“Neplátce DPH“ …. Zaškrtnout „DPH“ …..“Neplátce DPH“ …. Zaškrtnout „Úč. rozvrh“ …“ Zvláštní soubor rozvrhu pro každý rok“ … zaškrtnout „Úč. rozvrh“ …“ Zvláštní soubor rozvrhu pro každý rok“ … zaškrtnout „ Údaje“ ….“ Existence zadaného HS v číselníku je“.. povinná ….Povinné zadávání HS..zaškrtnout „ Údaje“ ….“ Existence zadaného HS v číselníku je“.. povinná ….Povinné zadávání HS..zaškrtnout  Nastavení/Faktury a identifikační údaje : Název ….“ SHČMS-Sbor dobrovolných hasičů …………………“ Název ….“ SHČMS-Sbor dobrovolných hasičů …………………“ DIČ: …..zadá se CZ a Vaše osmimístné IČO DIČ: …..zadá se CZ a Vaše osmimístné IČO Ulice…… Ulice…… Místo …. Místo …. PSČ …. PSČ …. Stát … „ ČR“ Stát … „ ČR“  Číselníky / Bankovní účty ( když jste nahráli soubor „ bankucty.dat“) : Oprav ( tlačítko je vpravo) Oprav ( tlačítko je vpravo) –Opravit: Číslo účtu, kód banky  Nastavení/Používání : Hospodářské středisko…. zaškrtnou Hospodářské středisko…. zaškrtnou  Základní ovládání programu : - Zadávání dokladů je v oddíle „Knihovna“ a požadovaný deník: Pokladna, Bankovní - Zadávání dokladů je v oddíle „Knihovna“ a požadovaný deník: Pokladna, Bankovní operace, Pohledávky, Závazky, Účetní události., Účetní deník. operace, Pohledávky, Závazky, Účetní události., Účetní deník.

16 Jak na to ? - Výběr se provádí kliknutím na daný deník - Výběr se provádí kliknutím na daný deník - Návrat o úroveň výše se užívá tlačítko „Zpět“ - Návrat o úroveň výše se užívá tlačítko „Zpět“ - Tlačítka: - Tlačítka: Ukaž – náhled daného dokladu Ukaž – náhled daného dokladu Oprav – doklad se otevře k možnému přepisu Oprav – doklad se otevře k možnému přepisu Zruš – doklad se smaže Zruš – doklad se smaže Nový – vytvoří se prázdný dokad (možno změnit na Kopie pomocí tlačítek SHIFT+F2) Nový – vytvoří se prázdný dokad (možno změnit na Kopie pomocí tlačítek SHIFT+F2) Hledej – vyhledá doklad podle stanovených podmínek Hledej – vyhledá doklad podle stanovených podmínek Tisky a výpočty – tisk připravených sestav Tisky a výpočty – tisk připravených sestav Stav – informuje o stavu k danému datu Stav – informuje o stavu k danému datu - Operace na konci roku se provádí v oddíle „Ostatní“ - Operace na konci roku se provádí v oddíle „Ostatní“ - Příklad zadání dokladu v deníku Pokladna : - Příklad zadání dokladu v deníku Pokladna : se zadá „Nový“ se zadá „Nový“. vybere se buď „Příjem“ nebo „Výdej“. vybere se buď „Příjem“ nebo „Výdej“. do „Doklad“ se zadá „P+“. do „Doklad“ se zadá „P+“. zadá se datum ( období s vyplní automaticky z datumu),. zadá se datum ( období s vyplní automaticky z datumu),. částka ( celková na dokladu). částka ( celková na dokladu). účel platby..( např. nákup papíru, členské příspěvky, atd). účel platby..( např. nákup papíru, členské příspěvky, atd). IČO, Název,Ulice,Město,PSČ, DIČ, Variabilní symbol, Operace v agendě, S dokladem, … není třeba vyplňovat. IČO, Název,Ulice,Město,PSČ, DIČ, Variabilní symbol, Operace v agendě, S dokladem, … není třeba vyplňovat. Vybere se „ Rozkont“ … druhé tlačítko vlevo dole. Vybere se „ Rozkont“ … druhé tlačítko vlevo dole  Vybere se „ doplň z makra“ –Vybere se z makra vhodné makro a dá se „OK“ –Vybere se z makra vhodné makro a dá se „OK“ –Doplní se do sloupce „HS“.. číslo střediska – přímo jestli ho znáte - nepřímo.. kurzor do okna „HS“ a přes F7 se vyvolá nabídka a vybere se středisko - nepřímo.. kurzor do okna „HS“ a přes F7 se vyvolá nabídka a vybere se středisko Doplní se částka.. při najetí na okno částka se automaticky doplní zbytek částky z dokladu Doplní se částka.. při najetí na okno částka se automaticky doplní zbytek částky z dokladu Při dotazu zadání prvního čísla v řadě se zadá „ P1 „ a další se zadávají automaticky Při dotazu zadání prvního čísla v řadě se zadá „ P1 „ a další se zadávají automaticky

17 Přiblížení postupu účtování v programu WinDUO:  Pro zaúčtování jednotlivých dokladů budou použity základní deníky : pokladna, banka, závazky, pohledávky a účetní události. Doklady placené v hotovosti se účtují přes „Pokladnu“, výpisy z účtu se účtují přes „Banku“, vystavené faktury přes „pohledávky“, přijaté faktury se splatností přes bankovní účet na „závazky“ a ostatní operace přes účetní události.  Účetnictví bude prioritně nastaveno na jednu pokladnu a dva bankovní účty – běžný- hlavní a jeden termínovaný.   Základní srovnání s vedením jednoduchého účetnictví :  - doklady co byly účtovány do peněžního deníku na pokladnu se účtují opět do pokladny.  Rozdíl je pouze u dokladů ( např. faktury), které se hradí hotově v jiném roce než kterého se dodávka týká.  - Bankovní výpisy které byly účtovány do peněžního deníku – banka se účtují do „banky“.  - Přijatá faktura, která není hrazena v hotovosti se zaúčtuje do „faktur“ – rozdíl o proti jednoduchému účetnictví  je, že se účtuje do roku, kterého se týká a ne do roku kdy byla uhrazena.  - Vystavená faktura bez rozlišení úhrady (hotově, na účet) se účtuje na „pohledávky “.  - Ostatní operace se účtují přes „účetní operace“.  - Každý účetní zápis se účtuje podvojně (strana Má dáti/Dal) pro co se využívají předkontace nazvané „rozkont“  - Při zahájení účtování se zanesou počáteční zůstatky – stav pokladny,banky, pohledávky nezaplacené,  neuhrazené závazky, stav majetku a stav zásob.  - Při uzavírání roku se vytvoří účetní závěrka, vytvoří se potřebné výkazy a konečné zůstatky se přenesou jako  počáteční stav nového roku. Nepřenáší se pouze pokladna a banka, ale veškeré účetní účty: to jsou vedle  pokladny pohledávky, závazky, vlastní jmění, hospodářský výsledek, majetek, zásoby, atd.  pokladny pohledávky, závazky, vlastní jmění, hospodářský výsledek, majetek, zásoby, atd.  

18 Postup v programu WinDuo - zavedení počátečních zůstatků:  1) v odrážce Knihovna/ účetní události... zadá se Nový...do Doklad č. se uvede UA1, datum 1.1.2013 ( pro rok 2013), období se doplní samo, popis : Počáteční zůstatky, částka může zůstat 0,00  2) dá se "rozkont" a doplní se :  řádek 1 :strana Má Dáti :211 200 21, strana Dal : 961 21 ( kde 961 je číslo účtu a 21 je kod hospodářského střediska), popis: PZ Pokladna 2013, stav pokladny podle inventury ke konci roku v celých korunách.  řádek 1 :strana Má Dáti :211 200 21, strana Dal : 961 21 ( kde 961 je číslo účtu a 21 je kod hospodářského střediska), popis: PZ Pokladna 2013, stav pokladny podle inventury ke konci roku v celých korunách.  řádek 2:strana Má Dáti :221 200 21, strana Dal : 961 21 ( kde 961 je číslo účtu a 21 je kod hospodářského střediska), popis: PZ Banka 2013, stav banky podle inventury ke konci roku – podklad výpis z účtu.  řádek 2:strana Má Dáti :221 200 21, strana Dal : 961 21 ( kde 961 je číslo účtu a 21 je kod hospodářského střediska), popis: PZ Banka 2013, stav banky podle inventury ke konci roku – podklad výpis z účtu.  řádek 3:strana Má Dáti :961 21, strana Dal : 901 200 21 ( kde 961 je číslo účtu a 21 je kod hospodářského střediska), popis: PZ Vlastní jmění 2013, částka součet pokladna + banka  řádek 3:strana Má Dáti :961 21, strana Dal : 901 200 21 ( kde 961 je číslo účtu a 21 je kod hospodářského střediska), popis: PZ Vlastní jmění 2013, částka součet pokladna + banka  řádek 4: pro majetek pořízený z vl. zdrojů zavedený do účetnictví v ceně 3000- 40000,-Kč :strana Má Dáti :022 210 21, strana Dal : 961 21, popis: PZ 2013, částka dle inventury ke konci roku  řádek 5: pro majetek pořízený z vl. zdrojů zavedený do účetnictví v ceně 3000- 40000,-Kč :strana Má Dáti :961 21, strana Dal : 082 210 21, popis: PZ 2013, stejná částka jak o řádek 4  3) v odrážce Knihovna/ Pokladna... zadá se Nový...nechá se zaškrtnutý Příjem....do Doklad č. se uvede PPZ1, datum 1.1.2013 ( pro rok 2013), období se doplní samo, popis : Počáteční zůstatky, částka inventury ke konci roku v celých korunách a potvrdí se OK.... doklad zůstane nerozkontován!!!!  4) v odrážce Knihovna/ Bankovní operace... zadá se Nový...nechá se zaškrtnutý Příjem....do Doklad č. se uvede BPZ1, datum 1.1.2013 ( pro rok 2013), období se doplní samo, popis : Počáteční zůstatky, částka se uvede stav banky podle inventury ke konci roku – podklad výpis z účtu a potvrdí se OK.... doklad zůstane nerozkontován!!!!

19  Kontrola se provede náhledem na sestavu Přehledová hlavní kniha.Aby se doplnily tiskové sestavy je třeba v v odrážce Ostatní/ účetní závěrka...zaškrtnout všechna období a nechat "x" u uzamknout vypočtená období.. dát OK.  V odrážce Ostatní/ speciální sestavy/Přehledová hlavní kniha..za měsíc 01 -12.. dát OK… potom dát Ukaž. Zda je vše správně zadané tak skupina č. 96 Závěrkové účty se musí rovnat.  Řádky pro zadání počátečních zůstatků jsou vysvětleny pro případ, že na konci roku nebyly závazky a pohledávky, ale pouze hotovost v pokladně, peníze na bankovním účtu a nějaký majetek v hodnotě 3000- 40000,-Kč pořízený z vlastních prostředků.

20 A teď … ? Praxe, přátelé. Život je nejlepší praxí.

21 Nepůjde-li něco hned, nevěšte se, máte ještě nás ! Děkuji za pozornost a hodně zdaru.


Stáhnout ppt "Rukověť funkcionáře SDH (dělba práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů) Hospodář  odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic."

Podobné prezentace


Reklamy Google