Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rukověť funkcionáře SDH (dělba práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů) Hospodář odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rukověť funkcionáře SDH (dělba práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů) Hospodář odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic."— Transkript prezentace:

1 Rukověť funkcionáře SDH (dělba práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů)
Hospodář odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví vede účetnictví sboru, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci akcií u HVP, evidenci veškerého majetku SDH atd. finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH provádí u členů SDH inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám

2 Základní informace k účetnictví
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Ve znění: zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb. - přechodná ustanovení, zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. (účinnost od 1. ledna 2006), zákona č. 495/2005 Sb. (účinnost od 23. prosince 2005), zákona č. 57/2006 Sb. (účinnost od 1. dubna 2006), zákona č. 81/2006 Sb. (účinnost od 15. března 2006), zákona č. 230/2006 Sb. (účinnost od 1. června 2006), zákona č. 264/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2007), zákona č. 69/2007 Sb. (účinnost od 7. března 2007), zákona č. 261/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008), zákona č. 296/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008), zákona č. 348/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008), zákona č. 126/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008), zákona č. 304/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009; část od 1. ledna 2010), zákona č. 230/2009 Sb. (účinnost od 1. srpna 2009), zákona č. 410/2010 Sb. (účinnost od 1. ledna 2011), zákona č. 188/2011 Sb. (účinnost od 15. července 2011). V souvislosti s tímto zákonem má SH ČMS výjimku v účtování - do roku 2016 mohou jednotlivá SDH vést jednoduché účetnictví (§9, odst.3).

3 Úprava zákona o účetnictví
Zákonem č.348/2007 Sb. byla přijata novelizace zákona č 563/1991 Sb., o účetnictví, která umožňuje organizačním jednotkám sdružení ( SDH, OSH, KSH) vést jednoduché účetnictví i po Přesné znění novelizace je uvedeno níže : „§ 38a Občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou a honební společenstva, mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou Kč; přitom se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví ve znění účinném k 31. prosinci 2003.“

4

5 Náležitosti účetního dokladu
a) označení účetního dokladu b) obsah účetního případu a jeho účastníci c) peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství d) okamžik vyhotovení účetního dokladu e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d) f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle § 8 odst. 5.

6 Vzor vyplněného dokladu

7 Vzor vyplněného dokladu

8 Pokladní kniha, účetní deník
V jednoduchém účetnictví lze vést pokladní knihu, peněžní deník, nedaňovou evidenci … Na trhu jsou různé tiskopisy. Použít je lze i jako podklad pro podvojné účetnictví. Převody, uzávěrky, kontroly, daňové přiznání Kontrolní součty na konci období Příjmy za období – výdaje za období Inventarizace Přiznání k dani právnických osob

9 Účetní program pro Sbor dobrovolných hasičů  na vedení podvojného účetnictví
Pro SDH byl vybrán účetní program WinDUO od firmy  Čapek – WinDUO,s.r.o. Program je možné stáhnout ze stránek: z oddílu Ke stažení  - ostrá i GRATIS Verzi 1.77.C z data ve velikosti 30 MB. Po stažení se spustí instalace programu, kde doporučuji nainstalovat do adresáře C:/Winduo. Po stažení bude vytvořena spouštěcí ikona na ploše, z které se daný program dá spustit. Po spuštění budete vyzváni  k zadání identifikace firmy. Do klíče se ve verzi Gratis nebude nic zadávat a zadají se pouze údaje o firmě : IČO, jméno uživatele ( kdokoliv), název firmy – SHČMS –SDH …… Po tomto zadání bude program spuštěn s informací , že není zadám bankovní účet. Ten se dá doplnit viz návod níže. Tato instalace může sloužit pro prvotní seznámení s programem a vyzkoušení jeho ovládání. Tento program , je možné kdykoliv přeinstalovat ( původní adresář je třeba smazat) do stejného adresáře a tím se vrátit do „čistého“ programu bez nastavení. Výhody daného programu: -    do 1000 položek v účetním deníku za rok je verze Gratis zdarma ( po registraci se počet položek zvýší na 1500 ) -    schopnost vytisknout účetní závěrku ( rozvaha ,výsledovka) ve výkazech vhodných pro neziskové organizace  - nezbytná příloha daňového přiznání -   možnost jednoduchého přechodu z lokální verze na verzi , kdy jsou data uložena na externím serveru (možnost pracovat s jednotnými daty na více počítačích z jakéhokoliv místa) Základní informace o programu: - pro tento program je připraven jednotný účetní rozvrh pro potřeby SHČMS   - jednotné předkontace – rozkont  (makra) upravené pro potřeby SHČMS – možnost zadávat zaúčtování bez nutnosti znalosti účtu - jako kód  pro rozlišení jednotlivých činností je použito středisko  Všechny výše zmíněné nastavení  je možné stáhnout jako soubory  ze stránek v oddílu Ekonomický úsek  / Program pro SDH   ( jedná se o soubory: bankucty.dat, unicslnk.dat,  ucty 12.dat ,ucty 13.dat , makra.dat ) a přehrát současné soubory v programu Winduo v adresáři C:/Winduo.

10 Program pro vedení podvojného účetnictví v SDH
Kontakty Hlavní strana Zprávy ze SH ČMS Orgány SH ČMS Prevence Ochrana obyvatelstva Represe Úsek mládeže Ekonomický úsek Hospodářská rada Inventarizace Účetnictví Dotace Zprávy Program pro SDH - účetnictví Úsek vnitroorganizační Zahraniční vztahy Dokumenty Soutěže Reprezentace Školy a centra Evropský rok dobrovolnictví Nabízíme Volný čas Archiv Nabídka inzerce Závody v HS (Live) PoptávkaTEPfakto Program pro účetnictví SDH 1 Nastavení počátečních zůstatků 2 Soubory ke stažení - pro program WinDUO 3 Základní informace k programu pro SDH - podvojné účetnictví

11 WIN DUO O nás O programu Podpora Ke stažení - ostrá i GRATIS
- beta verze - slovenská verze - popisy import/export - test linky - Užitečné programy Vzdálený přístup Objednávka Ceník Školení a semináře Reference Kontakt Neziskové organizace Mzdy Kniha jízd Vedení účetnictví pro externí firmy

12 Ostrá i gratis Tato verze je sharewarovou verzí programu pro vedení účetnictví a daňové evidence WinDUO. Někdy je označována jako Start – verze. Umožní Vám vyzkoušet si práci v ničím neomezeném WinDUO Plus včetně práce v síti po dobu půl roku (183 dní). Pokud po uplynutí doby nepřesáhnete 1000 záznamů v účetním deníku, 200 položek ve vydaných fakturách a 100 skladových položek, je tato verze neomezená !!! Založením nového účetního roku pokračujete v počítání od nuly, můžete tedy zadat dalších 1000/200/100položek. Po zaregistrování se počty zvyšují o 50%. Pro vedení daňové evidence jsou počty položek poloviční. Novinky k nové verzi naleznete v sekci "O programu - vývoj" WinDUO pracuje pod všemi verzemi operačního systému Windows s výjimkou 64bitových verzí. UPOZORNĚNÍ!!! Instalaci neprovádějte do složky "Program Files". Manuál instalace programu WinDUO Manuál instalace pod Windows 7/Vista Manuál aktualizace Windows 7/Vista/XP

13 Ke stažení: Stáhněte si nejnovější verzi programu z data , verzi 1.79.B (instalační klíč pro rok 2014) WinDUO CD (cca. 30 MB) Mirror (možno stahovat i odsud): Stáhněte si nejnovější verzi programu z data , verzi 1.77.C (instalační klíč pro rok 2013)

14 Potřebně soubory Níže jsou uvedeny soubory, které je třeba stáhnout a uložit do programu WinDUO. V případě , že jste program WinDUO nainstalovali do C:/Winduo je třeba uložit soubory do C:/Winduo. Na dotaz zda přepsat stávající soubor potvrďte "Ano".  Bankucty.dat  bankovní účty Unicslnk.dat střediska (kód  pro rozlišení jednotlivých činností)  Uctyno11.dat účtový rozvrh pro rok Je třeba, aby v programu WinDUO bylo zaškrtnuto v Nastavení/Ostatní nastavení/Úč. rozvrh/Zvláštní  rozvrh pro každý rok. Jinak bude používán soubor uctyno.dat. Makra.dat předkontace ( v programu nazvané "rozkont", jsou upravené pro potřeby SHČMS – možnost zadávat zaúčtování bez nutnosti znalosti účtu Uctyno12.dat účtový rozvrh pro rok Je třeba, aby v programu WinDUO bylo zaškrtnuto v Nastavení/Ostatní nastavení/Úč. rozvrh/Zvláštní  rozvrh pro každý rok. Jinak bude používán soubor uctyno.dat. Uctyno13.dat účtový rozvrh pro rok Je třeba, aby v programu WinDUO bylo zaškrtnuto v Nastavení/Ostatní nastavení/Úč. rozvrh/Zvláštní  rozvrh pro každý rok. Jinak bude používán soubor uctyno.dat. Soubory se podle potřeb budou průběžně aktualizovat.

15 Jak na to ? Nastavení/Ostatní nastavení : „Firma“ …. „Nepodnikatelské subjekty ( vzniklé v roce 2001 a později)“ …. zaškrtnou „DPH“ …..“Neplátce DPH“ …. Zaškrtnout „Úč. rozvrh“ …“ Zvláštní soubor rozvrhu pro každý rok“ … zaškrtnout „ Údaje“ ….“ Existence zadaného HS v číselníku je“ .. povinná ….Povinné zadávání HS ..zaškrtnout Nastavení/Faktury a identifikační údaje : Název ….“ SHČMS-Sbor dobrovolných hasičů   …………………“ DIČ:  …..zadá se CZ a Vaše osmimístné IČO Ulice…… Místo …. PSČ …. Stát … „ ČR“ Číselníky / Bankovní účty ( když jste nahráli soubor „ bankucty.dat“) : Oprav ( tlačítko je vpravo) Opravit:  Číslo účtu, kód banky Nastavení/Používání : Hospodářské středisko…. zaškrtnou Základní ovládání programu : - Zadávání dokladů je v oddíle „Knihovna“  a  požadovaný deník: Pokladna, Bankovní operace, Pohledávky, Závazky, Účetní události., Účetní deník.

16 Jak na to ? - Výběr se provádí kliknutím na daný deník
- Návrat o úroveň výše se užívá tlačítko „Zpět“ -  Tlačítka:  Ukaž – náhled daného dokladu Oprav – doklad se otevře k možnému přepisu Zruš – doklad se smaže Nový – vytvoří se prázdný dokad  (možno změnit na Kopie pomocí tlačítek SHIFT+F2) Hledej – vyhledá doklad podle stanovených podmínek Tisky a výpočty – tisk připravených sestav Stav – informuje o stavu k danému datu  -  Operace na konci roku se provádí v oddíle „Ostatní“ -  Příklad zadání dokladu v deníku Pokladna : se zadá „Nový“ . vybere se buď „Příjem“ nebo „Výdej“  . do „Doklad“ se zadá „P+“ . zadá se datum ( období s vyplní automaticky z datumu), . částka ( celková na dokladu) . účel platby ..( např. nákup papíru, členské příspěvky, atd) . IČO, Název,Ulice,Město,PSČ, DIČ, Variabilní symbol , Operace v agendě, S dokladem, … není třeba vyplňovat . Vybere se „ Rozkont“ … druhé tlačítko vlevo dole Vybere se „ doplň z makra“ Vybere se z makra vhodné makro a dá se „OK“        Doplní se do sloupce „HS“ .. číslo střediska – přímo jestli ho znáte   nepřímo .. kurzor do okna „HS“ a přes F7 se vyvolá nabídka a vybere se středisko Doplní se částka .. při najetí na okno částka se automaticky doplní zbytek částky z dokladu Při dotazu zadání prvního čísla v řadě se zadá „ P1 „ a další se zadávají automaticky

17 Přiblížení postupu účtování v programu WinDUO:
Pro zaúčtování jednotlivých dokladů budou použity základní deníky : pokladna , banka, závazky, pohledávky a účetní události. Doklady placené v hotovosti se účtují přes „Pokladnu“, výpisy z účtu se účtují přes „Banku“, vystavené faktury přes „pohledávky“, přijaté faktury se splatností přes bankovní účet na „závazky“ a ostatní operace přes účetní události. Účetnictví bude prioritně nastaveno na jednu pokladnu a dva bankovní účty – běžný- hlavní a jeden termínovaný. Základní srovnání s vedením jednoduchého účetnictví : - doklady co byly účtovány do peněžního deníku na pokladnu se účtují opět do pokladny. Rozdíl je pouze u dokladů ( např. faktury), které se hradí hotově v jiném roce než kterého se dodávka týká. - Bankovní výpisy které byly účtovány do peněžního deníku – banka se účtují do „banky“. - Přijatá faktura, která není hrazena v hotovosti se zaúčtuje do „faktur“ – rozdíl o proti jednoduchému účetnictví je, že se účtuje do roku, kterého se týká a ne do roku kdy byla uhrazena. - Vystavená faktura bez rozlišení úhrady (hotově, na účet) se účtuje na „pohledávky “. - Ostatní operace se účtují přes „účetní operace“. - Každý účetní zápis se účtuje podvojně (strana Má dáti/Dal) pro co se využívají předkontace nazvané „rozkont“ - Při zahájení účtování se zanesou počáteční zůstatky – stav pokladny ,banky , pohledávky nezaplacené, neuhrazené závazky, stav majetku a stav zásob. - Při uzavírání roku se vytvoří účetní závěrka, vytvoří se potřebné výkazy a konečné zůstatky se přenesou jako počáteční stav nového roku. Nepřenáší se pouze pokladna a banka , ale veškeré účetní účty: to jsou vedle pokladny pohledávky, závazky, vlastní jmění , hospodářský výsledek , majetek , zásoby, atd.         

18 Postup v programu WinDuo - zavedení počátečních zůstatků:
1) v odrážce Knihovna/ účetní události   ... zadá se Nový ...do Doklad č. se uvede UA1, datum ( pro rok 2013), období se doplní samo, popis : Počáteční zůstatky, částka může zůstat 0,00 2) dá se "rozkont" a doplní se : řádek 1 :strana Má Dáti  : , strana Dal : 961  21 ( kde 961 je  číslo účtu a 21 je kod hospodářského střediska), popis: PZ Pokladna 2013, stav pokladny podle inventury ke konci roku v celých korunách.  řádek 2:strana Má Dáti  : , strana Dal : 961  21 ( kde 961  je  číslo účtu a 21 je kod hospodářského střediska), popis: PZ Banka 2013, stav banky podle inventury ke konci roku – podklad výpis z účtu .  řádek 3:strana Má Dáti  :961 21, strana Dal : ( kde 961 je  číslo účtu a 21 je kod hospodářského střediska), popis: PZ Vlastní jmění 2013, částka součet pokladna + banka  řádek 4: pro majetek pořízený z vl. zdrojů zavedený do účetnictví v ceně ,-Kč :strana Má Dáti  : , strana Dal : 961 21 , popis: PZ 2013, částka dle inventury ke konci roku řádek 5: pro majetek pořízený z vl. zdrojů zavedený do účetnictví v ceně ,-Kč :strana Má Dáti  :961 21, strana Dal : , popis: PZ 2013, stejná částka jak o řádek 4 3) v odrážce Knihovna/ Pokladna    ... zadá se Nový ...nechá se zaškrtnutý Příjem ....do Doklad č. se uvede PPZ1, datum ( pro rok 2013), období se doplní samo, popis : Počáteční zůstatky, částka inventury ke konci roku v celých korunách a potvrdí se OK.... doklad zůstane nerozkontován!!!! 4) v odrážce Knihovna/ Bankovní operace   ... zadá se Nový ...nechá se zaškrtnutý Příjem ....do Doklad č. se uvede BPZ1, datum ( pro rok 2013), období se doplní samo, popis : Počáteční zůstatky, částka se uvede stav banky podle inventury ke konci roku – podklad výpis z účtu a potvrdí se OK.... doklad zůstane nerozkontován!!!!

19 Kontrola se provede náhledem na sestavu Přehledová hlavní kniha
Kontrola se provede náhledem na sestavu  Přehledová hlavní kniha .Aby se doplnily tiskové sestavy je třeba v v odrážce Ostatní/ účetní závěrka...zaškrtnout všechna období a nechat "x" u uzamknout vypočtená období.. dát OK. V odrážce Ostatní/ speciální sestavy/Přehledová hlavní kniha ..za měsíc dát OK… potom dát Ukaž.  Zda je vše správně zadané  tak skupina č. 96 Závěrkové účty se musí rovnat. Řádky pro zadání počátečních zůstatků jsou vysvětleny pro případ, že na konci roku nebyly závazky a pohledávky, ale pouze hotovost v pokladně, peníze na bankovním účtu a nějaký majetek v hodnotě ,-Kč pořízený z vlastních prostředků.

20 Život je nejlepší praxí.
A teď … ? Praxe, přátelé. Život je nejlepší praxí.

21 Nepůjde-li něco hned, nevěšte se, máte ještě nás !
Děkuji za pozornost a hodně zdaru.


Stáhnout ppt "Rukověť funkcionáře SDH (dělba práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů) Hospodář odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic."

Podobné prezentace


Reklamy Google