Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

H1.cz tel: 272 763 111 Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich alikace David Špinar, H1.cz Tato prezentace vznikla v rámci účelové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "H1.cz tel: 272 763 111 Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich alikace David Špinar, H1.cz Tato prezentace vznikla v rámci účelové."— Transkript prezentace:

1 H1.cz s.r.o.info@h1.cz tel: 272 763 111 Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich alikace David Špinar, H1.cz Tato prezentace vznikla v rámci účelové podpory Ministerstva informatiky na projekt č. YA512006003 “Přístupnost webových stránek orgánů státní správy“

2 Obsah prezentace Legislativa v oblasti přístupnosti a metodiky implementace Nová pravidla přístupnosti pro ČR Aktuální stav přístupnosti v ČR Varianty aplikace pravidel Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

3 Legislativa v oblasti přístupnosti Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz Základním důvodem pro legislativu Snížit možnost diskriminace. Najít pro neziskové organizace podobný efekt jako je pro komerční subjekty zisk. Různé země mají různé právní normy upravující přístupnost: Obecné právní normy upravují diskriminaci jako takovou (např. UK, Německo, Portugalsko) Specializované právní normy na přístupnost webových stránek (např. USA, ČR)

4 Legislativa v oblasti přístupnosti II. Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz ČR: Zákon č. 365/2000 Sb. o ISVS Schválen v březnu 2006 Platný od roku 2008 Platné pro subjekty státní správy a samosprávy Povinnost publikovat informace tak, aby se s nimi mohli seznámit i zdravotně postižení Konkrétní pravidla řeší prováděcí předpis (do doby platnosti doporučení “best practise”, poté vyhláška)

5 Metodiky přístupnosti a jejich premisy Zásady vycházejí z toho: Jak úzce je interpretována přístupnost Jak hendikepovaní aktuálně používají počítač Jaké schopnosti mají aktuálně internetové prohlížeče a pomocné technologie Zásady jsou tedy dobově podmíněné a s vývojem zastarávají Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

6 Nejznámější metodiky tvorby přístupného webu Zákon o ISVS – nejužší pravidla přístupnosti pro zdravotně postižené, tzv. „minimum přístupnosti“ Blind Friendly Web – přístupnost pro zrakově postižení WCAG1.0, WCAG 2.0 – obecná přístupnost s akcentem na zdravotně postižené Dogma 4W – překryv přístupnosti a použitelnosti Section 508 – obecná přístupnost vycházející z WCAG Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

7 Česká pravidla přístupnosti pro účely zákona o ISVS První verze z roku 2004 byla vytvořena skupinou odborníků (Pavlíček, Bubeníčková, Špinar, Prokop, Staníček) na základě zadání MIČR. Druhá verze pravidel z roku 2007 byla vytvořena na základě výzkumného projektu Vědy a Výzkumu (H1.cz, Masarykova univerzita, TyfloCentrum Brno). Důvody pro změnu pravidel: Závazek ČR uvést metodiku do souladu s WCAG2.0 Akcent na skutečné a ověřené potřeby handicapovaných uživatelů. Akcent na minimalizaci nákladů na státní rozpočet. Akcent na možnost ověření dodržení/nedodržení pravdiel. Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

8 Nově navržená pravidla přístupnosti Navržená v rámci úkolu z projektu Vědy a Výzkumu. Předložená MIČR/MVČR ke schválení. Je možné, že doznají ještě nějakých změn. Pravidla budou vtělena od roku 2008 do vyhlášky (pouze ve své základní podobě). Rozšířená verze pravidel bude v metodickém pokynu (důvodové zprávě). Rozdělená do pěti skupin: A: Obsah webových stránek je dostupný a čitelný. B: Práci s webovou stránkou řídí uživatel. C: Informace jsou srozumitelné a přehledné. D: Ovládání webu je jasné a pochopitelné. E: Kód je technicky způsobilý a strukturovaný Kompletní verze pravidel na www.pravidla-pristupnosti.cz Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

9 Navržená pravidla přístupnosti – kapitola A 1. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu. 2. Multimediální prvky nesoucí významové sdělení jsou doplněny textovými titulky, pokud nejsou jen alternativou k existujícímu textovému obsahu. 3. Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků. 4. Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním jsou dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty vnímat. 5. Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení. 6. Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) jsou vůči sobě dostatečně kontrastní. 7. Velikost textu je možné zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních funkcí prohlížeče. Při změně velikosti nedochází ke ztrátě obsahu nebo funkcionality. Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

10 Navržená pravidla přístupnosti – kapitola B 8. Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá ani nevyžaduje konkrétní způsob použití ani konkrétní výstupní či ovládací zařízení. 9. Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek, který k takové akce obvykle vede. 10. Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn. 11. Na webové stránce nic nebliká rychleji než třikrát za sekundu. 12. Pokud na webové stránce hraje jakýkoliv zvuk více jak tři sekundy, je možné tento zvuk vypnout nebo upravit jeho hlasitost, a to nezávisle na nastavení ostatního zvuku v počítači uživatele. 13. Pokud je obsah nebo funkčnost webové stránky závislá na nějakém časovém limitu, uživatelé mají pro použití stránky dostatek času. Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

11 Navržená pravidla přístupnosti – kapitola C 14. Webové stránky sdělují informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou. 15. Rozsáhlé obsahové bloky jsou rozděleny do menších, výstižně nadepsaných celků. 16. Bloky obsahu, které se opakují na více WWW stránkách, je možné přeskočit. Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

12 Navržená pravidla přístupnosti – kapitola D 17. Navigace je srozumitelná a konzistentní na všech webových stránkách. Od ostatního obsahu je zřetelně oddělena. 18. Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) obsahuje odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webu a odkaz na úvodní WWW stránku. 19. Na rozsáhlejším webu je kromě standardní navigace k dispozici rovněž mapa webu nebo vyhledávání. Odkaz na mapu nebo vyhledávací formulář je k dispozici na každé stránce webu. 20. Každá webová stránka má smysluplný název, vystihující její obsah. 21. Každý formulářový prvek má přiřazen výstižný popisek. 22. Pokud uživatel učiní chybu při vyplňování webového formuláře, je k dispozici informace o tom, ve které položce je chyba. Pokud je to možné, je k dispozici rovněž informace, jak chybu opravit. 23. Text odkazu nebo jeho přímý kontext výstižně popisují cíl odkazu. 24. Každý rám má vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost. Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

13 Navržená pravidla přístupnosti – kapitola E 25. Ve zdrojovém kódu nejsou použity sémantické značky pro obsah, který neodpovídá jejich významu. 26. Prvky značkovacího jazyka mají vždy uvedenu počáteční a koncovou značku, vyjma situace, kdy to použitá specifikace nevyžaduje. Značky jsou správně zanořeny a nedochází k jejich křížení. 27. Ve zdrojovém kódu je určen hlavní jazyk obsahu webové stránky. 28. Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu a jsou popisné. 29. Je-li tabulka použita pro zobrazení tabulkových dat, obsahuje značky pro záhlaví řádků a/nebo sloupců. 30. Všechny tabulky dávají smysl čtené po řádcích zleva doprava. Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

14 Aktuální stav přístupnosti v ČR Téma přístupného webu je v ČR veřejně diskutované cca od roku 2004 Z hlediska českých pravidel přístupnosti fungoval apel především na orgány veřejné správy. Pro soukromé subjekty jen doporučení. Řada subjektů veřejné správy dbala na přístupnost ve vztahu ke svému dodavateli a nechala si své weby auditovat. Přesto je situace velmi špatná. Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

15 Prověření aktuálního stavu přístupnosti na webech veřejné správy v ČR Proběhl masivní test na základě vybraných nejdůležitějších pravidel přístupnosti. Testovány byly: Vláda, PSP, Senát, Prezident Ministerstva Krajské úřady Města (16) Městské části Prahy (12) Obce (14) Další státní úřady (14) Známkování jako ve škole (1... nejlepší, 5... nejhorší) Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

16 Výsledky testu přístupnosti podle typu instituce InstitucePrůměrNejlepší výsledekNejhorší výsledek Parlament a prezident1,931,702,20 Ministerstva a vláda2,181,203,90 Kraje a hl. m. Praha2,231,603,10 Městské části Prahy2,681,703,60 Města2,691,803,90 Státní úřady2,731,404,00 Obce2,961,894,00 CELKOVÉ HODNOTY2,561,204,00 Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz 16 webů mělo lepší prům. známku než 2. 23 webů mělo horší prům. známku než 3. Celkový počet testovaných webů byl 88.

17 Výsledky testu přístupnosti podle testovaných pravidel Testované pravidloPrům. známka 1. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu. 3,33 2. Sdělované informace nejsou závislé na skriptech, objektech, CSS či jiných doplňcích na straně klienta. 2,34 3. Barvy popředí a pozadí jsou dostatečně kontrastní. 2,32 4. Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení. Odkazy jsou dostatečně odlišeny (nejen barvou). 2,18 5. Předpisy určující velikost písma nepoužívají absolutní jednotky. 2,28 6. Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn. 2,27 7. Každá stránka má smysluplný název, vystihující její obsah. 2,84 8. Navigace je srozumitelná a je konzistentní na všech stránkách. Každá stránka obsahuje odkaz na vyšší úroveň a odkaz na úvodní stranu. 2,31 9. Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu. Kód stránek je validní. 3,11 10. Tabulky dávají smysl čtené po řádcích zleva doprava. 2,61 CELKOVÝ PRŮMĚR2,56 Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

18 Varianty aplikace pravidel přístupnosti Teoretické modely aplikace pravidel: Minimální varianta - počítá s modernizací pouze těch nejznámějších centrálních webů (ministerstva, vláda, atd.). Pesimistická varianta – navíc dalších hojně využívaných webů (kraje, velká města, některé významné instituce). Optimistická varianta - navíc všech reálně a běžně využívaných webů (větší obce, běžné instituce). Maximální varianta - počítá s modernizací všech webů). Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

19 Kontrola přístupnosti webů V současnosti neřeší atestační střediska ze zákona o ISVS Existuje řada komerčních firem nabízející audity O řádné kontrole však nemůže být řeč, pokud: neexistuje certifikace auditorů neexistuje oficiální certifikace webů neexistuje subjekt řešící stížnosti na nepřístupný web neexistuje sankce Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz

20 Děkuji za pozornost Více informací viz: http://www.pravidla-pristupnosti.cz http://pristupnost.nawebu.cz David Špinar, spinar@h1.czspinar@h1.cz Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich aplikace, David Špinar, H1.cz


Stáhnout ppt "H1.cz tel: 272 763 111 Návrh pravidel přístupného webu a variant jejich alikace David Špinar, H1.cz Tato prezentace vznikla v rámci účelové."

Podobné prezentace


Reklamy Google