Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 OBČANSKÁ DOHODA - NOVÁ FORMA KOORDINAČNÍ CENTRUM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 OBČANSKÁ DOHODA - NOVÁ FORMA KOORDINAČNÍ CENTRUM."— Transkript prezentace:

1 1 OBČANSKÁ DOHODA - NOVÁ FORMA KOORDINAČNÍ CENTRUM

2 2 OBČANSKÁ DOHODA - NOVÁ FORMA DOHODA O SPRÁVĚ VĚŘEJNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ SAMOTNÝMI OBČANY ČR POLITICKÉ HNUTÍ OBČANŮ

3 3 Kdo a co je stát?  Stát je obyvatelstvo  Stát je území  Stát je státní mocí sloužící obyvatelstvu

4 4 Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní čl. 2 odst. 1 Ústavy České republiky  Jsou zákony přijímány ku prospěchu lidu?  Vykonává vláda moc ku prospěchu lidu?  Důvěřuje lid moci soudní?

5 5 Tři na sobě nezávislé státní moci

6 6 Která moc a jak je - občany – voliči – lidem - povolána ke svému výkonu?  Je to výlučně moc zákonodárná ve všeobecných volbách – Poslanecká sněmovna ČR a Senát  Moc výkonná (vláda) je od tohoto rozhodnutí občana ve volbách pouze odvozena  Moc soudní je vykonávána bez občanské kontroly

7 7 Parlament ČR – zastupitelská demokracie  Realizace vůle občana ve státu je prostřednictvím politických stran  Realizují politické strany vůli vlastní nebo vůli občana?  Realizují politické strany vůli vlastní nebo vůli elit, které jim vládnou?

8 8 Politické strany dříve; a dnes? Politické strany jsou soubory v nichž se vytvoří dvě skupiny – vůdčí menšina jež je aktivní a jež vládne a vedená většina, která je tvořena většinou členů. A tak strana konec konců jsou tito lidé tato menšina, která nejčastěji ke svým cílům ostatních členů jen využívá, snažíc se je udržeti tu a tam hozenou výhodou. Ve straně vzniká oligarchie – na jedné straně vládnoucí vůdcové, na straně druhé slepé masy¹ [1] Dr. Edvard Beneš Povaha politického stranictví Občanská knihovna 1920 str. 7

9 9

10 10 Zajímají politiky reprezentující státní moc názory občanů?  Informační tok mezi státní mocí a občanem je pouze jednostranný  Politici jsou zváni do masmédií podle přání jejich vedení a ne podle přání občanů  Sdělují pak co oni považují za vhodné bez ohledu na palčivé otázky voliče

11 11 Zajímají se politici reprezentující státní moc o své hodnocení občanem? Hodnotíme správu státu?

12 12  Jednou za čtyři roky občan má v naší demokracii možnost si vybrat, které politické straně dá svůj hlas.  To je na opravdové hodnocení kvality správy státu velmi omezená možnost

13 13 Občan může ale vládnout prostřednictvím strany nebo politického hnutí bez ohledu na délku volebního období OBČANSKÁ DOHODA – NOVÁ FORMA * Moderní demokratická platforma pro správu veřejných záležitostí * Přímý vliv občana na otázky, které se ho dotýkají * Volba řešení otázek správy veřejných záležitostí

14 14

15 15 Princip nové formy  OBČANSKÁ DOHODA – NOVÁ FORMA je koncepcí správy veřejných záležitostí vycházející právě z této rovnoprávnosti každého občana a jeho svobody volby cílů.  NOVÁ FORMA je občanskou dohodou, o pravidlech pro přijímání mocenských rozhodnutí realizovaných ústavním způsobem prostřednictvím politického hnutí  Struktura organizace OBČANSKÉ DOHODY – NOVÁ FORMA opticky připomíná pyramidu obrácenou na špičku, když veškerá rozhodnutí přijímají členové hnutí a provádí je orgány hnutí

16 16 Cíl – umožnit co největší skupině občanů možnost problém ve správě veřejných záležitostí pojmenovat, navrhnout řešení tohoto problému, ke způsobu řešení se vyjádřit, vést korektní diskusi konfrontovanou s odbornými stanovisky, rozhodnout o způsobu řešení a kontrole občany v čase jak se jimi přijaté rozhodnutí naplňuje s možností aktivního vstupu do procesu realizace rozhodnutí a kontroly

17 17 Prostředky dosažení cíle  Přímá komunikace uvnitř hnutí  Otevřenost diskuse a řešených témat  Závaznost přijatých rozhodnutí  Uvnitř hnutí široká pluralita názorů navenek jednota projevu vůle

18 18 Organizace  Členem hnutí se může stát každá fyzická osoba a nejsou žádné okolnosti, které by mohly svědčit proti jeho přijetí  Organizace – po skupinách čtyř, kdy v čele jednotky stojí delegát  Každý je členem skupiny 4 kam byl získán a zároveň delegátem skupiny čtyř u nových třech členů, které pro myšlenku hnutí získal

19 19 Práva člena hnutí  Být informován o závažných otázkách správy veřejných záležitostí prostřednictvím elektronického zpravodaje zasílaného na jeho e-mailovou adresu  Otevírat témata k řešení na všech teritoriálních stupních  Vyjadřovat se ke všem tématům  Hlasováním přijímat rozhodnutí o způsobu řešení konkrétního téma  Volit a být volen do orgánů hnutí  Ucházet se o místo na kandidátce OBČANSKÉ DOHODY – NOVÁ FORMa

20 20 Systém politického hnutí OBČANSKÁ DOHODA – NOVÁ FORMA nabízí občanovi, aby s vyvinutím minimálního úsilí a s drobným časovým zatížením rozhodl o záležitostech, které se jej přímo dotýkají ať již místně na úrovni kraje či celostátní a nemusel se spoléhat pouze na politickou reprezentaci, které může za její činnost vystavit účet jen jednou za čtyři roky

21 21 Povinnosti člena hnutí  Jednou měsíčně vyjádřit svůj názor k libovolnému tématu na portálu politického hnutí  Zřídit novou skupinu čtyř, kde je delegátem dalších třech členů  Uhradit měsíčně členský příspěvek  Prověřit plnění povinností členy skupiny čtyř jejímž je leaderem

22 22 Prostředky k dosažení projevené vůle občanů v hlasování  Zastupiteli na místní a krajské úrovni  Poslanci a senátory  BEZ OHLEDU NA VOLNÝ MANDÁT  Členy vlády reprezentujícími program polického hnutí OBČANSKÁ DOHODA – NOVÁ FORMA

23 23 Jaký je vztah mezi zvolenými poslanci a vládou?

24 24 Vztah moci výkonné - vlády a Poslanecké sněmovny Má býti Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně čl. 68 odst. 1 Ústavy ČR Reálný stav Předsedou vlády se stává předseda nejsilnější politické strany, té která získá nejvíce hlasů od voličů. Po politickém vyjednávání, kdy se členy vlády a jejími místopředsedy stávají ostatní koaliční partneři je reálné volání členů vlády k odpovědnosti Poslaneckou sněmovnou iluzí – vždyť ve vládě jsou lidé, kteří jsou leadery svých stran. Lidé nadaní autoritou vůči svým poslancům a členům strany. Co rozhodnou jejich poslanci odhlasují.

25 25 Vztah moci výkonné - vlády a Poslanecké sněmovny  Řešení: Občanská dohoda – Nová forma nikdy neobsadí svého leadera na vedoucí pozici ve vládě. Žádný ze zvolených poslanců nebude vykonávat funkci v moci výkonné. Tím bude zachován princip faktické odpovědnosti vlády Poslanecké sněmovně  vláda bude vládnout podle zákonů a v jejich mezích naplňujíce volební program.  Zákony budou sloužit občanům a nikoliv moci výkonné k pohodlné správě státu na úkor svobod a práv občanů

26 26 Obecné zásady pro práci v politickém hnutí OBČANSKÁ DOHODA – NOVÁ FORMA  Neslučitelnost funkce v exekutivě a moci zákonodárné  Neslučitelnost volené funkce v politickém hnutí a ve vládě či vedení kraje  Omezení výkonu téže funkce v politickém hnutí na dvě volební období  Omezení výkonu funkce v exekutivě na dvě volební období

27 27  Omezení výkonu funkce v Parlamentu ČR na dvě volební období  Majetkový cenzus kandidátů na volené veřejné funkce


Stáhnout ppt "1 OBČANSKÁ DOHODA - NOVÁ FORMA KOORDINAČNÍ CENTRUM."

Podobné prezentace


Reklamy Google