Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Preference tramvají v Praze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Preference tramvají v Praze"— Transkript prezentace:

1 Preference tramvají v Praze
Listopad 2013, 20 let ROPIDu

2 Preference tramvají – důvody
Efekty přímé zvyšování kvality a atraktivity MHD snižování nákladů na provoz MHD úspory vlaků v oběhu energetické úspory Efekty nepřímé Pozitivní vliv na dělbu práce mezi MHD a IAD Snižování negativních účinků dopravy na životní prostředí Zlepšení podmínek pro MHD i IAD

3 Preference tramvají - rozdělení
Bodová světelné signalizace - SSZ Liniová fyzicky oddělené trati (vlastní tramvajová tělesa, zvýšená tělesa, betonové tvarovky) organizace dopravy (zákazy vjezdu mimo MHD, pěší zóny s provozem TRAM, …)

4 Betonové oddělovací tvarovky (bumlíky)
oddělují tramvajové tratě od vozovky zamezují vjezdu IAD na trať zajišťují plynulejší, rychlejší a bezpečnější provoz tramvají snižují energetickou náročnost provozu

5 Rašínovo nábřeží

6 Dukelských hrdinů, zastávka Veletržní

7

8 Preference tramvají na SSZ
Možnost prodlužování a přednostní volby signálu volno vozidly MHD tak, aby tato vozidla mohla projet světelně řízenou křižovatkou pokud možno bez zastavení nebo alespoň s minimálním zdržením. absolutní - podmíněná

9 Podmínky preference tramvají na SSZ
Mikropočítačový řadič s možností volně programovatelné logiky Detekce tramvají Know how pro tvorbu logiky s preferencí

10 Detekce tramvají na SSZ
Trolejové kontakty Rádiové přijímače Výstupy z elektrického ovládání výhybek

11 Historie preference tramvají na SSZ
první preference (Bělocerkevská – SNB, Experiment Eden) 1987 první trvalá preference v Praze (Přístaviště) 1994 nástup mikropočítačových řadičů (Mánes)

12 Způsoby preference tramvají na SSZ
prodlužování volna předvýběr volna vložení volna navíc změna pořadí fází předvýběr cizího volna prodlužování cizího volna

13 Preference tramvají na SSZ v Praze
Stav k : 238 SSZ, z toho 164 SSZ s preferencí (69 %), z toho 60 SSZ s absolutní preferencí

14

15 SSZ Výtoň

16

17

18 Preference na SSZ Řízením obou SSZ s preferencí tramvají vznikají oproti stavu bez preference: potenciální finanční úspory ve výši 1,6 mil. Kč ročně v důsledku zrychlení oběhu tramvají a další úspory ve výši 1,0 mil. Kč ročně v důsledku snížené spotřeby elektrické energie na rozjezdy tramvají

19 Obecné efekty preference TRAM na SSZ
Ve srovnání s původním stavem (s řízením bez preference) se preferencí na SSZ dosahuje průměrného poklesu zdržení tramvají před světelnou signalizací o %. Z toho na SSZ s absolutní preferencí až o %.

20 Preference tramvají na SSZ
Podle některých názorů se mají preferovat jen zpožděná vozidla. To však není preference, nýbrž pouze vyrovnávání zpoždění, které má nulový efekt pro zkracování jízdních dob. Toho lze dosáhnout pouze synergií zřízení preference na více křižovatkách, případně dalšími opatřeními na trase.

21

22

23 SSZ Vinohradská – Pod Židovskými hřbitovy

24

25 NEpreference tramvají – ztráty
Cena detekce TRAM se pro DP Praha pohybuje řádově kolem Kč na 1 SSZ. Pokud při obnově/výstavbě SSZ nedojde k zavedení preference TRAM, dochází namísto finančních úspor naopak ke ztrátám, tedy ke zvyšování nákladů na provozování veřejné dopravy se všemi důsledky.

26 Preference tramvají – překážky
nízká vůle pro zavádění preference, sledování jiných zájmů (IAD, chodci) nedostatečné znalosti a nezkušenost některých projektantů dopravních řešení nedůsledná kontrola v procesu realizace světelných signalizací odpočítadla pro chodce

27 Typický odpor vůči preferenci
„Zde nemůže být preference, protože zde jezdí moc aut.“ Vysoká intenzita individuální dopravy je důvodem pro, nikoli proti zavádění preference MHD. Motivuje uživatele k používaní efektivnějšího druhu dopravy a ve výsledku snižuje průměrné zdržení uživatelů. Navíc při realizaci kvalitního dopravního řešení nemá preference MHD obvykle zásadní vliv na provoz IAD, která zdržuje především sama sebe. „Nechci čekat na zelenou kvůli tramvaji.“ Preference může někoho v reálném čase zdržet, ale podstatně většímu množství lidí čas uspoří.

28 Děkujeme za pozornost Ing. Jan Adámek jan.adamek@tskpraha.cz
Ing. Miroslav Grossmann


Stáhnout ppt "Preference tramvají v Praze"

Podobné prezentace


Reklamy Google