Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 HK ČR, 30.6.2014 EXPORTNÍ SEMINÁŘ Hradec Králové 6. 10. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 HK ČR, 30.6.2014 EXPORTNÍ SEMINÁŘ Hradec Králové 6. 10. 2011."— Transkript prezentace:

1 1 HK ČR, 30.6.2014 EXPORTNÍ SEMINÁŘ Hradec Králové 6. 10. 2011

2 2 HK ČR, 30.6.2014 I.Zahraniční aktivity II.Průvodní doklady pro export

3 3 HK ČR, 30.6.2014 David Füllsack, Dis.,

4 4 HK ČR, 30.6.2014 • Podnikatelské mise a kontaktní akce • Teritoriálně / oborově zaměřené semináře a workshopy • Projekty EU • Proexportní příležitosti

5 5 HK ČR, 30.6.2014 • Doprovodné mise oficiálních představitelů státu • Bilaterální podnikatelská setkání v zahraničí • Přijímání podnikatelských delegací ze zahraničí

6 6 HK ČR, 30.6.2014 Prioritní regiony a teritoria: • země arabského světa • země Balkánu • Turecko • Vietnam • Jižní Korea

7 7 HK ČR, 30.6.2014 TERITORIÁLNÍ/OBOROVÉ SEMINÁŘE A WORKSHOPY • Teritoriálně zaměřené (ve spolupráci se zahraničními partnery, teritoriálními výbory, smíšenými obchodními komorami, atd.) • Oborově zaměřené (ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními experty a oborovou sítí HK ČR) • Business fóra (propojení odborné konference s bilaterálními schůzkami)

8 8 HK ČR, 30.6.2014 • S finanční podporou a pod záštitou Evropské komise • Zaměření: podnikatelské kontaktní akce, vzdělávání, tematicky zaměřené semináře, apod. • EAST INVEST (Ázerbajdžán, Arménie, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina) • CENTRAL ASIA INVEST (Uzbekistán) • AL–INVEST IV (Andský region) • INVEST IN MED (Izrael, Palestina) • UNDERSTANDING CHINA atd.

9 9 HK ČR, 30.6.2014 • Podnikatelské kontaktní akce 2010 Akce / ZeměTermín Lotyšsko, Riga Doprovod prezidenta ČR Václava Klause 20. – 21. května Saúdská Arábie, Rijád, Džida Doprovod NM MZV Hynka Kmoníčka 8. – 13. května Makedonie, Skopje, Prilep Doprovod prezidenta ČR Václava Klause 21. – 22. června Vietnam, Hanoj, Hočimin Doprovod NM MPO Milana Hovorky 25. – 30. října 25 incoming akcí, např. Indie, Pákistán, Brazílie, Albánie, Makedonie, Kongo, Ghana, SAE, Turecko a další 4 semináře, 2x Kypr – daně, legislativa a poradenství 2x Rusko – aktuální podmínky pro české podnikatele

10 10 HK ČR, 30.6.2014 • Zpracování a publikace zahraničních poptávek a nabídek (od roku 1993 zpracováno 44 000 obchodních příležitostí ze 170 zemí světa) • Zpracování tuzemských poptávek a nabídek a distribuce do zahraničí prostřednictví sítě 810 regionálních obchodních komor v cílových zemích • Aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí prostřednictvím databází tuzemských i zahraničních firem na základě firemních profilů

11 11 HK ČR, 30.6.2014 PRŮVODNÍ DOKLADY PRO EXPORT David Füllsack, DiS

12 12 HK ČR, 30.6.2014 • Karnet ATA • Osvědčení o původu • Konzulární legalizace • Osvědčení právní povahy

13 13 HK ČR, 30.6.2014 KARNET ATA • mezinárodní celní dokument použitelný v 70 smluvních zemích • umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozeného od cla a daní • šetří finanční prostředky a čas • zajišťuje snadnou manipulaci s vyváženým zbožím • použití pro: – obchodní vzorky – zařízení potřebná pro výkon povolání – vědeckovýzkumný materiál – prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách

14 14 HK ČR, 30.6.2014 KARNET ATA

15 15 HK ČR, 30.6.2014 OSVĚDČENÍ O PŮVODU ZBOŽÍ • Původ zboží je definován v „Nařízení rady (EHS) č. 2913/92 – Celní kodex Společenství“ ve znění pozdějších smluv a nařízení a „Nařízení komise 2454/93 – prováděcí předpis“. • prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání celního zvýhodnění • Osvědčení o původu zboží (Certificate of Origin) by mělo být požadováno pouze v případech, kdy toto osvědčení vyžadují dovozní předpisy cílové země nebo podmínky kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží. Ke každé dodávce smí být vystaven pouze jeden originál osvědčení.

16 16 HK ČR, 30.6.2014 OSVĚDČENÍ O PŮVODU ZBOŽÍ

17 17 HK ČR, 30.6.2014 DALŠÍ OVĚŘOVANÉ DOKLADY 1 • Doklad o schválení registrace závodu /výrobny • Conformity Certifikáty /SASO Certifikáty • EU – Prohlášení o shodě /EU – Declaration of Conformity • ISO certifikáty • Certifikát o kvalitě a složení výrobku • Osvědčení o stavební a první tlakové zkoušce • Certifikát DA 59 pro JAR • C 16 – Combined Certificateof Value and Origin and Invoice /Nigérie • Certifikáty o konečném uživateli /Enduser ´s Certificate • Certifikát správné výrobní praxe

18 18 HK ČR, 30.6.2014 DALŠÍ OVĚŘOVANÉ DOKLADY 2 • Analyzní certifikáty /Certificate of Analysis/ • Rostlinolékařské certifikáty / Phytosanitary certificate/ • Veterinární certifikáty • Veterinární a zdravotní certifikát • Pasterizační certifikáty • Zdravotní certifikáty /Sanitary Certificate/ • Radioactivity Certificate • Certifikát o melaminu /Melamine Free certificate/ • Dioxinové certifikáty • Certifikát BSE • Certifikát pro léčivý přípravek

19 19 HK ČR, 30.6.2014 DALŠÍ OVĚŘOVANÉ DOKLADY 3 • Povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků • Schválení o registraci podniku se živočišnou výrobou • Rozhodnutí o prodloužení registrace • Certifikát správné výrobní praxe • Halal certifikát • Pork-free declaration • Inspekční certifikáty /SGS, OMIC, Bureau Veritas, ITI TÜV aj. • Faktury • Proforma faktury • Dopravní faktury

20 20 HK ČR, 30.6.2014 DALŠÍ OVĚŘOVANÉ DOKLADY 4 • Balící listy • Ceníky • Plné moci • Smlouvy • Důležité dopisy • Export Registry Form / Turecko • Potvrzení o dluhu / Venezuela • Žádosti o vízum / obchodní cesty – Saudská Arábie • Pojišťovací doklady • Bankovní reference

21 21 HK ČR, 30.6.2014 • Doklady musí být opatřeny razítkem a podpisem vystavující organizace. • Všechny doklady musí být v originále nebo ověřené kopie /z Czech Pointu nebo notářem. • Doklady musí být vystaveny v České republice. • HK ČR neověřuje doklady s podpisem ověřeným notářem a překlady s razítkem soudního tlumočníka (v kompetenci Ministerstva spravedlnosti).

22 22 HK ČR, 30.6.2014 KONZULÁRNÍ LEGALIZACE DOKUMENTŮ • Zajišťujeme konzulární legalizace na cizích zastupitelských úřadech v Praze. Zejména se jedná o ZÚ Argentiny, Egypta, Saudské Arábie, Sýrie, Turecka a Venezuely. • Zprostředkováváme superlegalizaci dokumentů na konzulárním oddělení Ministerstva zahraničních věcí a to jak na námi potvrzené dokumenty, tak i na dokumenty právní povahy potvrzené Ministerstvem spravedlnosti ČR v těch případech, kdy je tento mezistupeň cizími zastupitelskými úřady vyžadován. • Tyto služby zajišťuje výhradně úřad HK ČR.

23 23 HK ČR, 30.6.2014 Jedná se především o osvědčení následujících právních skutečnosti: • existence zápisu společnosti v Obchodním rejstříku • je-li společnost členem Hospodářské komory České republiky • kdo je oprávněn za společnost jednat • jaký je předmět činnosti společnosti OSVĚDČENÍ PRÁVNÍ POVAHY

24 24 HK ČR, 30.6.2014 OSVĚDČENÍ PRÁVNÍ POVAHY • že společnost není v konkurzu, v úpadku ani v likvidaci • že společnost může vyvážet určité zboží • možnost volného prodeje /Free sale certifikáty/ • že společnost dosahuje určitého obratu, zisku apod. • zásahu vyšší moci na majetku společnosti • případně další skutečnosti

25 25 HK ČR, 30.6.2014 Kontakt Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové kontaktní osoba: Hofmanová Jaroslava tel.:495 537 493 email: hofmanova@komora-khk.czhofmanova@komora-khk.cz


Stáhnout ppt "1 HK ČR, 30.6.2014 EXPORTNÍ SEMINÁŘ Hradec Králové 6. 10. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google