Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exportní seminář Hradec Králové 6. 10. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exportní seminář Hradec Králové 6. 10. 2011."— Transkript prezentace:

1 Exportní seminář Hradec Králové

2 Obsah Zahraniční aktivity Průvodní doklady pro export

3 Zahraniční aktivity David Füllsack, Dis.,

4 Obsah Podnikatelské mise a kontaktní akce
Teritoriálně / oborově zaměřené semináře a workshopy Projekty EU Proexportní příležitosti

5 Podnikatelské mise a kontaktní akce
Doprovodné mise oficiálních představitelů státu Bilaterální podnikatelská setkání v zahraničí Přijímání podnikatelských delegací ze zahraničí

6 Zahraniční aktivity 2011 Prioritní regiony a teritoria:
země arabského světa země Balkánu Turecko Vietnam Jižní Korea

7 Teritoriální/oborové semináře a workshopy
Teritoriálně zaměřené (ve spolupráci se zahraničními partnery, teritoriálními výbory, smíšenými obchodními komorami, atd.) Oborově zaměřené (ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními experty a oborovou sítí HK ČR) Business fóra (propojení odborné konference s bilaterálními schůzkami)

8 Projekty EU S finanční podporou a pod záštitou Evropské komise
Zaměření: podnikatelské kontaktní akce, vzdělávání, tematicky zaměřené semináře, apod. EAST INVEST (Ázerbajdžán, Arménie, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina) CENTRAL ASIA INVEST (Uzbekistán) AL–INVEST IV (Andský region) INVEST IN MED (Izrael, Palestina) UNDERSTANDING CHINA atd.

9 Podnikatelské kontaktní akce 2010
Akce / Země Termín Lotyšsko, Riga Doprovod prezidenta ČR Václava Klause 20. – 21. května Saúdská Arábie, Rijád, Džida Doprovod NM MZV Hynka Kmoníčka 8. – 13. května Makedonie, Skopje, Prilep 21. – 22. června Vietnam, Hanoj, Hočimin Doprovod NM MPO Milana Hovorky 25. – 30. října 25 incoming akcí, např. Indie, Pákistán, Brazílie, Albánie, Makedonie, Kongo, Ghana, SAE, Turecko a další 4 semináře, 2x Kypr – daně, legislativa a poradenství 2x Rusko – aktuální podmínky pro české podnikatele Podnikatelské kontaktní akce 2010

10 Proexportní příležitosti
Zpracování a publikace zahraničních poptávek a nabídek (od roku 1993 zpracováno obchodních příležitostí ze 170 zemí světa) Zpracování tuzemských poptávek a nabídek a distribuce do zahraničí prostřednictví sítě 810 regionálních obchodních komor v cílových zemích Aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí prostřednictvím databází tuzemských i zahraničních firem na základě firemních profilů

11 Průvodní doklady pro export
David Füllsack, DiS

12 Obsah Karnet ATA Osvědčení o původu Konzulární legalizace
Osvědčení právní povahy

13 Karnet ATA mezinárodní celní dokument použitelný v 70 smluvních zemích
umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozeného od cla a daní šetří finanční prostředky a čas zajišťuje snadnou manipulaci s vyváženým zbožím použití pro: obchodní vzorky zařízení potřebná pro výkon povolání vědeckovýzkumný materiál prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách

14 Karnet ATA

15 Osvědčení o původu zboží
Původ zboží je definován v „Nařízení rady (EHS) č. 2913/92 – Celní kodex Společenství“ ve znění pozdějších smluv a nařízení a „Nařízení komise 2454/93 – prováděcí předpis“. prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání celního zvýhodnění Osvědčení o původu zboží (Certificate of Origin) by mělo být požadováno pouze v případech, kdy toto osvědčení vyžadují dovozní předpisy cílové země nebo podmínky kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží. Ke každé dodávce smí být vystaven pouze jeden originál osvědčení.

16 Osvědčení o původu zboží

17 Další ověřované doklady 1
Doklad o schválení registrace závodu /výrobny Conformity Certifikáty /SASO Certifikáty EU – Prohlášení o shodě /EU – Declaration of Conformity ISO certifikáty Certifikát o kvalitě a složení výrobku Osvědčení o stavební a první tlakové zkoušce Certifikát DA 59 pro JAR C 16 – Combined Certificateof Value and Origin and Invoice /Nigérie Certifikáty o konečném uživateli /Enduser ´s Certificate Certifikát správné výrobní praxe

18 Další ověřované doklady 2
Analyzní certifikáty /Certificate of Analysis/ Rostlinolékařské certifikáty / Phytosanitary certificate/ Veterinární certifikáty Veterinární a zdravotní certifikát Pasterizační certifikáty Zdravotní certifikáty /Sanitary Certificate/ Radioactivity Certificate Certifikát o melaminu /Melamine Free certificate/ Dioxinové certifikáty Certifikát BSE Certifikát pro léčivý přípravek

19 Další ověřované doklady 3
Povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků Schválení o registraci podniku se živočišnou výrobou Rozhodnutí o prodloužení registrace Certifikát správné výrobní praxe Halal certifikát Pork-free declaration Inspekční certifikáty /SGS, OMIC, Bureau Veritas, ITI TÜV aj. Faktury Proforma faktury Dopravní faktury

20 Další ověřované doklady 4
Balící listy Ceníky Plné moci Smlouvy Důležité dopisy Export Registry Form / Turecko Potvrzení o dluhu / Venezuela Žádosti o vízum / obchodní cesty – Saudská Arábie Pojišťovací doklady Bankovní reference

21 Podmínky pro ověření dokladů:
Doklady musí být opatřeny razítkem a podpisem vystavující organizace. Všechny doklady musí být v originále nebo ověřené kopie /z Czech Pointu nebo notářem. Doklady musí být vystaveny v České republice. HK ČR neověřuje doklady s podpisem ověřeným notářem a překlady s razítkem soudního tlumočníka (v kompetenci Ministerstva spravedlnosti).

22 Konzulární legalizace dokumentů
Zajišťujeme konzulární legalizace na cizích zastupitelských úřadech v Praze. Zejména se jedná o ZÚ Argentiny, Egypta, Saudské Arábie, Sýrie, Turecka a Venezuely. Zprostředkováváme superlegalizaci dokumentů na konzulárním oddělení Ministerstva zahraničních věcí a to jak na námi potvrzené dokumenty, tak i na dokumenty právní povahy potvrzené Ministerstvem spravedlnosti ČR v těch případech, kdy je tento mezistupeň cizími zastupitelskými úřady vyžadován.  Tyto služby zajišťuje výhradně úřad HK ČR.

23 Osvědčení právní povahy
Jedná se především o osvědčení následujících právních skutečnosti: existence zápisu společnosti v Obchodním rejstříku je-li společnost členem Hospodářské komory České republiky kdo je oprávněn za společnost jednat jaký je předmět činnosti společnosti

24 Osvědčení právní povahy
že společnost není v konkurzu, v úpadku ani v likvidaci že společnost může vyvážet určité zboží možnost volného prodeje /Free sale certifikáty/ že společnost dosahuje určitého obratu, zisku apod. zásahu vyšší moci na majetku společnosti případně další skutečnosti

25 Děkujeme za pozornost Kontakt
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Škroupova 957, Hradec Králové kontaktní osoba: Hofmanová Jaroslava tel.:  493


Stáhnout ppt "Exportní seminář Hradec Králové 6. 10. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google