Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nebiblické důkazy o Ježíšově životě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nebiblické důkazy o Ježíšově životě"— Transkript prezentace:

1 Nebiblické důkazy o Ježíšově životě

2 Nebiblické důkazy o Ježíšově životě
někdy se můžeme setkat s argumentem, že Ježíš vůbec neexistoval máme pro jeho život nějaké mimobiblické důkazy? podívejme se na důkazy, které nám nabízí odpůrci křesťanství – takovéto důkazy jsou jistě dikuzně validnější než tvrzení Ježíšových stoupenců

3 Řecko-římské zdroje Tacitus (55-120 n.l.)
římský historik, napsal „Letopisy“ a „Dějiny“ „Ale ani lidskou pomocí, ani štědrými dary císaře, ani usmiřováním bohů se nedala zahladit zlá pověst, že požár založili na (jeho) rozkaz. Aby tedy potlačil tuto pověst, nastrčil Nero jako viníky a potrestal nejvybranějšími tresty ty, které lid pro jejich neřestný život nenáviděl a nazýval Křesťani. Původce toho jména Kristus byl za Tiberiovy vlády prokurátorem Pontiem Pilátem popraven. Tato zhoubná pověra byla sice dočasně potlačena, ale znovu propukla naplno v Judsko, kolébce tohoto zla, ale i v Římě...“ (Tacitus, Letopisy, )

4 Tiberieum/ [Pon]tius Pilatus/[ Praef]ectus Iuda[eae], = Tiberius [římský císař, tehdy vládnoucí] Pontský Pilát Prefekt Judský * Postava Piláta Pontského byla dlouho považována za neexistující, až byl roku 1961, kdy byl v Caesarei nalezen kámen, zmiňující jeho jméno. Je datován do roku n.l.

5 Řecko-římské zdroje Lukianos ze Samosaty (2. polovina druhého století)
řecký satirik „Křesťané ... dosud uctívají toho velkého člověka, který byl v Palestině přibitý na kříž za to, že uvedl do života ten nový kult. ... Tito namyšlenci jsou totiž přesvědčení o tom, že budou úplně nesmrtelní a že budou žít navěky: proto též pohrdají smrtí a mnozí z nich se sami vydávají úřadům. A potom, jejich první zákonodárce je přesvědčil, že si budou navzájem bratří, jen co zapřou a opustí řecké bohy a budou se klanět tomu svém ukřižovanému mudrcovi, a budou žít podle jeho přikázání. Proto opovrhují shodně jakýmkoli majetkem a považují jej za společný, přestože tento názor přijali bez toho, aby se jim dostalo nějaké bezpečné záruky. (Lukianos, O bozích a lidech, 11-13, 22-26)

6 Řecko-římské zdroje Suetonius (2. polovina druhého století)
římský kronikář, člen soudního dvora za vlády Hadriána „Židy vypudil z Říma, protože podněcováním Kristovců vytrvale způsobovali nepokoje. (Suetonius, Božský Klaudius, 25.4., ) „byli popravování křesťané, druh to lid propadlých nové a škodlivé pověře...“ (Suetonius, ŽDC, VI 16, ) když vycházíme z předpokladu, že Ježíš byl ukřižován začátkem třicátých let 1. století, Suetonius, který nebyl sympatizant křesťanů, píše za dvacet let o této události a poznamenává, že křesťané trpěli a umírali pro svoje přesvědčení, že Ježíš skutečně žil, není pravděpodobné, že by během dvaceti let vznikla takto pevně zakořeněná legenda o neexistujícím člověku

7 Řecko-římské zdroje Plinius mladší (61-112 n.l.)
místodržitel Bytýnie v Malé Asii píše r.112 dopis císařovi Trajánovi, jak postupovat ohledně lidí obviněných z křesťanství „Tvrdili však, že celá jejich vina nebo mýlka byla v tom, že se scházeli v určitý den před úsvitem, zpívalo střídavě písně na poctu Krista jako Boha a zavazovali se přísahou nikoli k nějakému zločinu, ale že nedopustí krádeží, loupeže ani cizoložství, že dodrží dané slovo... (Plinius Mladší, L, 10:96, )

8 Řecko-římské zdroje Tallus (52 n.l.)
římský historik, napsal „dějiny východního středozemního světa od časů trojské války až do svojí doby jeho dílo se zachovalo jen v úryvcích v dílech jiných autorů „Ve svojí třetí knize dějin vysvětluje Tallus tuto tmu jako zatmění Slunce – což podle mě nemá svoje opodstatnění (neodůvodněné, samozřejmě, že zatmění Slunce nemůže nastat v čase úplňku a událost Kristovy smrti se udála v období úplňku, počas Paschy“ (Julian Africanus, Chronography, 18.1.)

9 Řecko-římské zdroje Flegon
římský historik, napsal dějinnou knihu Kroniky jeho dílo se zachovalo jen v úryvcích v dílech jiných autorů „Za vlády císaře iberia nastalo zatmění Slunce v období úplňku Měsíce“ (Africanus, Chronography, 18.1) Flegonovu zmínku cituje kromě Julia Africana také Origenes, křesťanský apologet ze třetího století (Contra Celsum 2.14, 33,59) a Filopon, autor ze šestého století (De.Opif.mund. II.21)

10 Syrské zdroje Mara bar Sarapion (70 n.l.)
syrský stoik, uvězněný Římany, píše svému synovi dopis s následujícím textem: „... Co Atéňané získali zabitím Sokrata? ... Nebo občané Samosu upálením Pythagora? ... Nebo Židé zavražděním svého Moudrého Krále? ... „

11 Řecko-římské zdroje Josefus Flavius (37-100 n.l.
Žid, římský občan, píše ve svých Židovských starožitnostech: „Zhruba v této době, Ježíš, moudrý člověk, pokud je ovšem vhodné nazývat jej člověkem, konal zázračné skutky a kázal lidu, který zázraky vřele přijímal. Získal si tak mnoho Židů a mnoho Řeků. On byl Kristus. Když ho Pilát po obvinění našich předních mužů odsoudil k ukřižování, jeho dřívější následovnící jej nepřestali následovat, tvrdíce, že se jim ukázal třetího dne opět živý, jak předpověděli proroci, stejně jako se na něm naplnila mnohá jiná proroctví. A kmen křesťanů (Kristovců), po něm pojmenovaný, tu dosud je...

12 Řecko-římské zdroje Na jiném místě se Josefus zmiňuje o Jakubovi, který byl bratr Ježíšův, kterého nazývali Kristem.

13 Řecko-římské zdroje Jiný autor téže doby Hegesippus, ve své práci z let píše rovněž o Jakubovi, přičemž vede nesmiřitelný spor s Josefem Flaviem o datumu jeho smrti (okolo r. 70 n.l., kdežto Flavius tvrdí, že okolo r. 64 n.l.)

14 Talmud Babylonský Talmud se na několika místech pravděpobně rovněž zmiňuje o Ježíšovi (soudě podle osudu postavy a jeho následovníků), tituluje jej jako "Yeshu," "Yeshu ha-Notzri," "ben Satda," a "ben Pandera." Texty zmiňující se o této postavě se datují pravděpodobně do Tannaitické periody ( n.l.).

15 Svitky od Mrtvého moře Svitky od Mrtvého Moře nedokazují Ježíše (byly napsány r. 31 př.n.l.), avšak dokumentují stejné zvyky a jazyk, které popisují v Ježíšově době evangelia.

16 Lucianus Lucianus, římsko-syrský satirik, píše o křesťanech, že: „ve chvíli, kdy konvertovali, popřeli řecké bohy, a slouží ukřižovanému proroku a dodržují jeho zákony.“

17 Celsus Celsus, protikřesťanský autor, píše okolo roku 180, že Ježíš byl obyčejný muž a dovedný kouzelník, jehož údajné zázraky byly jen triky, kterými lidi mátl.

18 Činy Pilátovi (The Acts of Pilate)
Nenalezený dokument, údajně oficiální dokument, Pilátova zpráva císaři Tiberiovi o událostech v Palestině za jeho vlády. Zmiňuje jej však Justin Mučedník ve své První Obraně (First Apology), napsané okolo r. 150 n.l., který píše, že jeho tvrzení o Ježíšových zázracích a ukřižování může být snadno ověřeno pročtením si oficiálního státního záznamu - Činů Pilátových)

19 Literatura ^ Pliny to Trajan, Letters 10.96–97
^ Jesus, by Ch. Gugnebert, Professor of History of Christianity in the Sorbonne, Translated from the French by S. H. Hooke, Samuel Davidson Professor of Old Testament Studies in the University of London, University Book, New York, 1956, p. 14 ^ Tacitus, Annals (Latin, English and also at Fordham.edu) ^ Robert Van Voorst, Jesus Outside the New Testament, pp. 42–43 as quoted at earlychristianwritings.com ^ Robert E. Van Voorst (2000). Jesus Outside the New Testament: An Introduction to the Ancient Evidence. Wm. B. Eerdmans. p. 43. See also the criterion of embarrassment. ^ Suetonius, Claudius 25, in The Twelve Caesars (Baltimore: Penguin, 1957), and his introduction p. 7, cf. p. 197 ^ Francois Amiot, Jesus A Historical Person p. 8; F. F. Bruce, Christian Origins p. 21

20 Literatura ^ "Jewish Encyclopedia: Rome: Expelled Under Tiberius".
^ Suetonius, Nero 16 ^ Josephus Antiquities ^ Alice Whealey, Josephus on Jesus (New York, 2003) p.194. ^ Josephus Antiquities 20:9.1 ^ "Testimonium Flavianum". EarlyChristanWritings.com. Retrieved ^ "Hegesippus (Roberts-Donaldson translation). On Early Christian Writings.publisher= EarlyChristanWritings.com". Retrieved ^ Agapius Kitab al-'Unwan, 239–240 ^ Celsus the First Nietzsche ^ Bruce, F.F. (1981). The New Testament Documents: Are They Reliable?. InterVarsity Press. ^ Justin Martyr, First Apology 48 ^ Tertullian, Apology V

21 Existoval tedy Ježíš? Pokud máme jistotu, že Ježíš skutečně existoval, musíme se zamyslet, co si budeme myslet o něm a jeho učení: 1) byl to podvodník 2) byl to duševně nemocný člověk 3) byl to Bůh 4) byl to moudrý člověk (moudrý člověk by si nedělal nárok být Bohem a nechal se uctívat)

22 čtvrtá alternativa, že to byl moudrý člověk a učitel, není přípustná, protože tvrzení a prohlášení, která o sobě nechal zaznamenat, by moudrý člověk nikdy neřekl např.: mluví o svém druhém příchodu (Mt 13,24,25, Lk 18, Lk 21) mluví o svém zmrtvýchvstání prohlašuje, že je o sobě Bůh, může odpouštět hříchy prohlašuje, že on jediný má pravdu

23 Závěrem 1) byl to podvodník 2) byl to šílenec 3) byl to Bůh
... popřemýšlejte doma ... k jedné z těchto možností se budete muset přiklonit


Stáhnout ppt "Nebiblické důkazy o Ježíšově životě"

Podobné prezentace


Reklamy Google