Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vstávat, jde se do práce! – administrativní pracovník Závěrečná konference projektu Vsetín, 27. 3. 2008, Podnikatelský inkubátor Tento projekt je spolufinancován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vstávat, jde se do práce! – administrativní pracovník Závěrečná konference projektu Vsetín, 27. 3. 2008, Podnikatelský inkubátor Tento projekt je spolufinancován."— Transkript prezentace:

1 Vstávat, jde se do práce! – administrativní pracovník Závěrečná konference projektu Vsetín, 27. 3. 2008, Podnikatelský inkubátor Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.

2 Zdroj financování Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, opatření 1.1, 2. výzva ve Zlínském kraji. Administrátor: Úřad práce ve Zlíně, oddělení implementace ESF Příjemce dotace: SPKP Vsetín o.p.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.

3 Cíle projektu •Realizace rekvalifikačního kurzu •Vytvoření 15 pracovních míst u partnerů projektu •Zaměstnání nejlepších absolventů kurzu na vytvořených pracovních místech u partnerů projektu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.

4 Partneři projektu •Úřad práce ve Vsetíně •Městský úřad Vsetín •Rodinné a mateřské centrum Sluníčko •Vsetínská správní a investiční, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.

5 Cílové skupiny projektu •Osoby dlouhodobě nezaměstnané •Uchazeči o zaměstnání •Zájemci o zaměstnání •Zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností •Z této klasifikace byly prioritně vybírány osoby z řad absolventů středních a vysokých škol a matky vracející se na trh práce po mateřské dovolené Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.

6 Rozpočet, spolufinancování •Rozpočet dle žádosti: 5.141.544 Kč •Rozpočet po úpravách:4 155 544 Kč •Schéma spolufinancování: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. Město Vsetín 820.800,- VSI 136.800,- Celkem: 1.026.000,- Mateřské centrum Sluníčko 68.400,-

7 Harmonogram realizace projektu •Přípravná fáze (duben 2006) •Rekvalifikační kurz (květen – červenec 2006) •Zaměstnání (srpen 2006 – únor 2008) •Závěrečná fáze (březen 2008) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.

8 Realizace projektu – přípravná fáze (duben 2006) •Vytvoření realizačního týmu projektu. •Vybudování partnerské sítě, její smluvní zavázání. •Oslovení cílových skupin formou prezentací na Úřadu práce ve Vsetíně (účast 44 osob). Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.

9 Realizace projektu – přípravná fáze (duben 2006) Výběrové řízení na dodavatele rekvalifikačního kurzu •Dle podmínek příručky pro uživatele při objemu prostředků od 100.000,- Kč do 500.000,- Kč bylo nutné oslovit 3 – 5 potenciálních dodavatelů. •Zájemci: –Střední škola podnikání, bankovnictví a cestovního ruchu, s. r. o. –CC Systems a.s. –MARLIN B&V s.r.o. •Konečná cena dodávky RK byla 398.300,- Kč Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.

10 Realizace projektu – rekvalifikační kurz (květen - červenec 2006) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. Administrativní pracovník –Obchodní korespondence –Komunikační dovednosti –Jednání s klientem –Základy softwarových aplikací –Konverzace v jednom světovém jazyce (AJ, NJ) –Základy archivace a skartace

11 Realizace projektu – rekvalifikační kurz (červenec 2006) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. Vyhodnocení rekvalifikačního kurzu –27.7. 2006 bylo uspořádáno slavnostní předání certifikátů –Certifikát o absolvování kurzu získalo všech 35 osob, které do kurzu nastoupili –Na tomto setkání se absolventi dozvěděli výsledky studia a následně jejich možné zařazení na pracovní pozice

12 Realizace projektu – zaměstnání (srpen 2006 – únor 2008) –Uzavření pracovních smluv s 15 absolventy kurzu –Zaměstnání: •12 osob MěÚ Vsetín, •VSI p.o. 2 osoby, •RMC 1 osoba –V průběhu realizace projektu si 4 účastníci našli práci na volném trhu práce –Náhradníci 3 z kurzu, 1 z volné evidence ÚP Vsetín Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.

13 Závěrečná fáze projektu – evaluace (březen 2008) •Hodnotící fáze – evaluace celého projektu –Hodnocení zaměstnanců z pohledu zaměstnavatelů –Hodnocení přínosů projektu ve vazbě na další výzvy •Závěrečná konference •Administrativní, účetní a faktické uzavření projektu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.

14 Indikátory projektu - stav Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. Výstupy Číslo indikátoruNázev indikátoru Nastavená hodnota Dosažená hodnotaStav 1.05.00.APočet podpořených osob - klientů služeb5054OK 1.18.00.APočet účastníků kurzů - klientů služeb35 OK 1.25.00.APodíl účastníků kurzů s komponentou IT100% OK 1.26.00.APodíl účastníků kurzů s komponentou ŽP100% Ok 1.04.00.APočet podpořených organizací33OK 1.09.00.APočet podpořených pracovních míst15 OK 1.02.00.APočet podpořených vzdělávacích programů11OK Výsledky Číslo indikátoruNázev indikátoru Nastavená hodnota Dosažená hodnotaStav 2.41.00.APodíl úspěšných absolventů kurzů65%100%OK 2.36.00.A Podíl úspěšných absolventů, u kterých podpora splnila účel46%51%OK 2.12.00.APočet nově vytvořených či inovovaných produktů11OK

15 Administrace projektu -Uzavření smlouvy o financování -Uzavření partnerských smluv -Administrace výběrového řízení na dodavatele kurzu, smlouva o dílo -Spolupráce na výběrových řízeních a při uzavíraní pracovních smluv s absolventy -Administrace přerozdělení mzdových příspěvků -Průběžné monitorovací zprávy 9x -Žádosti o platbu 6x -Audit -Závěrečná zpráva včetně žádosti o platbu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.

16 Publicita projektu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. –Články v regionálním tisku 7x –Umístění projektu v kalendáři města Vsetína 2x –Účast projektu v soutěži „Dobrá rada nad zlato“ –Prezentace projektu v rámci aktivit SROP 3.3 Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje a v brožuře „Příklady dobré praxe z neziskového sektoru – Vsetínsko“ –Prezentace projektu v brožuře „Přístup radnice k zaměstnanosti“ –Filmový dokument o řešení nezaměstnanosti na Vsetínsku –Publikace dobré praxe vydávané Úřadem práce ve Zlíně –Propagační předměty projektu –Webové stránky – na závěr projektu rekonstruované pro dobrou udržitelnost prezentace projektů –Prezentace projektu na konferenci „Evropské příležitosti regionu“ v Ostravě –Výroční zprávy SPKP Vsetín o.p.s. 2006, 2007 –Označení kanceláře realizátorů projektu, všech tiskovin a výstupů potřebnými logy dle pravidel publicity

17 Klíčové momenty, krizové okamžiky, rizika a překážky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. •Výběr vhodných uchazečů o zaměstnání pro zapojení do projektu (absolventi SŠ, VŠ, matky po mateřské dovolené) – úzká spolupráce s ÚP Vsetín •Výběr dodavatele pro zajištění akreditovaného rekvalifikačního kurzu – možné zpoždění aktivit •Udržení vytvořených pracovních míst – odchod zaměstnanců z vytvořených pracovních míst, hledání náhrady

18 Dobrá rada nad zlato…. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. •Předem se s partnery domluvit na postupech při realizaci projektu, zejména co se týče vykazování nákladů. •Úzce spolupracovat s úřadem práce a vytvořit si pevnější vazbu na konkrétního pracovníka. •Všechny nejasnosti konzultovat s implementační autoritou. •Dokumentaci k vysvětlení nejasností a jejich řešení provádět písemnou formou v zájmu obou stran.

19 Poděkování Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. Závěrem bych chtěl poděkovat všem institucím a jejich pracovníkům za pomoc při úspěšné realizaci projektu. •Město Vsetín •Rodinné a mateřské centrum Sluníčko •Vsetínská správní a investiční p.o. •Úřad práce ve Zlíně, oddělení implementace ESF •Úřad práce ve Vsetíně •Střední škola podnikání, bankovnictví a cestovního ruchu, s. r. o. •Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.

20 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. Děkuji za pozornost. Ing. Tomáš Pifka Projektový manažer SPKP Vsetín o.p.s. Svárov 1080 755 01 Vsetín tomas.pifka@spkp.cz 739 529 445


Stáhnout ppt "Vstávat, jde se do práce! – administrativní pracovník Závěrečná konference projektu Vsetín, 27. 3. 2008, Podnikatelský inkubátor Tento projekt je spolufinancován."

Podobné prezentace


Reklamy Google