Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucnost demokracie: globalizace neprobíhá jen v ekonomice Petr Lebeda, Glopolis Fakulta humanitních studií UK, Praha, 13.října 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucnost demokracie: globalizace neprobíhá jen v ekonomice Petr Lebeda, Glopolis Fakulta humanitních studií UK, Praha, 13.října 2010."— Transkript prezentace:

1 Budoucnost demokracie: globalizace neprobíhá jen v ekonomice Petr Lebeda, Glopolis Fakulta humanitních studií UK, Praha, 13.října 2010

2 Aneb najdi 2010 podob globalizace :-) www.glopolis.org

3  1. Co je to globalizace?  2. Jak ji chcete vidět?  3. Kritici a zastánci?  4. Co s ní?  5. Jak daleko vidíme? www.glopolis.org

4 1. www.glopolis.org

5  Pod pojmem globalizace lidé představují leccos (pokrok, historická nutnost, globální vesnice, mcdonaldizace, imperialismus….)  Nejčastěji jde o různé typy společenských změn, které ústí do větší propojenosti celého světa, resp. jeho částí  Stav i proces,vzájemná závislost, exponenciální růst, komplexnost (souvisí spolu finanční a ekonomická krize, ropný zlom, potravinová a klimatická krize?) www.glopolis.org

6 Mnoha lidí se ovšem globalizace stále příliš netýká.. www.glopolis.org

7  Ekonomický, ekologický a politický(viz další přednášky, kurzy), ale také energetický, informační, bezpečnostní či kulturní a pochopitelně filosofický  Příklady: zboží montované po celém světě, smíšená manželství, internet, klimatické změny, etnická móda, al- Kajdá a rozhodnutí Rady bezpečnosti, hudební cross- overy, globální krize, ropný zlom či japonští a francouzští investoři u Kolína  Ale jaký smysl má to vše spojovat s globalizací? Co dnes vlastně NENÍ spojeno s globalizací? www.glopolis.org

8 2. www.glopolis.org

9  interpretace většinou obnáší odpovědi na otázky:  přirozený, spontánní anebo umělý a řízený proces?  proces nevratný anebo lze některé věci dělat úplně jinak (kritická teorie)?  přináší více užitku anebo problémů? Kdy a kde?  na čem vlastně záleží, když přijde na to, kdo z ní těží a kdo ne?!  Za co globalizace může a za co už ne? Koho vinit/chválit za globalizaci  Co a jak spolehlivě lze vůbec předvídat?  přístup/hodnoty/ideologie toho, kdo hodnotí www.glopolis.org

10 Globalizace nebo demokracie – je to tak prosté? www.glopolis.org

11  „Všechno, co si myslíte o globalizace, je (alespoň z části) pravda. A ještě mnohem víc“  málokdo kritizuje globalizaci jako takovou, kritici se zaměřují na určité projevy, formy či aspekty globalizace (neoliberalismus, tržní fundamentalismus, neokolonialismus, eko- katastrofisté vs techno-optimisté)  Hlavní rozdíl je dnes spíše mezi těmi, kdo ji chtějí NĚJAK aktivně usměrňovat (globální řízení či odpovědná spotřeba), a těmi, kdo se chtějí jen chytře vézt či kritizovat www.glopolis.org

12 3. www.glopolis.org

13  Růst životní úrovně (jak materiální, tak veřejné služby) za posledních 200 let (přístup, výběr, mobilita)  Svoboda a otevřenost, vzestup demokracie a lidských práv (volby, Facebook, mezinárodní právo)  Globální veřejné statky (nikoliv jen přírodní bohatství planety) jako přenos informací, redistribuce zdrojů, prevence konfliktů, různé standardy, mezinárodní spolupráce  Solidarita, zodpovědnost, povědomí (Haiti, 4mld Kč na rozvojovou pomoc, Kjóto)  I anti-globalizační hnutí fungovalo díky globalizaci ;) www.glopolis.org

14 Střet modernity a tradic, chudoby a posledních technologií? www.glopolis.org

15  Globální problémy (neřešitelné na národní úrovni): klimatické změny, finanční regulace, férový obchod, vs. národní, lokální problémy (odpovědná, průhledná, participativní vláda)  Víc globalizace neřeší nerovnosti a chudobu, ani ekologii a lidská práva (ale méně také ne?)  Externality a ekonomický růst (rostou s HDP ty správné hodnoty?, jak kolektivně rozhodovat o tom, co nelze změřit?)  Osudová konkurence – závislost na obchodu a trzích, vzestup merkantilismu, stává se konkurenceschopnost otázkou národní bezpečnosti? (kdo určuje pravidla aneb proč jsou systémovější /globální změny těžké?)  Peníze nejsou jediným měřítkem hodnot, zkuste řídit rodinu jako váš podnik ;) www.glopolis.org

16 4. www.glopolis.org

17  Globální řízení: otázka není zda trhy či vlády, ale kde, kolik a jak, jejich kvalita je důležitější než kvantita (teorie kolektivní akce)  Geopolitika, interpolarita a mezivládní spolupráce (mezinárodní organizace se sankcemi vs. bezzubé, efektivita vs. demokracie)  Regionální integrace (EU jako komplexní demokracie a globalizace v malém: byrokracie a institucionální změť, ztráta suverenity, pomalost a složitost rozhodování, střety zájmů, blokační potenciál, demokratický deficit..) www.glopolis.org

18  Mysli globálně, jednej lokálně? www.glopolis.org

19  koherentní národní politiky (zahraniční, obchodní, klimatická či rozvojová)  komunální život (aktivní občané, jasné zájmy, dobrá komunikace, neúplatní zastupitelé, profesionální samospráva)  individuální zodpovědnost (investice, spotřeba, občanská angažovanost ) www.glopolis.org

20 5. www.glopolis.org

21  2 extrémy: „nic nezměním!“ vs. univerzální řešení  Klíčové je, jak široký mají lidé, komunity, státy svůj referenční okruh, co berou v potaz při rozhodování  Holistické teorie: spirální dynamika (Don Beck) a integrální mapa (Ken Wilber)  Úrovně vědomí = rozvojová stádia (archaické, magické, egocentrické, etnocentrické, světocentrické, integrální)  Vnímání globalizace nutné v kontextech: prostorové odlišnosti, časový vývoj, vzájemné vztahy, partikulární perspektiva www.glopolis.org

22

23

24 … je i ve vašich rukách www.glopolis.org

25  Může globální fungovat bez lokálního? Resp bez národního? (export neduhů a slabost multilateralismu)  Je důležitější proces nebo výstup? Svoboda (dělat chyby) nebo zodpovědnost (chybám předcházet)?  Informace, vědomosti a akce (kognitivní disonance a proč lidé nekupují eko-auta)  Čistá politika je utopií, neočekávejme nemožné www.glopolis.org

26 .. a je čas na diskusi www.glopolis.org


Stáhnout ppt "Budoucnost demokracie: globalizace neprobíhá jen v ekonomice Petr Lebeda, Glopolis Fakulta humanitních studií UK, Praha, 13.října 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google