Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

X. jubilejní ročník Svátků dřeva v Žamberku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "X. jubilejní ročník Svátků dřeva v Žamberku"— Transkript prezentace:

1 X. jubilejní ročník Svátků dřeva v Žamberku
25. až bude konán X. jubilejní ročník Svátků dřeva v Žamberku jako významná tradiční regionální kulturně společenská událost pořádaná Městským muzeem v Žamberku ve spolupráci se Střední školou obchodu, řemesel a služeb v Žamberku 3. část Intarzisté, malíři, modeláři, restaurátoři, koláři, kočárníci a karosáři a zpracovatelé dalších přírodních materiálů

2 Adresováno milovníkům přírody a přátelům výtvarného umění
Vážení přátelé výtvarného kumštu! Dovolte mi, abych vás touto formou pozval na výstavu krásných a smysluplných prací mistrů řemesel vystavujících na jedné z velmi zajímavých tradičních kulturně společenských akcí pod názvem Z důvodu přehlednosti jsem tuto svou prezentaci rozdělil do tří částí. V té první je možno si prohlédnout práce uměleckých řezbářů pracujících s dlátem i s motorovou pilou. V druhé jsou ukázky práce betlemářů, loutkářů, soustružníků, korytářů a tvůrců hraček, šperků, masek a hudebních nástrojů. Ta třetí je zaměřena na práce intarzistů, malířů, modelářů a zpracovatelů dalších přírodních materiálů. Pokud po prohlédnutí těchto mých prezentací zjistíte, že vás alespoň trochu oslovily, pošlete je, prosím, těm svým přátelům, kteří mají, stejně jako vy v lásce přírodu a mají pozitivní vztah k její kráse a k zachycení její krásy kresbou, malbou a ztvárněním do hlíny či kamene, a především k jejímu vykouzlení z krásného a ušlechtilého živého přírodního zdroje, ze dřeva a z dalších přírodních materiálů obdařených také neobyčejnou vnitřní krásou a kouzlem. Ing. Karel Jedlička kontakt: X. ročník Svátků dřeva v Žamberku konané ve dnech 25. až 27. června 2010

3 Organizační zabezpečení
Svátky dřeva v Žamberku vycházejí z bohaté regionální tradice práce se dřevem. Jsou konány jako výraz úcty ke dřevu a uznání řemeslné a umělecké práce minulých generací i současných mistrů řemesla a uměleckých tvůrců. Patronem Svátků dřeva je Městský úřad v Žamberku zastoupený starostou města. Za dobrou organizaci třídenní akce odpovídá ředitelka Městského muzea v Žamberku PhDr. Marie Otavová ve spolupráci s pedagogem Střední školy obchodu, řemesel a služeb v Žamberku Ing. Stanislavem Cukorem. Dokonalou organizaci Svátků dřeva si však už neumíme představit ani bez mistra diplomacie Doc. PhDr. Václava Šplíchala, Csc., který přišel s návrhem prezentovat umění žijících i nežijících mistrů řemesel, která užívají dřevo. Na základě průzkumu našel více než 120 rozmanitých řemesel, která dřevo využívají. Je reprezentantem EDICE ZLATÉ RUCE VYDAVATELSTVÍ GOLEMPRESS Kontakty: , , , ,

4 Pan Jan Mařík Absolvent dřevařského oboru průmyslovky v České Lípě, známý výtvarník a vynikající intarzista z Dolní Dobrouče. S pomocí skalpelu vytváří sesazenky i volné kompozice, obrazy, nápisy, loga firem, znaky měst, šachovnice. Před stromem stojí v němém úžasu jako před živým organismem s výraznou „Osobností“ a „Individualitou“ plnou života, vznešenosti, skromnosti a pokory, vyrovnanosti, pohody, krásy, poetičnosti, klidu a míru. S posvátnou úctou k jeho osobitosti, vnitřní kráse, stavbě a struktuře vkládá do jeho dřeva své představy a vize.

5 Pan Václav Hejnák Výtvarník, kreslíř, malíř, portrétista a restaurátor z Výprachtic, který se věnuje zejména technice podmalby na sklo s uplatňováním zrcadlového obrazu a obráceného postupu techniky malby. Rád kreslí ale i tužkou a úhlem portréty. Využívá přitom své výborné vizuální paměti a schopnosti zachytit charakteristické rysy osobnosti. Vytvořil cyklus akvarelů a olejomaleb. Restauruje také ale i obrazy a malovaný nábytek a maluje na dřevo. Účastní se veřejných ukázek malby na sklo a na dřevo ("Svátky skla" v Deštném v O.h., "Svátky dřeva" v Žamberku).

6 Ing. Karel Jedlička Pedagog. Bývalý ředitel školy. Výtvarník, laický kreslíř, keramik a řezbář. Tvůrce této prezentace a internetových stránek Svátku dřeva v Žamberku: Kresby tužkou

7 Paní Ivana Pilchová Bývala vychovatelkou, sekretářkou ředitele i ředitelkou kulturního zařízení. Je laickou výtvarnicí s obrovskou kreativitou a neskonalou tvůrčí invencí. Na našich Svátcích dřeva prozatím vystavovala pouze své krásné kresby tužkou.

8 Mgr. Ilona Martincová Středoškolská profesorka na Střední škole obchodu, řemesel a služeb v Žamberku. Na Svátcích dřeva v Žamberku vystavovala v době, kdy došlo k dohodě mezi Městským muzeem v Žamberku a Střední školou OŘS v Žamberku o spolupráci při organizování Svátku dřeva v Žamberku v areálu SŠ OŘS v Žamberku v budově žamberského zámku. Jako podklad pro své malířské práce si zvolila neobvyklý materiál, keramické střešní tašky bobrovky Postavičky na jejich obrázcích jsou charakteristické svou radostnou živostí a něžnou barevností.

9 Ing.Arch. František Trejtnar
Výtvarník, kreslíř a malíř z Hradce Králové, původem z Kunvaldu. Je žákem prof. Antonína Militkého. Vystudoval ČVUT v Praze. Výtvarné vzdělání si prohloubil u prof. V. Žaluda, J. Podhájského, V. Kolaříka a dal. Je dlouholetým místopředsedou pobočky Klubu přátel výtvarného umění v Hradci Králové a členem Svazu architektů. Byl přijat do evidence výtvarných umělců u Českého fondu výtvarného umění v Praze. Vykonává vlastivědnou a kronikářskou práci, je autorem publikace o historii Kunvaldu (stať o významném rodákovi prof. K. Režném).

10 Paní Marta Krátká Malířka a ilustrátorka z Klášterce nad Orlicí. Malování obrazů s použitím koláží spojených se dřevem se věnuje už více než dvacet let. Jejím snem bylo i ilustrování dětských knížek. Její obrazy jsou vystaveny v galerii v Třebechovicích pod Orebem a v galerii Mansarda v Žamberku. Fotokopie těchto obrazů jsou v galerii ve španělské Barceloně. Vystavovala také na Svátcích dřeva v Žamberku.

11 Pan Jiří Ondra Výtvarník - malíř z Moravské Třebové. Ke kreslení a svérázné malbě ho svedla krásná, ale drsná příroda zdejšího kraje. Malování se mu stalo koníčkem už v mládí. Definitivně se k němu však vrátil teprve v posledních několika letech, kdy se mu skutečně mohl již plně věnovat. Zúčastnil se řady výstav v Moravské Třebové, ve Svitavách a v Chocni Vystavoval již také i na našich tradičních Svátcích dřeva v Žamberku.

12 Ing. Miroslav Štěpán Na VII. ročníku Svátků dřeva v Žamberku zastupoval se svým modelem Modelářský klub SMČR Orlík Žamberk. Mobil: nebo webmaster:

13 Pan Robert Semerák Je to výtvarník samouk s velmi širokým výtvarným záběrem a rozsahem používaných materiálů (uhel, pastel, akvarel a tuš - sklo, dřevo a keramická hlína ). Kreslí, maluje, ryje a brousí sklo, tvoří modely, vyřezává do dřeva a restauruje, vytváří dřevěné modely historických a zajímavých objektů Modely patří k nejzajímavější části jeho tvorby Jeho model Kolowratské sklárny je zajímavým exponátem stálé muzejní expozice v muzeu zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách Pro Městské muzeum v Žamberku zhotovil model roubeného domu a ateliéru proslulého řezbáře Františka Rouse.

14 Pan Martin Jakubec Absolvent SŠ OŘS v Žamberku, vyučený v oboru zedník, zručný výtvarník samouk z Letohradu - Kunčic. K rozhodující části jeho tvorby patří dřevěné modely historických staveb a dalších stavebně a etnograficky zajímavých objektů. Své modely roubených chaloupek a stodůlek, dřevěných kostelíků a zvoniček vytváří lupenkovou pilkou s pomocí brusného papíru, lepidla a mořidla z latiček a dýh podle obrazových předloh.

15 Pan Milan Vaňous Restaurátor, který se věnuje replikám starých trámů, dřevěných stropů, opravám lidových staveb, chalupářského stylového nábytku, řezbářským polotovarům, umělecké stavební činnosti, prezentacím řezbářských možností i dřevěných šperků. Vychází ze zásady, že přetechnizovaný svět plný betonu, kovů a umělých hmot nám nedává mnoho příležitostí k užšímu sepětí s přírodou A tak začínáme cítit, že jsme ve své přemodernizované době o něco ochuzeni. Tvrdí, že touha po zdravějším způsobu života a snaha navrátit světu jeho přirozenější řád a také obdiv ke starým tradicím a lidovému umění, nás opět přivede na osvědčenou cestu zpět k přírodním materiálům.

16 Paní Alena Tschőpová Známá výtvarnice s nevšedním výtvarným nadáním, dovednostmi a zručností z Letohradu, absolventka Lidové konzervetoře v Hradci Králové, po léta spolupracující se svým manželem malířem Jaroslavem Tschöpou. Ve své letohradské dílně se podílí na zachování kulturních hodnot regionu svou tvorbou kompozic figurek i celých scén z různých přírodních materiálů, jejichž posláním je zachytit svátky roku a s nimi spojené tradiční lidové zvyky a obyčeje Proměňuje listy kukuřičného šustí v usměvavé selky, temperamentní chasníky a roztomilá zvířátka Vdechuje život figurkám z vizovického pečiva a zdobí své nádherné kraslice celou škálou nejrůznějších technik.

17 Paní Marta Landová Výtvarnice obdařená nevšední dovedností a zručností z Prahy. Zabývá se tvorbou miniatur kouzelných selských světniček vybavených nábytkem, včetně kachlových kamen, kolébek, kočárků, košíků, kořenek a obrázků, včetně kuchyňského nářadí a nádobí Uvnitř tohoto krásného prostředí milé usměvavé selky, urostlí chasníci, krásné děti a roztomilá zvířátka A to vše v duchu tradičních postupů lidové umělecké výroby.

18 Pan Jan Moravec Zručný výtvarník s nevšedním nadáním a dovednostmi z Letohradu, původním povoláním truhlář. Po odchodu do invalidního důchodu se začal věnovat výrobě různých betlémů, dekorativních předmětů a trojrozměrných vánočních a velikonočních ozdob. Své výrobky tvoří z přírodních materiálů, především ze slámy, trávy, sítiny a kukuřičného šustí Využívá ale také i kůry stromů, dřevěných samorostů,větviček a dřeva opracovaného povětrnostními vlivy. Využívá techniky navlékání, vinutí, ovíjení, omotávání, uzlování, a plošného i prostorového vyplétání. Své techniky zpracování konfrontuje s tradičními technikami postupů v lidové umělecké tvorbě a s technikami zpracování dýh, košíkářství a textilními postupy.

19 Pan Vladimír Kalousek Je pokračovatelem rodové tradice kolářů, truhlářů a karosářů z Písečné. Spolu se synem Vladimírem obnovil svou truhlářskou živnost a postupně dosáhl rozšíření truhlářské a kolářské výroby pro veřejnost a zahájil i karosářské práce. Jeho oba synové se vyučili v SŠ OŘS v Žamberku truhlářem Vladimír dnes pracuje v Baumaxu v oddělení prodeje dřeva Pavel hned po vyučení začal pracovat v otcově dílně jako pokračovatel už páté generace kolářů, truhlářů a karosářů Kalousků z Písečné Na letošním VIII. ročníku Svátků dřeva v Žamberku představí své unikátní výrobky v samostatné expozici.


Stáhnout ppt "X. jubilejní ročník Svátků dřeva v Žamberku"

Podobné prezentace


Reklamy Google